"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Prečo sa Ján FARIZEJ Balázs prezentuje ako Ján Krstiteľ Balázs?

         V nedeľu 6. júna 2010 odhalilo Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov (SZČPV) a politickí väzni Zväzu protikomunistického odboja (ZPKO) pamätnú tabuľu nebohému pátrovi františkánskej rehole Cyrilovi Bystríkovi Janíkovi. Zároveň sa stal čestným členom SZČPV in memoriam a bol daný návrh na očistenie jeho mena. O tomto statočnom františkánovi som písal na www.necenzurovane.cwahi.net v článku: Ako zločinci z KSČ a ŠtB krivo obvinili a poslali do väzenia nevinného a ťažko chorého františkána.

Cynizmus v realite

Keďže sa jednalo o mučeníka františkánskej rehole, Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov nezabudlo osloviť Provincialát Rehole menších bratov františkánov a Jána Krstiteľa Balázsa. NA LIST S POZVÁNKOU ANI NEODPOVEDALI!!! Neodpovedal ani banskobystrický biskup Rudolf Baláž. V roku 2009 keď bol Františkom Bednárom cez e-mail požiadaný o podporu pri očistení mena Cyrila Bystríka Janíka tak odpovedal, že on ho nepoznal a preto sa nemôže vyjadriť k jeho osudu. Pán Bednár mu odpovedal, že ani on nepoznal Krista, a napriek tomu sa k nemu hlási a zaujíma sa o jeho osud a učenie. Cynická bola aj reakcia Ústavu pamäti národa. Na list s pozvánkou ani neodpovedali. Dokonca jeho predseda so 70 000-ovým platom, od roku 2009 nebol schopný podať návrh na rehabilitáciu Cyrila Bystríka Janíka, hoci ústav vlastní kompletnú dokumentáciu o jeho nevine. Podobne sa zachovala aj Konfederácia politických väzňov Slovenska pod vedením Antona Srholca. No a naše tzv. demokratické médiá na list s pozvánkou taktiež neodpovedali. Jednalo sa o Slovenskú televíziu, Televízne štúdio Košice, TV JOJ, TV TA3, TV Markíza, Slovenský rozhlas, Rádio Lumen a Korzár.

Ospravedlnili sa: bratislavský arcibiskup – metropolita Zvolenský, kardinál Korec zo zdravotných dôvodov, biskup František Tondra. Pozvanie prijali a zúčastnili sa: Zväz protikomunistického odboja ako spoluorganizátori, Konvent u kostela Panny Marie Sněžné z Prahy – páter Peter, Vdp. Rudolf Vetrík z Rímskokatolíckeho farského úradu Liptovská Teplička a šéfredaktorka Podtatranských novín.

Naši pseudopravičiari sa neustále navážajú do Štefana Harabina, no nikto z nich nebol schopný poukázať na prípad Janíka spojený aj s jeho menom, či kauzu sudcu Minárika s dnes už nebohým Dudinským. Hanba za ich zbabelé mlčanie, keď sa muselo ozvať Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov, ktoré dostane len zlomok dotácie z toho, čo dostanú KPVS, ZPKO a SZPFB. Hanba pre slovenské biskupstvá, ktoré neboli schopné vyslať ani jedného zástupcu. Asi mali veľa práce s prípravou pastierskeho listu aby kresťania volili Antikristovu organizáciu KDH.

Pravá tvár Farizeja Balázsa, samozvaného Krstiteľa

Zainteresovaný čitateľ si musí položiť otázku, prečo Ján Krstiteľ Balázs takto vulgárne, cynicky, amorálne a bezcharakterne odignoroval spomienku na svojho františkánskeho spolubrata? Občania, ktorí sa zaujímajú o veci verejné, tak sú im známe jeho aktivity. Naoko vystupuje ako demokrat, bojovník za pravdu a spravodlivosť, s obľubou sa naváža do politikov, no len do niektorých, s obľubou osočuje kardinála Korca len preto, že sa nestotožnil s ekonomickým fašizmom sadistických pravicových tyranov z fašistických politických subjektov SDKÚ-DS, KDH, SMK a ANO, ktorí tu na nevinných občanoch zrealizovali v období svojich dvoch vlád 1998 – 2006, systémom kolektívnej viny na nevinných, za ekonomické zločiny predchádzajúcej mečiarovskej garnitúry. Taktiež si treba uvedomiť, že je osobným dôverníkom antisociálneho netvora s fašistickým cynizmom Ivety Radičovej, dokonca sa angažoval pri prezentácii jej knihy, ako by chcel dať najavo, že pravicový fašizmus pre neho predstavuje nevyhnutné ekonomické reformy. Vôbec mu neprekáža, že ako prvá politicky „splodila“ a politicky „porodila“ jedného z najväčších antisociálnych netvorov s fašistickým cynizmom Ľudovíta Kaníka. Netvor, ktorý nemá nielen právo na dôstojnú či ľudskú smrť, ale mali by byť pri jeho plnom vedomí na ňom odskúšané tie najodpornejšie metódy ľudského utrpenia, presne tak, ako to zrealizoval on sám na nevinných občanoch.

