Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka

Sudcovské gaunerstvo poráža sudcovskú česť. Prečo a dokedy?

            Máme ešte v živej pamäti poblúznené vidiny istého Václava Havla hneď po novembri 1989: „nie sme ako oni.“ Dnes, 20 rokov po týchto polointelektuálnych perlách a farizejských bludoch máme možnosť dokonale spoznať krutú realitu, ako sa nám dokázalo odplatiť pretransformované prednovembrové komunistické a eštebácke zlo, ako aj ponovembrové pravicové dzurindovsko-miklošovské zlo, keď netreba zabudnúť ani na zbojnícke národniarske zlo spojené s nefalšovaným protislovenským cynizmom zo SNS za túto nežnosť, toleranciu a odpustky. Netreba zabudnúť ani na politikov z Antikristovej organizácie KDH, pridajúcich sa nielen na stranu zla, ktorí svojou antisociálnou činnosťou diskreditovali nielen samotné kresťanstvo, ale aj kňazov, biskupov, rehoľné sestry, ako aj ostatné spoločenstvá sem patriace. Paradoxne, poškodený nie je ani Václav Havel a jemu podobní. Ani Dzurinda, Mečiar, Fico, Slota, Csáky, Hrušovský, Čarnogurský, Mikloško, Kaník, Beblavý, Mikloš, Belousovová, Paška, Gašparovič, Tóthová a im podobní komplici z ponovembrových vlád a parlamentov, pod dohľadom židovských lichvárov zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. Poškodenými ostala väčšina národa. Práve tá väčšina, ktorá nemá nielen nič spoločné s ekonomickými zločinmi, ale sa na nich ani neobohatila.     

         Medzi najodpornejšie, nazlodejskejšie a najodsúdenejšiahodné zberby na Slovensku, popri tých z vysokej politiky, možno plným právom považovať konkurzné mafie. Jedná sa o spolupracujúce, najorganizovanejšie a najzločineckejšie skupiny z vysokej politiky, finančných skupín, konkrétnych sudcov a správcov konkurznej podstaty, PRI VEDOMOM DOSTÁVANÍ ZDRAVÝCH FIRIEM DO KONKURZU A PREBERANÍ ICH MAJETKOV. Samozrejme, v drvivej väčšine podľa tzv., no platných zákonov, za týmto účelom vedome pripravených a schválených arcizločineckými a arcizlodejskými tlupami z ponovembrových slovenských vlád a parlamentov, alebo cynickým nerešpektovaním zákonov, pričom tieto skupiny sa vzájomne podporujú. Bývalý vyšetrovateľ Jozef Šátek, neskôr zlikvidovaný tzv. kresťanským ministrom vnútra Vladimírom Palkom za vlády Mikuláša Dzurindu, pre denník SME zo 17. 7. 2004 k tejto téme povedal aj toto:

„Na Slovensku sme zažili asi tri veľké etapy ekonomickej kriminality. Prvá bola vykrádanie štátnych podnikov a bánk. Druhou etapou boli podvody v súvislosti s privatizáciou a tretia etapa je práve prostredníctvom týchto konkurzných konaní získavanie niekoľko desiatok miliardového majetku a jeho legalizácia. Nejde len o konkurz ako taký. Je to aj obchod s vysoko bonitnými pohľadávkami. DO TEJTO ČINNOSTI BOLO ZAPOJENÝCH VEĽA ĽUDÍ Z OBLASTI PODNIKANIA, SÚDNICTVA, SPRÁVCOV KONKURZNÝCH PODSTÁT.“ Ako autor tohto článku po tomto svedectve Jozefa Šáteka môžem jednoznačne konštatovať, že základ k tomuto legalizovanému zbojstvu položili organizované skupiny arcizločincov a arcizlodejov z ponovembrových vlád a parlamentov. Nielen cez konkrétne zákony, ale aj vedomým neprijatím takých zákonov, ktoré by boli tomuto zabránili.  

Statočný sudca Alexander Mojš sa vzoprel konkurzným zločincom

         Problémy tohto statočného sudcu sa začali v roku 2003, keď ako správca konkurznej podstaty pri konkurze Preglejky Žarnovica sa vzoprel organizovaným zločincom a zlodejom, ktorí chceli tento podnik vytunelovať. Pretransformovaní ortodoxní boľševici na Najvyššom súde SR, stojaci na strane zločinu, z titulu svojho postavenia, ho za tento tzv. priestupok navrhovali preložiť na nižší, okresný súd. O čo tu v skutočnosti išlo? Keď kriminálne, politické a sudcovské zločinecké a zlodejské mafie zistili, že Alexander Mojš sa stal konkurzným sudcom v tejto kauze, pochopili, že ich organizované zbojstvo je ohrozené. Preto okamžite vzniesli proti nemu námietku zaujatosti, čakajúc, že na tejto funkcii ho vymení ich človek. Napriek tomuto ale sudca Mojš začal konať. Aj keď sa dopustil formálnej chyby, lebo pokiaľ by nekonal, PODNIK BY BOL VYTUNELOVANÝ, ČO POTVRDILI AJ VIACERÍ SVEDKOVIA. Hoci v skutočnosti zabránil škodám veľkého rozsahu, sudcovia Najvyššieho súdu SR, odkojení komunisticko-fašistickou ideológiou, dali návrh na jeho potrestanie. Paradoxné pri tom ale bolo, že sudcovia, ktorým bolo preukázané ŽE BOLI ČLENMI KONKURZNÝCH MAFIÍ, nedostali žiadne tresty, alebo len formálne symbolické tresty.

