"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Pokračujúce zločiny Slovenskej republiky voči politickému väzňovi Jozefovi Vaškovičovi


Dňa 30. 8. 2010 reagoval politický väzeň Jozef Vaškovič týmto vyjadrením na rozhodnutie predsedníčky Správneho kolégia na Najvyššom súde SR JUDr. Idy Hanzelovej pod číslom Ns 74/2010. Mimochodom, táto sudkyňa predsedala senátu, ktorý rozpustil aj politickú stranu Slovenská pospolitosť.

Citujem: Oznámenie, ktorým mi dávate na vedomie, že proti rozhodnutiu Vašej inštitúcie nie je prípustný žiadny opravný prostriedok, som dostal. Neoznámili ste mi nič nového. Napriek tomu, že ste obyčajný prach zeme, sebavedome rozhodujete, čo je prípustné a čo nie. Kto Vás tým poveril? Ak Vás poverili takí, ako ste Vy sama, tak to neakceptujem a pýtam sa: na základe čoho ste dospeli k názoru, že nie je prípustný opravný prostriedok proti zločinom, ktoré tak starostlivo zakrývate?
Osem rokov žiadate po mne doklady, ktoré mi boli pri vyhnaní z republiky ukradnuté a ktoré mi dodnes odmietate vrátiť. Od roku 2003 ste nič nevyriešili! Sústavne zakrývate Sociálnu poisťovňu, v ktorej si jej najvyšší predstavitelia rozdeľujú státisícové sumy, ako sa o tom píše v novinách. Ubližujete nevinným, ničíte ich životy, na ich volania po spravodlivosti nereagujete. Hráte sa na bohov, žonglujete ako cirkusoví klauni paragrafmi, a hrubé porušovanie zákona zakrývate bravúrnym, dych vyrážajúcim baletným a krasokorčuliarskym právnickým vystupovaním. Viete / ako i ja /, že všetko čo predvádzate je klamstvo a zahmlievanie skutočnosti. Žiadam Vás, aby ste aspoň raz za života niečo vyriešili podľa spravodlivosti a nie podľa bezbožných sodomských zákonov, ktoré sa zrodili v hlavách takých ľudí, ako ste Vy sami!

          VYHNALI STE MA Z REPUBLIKY, NA HRANICI STE MI ODOBRALI VŠETKY DOKLADY, DALI DOŽIVOTNÝ ZÁKAZ NÁVRATU A ODSÚDILI K 40 MESIACOM STRATY SLOBODY ZA TO, ŽE SOM ZOSTAL V ZAHRANIČÍ. Napíšte mi, podľa akého zákona ste toto svinstvo urobili! Už niekoľkokrát som Vám napísal, kde sú uložené moje doklady. Úmyselne s cieľom vedome škodiť, ich odmietate vyžiadať. Kŕmite ma sústavne žvastaním o neprípustnosti nejakého opravného prostriedku. Nechcem od Vás ani opravný, ani žiadny iný neopravný prostriedok. Pretože ste totálne neschopní, nie ste schopní nič opraviť. Váš súd existuje len preto, aby jeho pracovníci sa mali kde „zašiť“, brať každý mesiac státisícové sumy za to, že pod každý Váš výtvor napíšete, opravný prostriedok proti nášmu rozhodnutiu nie je prípustný. To je všetko, čo dokážete!

Chcem, aby sa mojim odvolaním zaoberal človek, ktorý veciam rozumie a aby sa vyjadril ku každému napadnutému bodu v mojom odvolaní. Nič viac, nič menej! Vyzerá to ale tak, že na Najvyššom súde neexistuje ani jeden rozumný človek. Celý Váš baletný a cirkusantský súbor z Najvyššieho súdu do ktorého patríte i Vy, sa zbabelo skrývate jeden za druhého, vystupujete jeden za druhým, krátko zažonglujete s paragrafmi a ustúpite do pozadia. Toto čo predvádzate sú zločiny do neba volajúce. Verím, že to bez trestu nezostane. Donekonečna sa také neprávosti trpieť nebudú.

