"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Ďalší kopanec obetiam zločinov - alebo keď štát zastupujú neschopní diletanti a arogantní chrapúni!

             Deň pred Štedrým večerom sa slovenskí občania dozvedeli, to čo si v Bratislave čvirikali už aj vrabce na streche a denník Nový čas to avizoval už začiatkom minulého leta. Od roku 2006, teda už štvrtý rok, údajne na Slovensku pod vedením istej Zuzany Z., ktorá dokonca kandidovala s podporou vládnych strán do komunálnych volieb, pôsobila „bytová mafia“!

Šokujúce na tejto veci je rozsah spôsobenej škody viac ako 1, 5 mld. korún, účasť policajta na predávaní údajov z evidencie obyvateľstva  mafii a počet podvedených občanov, ktorí prišli o strechu nad hlavou a z ktorých sa mnohí stali bezdomovci.  Žalostnou tragédiou je ale fakt, že polícia konanie skupiny zastavila až v súvislosti s nálezom mŕtvoly jednej zo štyroch doposiaľ nezvestných obetí bytovej mafie, na základe čoho bola zaistená v Rakúsku hlavná aktérka týchto zločinov. V správach Slovenského rozhlasu sa nechal počuť okrem šéfa polície Packu aj generálny prokurátor Trnka, ktorý uviedol, že má podozrenie, že do tejto rozsiahlej trestnej činnosti sú zapojení aj pracovníci katastrálnych úradov, cez ktoré boli všetky prevody realizované, na ktoré sa neskôr sťažovali aj podvedení občania. Na záver uviedol, že pre podvedených vlastníkov bude právne komplikované a obtiažne dostať sa späť ku svojím nehnuteľnostiam!

            Ako uviedla TASR 23. decembra 2009, v príspevku „MS SR víta aktivity polície a prokuratúry pri objasňovaní prípadov bytovej mafie“, zobudilo sa aj toto ministerstvo. Paradoxné je, že Generálna prokuratúra SR rezort Ministerstva spravodlivosti SR o veci neinformovala, to však v prípade porušenia zákona využije všetky zákonné možnosti na nápravu a preverí okolnosti prepustenia z väzby jednej z obžalovaných v predmetnej kauze.           

justicie            Toľko hovoria suché fakty. Napriek Vianočnému času, kedy si väčšina už obligátne nasadzuje na tri dni masku kresťanstva, ľudskosti  a solidarity s vydedencami a chudákmi na ulici, (dodávam, že medzi nimi sa ocitli aj obete bytovej mafie) rozhodol som sa reagovať a odkryť skutočnú odvrátenú tvár tohto štátu, ktorý by mal za peniaze daňových poplatníkov - svojich občanov, týchto v prvom rade chrániť pred zločinom represívnymi zložkami, polície, prokuratúry a justície.             Ak Generálny prokurátor verejne konštatuje, že pre obete podvodov, ktoré prišli o strechu nad hlavou, bude právne zložité získať nehnuteľnosť späť, je to totálne zlyhanie tzv. právneho štátu, ktorý sa týmto stáva už len jeho atrapou.

Aj právny diletant by totiž mal poznať právny pojem porušenie zásady dobrých mravov. Ak dôjde k nezákonnému a podvodnému prevodu nehnuteľnosti, stáva sa právny úkon zo zásady neplatným! To platí aj v prípade, že nehnuteľnosť bola prevedená na ďalších vlastníkov, pretože k následným prevodom došlo na základe prvého nezákonného právneho úkonu.

Ak štát takéto konanie svojou nečinnosťou umožňuje, je to absolútne zlyhanie právnej ochrany občana a takýto štát sa stáva spolupáchateľom zločinu. Za zamyslenie stojí, kam až dospela táto spoločnosť vo svojej chamtivosti, ktorú povýšila na životný princíp a nazvala úspešnosťou. Tzv. právny úkon prevodu nehnuteľnosti legalizujúci podvod a zločin sa stal posvätnou kravou a zhanobením zákona. Pseudo-ochrana vlastníckych práv, v podobe v akej sme ju začali uctievať, sa vymkla spod kontroly a je mimo zákon, mimo morálky a etiky. Je nesporné, že od roku 2006 kedy začala pôsobiť táto mafia, sa viacero poškodených neúspešne obrátilo žalobami na súdy, prokuratúru a políciu. Treba dodať, že pri súčasnom stave právnej ochrany, teda nutnosti podať žalobu v zdĺhavom občianskom konaní, je okrem pevných nervov a poriadnej dávky trpezlivosti, potrebné disponovať najmä finančnou hotovosťou potrebnou na úhradu súdnych poplatkov a trov právneho zastúpenia. Návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov súdy vo väčšine prípadov zamietnu.