Hanobenie kardinála Korca ako liek na jeho čiernu dušu

Pre jeho zvrhlú myseľ rodiacu sa v jeho obalenom mozgu hustým čiernym temnom je nepredstaviteľné, že kardinál Korec si dovoľuje neustále verejne a nahlas obhajovať ľudské práva tých najbezbrannejších a najviac postihnutých utrpením pravicových fašistov pod dohľadom židolichvárskych šeliem zo Svetovej banky a MMF. Jemu, ako skutočnému Kristovmu služobníkovi – a možno oprávnene povedať, jednej z jeho predĺžených rúk na Slovensku nemožno vnútiť, aby zbabelo mlčal a sociálne samovraždy a duševné vraždenie považoval za súčasť ekonomických reforiem – na rozdiel od Jána „Krstiteľa“ Balázsa.

A tak v mediálnej žumpe denníka SME a na www.jkbalazs.sk vyšiel 2. júla 2010 od neho článok pod nadpisom: Spolitizované svedomie. Hneď v úvode útočí na kardinála Korca, citujem: „Potom čo sa ujal vlády niekdajší komunista Fico, (ozaj, prečo mu neprekážajú komunisti a konfidenti ŠtB z SDKÚ-DS – pozn. autora V. P.) poponáhľal sa za niekdajším disidentom kardinálom Korcom, (mal sa ponáhľať do amerických análnych otvorov ako zadkolezec Dzurinda? – pozn. autora V. P.) aby aj v prítomnosti predsedu Konferencie biskupov Slovenska Františka Tondru od národniarov prevzal ich dlhodobú záštitu a aby k svojej vláde naklonil aj širšie kruhy veriacich.
          Po tomto stretnutí sa pán kardinál vyjadril, že „vláda má teraz dosť problémov, až sa bojím, aby z nich nemala ťažkú hlavu“ a že „akútnejšie je to, že niektorí naši ľudia nemajú čo položiť na stôl“.
          Dnes by sa pána kardinála bolo treba spýtať, ako je to s jeho strachom a či sa teraz nebojí, že nová vláda bude stáť ešte pred väčšími problémami, a či po zvyšujúcej sa nezamestnanosti a zvýšených sociálnych rizikách dnes nie je ešte viac tých, čo nemajú čo položiť na stôl.“

Odhliadnuc od toho, že Ján Krstiteľ Balázs tu manipuluje s bludmi súhrnu treťotriedneho ekonomického diletanta a špičkového ekonomického zločinca Ivana Mikloša, používajúc to ako argument proti kardinálovi Korcovi, len dokazuje malosť, úbohosť a jednostrannosť menovaného. Ako by nechcel pochopiť, že sociálne otázky sú nielen krédom, ale aj náplňou nielen kardinála Korca, ale aj Kristovej cirkvi na Slovensku. Že biskupi nemlčali ani za vlády Mečiara, dokazuje aj táto ich výzva z 3. júla 1996 na podporu života. Citujem z časti tejto výzvy: ...“že v posledných rokoch dochádza na Slovensku k doteraz nevídanému poklesu pôrodnosti. Tento trend je taký prudký a hlboký, že by pri dlhšom pretrvávaní mohol vážne ohroziť i SAMOTNÚ EXISTENCIU NÁRODA. Ak by pôrodnosť bola taká nízka alebo nižšia ako v roku 1995, POČAS ŽIVOTA JEDNEJ GENERÁCIE BY SA POČET OBYVATEĽOV SLOVENSKA ZREDUKOVAL O 20 AŽ 25 PERCENT A POČAS TROCH GENERÁCII O VIAC NEŽ POLOVICU.“

Za svoju osobu môžem jednoznačne povedať, lebo touto problematikou sa už zaoberám sedemnásty rok, že toto je jedna z plánovaných a realizovaných likvidácií slovenského národa, aby za 60 – 80 rokov sme boli v menšine vo vlastnom štáte. Vedome, cieľavedome a s jasným úmyslom sa slovenským ženám z majoritnej väčšiny BRÁNI CEZ EKONOMIKU ABY RODILI DETI. Vedome a cieľavedome sa podporuje nekontrolovateľný nárast neprispôsobivého rómskeho etnika, čo o niekoľko desaťročí bude katastrofa pre súčasnú slovenskú majoritu.

