"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Otvorený list Generálnemu prokurátorovi JUDr. Dobroslavovi Trnkovi

                                                                             Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                                                                                                     Orlové 3. 5. 2010 

Vážený pán Generálny prokurátor
JUDr. Dobroslav Trnka
Generálna prokuratúra SR
Štúrova 2
812 85 Bratislava 1

VEC: Návrh na verejné ospravedlnenie Občianskemu združeniu Slovenská pospolitosť
                   Dňa 31. 10. 2005 ste Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky doručil návrh na rozpustenie politickej strany Slovenská pospolitosť – Národná strana z dôvodu, že svojimi stanovami, svojim programom a svojou činnosťou porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy. Návrh bol podaný podľa § 17 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach. Navrhol ste vykonať dokazovanie stanovami a programom tejto politickej strany ako aj odbornými vyjadreniami k ich obsahu podanými odbornými pracovníkmi vedeckých inštitúcií.

Podľa § 17 ods. 1 zákona o politických stranách a politických hnutiach na podanie návrhu na rozpustenie politickej strany je oprávnený generálny prokurátor, ak strana koná v rozpore s § 2 zákona.

Podľa § 2 zákona strana nesmie svojimi stanovami, svojim programom, alebo svojou činnosťou porušovať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy.

          Z uvedenej dikcie zákona vyplýva, že generálny prokurátor môže vždy, ak dospeje k záveru, že strana porušuje svojimi stanovami, svojim programom alebo činnosťou ústavu, zákony alebo medzinárodné zmluvy, podať návrh na jej rozpustenie. Ide o návrh, ktorého podanie nie je podmienené žiadnou právnou skutočnosťou, okrem vlastného uváženia generálneho prokurátora o dôvodnosti jeho podania.

          V návrhu ste dôvodil aj tým, že v článku 5 Stanov SP – NS, v ktorom sú v jednotlivých bodoch deklarované jej programové ciele, je podľa bodu 1. tohto článku hlavným cieľom strany budovať nový Slovenský stavovský štát na národnom, kresťanskom a sociálnom princípe. V danom prípade ide tu o programový cieľ presadiť zmenu zo súčasného systému parlamentnej demokracie strán na stavovský princíp usporiadania nového Slovenského štátu.

Odvtedy uplynulo skoro 5 rokov – a ja som nútený verejne Vás obviniť, pán generálny prokurátor, že na jednej strane ste sa postaral o rozpustenie politickej strany za písané slovo, ktoré sa nerealizovalo – a na strane druhej, ste vedomým spolupáchateľom a podporovateľom politických strán, ktoré tu fašizmus na vlastnom národe realizujú. Len tak mimochodom, zamyslel ste sa niekedy nad tým, že riadite orgán, ktorý sa spolupodieľal na štátnom terorizme? Hovorí Vám niečo október 1995, keď zakladateľ a krstný otec ponovembrového štátneho terorizmu na Slovensku, zakladateľ a krstný otec marenia vyšetrovania štátneho terorizmu Vladimír Mečiar, v tom období slovenský premiér, založil za účelom zmarenia vyšetrovania štátneho terorizmu zločineckú skupinu, ktorej členmi boli aj bývalý Váš predchodca M. Vaľo, bývalý minister vnútra Ľ. Hudek a bývalý riaditeľ SIS Ivan Lexa? Doposiaľ nemám žiadny hodnoverný dôkaz, že by ste mal záujem Generálnu prokuratúru SR od tohto biľagu očistiť, hoci v tom období sa Generálna prokuratúra SR dopustila toho najodpornejšieho porušenia Ústavy SR, ústavných zákonov, zákonov a medzinárodných zmlúv.

Naliehavo si kladiem otázku, lebo ako občanovi nie je mi to ľahostajné, prečo ste doteraz nezabojoval voči skutočným fašistom a extrémistom z ponovembrových vlád a parlamentov, ktorí tu fašizmus realizujú, hlavne cez ekonomiku, a to aj napriek tomu, že vo volebných programoch to nemajú zakomponované – a zároveň očakávam aj Vašu odpoveď. Či § 421 Tr. Zákona nehovorí o potláčaní základných práv a slobôd občanov? Budem dokumentovať:

V Nočných dialógoch Slovenského rozhlasu dňa 23. 4. 2004 vtedajší minister zdravotníctva Rudolf Zajac priznal, že u nás zomierajú ľudia, ktorých by bolo možné zachrániť, no na prístroje a vybavenia chýbajú peniaze. To isté potvrdili o osem mesiacov neskôr v diskusnej relácii TV JOJ Sedmička začiatkom januára 2005 vtedajší minister hospodárstva Pavol Rusko a poslanec za HZDS Tibor Mikuš. Hoci medzi výrokmi Rudolfa Zajaca a výrokmi Pavla Ruska a Tibora Mikuša bolo časové obdobie osem mesiacov, nikto na tieto fašistické zločiny proti ľudskosti nereagoval. A to aj napriek tomu, že slovenská vláda, parlament, Generálna prokuratúra SR, Ministerstvo vnútra SR, Slovenská informačná služba ako aj Ministerstvo spravodlivosti SR to museli zaregistrovať.