  Je zrejme, že ak by bytová mafia neprekročila hranice súdnosti a nezačala vraždiť, obete podvodov, ktoré si mohli dovoliť za vlastné peniaze podanie žaloby, by sa domáhali svojich práv v dlhoročných súdnych sporoch bez hmatateľného a zmysluplného výsledku aj naďalej!!!

Niekoľkoročná nečinnosť štátu, ktorá  umožnila ešte zvyšovať počet obetí zločinov a rozsah spôsobenej škody do obrovských rozmerov, je diletantstvom a zlyhaním ľudí, ktorí sú kompetentní jeho vedením. Psou povinnosťou štátu by malo byť prijať také opatrenia, aby boli všetky nezákonné prevody zrušené v skrátenom konaní a oslobodené od poplatkov.

Polícia dlhodobo plytvá finančnými zdrojmi pri tzv. potlačovaní „extrémizmu„, v nákladných zásahoch proti akciám organizovanými Slovenskou pospolitosťou, na protest proti kriminalite neprispôsobivých komunít. Tá istá polícia však nekoná pri ochrane práv občanov pred sofistikovanými skupinami zločincov, dokonca existuje závažné  podozrenie, že sa na tejto trestnej činnosti podieľajú aj jej vlastní príslušníci.

Generálna prokuratúra SR je naďalej vedená osobou, podozrivou zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Proti uvedeniu do funkcie bývalého Hlavného vojenského prokurátora Dobroslava Trnku do funkcie generálneho prokurátora SR, nikto neprotestoval  napriek tomu, že boli známe skutočnosti o  podozrení zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, uverejnené v týždenníku PLUS 7 dní č. 31/2003 pod nadpisom "Špinavé hry," citujem: "Do redakcie PLUS 7 dní dokonca dva týždne predtým, ako bolo vyšetrovanie prerušené, prišiel aj anonymný list, podľa ktorého hlavný vojenský prokurátor Dobroslav Trnka spolu s Mikulášom Gardeckým mali ovplyvňovať vyšetrovanie svojho kolegu, ktorý bol obvinený z týrania blízkej osoby a ktorého vzali do cely predbežného zadržania. Podľa listu mali obaja, Gardecký aj Trnka, telefonovať vyšetrovateľke prípadu a dozorujúcemu prokurátorovi a žiadať, aby ich kolegu prepustili z väzby. V liste sa uvádza, že plukovník Trnka mal do telefónu dozorujúcemu prokurátorovi povedať: "Zdvihni zadok, toto si odskáčeš!"

Dňa 19.8.2005 Slovenský rozhlas zverejnil vyjadrenie generálneho prokurátora o potrebe zrušenia Zákona o preukazovaní pôvodu majetku, nakoľko podľa neho sa zdôvodňovaním pôvodu majetku dostávajú určití občania do negatívneho svetla ako podozriví z nečestného konania, čo je v rozpore s prezumpciou neviny.

Pre vysvetlenie iniciatív Dobroslava Trnku je potrebne pripomenúť verejnosti jeho publikované vyjadrenia z minulosti ohľadom nevhodnosti kriminalizovania Vladimíra Mečiara a potrebe konsolidácie politickej scény spoluprácou s HZDS. Práve v súvislosti s Elektrou je Vladimír Mečiar dlžný občanom Slovenska vysvetlenie o pôvode financovanie jeho luxusnej rezidencie.  Za najväčší omyl poslanca Ivana Šimka možno považovať návrh menovať jeho spolužiaka a bývalého člena komisie na prešetrenie zásahu proti študentom 17. novembra 1989 do funkcie Generálneho prokurátora SR. Je zarážajúce, že skutočnosti o podozrení zo zneužívania právomoci verejného činiteľa uverejnené týždenníkom Plus 7 dní boli poslancom NR SR v čase hlasovania známe.

Je poľutovaniahodné, že generálny prokurátor Trnka neobhajuje záujmy väčšiny občanov Slovenska, tak ako je to pravidlom v demokratických krajinách s účinným právnym systémom, kde občania, ktorí sa stali obeťami zločincov a podvodníkov, majú právo žiadať náhradu škody priamo od toho kto zločin spáchal.

