"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Nebezpečné nástrahy pre mladú generáciu
  

Slovenská pospolitosť a ĽS - Naše Slovensko má nemalý počet priaznivcov a sympatizantov medzi mladou generáciou, lepšie povedané, medzi tými, ktorí v roku 2014 získajú volebné právo. Treba si uvedomiť, že súčasná ekonomická a sociálna situácia na Slovensku nie je dobrá. Položila na kolená množstvo rodín, častou realitou sú manželské krízy a rodinné rozvraty. Najťažšie túto situáciu vnímajú práve deti. Dospievajúce deti či deti, ktoré dospievanie ešte len čaká. Preto považujem za mimoriadne dôležité, aby sme sa v rámci Ľudovej strany – Naše Slovensko a Slovenskej pospolitosti tejto generácii nielen venovali, ale zároveň im aj dali reálny pocit, že my, ktorí sme vo veku ich rodičov či starých rodičov, ich považujeme za seberovných, že ich nemienime podceňovať kvôli ich veku, že ich názory nám nie sú ľahostajné, lebo ignorovanie tohto všetkého by bol ten najväčší omyl z našej strany. Potom by sa mohlo stať, že s úžasom zistíme, že títo mladí ľudia nevedia používať silu slova či silu argumentov pomocou slova, ktorá je pre oponenta či protivníka často krát nebezpečnejšia, ako nabitá zbraň. No  nielen to. Keby sme dôkladne rozobrali konkrétne prípady tých, pre ktorých sa ulica stala domovom, súrodencami narkomani a feťáci, tak by sme zistili, že ich problémy miesto riešenia a vypočutia boli cynicky pošliapané, často krát s rétorikou podceňovania kvôli ich veku.   

Za mimoriadne nebezpečnú a zákernú zbraň proti tejto generácii považujem, ak si nechá vsugerovať, že ich aktivity, ich angažovanie a boj v prospech dobra či snaha pochopiť pojmy vlastenectva a úcty k vlastnej krajine, že toto všetko je zbytočné, že je to zabitý či premárnený čas, že toto všetko nemá žiadny význam, že toto všetko je zbytočné. Zapredaneckým a vlastizradným slovenským politikom sa tu podarilo vytvoriť nemalý počet mladých ľudí inklinujúcich k drogám, nezáujmu o veci verejné či pohŕdanie starými ľuďmi, ktorí by podľa nich v tejto spoločnosti už nemali mať miesto, lebo ho zaberajú práve tým mladým – a sú na ťarchu štátu. Dokonca som už zachytil také názory, že starí ľudia sú príčinou zlej situácie mladej generácie. A od toho už je len malý krôčik, aby takto dezinformovaná mladá generácia začala obviňovať vlastných rodičov, pokiaľ sa to naznačí v mediálnej propagande v službách zla.

Pocit krivdy a nespravodlivosti veľmi negatívne vplýva na túto mladú generáciu, pričom arcizločinci a arcizlodeji z vysokej politiky svojim správaním akoby dávali najavo, že to tak musí byť. Mimoriadne nebezpečnou realitou je aj to, že nezanedbateľný počet tejto mladej generácie sa dostal na okraj spoločnosti. A ďalší nezanedbateľný počet týchto mladých sa k tomu okraju blíži. Aj keby sa chceli z toho vymaniť, ich šance sú prakticky nulové. Hlavne vinou štátu, ktorí riadili a riadia politici patriaci k odpadu slovenského národa. Jedinci či osamelí z tohto spoločenstva tejto mladej generácie sú prakticky na tom najhoršie. Rodičia kvôli ekonomickým a sociálnym stresom, zväčša spôsobenými neľudskými pracovnými podmienkami za  minimálnu mzdu, keď sú často krát nútení si hľadať ďalšie zamestnanie na úkor straty času na vlastné deti im nielen chýba, ale sa začína aj vzájomné odcudzovanie.

Preto je veľmi dôležité, aby sme túto mladú generáciu našich sympatizantov a priaznivcov naučili, že nielen vzájomné spájanie sa aj do menších spoločenstiev, ale hlavne, mať pocit, že jeden druhému sú oporou, je mimoriadne aktuálne a potrebné. Mladý človek musí nadobudnúť pocit, že vo svojom probléme či žiali nie je osamotený. Už len to, že ho môže povedať svojim spoluvrstovníkom, keďže sociálne a ekonomicky vystresovaní rodičia nemajú čas na riešenie jeho problémov, spoľahnúť sa či zistiť, že jeho problém je aj ich problémom, že nie sú voči tomuto ľahostajní, má istý druh pozitívneho účinku. Takto sa pestuje pocit spolupatričnosti. Takto sa získava vnútorná sila, ktorá v neskoršom dospievaní vlastne formuje týchto mladých ľudí k niečomu, čo je pre ich ďalší život nevyhnutnosťou. Formuje ich morálku, svedomie, charakter, pocit zodpovednosti nielen voči sebe, ale aj voči celku do ktorého sa už zaradili v mene konkrétnych ideálov či cieľov. No nielen to. Vyformuje to v nich aj poznanie, že zlu sa treba postaviť na odpor, aj keď je v presile.

Treba si ale uvedomiť, že zločineckému a zlodejskému politickému a štátnemu aparátu takýto mladí ľudia nevyhovujú, obrazne povedané, nepasujú do kariet. Lebo u takýchto ľudí je pomerne malá šanca, že skočia na ich manipulačnú a propagandistickú rétoriku. Práve za takýmto účelom štátna moc vyškolila platených dezinformátorov ktorí sa na rôznych internetových portáloch zapájajú do diskusií, alebo sú nasadení do takýchto spoločenstiev nielen na tlmenie takýchto aktivít, či rozbitie takýchto spoločenstiev, ale hlavne na šírenie jednej z ich najúčinnejších dezinformácii, že tieto ich aktivity sú zbytočné, že k ničomu nevedú, že aj tak sa nič nezmení. Priznajme si, že často krát už boli úspešní, využijúc pritom neskúsenosť mladých ľudí.

Vladimír Pavlík             
             
Hlavná stránka