Záverom chcem Antikristovmu služobníkovi a priaznivcovi pravicového fašizmu cez ekonomiku Jánovi „Krstiteľovi“ Balázsovi pripomenúť nasledovné: Aj kolektívny experiment musí mať jasné pravidlá, ktoré musia byť podriadené hlavne etickým pravidlám. Nevinní nemôžu trpieť za vinných.

Vladimír Pavlík


DODATOK:
Radičovej poradcom bude veliť kňaz
Pravda.sk | 13. júla 2010  8:19
Premiérka Iveta Radičová (SDKÚ) si do svojho poradného tímu zobrala aj
kňaza. Šiestim interným a šiestim externým poradcom na Úrade vlády bude
totiž "veliť" františkán Ján Krstiteľ Balázs. Na svojej internetovej
stránke to uviedol denník Sme.
Pán Pavlik, zrejme Ján Farizej už dostal svoju trafiku za verné služby kléro-pravicovej vláde. Za najbližšie uťahovanie opaskov a experimenty už môžu občania ďakovať aj novému poradcovi. Rád františkánov mal zásadu ctiť si chudobu a žiť v skromnosti, zdá sa že tento ma iné priority. Kto vie aký mu dajú plat. Týmto sa vysvetľuje prečo františkáni uprednostnili politiku pred uctením si pamiatky Cyrila Bystríka Janíka -zapredali sa totiž Antikristovi.         

ŠOKUJÚCE ODHALENIE IVETY RADIČOVEJ ! ( Video )

Slušný Heinrich Himmler, nikdy neorganizoval masové vraždy ! – Slušný, inteligentný a politicky kultúrny, Henrich Himmler predsa iba organizoval „konečné riešenie“.
... Slušná, ako Heinrich Himmler, inteligentná, ako Henrich Himmler a politicky kultúrna ako Henrich Himmler, Iveta Radičova nikoho neposlala von pod holé nebo, do nebezpečenstva istej smrti v snehu a mraze! .... Iveta Radičová so slušnosťou Henricha Himmlera, dňa 6.Marca 2006, predsa iba poslala „Späť do svojich pôvodných bydlísk“ 172 bezbranných bezmocných a chorých bezdomovcov.

http://www.scribd.com/doc/22221323/Rudolf-Vasky-Tretia-cesta

Blog autora: http://moje.hnonline.sk/node/2226

Zdroj: http://tvina.sk/index.php?zobraz=videoarchiv&hraj=1733

Tak už to tu máme. J. K. B.


Dnes večer 13.7.2010 v správach SRo odznelo to, čo som po dnešnej spovedi u Františkánov predpokladal, J.K. Balász odchádza z Rádu františkánov a takisto z kňazskej služby. Vôbec ma to neprekvapuje. Asi tam celé roky bol len ako výsadkár. Tak sa tam totiž celý čas po "zamatovom" prevrate správal. Stačí si vypočuť jeho "korektné" politické názory i reakcie na poslucháčske otázky v relácii rádia Lumen „Vyhňa“ dňa 18.12.2009 na tému Kauza Františkáni:  

http://www.lumen.sk/live-detail.php?id=60&m=12&r=2009
a v SRo v relácii Kontakty 28.6.2010 o 20,05 pod názvom Vplyv cirkvi na politiku na Slovensku: http://www.rozhlas.sk/inetportal/web/index.php?lang=1&stationID=0&page=showRelacia&id=179&stationID=1
Tak bohužiaľ práve som zistil (15.7.2010), že túto reláciu SRo už stiahol z audio archívu!!!