Diametrálne odlišný je postup Generálnej prokuratúry v Slovenskej republike. Generálny prokurátor SR namiesto hájenia práv obetí zločinov, ktorých práva by mal v prvom rade presadzovať, z titulu svojej funkcie sa osobne zasadil o prepustenie kontroverzného ponovembrového multimilionára Jozefa Majského, obvineného z trestnej činnosti v súvislosti s krachom jednej z najväčších nebankových spoločností a zadržaného pri pokuse o útek do zahraničia. Vysvetlenie je jednoduché. Zatiaľ čo v zahraničí sa majetok obvinených z podvodov a finančných machinácii, ako v prípade riaditeľa WorldComu zablokuje, na Slovensku sa priamo generálny prokurátor postaral, aby zločincom a podvodníkom nemohol nikto siahnuť na ich majetok.

Porušenie práva občana ako poškodeného na náhradu v trestnom konaní a napomáhanie zločineckým skupinám by malo byť v každom právnom štáte neprípustné!!!

O čo viac je generálny prokurátor iniciatívny pri ochrane práv a majetku zločincov a rušení nežiaducich politických strán a občianskych združení, o to menej chráni majetok a práva obeti zločinov, ako je to zrejme z dlhodobého a rozsiahleho pôsobenia bytovej mafie.

Exemplárnym príkladom svojvôle Generálnej prokuratúry SR je zakonzervovanie spisu a dokumentov brutálne usmrtených kňazov Coufala a Poláka na 50 rokov, čo už  je   vedome  zakrývanie zločinov bývalého režimu a úmyselné zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Na Slovensku totiž, na rozdiel od USA, neexistuje právny predpis podľa ktorého je takého zakrývanie zločinov v právomoci Generálnej prokuratúry. Podobné zneužívanie právomoci by  v každom právnom štáte okamžite stálo Generálneho prokuratúra miesto. Nie však na Slovensku, kde každý drží zbabelo hubu a krok! Podrobnosti o tomto bezprecedentnom postupe uvádzam v príspevku s názvom „Neparazitujte na umučenom Coufalovi!“,   na webovej stránke  http://necenzurovane.cwahi.net/09/coufal.html, kde je uverejnené aj video s reportážou STV.

Oneskorený plač MS SR nad rozliatym mliekom je obyčajným farizejstvom, pretože je to práve slovenské súdnictvo, ktoré obete zločinov vláči po súdnych konaniach v nekonečných príbehoch prejedávania ich žalôb o navrátenie ich majetku, o ktorí prišli pôsobením rôznych mafií, z ktorých tá bytová je len špičkou ľadovca.

 Čo možno očakávať v štáte, v ktorom sa finančná skupina blízka V. Mečiarovi, po fiasku s miliardovými pozemkami vo Veľkom Slávkove, dostala ešte k lukratívnejším pozemkov vo Veľkej Lomnici pod Tatrami, pričom kompetentní verejne deklarovali, že to bolo v súlade so zákonom a ak niečo možno namietať, tak len akýsi eticky princíp a slušnosť. Ale to sú na Slovensku archaické pojmy, ktoré sa už nachádzajú len v náučnom slovníku.

Vrcholom arogancie a pohŕdania občanom je logicky už len zvolenie Š. Harabina do funkcie hlavného čističa a zakrývača politických rabovačiek a ekonomického banditizmu na tzv. NS SR, alebo ináč „Najvyššej justičnej žumpy SR“ z ktorej sa táto inštitúcia stala pod jeho vedením. Jeho Blahorodie sa nedávno na TV TA3 nechalo opäť počuť, že už mu dlho jeho prisluhovači a vlezdoprdelkovia na súdoch neprisúdili miliónové finančné zadosťučinenie v sporoch o ochranu jeho „dobrého mena“- a tak sa rozhodol tento deficit ku koncu roka 2009 dohnať podaním žaloby o náhradu škody vo výške 200 000 EUR za uverejnenie telefonického rozhovoru s drogovým priekupníkom Bakim Sadikim.           

http://www.sme.sk/c/4312858/bytova-mafia-ziskala-na-podvodoch-s-nehnutelnostami-miliony-eur.html

http://www.tasr.sk/23.axd?k=20091223TBB00339

http://www.ta3.com/sk/reportaze/140472_prokuratura-bytova-mafia-asi-vrazdila

http://spravy.pravda.sk/ked-chcela-bytova-mafia-byt-alebo-dom-nic-ju-nezastavilo-pij-/sk_domace.asp?c=A091223_110646_sk_domace_p23

Vladimír Pavlík   

Hlavná stránka