Ak Vám nie je po chuti moje vyjadrovanie, tak vedzte, že prejavujem hlboký rešpekt a úctu pred nadriadenou autoritou. Ale musí to byť autorita čestná a spravodlivá, ktorá si úctu a bázeň zaslúži svojimi skutkami. Ale akými skutkami by ste si bázeň a rešpekt mali zaslúžiť Vy? Pracovníci Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nie sú pre mňa žiadnou autoritou! V mojich očiach je to banda bezcharakterných ľudí, ktorí sa narodili len preto, ABY ŠKODILI, ZAKRÝVALI ZLOČINY, týrali a mučili spravodlivých a bezúhonných ľudí. Považujem Vás za potomkov praotca Kaina, ktorý bol vrahom a zločincom. Ste deti temnosti a zla všetkého druhu.

Ak by som bol predsedom Správneho kolégia, za obsah takého listu aký ste napísali Vy mne, by som sa hanbil pozrieť do očí nielen človeku, ale i potulnému psovi, túlajúcemu sa po smetisku. Vaše kolégium nie je schopné nič vyriešiť! Prestaňte súdiť podľa zákonov ktoré si z dlhej chvíle vymýšľajú diletantskí tvorcovia zákonov! Začnite súdiť podľa spravodlivosti!
Je mi jedno ako budete riešiť tento prípad. Oznamujem, / nezávisle k akému rozhodnutiu ste dospeli /, že moja vec nie je právoplatne skončená. Ak ste Vy dospeli k inému záveru, je to Váš problém. Z mojej strany táto vec nielenže nie je právoplatne skončená, ale ani nikdy nebude. A nežonglujte mi tu článkom 11 ods. 2 Registratúrneho poriadku ani registratúrneho plánu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pretože tie chujoviny ktoré si vymýšľate a čo činíte, proste neuznávam!

          Doba, kedy ste vyháňali ľudí z republiky a na hranici im odoberali osobné doklady a vyhlásením, že vyhnanec už nie je Vašim občanom, skončila. Musíte, teraz už keď ste členom Európskej únie vymyslieť niečo nového. To, čo dnes predvádzate je diskriminovanie občanov Európskej únie.
Najvyšší súd Slovenskej republiky sa stal Vašimi skutkami hanebne malý. Vaša spravodlivosť sa zvrhla na kriminálne zneužívanie moci, stratili ste charizmu neúplatného súdu a ochrancu slabých. Zneužívate svoje postavenie a Vaše skutky sa zvrhli do takej miery, že ste sa priklonili na stranu pochybných tunelárov, ktorí sú pevne s Vami previazaní. Rozkrádate to, čo už bolo niekoľkokrát rozkradnuté. Klesli ste tak hlboko, že nepohrdnete ani pár haliermi o ktoré okradne Sociálna poisťovňa ľudí, ktorým takí ako ste Vy zničili život. Spravodlivosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa zvrhla na zakrývanie zločinov a zlodejčiny.

          Uvedomte si, že stojíte v žumpe s vlastnými výkalmi ponorení až po nos. Ústa už otvoriť nemôžete. Zadusili by ste sa vlastnými výkalmi. Ale ruky máte ešte voľné a tak z posledných síl píšete, že proti Vašim rozhodnutiam nie je prípustný opravný prostriedok. Pritom klesáte stále nižšie a nižšie. Je mi potešením Vás sledovať, ako sa topíte vo vlastných sračkách. Nakoniec už budete len kŕčovite držať nad povrchom žumpy transparent s nápisom: „proti nášmu rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.“ Potom celí klesnete do žumpy, odídete do zabudnutia a zmiznete v prepadlisku dejín.

Vladimír Pavlík   

             
Hlavná stránka