Kresťania, otvárajte oči a najmä uši! Tieto relácie si treba vypočuť celé, aj keď na to treba dobré pevné nervy a vytrvalosť! Tu nájdete kľúč k jeho ostatnému, nevedno či poslednému rozhodnutiu.
Aktuálne J.K. Balász sa má stať šéfom interných poradcov slovenskej premiérky na úrade vlády. Teraz vychádza najavo, že už predtým radil Dzurindovi a bol rodinným priateľom Radičovcom a Ivete robil dokonca poradcu a stal po jej boku v prezidentskej kampani (biskupi pritom mali k jej kandidatúre odmietavý postoj!).  Asi jej radil pri oslovovaní voličov, ako vyjsť v ústrety homosexuálom pri registrovaných partnerstvách a ako majú naše slovenské ženy slobodne prerušovať tehotenstvo (tento jazykový skvost už zaviedli komunisti a teraz v tom pokračujú ich súkmeňovci v EÚ). M. Dzurindovi v r.1999 asi radil ako povoliť prelety "spojeneckým", že vraj „zásobovacím“ lietadlám NATO cez naše hranice, čím bola bezprostredne ohrozená  aj slovenská menšina vo Vojvodine. Tiež som nevidel, nepočul ani nečítal, že by protestoval proti arogantnému správaniu  veľvyslanca USA na Slovensku, keď päsťou búchal po stole, aby slovenská vláda ad hoc povolila prelety USA nad Slovenskom.
Toto „zásobovanie“ sa asi „omylom“ zmenilo na bombardovanie našich bratov Srbov bombami obohatenými ochudobneným uránom. Asi museli pykať za to, že v minulosti našu Európu i našu vlasť statočne bránili niekoľko storočí pred krvilačnými Osmanmi (Islam) a tiež, že nás neprišli "oslobodzovať" v r. 1968 v rámci spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy a tiež, že ich Nemci neporazili v 2. svetovej vojne. Aj v r. 2001, po 11. septembri asi radil Dzurindovcom ako sa pridať na stranu amerických "spojencov", aby potrestali Iračanov za to, že vraj ohrozujú svet a nás v ňom zbraňami hromadného ničenia. Tieto zbrane sa v Iraku nikdy nenašli. Výsledok napadnutia Iraku je 655 000 až 800 000 mŕtvych Iračanov! Nemá to znaky genocídy?
Podotýkam, že USA nemali mandát OSN na okupáciu Iraku! Mimochodom, katastrofálne doplatilo na to 800 000 irackých kresťanov (z 1,4 mil, pri sčítaní v r.1987), ktorí v rokoch 2003 – 2004 ušli z krajiny pred útokmi islamistov, ktorí ich obviňovali z kolaborácie so spojencami na základe spoločnej viery!? Na základe toho začala aj bombová kampaň proti kresťanským kostolom. Za obdobie 7 rokov bolo v krajine usmrtených asi 2-tisíc kresťanov pri rôznych vlnách násilia. Predtým však mali títo kresťania vytvorené dôstojné podmienky na vyznávanie svojej viery. V irackej vláde mali, pokiaľ je známe aj podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí (Tarik Aziz).
V tom aktuálnom čase som nevidel, nečítal ani nepočul od J. K. Balásza žiaden protest proti bombardovaniu Srbska. Nevidel, nečítal ani nepočul som od J. K. Balásza žiaden protest proti neodôvodnenému bombardovaniu Iraku, keď pritom nebolo preukázané, že vlastnil zbrane hromadného ničenia. A do tretice nevidel, nečítal a nepočul som od J. K. Balásza žiaden protest proti agresívnej vojne aliancie NATO pod velením USA v Afganistane.
Hlavne, že hrdina J.K. Balász kritizuje z pomerov dnešnej (teraz už asi minulej) teplej fary či kláštora, prezidenta 1. SR dr. Jozefa Tisa, že sa nepostavil proti Hitlerovi v čase vojny, najmä keď vedúci predstavitelia "demokrati" Anglicka, Francúzska i USA mu dali zelenú - podlo a surovo odovzdali - zradili ČSR (Mníchovský diktát). A navyše keď prezident ČSR Beneš zdupkal do teplého exilu do Anglicka bez akéhokoľvek odporu. Hlavne, že ten po vojne, v mieri odovzdal bez mihnutia okom „obnovenú“ ČSR boľševikom! Podľa neho (JKB) je však J. Tiso vojnový zločinec! Nikdy sa to nepreukázalo! Napriek niektorým chybám J. Tiso urobil, čo mohol v danej ťažkej chvíli. Doteraz som však nepočul od jeho kritikov ako by to oni vyriešili lepšie, v tomto prípade to platí aj na J.K. Balásza.

