"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Fašistické hyeny z vysokej politiky

                 Je krutou realitou, že zločinecké, zlodejské a parazitno-darmožráčske zberby z vysokej slovenskej politiky mali a majú nielen Vianočné sviatky, ale aj ostatné dni v roku vždy plné hojnosti a blahobytu. Vôbec ich ale netrápi, že je to aj na účet biedy, nešťastí a osobných tragédií väčšiny radových občanov. Smiech a radosť z blahobytu týchto netvorov z vysokej politiky ostro kontrastuje s osobnými tragédiami nevinných, práve vinou politikov, keď práve títo nevinní nemajú na tom ani jedno percento viny.

         Budem tu písať o nevýslovnom ľudskom nešťastí, utrpení a bolesti vysokoškolsky vzdelanej matky - samoživiteľky, ktorá sa musí každý deň, každú minútu, každú sekundu, dívať na svojho doživotne zmrzačeného 14-ročného syna, ktorý bol ešte pred vyše rokom úplne zdravým a aktívnym športovcom. Dňa 12. 1. 2009 absolvoval preventívnu lekársku prehliadku, na ktorej bol posúdený za zdravého a schopného prijať očkovaciu látku DULTAVAX – kombinovanou vakcínou, ktorá je určená na aktívnu imunizáciu proti záškrtu, tetanu a detskej obrne (polio) u detí starších ako šesť rokov, dospievajúcich a dospelých - V RÁMCI POVINNÉHO OČKOVANIA. Za niekoľko dní po tomto očkovaní dostal cukrovku a 4x denne si musí pichať inzulín. Uvedená choroba mu znemožnila vykonávať jeho záľuby tak, ako to bolo pred očkovaním. Jeho matka bola vyrozumená, že syn NEBUDE môcť študovať z dôvodu choroby také zameranie, aké mal v životných plánoch.

         Hlavným vinníkom v tejto kauze je zločinecko-zlodejská Slovenská republika, riadená práve takýmito zberbami z vysokej politiky. O tom, že jej syn sa stal pokusným králikom farmaceutickej firmy s vedomím Slovenskej republiky poukazuje aj vedecká štúdia (Classen JB, „Risk of Vaccine Inducet Diabetes in Children with a Family History of  Type 1 Diabetes“, The Open Pediatric Medicine Journal, 2008, 2, 7-10), ktorá tento druh kombinovanej vakcíny spája so zvýšeným rizikom diabetu typu 1. Podľa výsledkov štúdie, deti, ktoré dostali aspoň jednu dávku tohto druhu vakcíny mali o 60% vyšší výskyt diabetu typu 1 ako nezaočkované deti.

         Tento zločin proti ľudskosti zúfalú matku nielen ľudsky, ale aj finančne zruinoval a dostal na hranicu biedy. Musela ukončiť zamestnanie, lebo syn potrebuje celodennú opateru. Zúfalo prosí o pomoc, píše na rôzne inštitúcie, apeluje na ľudský cit a svedomie. Zbytočne. Konkrétne hyeny a vyvrheli v ľudskej podobe sediaci v Národnej rade SR sú krutí, bezcitní a neľútostní. Veď sa to netýka ich samotných, ani ich detí. Ale predsa sa našla jedna výnimka. Poslankyňa za ĽS-HZDS Mušková. Navrhuje prijať novelu zákona, podľa ktorej by takto NEVINNE POŠKODENÉ OBETE MALI PRÁVO NA ODŠKODNENIE.

         Matka tohto zmrzačeného chlapca posiela cez internet zúfalú prosbu všetkým 150-tim poslancom Národnej rady SR a prosí o podporu pre pani poslankyňu Muškovú. Konštatuje, že pokiaľ štát niečo celoplošne prikazuje, tak je ZÁROVEŇ ZODPOVEDNÝ AJ ZA NÁSLEDKY, ktoré z jeho príkazu a nariadení vyplynú, a preto je štát povinný takéto obete odškodniť – aj keď obetiam to už zdravie nevráti. No aspoň po finančnej stránke to trochu rodine pomôže, hoci do tejto situácie sa takto postihnutí nedostali vlastnou vinou, ALE NA PRÍKAZ ŠTÁTU, DOKONCA POD HROZBOU POKUTY ZA NEABSOLVOVANIE OČKOVANIA.

