"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Likvidácia ženskosti

Medzi najodpornejšie zločiny sofistikovaného fašistického systému na Slovensku patrí cielená a postupná likvidácia ženskosti. Jej nositeľmi sú predstavitelia ponovembrových vlád a parlamentov, „reformátorskí“ radcovia zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu a im podobní radcovia a poradcovia z domácej a zahraničnej scény, spoločne sa podieľajúci na postupnej likvidácii slovenského národa, ktorá sa podľa mojich informácií začala niekedy v roku 1994. Samozrejme, za nečinného prizerania Generálnej prokuratúry SR a Ústavného súdu SR. Konečným výsledkom má byť to, aby približne za 80 rokov slovenskí občania boli v menšine vo vlastnom štáte. Prvým varovným signálom týchto zločinov proti ľudskosti na slovenskom národe bolo verejné vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska v júli 1996, ktoré ale prešlo povinným odignorovaním slovenských médií, ktoré už boli v rukách zahraničného kapitálu. Jedno z mála periodík, ak nie jediné, ktoré túto výzvu biskupov uverejnili, bol denník SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Pod nadpisom: Biskupi apelujú na podporu života, uverejnili dňa 4. 7. 1996 nasledovné:

Konferencia biskupov Slovenska vydala včera výzvu na riešenie súčasnej demografickej situácie na Slovensku. Štrnásť podpísaných slovenských katolíckych biskupov v nej zdôrazňuje, že v posledných rokoch dochádza na Slovensku k doteraz nevídanému poklesu pôrodnosti. Tento trend ja taký prudký a hlboký, že by pri dlhšom pretrvávaní mohol vážne ohroziť i SAMOTNÚ EXISTENCIU NÁRODA. Ak by pôrodnosť bola taká nízka alebo nižšia ako v roku 1995, počas života jednej generácie by sa by sa počet obyvateľov Slovenska zredukoval o 20 až 25 percent a počas troch generácií o viac než polovicu. Biskupi apelujú na verejnú moc, parlament, prezidenta a vládu, aby v rámci svojich právomocí realizovali také rozhodnutia, ktoré by chránili a podporovali ľudský život, dieťa a rodinu. Vyzývajú všetky organizácie i občanov, aby si uvedomili hrozivú situáciu i konkrétne dosahy takéhoto vývoja na jednotlivé oblasti života. V krátkom čase pozvú podľa slov spišského diecézneho biskupa ThDr. Františka Tondru všetkých kompetentných predstaviteľov štátnych inštitúcií, cirkví, spoločenských organizácií i politických strán k okrúhlemu stolu, aby spoločne analyzovali situáciu a hľadali východiská.

Čo sa odvtedy udialo

Nuž, udialo sa niekoľko zásadných vecí. V prvom rade, pokiaľ sa prenesiem do obdobia roku 2010, že odvtedy uplynulo už 14 rokov a realita je hrozivá. Príliš hrozivá. Majorita nám postupne vymiera, no Rómovia sa nám utešene množia. Zväčša tí, ktorí už od narodenia sú neprispôsobiví. Ale udialo sa aj niečo iné. Tiež závažné. Konferencia biskupov Slovenska ako aj množstvo cirkevných hodnostárov stratilo Kristovu revolučnosť. Bratríčkujú sa so zločinecko-zlodejskými politikmi, tými skutočnými likvidátormi, tyranmi a vrahmi slovenského národa. Začínajú sa správať ako plnohodnotná Antikristova organizácia. Podlizujú sa predstaviteľom vysokej politiky. Vítajú ich na rôznych cirkevných slávnostiach. Modlia sa za nich. Miesto toho, aby ich verejne pranierovali, aby im do očí povedali: „von, Vy špiny špinavé, Vy odporní likvidátori, tyrani a vrahovia vlastného národa, odíďte z tohto posvätného miesta, lebo Vaše miesto nie je na Kristovej pôde, ale vedľa samotného Antikrista. Lebo len jeho služobníci dokážu nešťastie nevinných ľudí, ktoré ste Vy samotní zapríčinili, dať do súvislosti s ekonomickými reformami. Dokonca aj sociálne samovraždy nevinných považujete za súčasť reforiem. Vôbec Vás netrápi, že Váš ekonomický blahobyt je vybudovaný na úkor nešťastia a biedy väčšiny občanov.“