Tento v danej dobe už bývalý františkán či katolícky kňaz, kritizuje okrem prijatia predošlých demokraticky zvolených vládnych predstaviteľov slovenskej vlády (Mečiara, Fica)  kardinálom J.CH. Korcom na biskupstve v Nitre,  aj za tému „Výhrady vo svedomí“ katolícku cirkev, najmä arcibiskupa Sokola, biskupa Tondru i ďalších za to, že vraj tlmočila po Ficovom nástupe k moci: že túto tému nebude otvárať a že o nej nebude hovoriť.
Toto mu slúži na to aby bránil terajšiu vládu za to, že sa téma nedostala do programových téz vlády. Je vraj dosť dôvodov súhlasiť s tým, že táto téma sa nedostala do programových téz. Ak to platilo za Fica, nech to platí aj dnes!
Toto teda je úžasná paralela! Hlavne, že v dvoch Dzurindových vládach sedeli vraj dve kresťanské strany (aj v názve to mali a majú aj teraz!)a tie neboli schopné prijať takýto zákon počas 8-mich rokov! M. Dzurindovi vtedy dokonca radil J. K. Balász v oblasti cirkvi! Ale na podivenie J.K. Balász by chcel, aby socialistická vláda (resp. strana SMER) takýto zákon prijala! Cirkev v danej chvíli viac nemohla dosiahnuť aj keď by si to bola želala. Naopak okrem zanedbateľných prípadov vláda R. Fica rešpektovala autoritu katolíckej cirkvi, lebo si bola vedomá, že tá má za sebou väčšinu národa. Veď porovnajme napr. socialistickú vládu José Luis Rodríguez Zapatera v silne katolíckom Španielsku (už to platí aj v Portugalsku a ďalšie liberálne štáty ani nespomínam), ktorá napriek silným protestom prijala niekoľko antikresťanských zákonov, napr. registrované partnerstvá homosexuálov (16.7.2010 uviedli média, že takýto zákon dokonca s možnosťou adopcie detí bol prijatý v Argentíne, napriek mohutným protestom). Naopak, R. Fico odvážne prehlásil na iniciatívy rôznych "inakosti", že homosexuálne partnerstvá sú na x-tisícom poradí dôležitosti! To bolo určite nestráviteľné aj pre tzv. európske voľnomyšlienkarské elity. Dokonca si spomínam, že za Fica prijal slovenský parlament uznesenie za právo každej členskej krajiny EÚ používať kresťanské symboly v školách a verejnoprávnych ustanovizniach, napriek opačnému verdiktu Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu vo vzťahu k Taliansku! To si vôbec neviem predstaviť, aby také niečo prijal terajší parlament.
Na margo tohto problému stačí konštatovať, že nebol veľmi ťažký problém dnešným vládnym koaličným partnerom (hlavne SaS), súhlasiť s vypustením predvolebných sľubov homosexuálom a užívateľom drog v programovom vyhlásení novej vlády, veď oni dobre vedia (smejú sa, až sa môžu z toho popukať), že prednosť už majú zákony prijímané v slobodomurárskej EÚ. Takže raz príde pokyn komisárov z EÚ a naša vláda to pokorne a poslušne prijme! Nebude potrebovať súhlas KDH! Hlavne, že k pokynu na prijatie zákona o Výhrade vo svedomí nikdy nepríde a to veľmi dobre vie aj bývalý eurokomisár J. Fígeľ.  Promptne, v tomto čase prichádza už výzva od rakúskej europoslankyne Ulrike Lunacek za Stranu zelených (áno to je tá, ktorá bola podporiť nevydarený Pride pochod homosexuálov v Bratislave), na uznanie Kosova ako samostatného štátu zo strany Slovenska! Máme sa na čo tešiť! Ozaj, verejným tajomstvom je, že údajne všetci eurokomisári musia byť slobodomurári, mohol nim nebyť aj Ján Figeľ???

