"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Slovenskí fašisti z vysokej politiky


Nepochybujem o tom, že čierna duša Adolfa Hitlera v horúcom pekle musí žiariť radosťou nad tým, že vulgárny a drsný hitlerovský fašizmus dokázali slovenskí ponovembroví politici nielen sofistikovať, ale pod dohľadom fašizoidných židovských lichvárov zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu mu dať aj honosný názov – ekonomické reformy. Obeťami týchto sofistikovaných ekonomicko-fašistických zločinov, dopredu pripravených a zrealizovaných, je aj 55 tisíc opatrovateľov ťažko zdravotne postihnutých. Jediná nezanedbateľná skupina občanov na Slovensku, ktorej sa každoročne príjem za túto ťažkú a namáhavú robotu ZNIŽUJE a to aj napriek tomu, že tento príspevok je jediným zdrojom ich obživy. Začalo sa to za vlády pravicovej fašistickej koalície pod vedením Mikuláša Dzurindu, pokračuje to aj za vlády ľavicovej fašistickej koalície pod vedením Roberta Fica.

Keď som dostal rozsudok z Krajského súdu v Trenčíne, kde vo svojej žalobe som sa domáhal, aby fašistickí politici, riadiaci tento štát, nerealizovali na mne sofistikované fašistické zverstvá, ako aj na 55-tich tisíckach opatrovateľov ťažko zdravotne postihnutých, s hrôzou som som zistil, že fašizmus je na Slovensku oficiálne zlegalizovaný cez zákony.

A tak na strane 4 som sa dočítal, citujem: „Žalobca v žalobe neuviedol žiadne skutočnosti, ktoré by preukazovali, že správne orgány nepostupovali v súlade so zákonom pri určení výšky peňažného príspevku za opatrovanie jeho matky.“ To je síce pravda, len súd zabudol uviesť, že správne orgány -  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici, ako aj orgán im nadriadený – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava – pracovisko Žilina sa riadili len zákonmi, ktoré boli schválené za vlády pravicových fašistov pod vedením Mikuláša Dzurindu a zrealizované fašistickým parlamentom pod vedením Pavla Hrušovského z Antikristovej organizácie KDH.

          Skutočný šok som zažil, keď na strane 5 som sa dočítal toto: „V správnom súdnictve súdy nemajú právomoc rozhodovať o nesúlade zákona s Ústavou Slovenskej republiky, Dohovormi o ochrane ľudských práv na primeraný život a ani rozhodovať o doplatení sumy na peňažnom príspevku za opatrovanie.“ Samozrejme, že za toto rozhodnutie nemienim viniť predsedníčku senátu na Krajskom súde v Trenčíne, ktorá sa len musela riadiť zákonmi pripravenými a zrealizovanými fašistickými netvormi za vlády Mikuláša Dzurindu a fašistického parlamentu pod vedením Pavla Hrušovského. Tentoraz už nevidím žiadnu prekážku, keď budem o Slovenskej republike písať ako o Slovenskej fašistickej republike. Súčasťou tohto článku je aj ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Vladimír Pavlík   

Hlavná stránka