"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

To sa im žije, to sa im parazituje, to sa im zvyšuje blahobyt, z našich daní

Dňa 11. septembra 2010 som na tejto stránke uverejnil krátky článok pod nadpisom: „Sociálne cítenie“ a sociálny blahobyt Anny Belousovovej. Keďže dotyčný občan nebol spokojný s odpoveďou Kancelárie Národnej rady SR, poslal opätovnú žiadosť o informáciu:

Bod č. 1. – o nákladoch, ktoré súviseli so zariadením (nábytok a podobne), ako aj úpravami či rekonštrukciou bytov bývalej podpredsedníčky NR SR Anny Belousovovej, ktoré boli hradené zo štátnych peňazí.

Bod č. 2. – o nákladoch, ktoré súviseli s využívaním služobných limuzín – všetky náklady vrátane miezd vodičov, za obdobie funkcie Anny Belousovovej ako podpredsedníčky NR SR.

Šalamúnsko – cynická odpoveď Kancelárie Národnej rady SR

K Vašej žiadosti týkajúcej sa nákladov na ubytovanie a používanie limuzín pre Annu Belousovovú uvádzam:
K bodu č. 1: dva byty, ktoré v minulom funkčnom období užívala bývalá podpredsedníčka Národnej rady SR Anna Belousovová prenajímala Kancelária Národnej rady SR od Správy služieb diplomatického zboru a v mesačnom nájomnom boli zahrnuté všetky služby alebo prípadné opravy.
K bodu č. 2: náklady súvisiace s užívaním limuzín len pre potreby Anny Belousovovej nie je možné vyčísliť, nakoľko vodiči aj vozidlá sú k dispozícii podľa potreby aj na iné účely súvisiace s činnosťou Národnej rady a jej Kancelárie.

Nespokojný občan píše Richardovi Sulíkovi

Vážený pán predseda parlamentu, s tou odpoveďou absolútne nesúhlasím a kým to poženiem ďalej, považovala som za potrebné, aby ste mi k tomu dali stanovisko. Predsa keď dáma Anna jazdila a nechala sa zrejme voziť aj do Čadce, musela vodičovi podpísať príkaz na jazdu. Takže vyčíslenie jej používania limuzín nemôže byť pre priemerného úradníka NR SR s niekoľkotisícovým platom zložité. Prosím Vás o preverenie správnosti informácie, ktorá mi bola doručená z Kancelárie Národnej rady SR. A to aj ohľadom nákladov na nábytok do služobných bytov pani Belousovovej.
Sulíkova odpoveď – hodná diletanta a tupohlavca

          Je to tak. Podpredsedovia parlamentu majú k dispozícii vozidlo a ďalej sa tie jazdy nerozlišujú. Samozrejme, že pani Belousovová jazdila aj do Čadce týmto autom.

Vladimír Pavlík

             
Hlavná stránka