         Ako sa ale ukázalo, pre zberby a parazitno-darmožráčsky odpad slovenského národa – poslancov Národnej rady SR zo Smeru, SNS a SMK, ani toto nebol dôvod na schválenie zákona predkladaného poslankyňou Muškovou. Za tento zákon v prvom čítaní hlasovali poslanci KDH, SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, jediný poslanec zo SNS Rydlo a nezávislí. Potom poslanec Zelník zo SNS navrhol, aby sa v rozprave nepokračovalo. Zo 122 prítomných poslancov to podporilo 67 zo SMERU, SNS a SMK. Opäť sa ukázalo, že keď sa jedná o zločiny proti ľudskosti, zberby z SMK a SNS, doplnení o komunisticko-fašistický odpad zo SMERU sú nielen ako jedna rodina, ale aj to, že na likvidáciu a mrzačenie vlastného národa nemusia mať ani gulagy, ani koncentračné tábory, ani plynové komory.    

         Kvôli lepšiemu pochopeniu stavu tejto zúfalej matky uverejňujem celý text tohto listu: „Vážení páni poslanci a poslankyne! Prosím o prečítanie celého príspevku od občana! Chcem Vás požiadať o podporu navrhovanej novely zákona, ktorá hovorí o odškodňovaní postihnutých očkovaním, ktorú predkladá pani poslankyňa Mušková. Moja žiadosť vyplýva okrem iného aj zo skutočnosti, že sama mám takýto prípad v rodine.

         Máme právo na to, že keď štát niečo celoplošne prikazuje, tak je zároveň zodpovedný aj za následky, ktoré z jeho príkazu a nariadení vyplynú a preto je štát povinný nás odškodniť, aj keď nám to zdravie nevráti. No pomôže to rodine i dieťaťu lepšie zvládnuť situáciu, do ktorej sme sa nedostali vlastnou vinou, ale na príkaz štátu, dokonca pod hrozbou pokuty za neabsolvovanie očkovania. Nie je pravdou, že takéto prípady na Slovensku nie sú, len človek pri šoku z náhleho ochorenia dieťaťa si veci nedá hneď do súvislosti. Ale je veľa takých, ktorí si choroby nedávajú do súvislosti s očkovaním, lebo majú dosť starostí s chorým dieťaťom a kašlú na tento štát. Ja som si súvislosti tiež uvedomila až keď prešiel najhorší šok z ochorenia syna.

         Pred povinným očkovaním dňa 12. 1. 2009 bol môj syn zdravý chlapec, ten istý deň absolvoval preventívnu prehliadku, na ktorej bol posúdený za zdravého a schopného prijať očkovaciu látku, mal nula vymeškaných hodín v škole, bol fyzicky veľmi aktívny, a ihneď po povinnom očkovaní dostal cukrovku – inzulín si pichá 4x denne. Uvedená choroba mu znemožnila vykonávať jeho záľuby tak, ako to bolo pred očkovaním. Bola som vyrozumená, že syn nebude môcť študovať z dôvodu choroby také zameranie, aké mal v životných plánoch. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že za vznikom choroby je povinné očkovanie.

         Za chorobu syna, ktorého vychovávam sama, viním systém tohto štátu, ktorý rozhodol, že môj syn bude očkovaný v 13. roku veku a uvedené očkovanie zničilo náš život. Okrem silnej časovej súvislosti s očkovaním poukazuje na príčinnú súvislosť napr. aj vedecká štúdia (Classen JB, „Risk of Vaccine Inducet Diabetes in Children with a Family History of Type 1Diabetes“, The Open Pediatric Medicine Journal, 2008, 2, 7-10), ktorá tento druh kombinovanej vakcíny spája so zvýšeným rizikom diabetu typu 1. Podľa výsledkov štúdie, deti, ktoré dostali aspoň jednu dávku tohto druhu vakcíny, mali o 60% vyšší výskyt diabetu typu 1 ako nezaočkované deti.

