"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

„Nežné“ bludy a realita

         Pred siedmimi mesiacmi sme tu oslávili dvadsiate výročie nežnosti udelenej zločincom z KSČ a ŠtB – za čo sa nám, radovým občanom, oni odplatili krutou realitou – ekonomickými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti. Václav Havel nám opäť pozbieral ďalšie metály a ocenenia, takže na Hrádečku bude zase jedna miestnosť, hlavne v nočných hodinách, osvetlená od lesku tých jeho  metálov a ich nositeľ bude s hrdosťou rekapitulovať, o koľko kusov už predstihol Husáka s Brežnevom.

         Hovorilo sa o študentoch, ako o predvoji revolúcie, ktorí vraj odštartovali pád komunizmu. Nuž, na tieto báchorky a dezinformácie som sa rozhodol odpovedať realitou. Budem tu písať o jednom mladíkovi, ktorý v novembri 1989 viedol revolúciu na ekonomickej univerzite v Bratislave. Volal sa Radovan Ujházy, narodený 12. 6. 1967. V septembri 1989 dobrovoľne podpísal spoluprácu s ŠtB ako agent, tajný spolupracovník registračné číslo 40321 a dôverník s krycím menom Rado, ktoré si dobrovoľne vybral.

         Aký bol jeho ďalší osud, bude vypovedať tento autentický dokument, ktorý mal ostať pred verejnosťou utajený. Jeho názov je Správa, s podnadpisom: Personálne a kapitálové prepojenie medzi investičnými privatizačnými fondami a investičnými spoločnosťami. Nachádza sa tu 125 mien, stav je k 31. 12. 1991 a v januári 1992 to mimo iného dostal aj vtedajší predseda slovenskej vlády Ján Čarnogurský. No a medzi týmito menami figuruje aj meno tohto študentského vodcu Radovana Ujházyho, v tom čase už čerstvého inžiniera.
V rubrike zamestnávateľ, funkcia má uvedené: PSI, oddelenie investičného výskumu. V rubrike funkcie v IPF alebo u zakladateľa má uvedené:

         Eastbrockers fond, a.s. – výkon správy fondu, Podnikateľský investičný fond ZPS – výkon správy fondu, Detský kupónový fond, a.s. – výkon správy fondu, Prvý privatizačný fond a.s. – výkon správy fondu, Humanita a.s. – člen dozornej rady, KOVO a.s. – člen predstavenstva, Banícky fond a.s. – člen predstavenstva, Južný fond a.s. – člen dozornej rady, Novohradský fond a.s. – člen predstavenstva. Pod rubrikou poznámka je uvedené: zakladateľ Golden club a.s. – riaditeľ a.s. Tomu sa hovorí služobný a kariérny postup, v tom období ešte len 24 – ročného mladíka. Ktovie, ako by sa k tomuto dokázal vyjadriť Václav Havel? Možno by s hrdosťou tvrdil, že práve pád komunizmu pod jeho vedením umožnil Radovanovi Ujházymu rozvinúť svoj mimoriadny talent.

         No nielen to. Že mal aj zmysel pre cynizmus, potvrdzuje aj jeho vyjadrenie pre denník SME z 5. 5. 2003, citujem: „My sme robili revolúciu. Bol som jedným z iniciátorov štrajku a voleným členom fakultného i celoškolského štrajkového výboru. Vtedy ste spoznali charaktery ľudí, priateľstvá z tohto obdobia sú na celý život.“ Nuž, ako by tým chcel Radovan Ujházy naznačiť, že ŠtB nemala nič spoločné s tým, v koľkých vysokých funkciách sa v dotyčných fondoch nachádzal. Ako keby skladal maturitu v ideologickej liahni Havla, Uhla a Pitharta.

         Pokiaľ by si niekto myslel, že týmto bola úspešná kariéra konfidenta ŠtB ukončená, tak je na omyle. Postupne sa dostal do vysokých ekonomických kruhov a na otázku denníka SME: „Kedy ste sa prvýkrát stretli s tým, že vám váš podpis niekto pripomenul?“, odpovedal nasledovne: „Naopak, ja som to pripomenul mojim šéfom. Bol som na škole členom prvého senátu, z ktorého som odstúpil, lebo sme sa mali lustrovať. Zároveň som bol poradcom investičnej skupiny a dostal som ponuku venovať sa tomu úplne. Vtedy som pozval na obed rozhodujúcich akcionárov a povedal som im, že mám problém. Vysvetlil som im to a myslím si, že som ich prekvapil. Porozprávali mi príbehy iných svojich známych, novinárov, najmä športových redaktorov.“ (Nie je to dojemné, vážení čitatelia, nemohol by Havel so Salivarovou napísať nejakú drámu o ťažkých životných osudoch konfidenta ŠtB na základe tejto výpovede? – pozn. autora V. P.)

         Keďže neskôr sa dostal až do vedenia VSŽ, o čom povedal nasledovné: „Vo VSŽ som o tom informoval človeka, čo mal na starosti PR. Nikdy som sa nestretol s tým, že by ma niekto vydieral.“ Čo k tomu dodať, keď skutočná realita bola taká, že prakticky všetky investičné fondy a investičné spoločnosti ovládali a ovládajú bývalí členovia komunistickej nomenklatúry, bývalí dôstojníci ŠtB, agenti ŠtB, ako aj bývalí vysokí úradníci komunistických ministerstiev a prednovembrových finančných sfér.

         Že ŠtB si aj tesne pred novembrom 1989 vyberala mladé a perspektívne kádre svedčí aj prípad Romana Filisteina, nar. 2. 6. 1967, ktorý sa stal dokonca agentom centrály II. správy ŠtB, registračné číslo 30833, krycie meno Biológ, ktorého meno sa v auguste 2003 prevalilo ohľadom škandálu okolo bratislavského letiska, kde jednu z hlavných úloh hral práve Roman Filistein.

         A na záver tá najkrajšia pointa: ešte máme v živej pamäti predvolebnú bicyklovú kampaň Mikuláša Dzurindu v roku 1998. V pelotóne, ktorý ho sprevádzal, BOLI aj títo dvaja agenti, tajní spolupracovníci ŠtB Radovan Ujházy a Roman Filistein.

Vladimír Pavlík
         

           

Hlavná stránka