Bolo jednoznačne preukázané, že prístroje a vybavenia chýbajú preto, lebo nie sú peniaze. Otázkou je, prečo chýbali peniaze? Odpoveď je vcelku jednoznačná. Lebo ich rozkradli členovia ponovembrových vlád a parlamentov, alebo sa rozkradli cez zákony pripravené a realizované členmi vlád a parlamentov. Takže tí, ktorí toto zrealizovali, nielen potlačili základné práva a slobody konkrétnych slovenských občanov, ale dokonca zavinili ich predčasnú smrť. Ako je to možné, že na tieto fašistické politické subjekty Generálna prokuratúra SR nereagovala? Prečo nedávala návrh na ich rozpustenie? Alebo tieto zločiny proti ľudskosti boli súčasťou tzv. ekonomických reforiem, ktoré ste aj Vy, pán generálny prokurátor, povýšil nad ich nevinné obete? Či tu nebola porušená Ústava SR, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy?

Ďalším bezprecedentným fašisticko-extrémistickým zločinom v roku 2004 bolo, keď vtedajšie koalícia pod vedením Mikuláša Dzurindu vedome a cieľavedome poškodila občianske a ľudské práva baníckych invalidov. Že sa jednalo o vedomý zločin proti ľudskosti potvrdil aj Ústavný súd SR, ktorý konštatoval porušenie ústavného práva týchto občanov. A Vy ste mlčal. Zbabelo mlčal. Nielen ako generálny prokurátor, ale aj ako občan. Pýtam sa: prečo chránite týchto fašistov a extrémistov? S plnou vážnosťou Vám doporučujem, aby ste sa obrátil na príslušné orgány, kde dostanete nielen štatistiku počtu sociálnych samovrážd, ale aj ich dôvody. A tak sa tam dočítate aj toto: „Najčastejším dôvodom takéhoto odchodu zo sveta sú problémy súvisiace s nezamestnanosťou – finančné ťažkosti, pocit menejcennosti a nepotrebnosť i vážne zdravotné problémy.“ Pričom v drvivej väčšine týchto prípadov to nebola vina takto postihnutých ľudí, ale vina tých, ktorí riadili a riadia tento štát. Vy osobne, v týchto prípadoch, svojim mlčaním, zbabelosťou a nečinnosťou, sa stávate súčasťou týchto zločinov proti ľudskosti. Pýtam sa, dokedy chcete takto konať?

Cynicky a farizejsky ste obviňoval Slovenskú pospolitosť – Národnú stranu, že útočí na majetok občanov, čo nikdy nebolo realizované  Preto Vám vrele doporučujem, aby ste si v archíve vyhľadal denník Národná obroda z 8. 9. 2001, kde Váš priateľ a spolužiak z vysokej školy a otec návrhu na Vaše vymenovanie za generálneho prokurátora Ivan Šimko, absolvent dvoch vysokých škôl a bývalý minister obrany a vnútra povedal: „Stretávame sa s prípadmi, keď je verejne známe, kto rozkradol firmu, len akosi sa to nedá dokázať.“ Takže, kto tu v skutočnosti útočí na majetok občanov? Ozaj, položil ste si niekedy otázku: akí tupci a diletanti riadia v skutočnosti tento štát?

Vážený pán Generálny prokurátor Dobroslav Trnka, predložil som dostatok dôkazov nielen na Vaše verejné ospravedlnenie Občianskemu združeniu Slovenská pospolitosť, ale aj na opätovné podanie návrhu na Najvyšší súd SR na obnovenie činnosti Slovenskej pospolitosti – Národnej strany. Nepochybujem o tom, že máte ešte v pamäti, ako členovia Vami zakázanej Slovenskej pospolitosti rozprestreli 17. novembra 2007 na Hodžovom námestí veľký transparent s týmto textom: Stop sociálnym samovraždám, spôsobených zločincami z ponovembrových vlád.

          A Vy, miesto ich verejnej podpory, ste ponížene a zbabelo mlčal. Dal ste jasne najavo, komu slúžite, na čej strane ste. Nečudujem sa. Veď práve oni rozhodli o tom, že ste sa stal generálnym prokurátorom.

                                                                                                      Vladimír Pavlík       


                                                                                    


Hlavná stránka