         Na podporu Vášho správneho rozhodnutia v súlade so sľubom poslanca chcem ešte uviesť: keď sú vakcíny tak bezpečné, načo sa vyvíjajú nové? Keď sú vakcíny bezpečné, čoho, akých výdavkov sa štát bojí? AK SA NÁVRH NESCHVÁLI, LEN TO POTVRDÍ, ŽE ŠTÁT VIE O NEŽIADÚCICH ÚČINKOCH VAKCÍN, BOJÍ SA ICH A TÝM SA BOJÍ AJ ZVÝŠENÝCH VÝDAVKOV NA ODŠKODŇOVANIE TAKTO POSTIHNUTÝCH. ŠTÁT POTVRDÍ, ŽE HAZARDUJE SO ZDRAVÍM OBČANOV.

         Viacerí z Vás dostali odo mňa správu, aký kolotoč s požadovaným odškodnením som doteraz absolvovala, keď jeden neschopný úrad sa vyhovára na ešte neschopnejší. Preto som veľmi uvítala návrh pani poslankyne Muškovej a chcem Vás požiadať o jeho podporu. Štát sa tak môže vyhnúť medzinárodnej blamáži na európskom súde, kde žaloba na štát určite jeho dobrému menu nepridá. Alebo takýto návrh schválite až vtedy, keď sa aj Vašej rodine niečo podobné prihodí? Nikto nie je imúnny...“

         Mimo tejto nešťastnej a ťažko skúšanej ženy – matky, podobne písali poslancom NR SR ešte ďalšie dve matky. Jedna z Bytče, ktorej syn tiež v 13. roku veku dostal cukrovku po očkovaní, ale vakcínou Priorix, a druhá matka z Turčianskych Teplíc, ktorej dvojročná dcérka dokonca dostala po očkovaní rakovinu. Poslancov ohľadom tohto oslovili aj ľudia z Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania. Ako som už vyše napísal, súhrn vyvrheľov a hyen v ľudskej podobe zo SMERU – tzv. sociálnej demokracie, SMK a SNS (s výnimkou poslanca Rydla), na návrh poslanca Zelníka z SNS, aby sa o tejto rozprave nepokračovalo, bolo toto schválené ich 67 poslancami.

         Poslanecký netvor Štefan Zelník, označkovaný skratkou „MUDr.“, potom pre TV Markíza to zdôvodnil takto: „Množstvo špekulantov by sa mohlo uchádzať o odškodnenia. Nemyslím si, že by sme mali len tak ľahkovážne hazardovať s peňažnými prostriedkami štátu.“ Je vrcholom cynizmu, keď o neprípustnosti ľahkovážneho hazardovania s peňažnými prostriedkami hovorí predstaviteľ protislovenskej, zbojníckej a parazitno-darmožráčskej tzv. Slovenskej národnej strany na čele s ožranom Jánom Slotom. Bolo to práve za koaličného bašovania HZDS a SNS v období rokov 1993 – 1998, keď nominanti týchto dvoch politických subjektov vytunelovali prakticky všetky slovenské banky minimálne o 120 miliárd korún. Po nástupe nových garnitúr, tentoraz pravicových zbojníkov, ktorí sa v roku 1998 dostali k moci, z SDKÚ-DS, KDH, SMK, ANO, doplnení o ľavicových zbojníkov z SDĽ a SOP, miesto potrestania konkrétnych vinníkov, okradli vlastný národ o dotyčných 120 miliárd, ktoré naliali do troch, najviac vytunelovaných bánk – a potom pod cenu predali zahraničným bankám.

Vladimír Pavlík

Hlavná stránka