Ako sa likviduje ženskosť  

Ženy hrajú mimoriadne dôležitú úlohu v každej spoločnosti. Mimo toho, že privádzajú na svet nové potomstvo, majú aj nezastupiteľnú úlohu pri jeho výchove. Považujem za mylný výrok, že muž je hlavou rodiny. Keď sa zamyslíme nad percentuálnou zodpovednosťou našich žien v rámci rodiny, je jednoznačné, že majú na svojich pleciach omnoho viac povinností a zodpovednosti ako naši muži. Často nám uniká tá ich tzv. drobná či hrubá robota, ktorú sme si nejako zvykli považovať, hlavne mužská časť, za niečo samozrejmé – automatické. Naši predkovia mali takú zásadu, že povinnosťou žien je starostlivosť o rodinu a povinnosťou mužov je postarať sa o finančné zabezpečenie rodiny. Aj dnes, v tejto dobe modernej či supermodernej dobe existujú štáty, no nie je ich veľa, ktoré sa snažia túto prioritu zachovať, alebo vytvárať ženám primerané podmienky aj s primeraným ohodnotením. Môžu si to dovoliť aj preto, že na rozdiel od Slovenska ich politici a vysokí štátni úradníci, teda aspoň väčšina z nich, nepatrí do kategórie zločincov, zlodejov, parazitných darmožráčov, sofistikovaných fašistov, skrátka a dobre, odpadu vlastného národa.

          Základnou jednotkou v každom štáte je rodina. Keďže pomaly sa ocitáme v situácii, že za niekoľko rokov nebude mať kto produkovať na penzie dôchodcov, preto zvýšenie veku odchodu do dôchodku sa bude neustále zvyšovať. Tvrdím, že naši zločinecko – zlodejskí politici robia všetko pre to, aby vedome a cieľavedome bránili slovenským ženám rodiť deti. To znamená, vedome im vytvárajú také ekonomické podmienky, aby ani na tie deti nemali primerané finančné prostriedky. Ubíjajú v nich to, čo dostali od samotnej matky prírody či od samotného Boha. Zo slovenskej ženy urobili človeka tretej kategórie. Vedome a cieľavedome robia všetko preto, aby im neustále pripravovali nové a nové stresové situácie. Sú si dobre vedomí toho, že takáto žena nemá potom čas na rodinu. A o to týmto zločincom z vysokej politiky ide. Čím viac rozvratov a problémov v rodine, tým je väčšia šanca, že takýto ľudia napr. stratia záujem o veci verejné. Teda o tých skutočných zločincov, zlodejov, parazitných darmožráčov, vlastizradcov a sofistikovaných fašistov. Dokonca už aj staroba sa začína považovať za zločin, preto sa hovorí o zavedení uzákonenia eutanázie v rámci EU. S obľubou používajú frázy typu, že štát nemá peniaze. Ja im ale odpovedám: nekradnite, Vy špinavé zberby z vysokej politiky. Lebo dnes už je situácia taká, že zo Slovenska ste urobili štát zločinecký, zlodejský, skorumpovaný a fašistický. Čierne duše hitlerovského fašizmu a nacizmu v horúcom pekle musia mať z Vás radosť, že aj zo zločinov sofistikovaného fašizmu cez ekonomiku ste dokázali, aspoň podľa Vášho tvrdenia, urobiť a veľkodušne to nazvať nevyhnutné ekonomické reformy. Názorným príkladom je napr. to, že následky za ekonomické zločiny a zlodejstvá ste dokázali SYSTÉMOM KOLEKTÍVNEJ VINY hodiť na plecia nevinných občanov. Na skutočných vinníkov si netrúfate, keďže ste jedna spoločná zločinecká organizácia, kde si pri okrádaní vlastného národa rozumejú všetky politické subjekty. Za toto všetko, za všetky tie výčiny, nemáte právo nielen na dôstojný život, ale ani na dôstojnú smrť. Jediný úžitok by bol z Vás vtedy, keby Vás miesto myší či potkanov používali na rôzne výskumy. Či už v zdravotníctve alebo iných vedeckých odvetviach.

Vladimír Pavlík   

             
Hlavná stránka