Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka

                                Niektoré rozdiely medzi Slovenskom a Gréckom

         Jeden z mojich čitateľov mi nedávno poslal krátky a zaujímavý postreh z Grécka. Citujem: Na dovolenke v Grécku som sa od domorodcov dozvedel, ako tam riešia cigánsku otázku. Ich odpoveď bola tak jednoduchá, že vzhľadom na slovenské pomery som len v nemom úžase počúval.

         V Grécku je postoj štátu k cigáňom (žiadni rómovia tam nie sú) veľmi jednoduchý. Pokiaľ pracuješ pre štát a platíš dane (ako väčšina), štát pracuje aj pre teba. Pokiaľ nepracuješ a neplatíš dane, štát nepracuje pre teba a je jedno, či si červený, biely, čierny alebo žltý. Jednoducho cigáni majú vo väčších mestách svoje oplotené teritória a tam, pokiaľ kočujú – prespávajú alebo skrátka žijú. Štát sa o nich nezaujíma. Všeobecne sa však cigáni pasovali do úlohy likvidátorov a upratovačov ulíc od vyhodeného železa, spotrebnej elektroniky a nepotrebných vecí... Tieto suroviny zvážajú na výkupné miesta a inkasujú za to peniaze.

         V Grécku žije cca 11 miliónov obyvateľov a 80 % krajiny pokrývajú neúrodné hory. Tých 20 % úrodnej pôdy uživí všetkých a ešte im zvýši. 30 % populácie pracuje v poľnohospodárstve. Najväčším priemyslovým odvetvím je námorná doprava, ktorá je tretia najväčšia na svete. Príjmy z turistického ruchu tvoria 30 % v štátnom rozpočte. Keď mladá rodina má tretie dieťa, tak štát poskytne tejto rodine dotáciu na kúpu osobného auta v cene bez dane! Auto má červenú ŠPZ a keď ho policajt zastaví a neriadi ho osoba, ktorá auto kupovala s dotáciou od štátu, privilégia sú zrazu preč a naviac ešte tá hanba s pokutou ako remeň. Až po piatich rokoch môže majiteľ toto auto predať. Tieto autá sú veľkou pomocou mladým ľuďom.

         Školstvo funguje tak, že pokiaľ obaja rodičia pracujú a platia dane, všetky ich deti majú štúdium do maturity zadarmo vrátane stravovania. Keď pracuje len jeden z rodičov, deti majú štúdium zadarmo, ale stravu si musia hradiť. Keď nepracuje ani jeden z rodičov, musia deti platiť školu od prvej triedy až napr. po maturitu vrátane stravného.

         Gréci si radi posedia so svojimi priateľmi alebo rodinou na verande či balkóne a uponáhľaný život je u nich vzácnou výnimkou.

         98 % obyvateľstva je pravoslávneho vyznania s veľkým dôrazom na rodinu. 2 % sú moslimi a bez vierovyznania spolu s ostatnými náboženstvami, či sektami. Vo vnútrozemí a na dedine takmer neexistuje kriminalita a vo väčších mestách je veľmi zriedkavá. Jednoducho v Grécku sa prakticky nekradne.

         Štát zakázal na svojom území hracie automaty. Drogy sú tam prakticky neznámou vecou, pretože rodiny a viera im nedovolia niečo podobného.

         Pokiaľ nechce mladý muž nastúpiť povinnú vojenskú službu, tak o to môže požiadať úrady a dostane modrú knižku. Dnes je služba v gréckych ozbrojených silách natoľko vážená, že žiadosti o modrú knižku by sa dali spočítať na prstoch jednej ruky. Hlavným problémom je vystavenie a celoživotné vlastnenie invalidity, ktorá majiteľom modrých knižiek neumožňuje prácu v štátnych službách s istotou posledného miesta na všetkých zoznamoch, ktoré štát pre uspokojovanie svojich občanov musí vytvoriť. Takže nie osobou, ktorá je volená, pri podpore v prípade nezamestnanosti je na poslednom mieste a na poslednom mieste je i pri žiadosti o byt, transplantáciu, atď. JEDNODUCHO NIČ NEDÁŠ PRE ŠTÁT – ŠTÁT NEDÁ NIČ TEBE.

         V krajine, kde vzniklo slovo demokracia, je účasť vo voľbách povinná a neúčasť znamená vysokú pokutu. Či do volebnej urny vhodí volič obálku s hlasom alebo bez, je už na voličovi. Výsledky volieb tam nikto nespochybňuje.

         Je zaujímavé, že v Grécku prakticky neexistujú extrémistické strany a ani nie je dôvod. Menšiny sa buď prispôsobia väčšine alebo potom platí – NECHCEME VÁS TU.

Vladimír Pavlík

Hlavná stránka