         Publicista Ivan Bača, ktorý sa touto kauzou dlhodobo zaoberal, v týždenníku Domino fórum č. 14/2006 napísal aj toto: „Mojšom ustanovený správca konkurznej podstaty aj pred disciplinárnym súdom vypovedal, že predchádzajúci správcovia konkurznej podstaty Preglejky Žarnovica mu odmietli vydať dokumentáciu, a preto fyzicky prevzal správu len toho majetku, ktorý našiel. Podľa ním objednaného znaleckého posudku bolo v tom čase z majetku Preglejky v účtovnej hodnote 1,3 miliardy korún speňažené zhruba 90 % majetku, vrátane nehnuteľností, ALE NA ÚČTOCH SA NACHÁDZALO LEN 64 MILIÓNOV KORÚN, ČO JE VÝŤAŽNOSŤ PRIBLIŽNE 2 % (!).“

         Deviateho októbra 2008 disciplinárny senát sudcu Mojša oslobodil, aj keď Mečiarom dosadený minister spravodlivosti a zasmraďovač slovenskej justície Štefan Harabin pre neho žiadal zbavenie funkcie sudcu. Keďže kriviči práva a zákonnosti zo slovenskej justície sa proti tomuto rozhodnutiu odvolali, odvolací disciplinárny senát na čele so sudcom Pavlom Polkom, verným to lokajom ministra Harabina, dňa 20. apríla 2009 tento oslobodzujúci rozsudok zrušil. Aby čitatelia boli trochu v obraze ohľadom tohto, popri svojom plate ešte si privyrábajúceho sudcu za údajné poškodenia jeho tzv. cti, ktorého Harabin považuje priam za ideálny typ, tak som ho verejne vyzval, aby svojmu chránencovi Pavlovi Polkovi položil nasledujúce otázky:

         „Hovorí vám niečo meno Štefan Polka, ktorý bol členom zločineckého partizánskeho komanda „Za ródinu“, ktorého členovia 15. mája 1945, 15 dní po oslobodení Žiliny zavraždili 10 nevinných občanov Diviny v okrese Žilina? Bol, alebo nebol to váš otec? Je, alebo nie je vám známe, kto mohol mať záujem na zničení či likvidácii časti materiálov o začatí trestného stíhania zo 17. 5. 1945 NB v Budatíne a pod č. 333/48 zo dňa 26. 2. 1948 odovzdané Okresnému súdu v Žiline pod spis. č. 209/48 T, ktoré bolo neskôr z politických dôvodov zastavené?“

         Minister Harabin ani sudca Polka sa doteraz neozvali, hoci som toto oznámil aj Národnej rade Slovenskej republiky. A záverom taká malá perlička. Začiatkom októbra 2008 som sa dočítal, že minister Harabin chce potrestať sudkyňu Krajského súdu v Bratislave Darinu Kuchtovú, lebo si dovolila splniť povinnosť vyplývajúcu jej zo zákona: svedčila proti sudcovi Pavlovi Polkovi. Je neuveriteľnou tragédiou slovenskej justície, že práve takýto dvaja zasmraďovači slovenskej justície tu idú likvidovať statočného sudcu Mojša, ktorý má v obsahu hrubého čreva viac sudcovskej a občianskej cti, ako títo dvaja tzv. sudcovia vo svojich hlavách.

         Drvivá väčšina občanov na Slovensku kritizuje a sťažuje sa na stav justície. Paradoxné pri tom je, že keď sa statočný jedinec postaví verejne na odpor týmto zasmraďovačom a krivičom práva a zákonnosti, slovenská verejnosť mlčí. Preto sa ani nemožno čudovať, že radoví občania majú pocit, že zo slovenskej justície sa stal spolok, považujúci slovenských občanov za nejaké nesvojprávne hoviadka. Treba ale povedať, lebo taká je realita, že hoci čestných sudcov je na Slovensku väčšina, strach im nedovolí, a nemajú ani silu odstaviť tých  gaunerov a zasmraďovačov zo svojich radov, ktorí sú v menšine. Dôvod je vcelku jednoduchý. Toto, v drvivej menšine sudcovské zlo a politickí zločinci sú ako jedna štátno-mafiánska rodina. Ozaj, vážení čitatelia, existuje na tejto planéte popri Štefanovi Harabinovi aspoň jeden minister spravodlivosti, ktorý, keď žaloval noviny, tak z titulu svojej funkcie, podľa denníka SME z 9. 7. 2009 pod nadpisom: TREST SUDKYNI, ČO RIEŠILA HARABINA, práve v deň, keď mal byť vynesený rozsudok, ohľadom údajného zásahu do jeho údajnej cti zo strany médií, NAMIETOL SUDKYŇU!!! Asi tušil, že táto sudkyňa nie je členom harabinovsko-zadkolezeckej skupiny, ktorá má tomuto úbožiakovi zariadiť neoprávnený finančný prospech. Nakoniec ju z konania vylúčili a o jeho spore rozhodoval iný senát, ktorý, ako keby bol vytlačený z jeho zadnej časti tela, lebo podľa neho denník SME mu musí zaplatiť vyše 33-tisíc eur.

         Preto mi nedá, aby som sa záverom neopýtal tohto senátu: aký bol váš tzv. nezávislý sudcovský pôrod, keď vás Harabin tlačil zo svojej zadnej časti tela? Ozaj, a pri tomto tlačení ste nezabudli  povedať, muc, muc, muc, Vaše Najvyššie ctihodné sudcovské Blahorodie, keď ste vypadli z jeho zadnej časti tela?     

Vladimír Pavlík  

Hlavná stránka