Jednoducho J. K. Balász svoju murínsku úlohu v radoch katolíckej cirkvi už splnil a pritom sa veľmi unavil. Teraz však už prichádza medzi svojich asi relaxovať – bude bez námahy len radiť a hneď ako hlavný radca! Kritizoval cirkev, že bola ticho pri potieraní hodnôt, len neviem prečo som ho teda nevidel, nečítal, nepočul zdvihnúť hlas proti Pride pochodu v Bratislave 22.5.2010 za uzákonenie registrácie homosexuálnych partnerstiev (manželstiev). Toto je asi pre neho jedná z tých hodnôt. Teraz môže písať svoje múdre a pokrokové články do voľnomyšlienkarských antikresťanských plátkov ako je SME i Týždeň bez toho, žeby ho mohla katolícka cirkev nejako napomínať či postihovať. V rámci oddychu od cirkvi bude slúžiť voľnomyšlienkarom i liberálom, ktorí sú úhlavnými nepriateľmi kresťanstva a hlavne katolíckej cirkvi. Hovorí (v spomínanej relácii na Lumene), že bulvár je potrebný v spoločnosti. A, prosím, ale pre koho? To veriaci alebo praktizujúci kňaz potrebuje stoku? To mu nestačilo, čo urobila stoka z jeho františkánskym radom? Doteraz som nepochopil a asi ani nepochopím čím ho oslovil sv. František z Assisi, že vstúpil dobrovoľne do tohto Rádu a bol dokonca jeho predstaveným, keď sa cítil pri tejto činnosti spútaným. Sv. František sa pri takýchto výlevoch musí obracať v hrobe.
Teraz  konečne je už slobodný (kto vie či nie aj murár?) Na priame otázky poslucháčov v hore uvedených reláciách či je slobodomurár nikdy neodpovedal. Raz sa vyjadril na podobnú otázku
F. Mikloško, že slobodný je a murovať vie tiež. Múdra to odpoveď pre lúštiteľov krížoviek. Kto len vie, koľko takých slobodných murárov - výsadkárov v katolíckej cirkvi zostalo. Bojím sa, že dosť!
Po tom všetkom ako J.K. Balász poobviňoval katolícku cirkev spolu s jej hierarchiou sa  veľmi, veľmi čudujem slovám  hovorcu KBS Jozefa Kováčika "Vyjadrujeme ľútosť nad krokom kňaza, ktorý opúšťa svoju kňazskú službu. Kňazská služba nie je zamestnaním, je to povolanie od Boha, práve o to je to bolestnejšie." Tým, že prechádza tento bývalý kňaz – rehoľník do doslova nepriateľského liberálneho tábora, KBS by mala byť rada, že sa ho aspoň takto zbavila, keď už nenašla toľko sily a sama ho predtým neexkomunikovala z kňazstva a katolíckej cirkvi!

Aby bolo jasné, nie som anonym. Bol som vždy, som a budem kresťan - katolík, patriot a otec rodiny. Nikdy som nebol komunistom, otec bol väznený komunistami za nevstúpenie do komunistických družstiev, čo našu rodinu bolestne sprevádzalo celý život. V r. 1989 som s nádejou chodil štrngať na SNP s kľúčmi proti minulému režimu, o pár dni som vedel, že je to obyčajný podvod – prevrat. Bol som proti tomu čo nastalo i proti tomu čo je teraz. Ako povedal Werich  a možno aj iní: „Všetko je inak“. Nie je to nič spravodlivé pre bežného normálneho človeka, a vôbec už nie pre kresťana. Bol som pri zrode KDK- klubov, brat, jeden z prvých z nútenej emigrácie pomáhal KDH dovozom tlačiarenskej techniky pokiaľ mu nebolo povedané (pamätný ustanovujúci snem v Nitre), že zahraniční Slováci nech sa nestarajú do vecí na Slovensku! Nikdy som nevolil komunistov, Fica, Mečiara ani modré či červené zlepence. Mal som vždy dobre otvorené oči i uši. Napokon ako katolík nemám momentálne koho voliť, kresťanská strana a už vôbec nie katolícka, neexistuje!!!. Snáď sa toho ešte dožijem. Som len obyčajný onkologický pacient, jeden z mnohých, ale s dosť silnou vierou a vôľou bojovať proti nespravodlivosti a klamstvu, ktoré to zdanlivo má vo svete momentálne navrch! Vždy máme pre koho a prečo žiť, preto zdvihnime hlavy! Ak to zvládneme, potom máme právo aj čestne zomrieť, Boh nás určite prijme. Boh prijíma aj naše modlitby najmä keď sme bezmocní a bezvládni, ale nespoliehajme sa len na ne. Pokiaľ máme ruky, nohy, oči, sluch, hmat i čuch a zdravý sedliacky rozum ten Boh chce od nás, aby sme čestne a nebojácne bojovali (nie zbraňami) a tak svedčili o jeho dobre a láske k nám. Nakoniec však aj teraz platí pre nás to osvedčené: "Pomôž si človeče, aj Pán Boh Ti pomôže!" Nepoddajme sa!
Ako som spomenul na začiatku, bol som na sv. spovedi. Pevne verím, že Duch svätý mi dal dostatok sily, aby som nikomu neublížil.

Stanislav


Príspevky autora:
Bol som pri tom.
Otvorený list!


Hlavná stránka