Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka

Hanba a hnus! Generálnej prokuratúre SR neprekážajú fašistickí zločinci z vysokej politiky!

         Začnem trochu netradične. Predstavme si situáciu z konca roku 1944, keď Adolf Hitler by sa rozhodol založiť Združenie židovsko-nemeckého priateľstva, kde by ponúkol členstvo všetkým Židom dovtedy žijúcim a prežívajúcim v koncentračných táboroch, no mal by jednu podmienku. Žiadal by od nich verejné ospravedlnenie všetkým nemeckým nežidom za utrpenie, ktoré im spôsobili v rokoch 1939-1944. Asi takto mi pripadá odpoveď Generálnej prokuratúry SR na môj podnet generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi na rozpustenie fašistickej strany SMER-SD, doručený 27. 11. 2008 a uverejnený na tejto webovej stránke koncom novembra 2008.

         V pondelok 29. 12. 2008 som dostal sedemriadkovú odpoveď podpísanú prokurátorom JUDr. Milanom Vallom, ktorá ako autentický dokument je súčasťou tohto článku. Podľa neho v podnete neuvádzam žiadne skutkové ani vecné dôvody, z ktorých by vyplývalo, že uvedená politická strana svojimi stanovami, svojim programom alebo činnosťou porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy. Naopak, podľa neho, v podnete sú svojráznym spôsobom vyjadrené moje názory a postoje k činnosti niektorých politických subjektov, štátnych orgánov a ústavných činiteľov, preto ako nedôvodný bol odložený, čím je vec na prokuratúre ukončená.

Moja reakcia

         Ktovie, či ponížené lokajstvo Generálnej prokuratúry SR k fašistickým tyranom z vysokej politiky, ktorí cez Národnú radu SR, predtým Slovenskú národnú radu, volia aj generálneho prokurátora, nie je spôsobené aj absolvovaním kurzov poriadaných  židovskými lichvármi zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu ako zakrývať ekonomické zločiny vyvolených, alebo ako zločiny proti ľudskosti stotožniť s ekonomickými reformami, keď súčasťou zmaturovania boli aj povinné mozgové obriezky prokurátorov, lebo ináč si ich mlčanie nedokážem vysvetliť. Prečo mlčia o systéme kolektívnej viny zavedenej zberbami z ponovembrových vlád a parlamentov za ekonomické zločiny nimi napáchané, keď následky ako ponížení zadkolezci Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu preniesli na nevinných občanov, boli považované za akty humanity a demokracie?

         Vrcholom cynizmu, tuposti a zároveň aj otvorené prihlásenie sa Generálnej prokuratúry SR k fašistickým metódam slovenských politikov je konštatovanie jej prokurátora JUDr. Milana Vallu, keď napr. VEDOMÉ bránenie slovenských politikov slovenským ženám cez EKONOMIKU RODIŤ DETI, ako som to dôkazovo doložil v podnete na rozpustenie fašistickej strany SMER-SD, nie je ani skutkovou ani vecnou podstatou na porušenie Ústavy SR, ústavných zákonov, zákonov a medzinárodných zmlúv. To len dokazuje, že pokiaľ sa Generálna prokuratúra SR v septembri 1995 pod vedením vtedajšieho slovenského premiéra Vladimíra Mečiara stala zločineckou a štátno-teroristickou organizáciou, pod vedením terajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku sa stala aj ochrannou rukou a spolupáchateľom fašistov z vysokej politiky.

„Profesijná“ a „morálna česť“ Dobroslava Trnku

         Dňa 10. 8. 2003 som na Mestský úrad vyšetrovania v Bratislave doporučene poslal oznámenie o podozrení z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa na hlavného vojenského prokurátora Dobroslava Trnku a jeho podriadeného vojenského prokurátora Mikuláša Gardeckého. Citujem:

         V týždenníku PLUS 7 dní č. 31/2003 na strane číslo 22 – 24 pod nadpisom „Špinavé hry,“ (zasielam kópiu) sa na strane 23 píše, citujem: „Do redakcie Plus 7 dní dokonca dva týždne predtým, ako bolo vyšetrovanie prerušené, prišiel aj anonymný list, podľa ktorého hlavný vojenský prokurátor Dobroslav Trnka spolu s Mikulášom Gardeckým mali ovplyvňovať vyšetrovanie svojho kolegu, ktorý bol obvinený z týrania blízkej osoby a ktorého vzali do cely predbežného zadržania. Podľa listu mali obaja, Gardecký aj Trnka, telefonovať vyšetrovateľke prípadu a dozorujúcemu prokurátorovi a žiadať, aby ich kolegu prepustili z väzby. V liste sa uvádza, že plukovník Trnka mal do telefónu dozorujúcemu prokurátorovi povedať: „Zdvihni zadok, toto si odskáčeš“!

         Mikuláš Gardecký bol obsahom listu prekvapený, potvrdil však, že takáto udalosť sa skutočne stala a že podobné slová naozaj v telefonickom rozhovore odzneli. Odmietol však, že by aj tento rozhovor dostali do svojich  odkazových  schránok.“

         Z dôkazového materiálu jednoznačne vyplýva, že dotyční prokurátori najhrubším spôsobom zneužili svoju právomoc a svoje funkčné postavenie. Začínam mať obavy, či po týchto výčinoch vojenská prokuratúra nezačne organizovať doškoľovacie kurzy pre organizovaný kriminálny zločin, či mafiánske podsvetie, aby ich členovia po absolvovaní týchto kurzov sa v ekonomických zločinoch aspoň na 50% vyrovnali politicko-ekonomickým zločincom z ponovembrových vlád a parlamentov.

         Hoci Generálna prokuratúra SR 30. 10. 2003 pod č. j. VII Gv 44/03 – 6 vydala uznesenie o začatí trestného stíhania osôb, KTORÝCH TOTOŽNOSŤ BOLO TREBA ZISTIŤ!!!!, 27. 7. 2004 bolo trestné stíhanie pod č. j. VII Gv 44/03 – 130 zamietnuté, LEBO V TOM ČASE BOL UŽ NÁSILNÍK A VYDIERAČ NA FUNKCII HLAVNÉHO VOJENSKÉHO PROKURÁTORA DOBROSLAV TRNKA SEDEM MESIACOV GENERÁLNYM PROKURÁTOROM. A čuduj sa svet, funkciu po ňom prebral jeho spolupáchateľ Mikuláš Gardecký! Do tejto funkcie Dobroslava Trnku zvolilo 84 poslancov NR SR na návrh poslanca Ivana Šimka, jeho priateľa a spolužiaka. A to aj napriek tomu, že vedeli o tejto jeho protizákonnej činnosti. Dnešná realita nám len dokazuje, aký obludný spolok sa stal z Generálnej prokuratúry SR. Preto sa ani nemožno čudovať, že poslušne vyhovel krivičom zákonnosti z vysokej politiky a akémusi spolku Ľudia proti rasizmu na rozpustenie Slovenskej pospolitosti, keď pretransformované prednovembrové komunistické zberby na Najvyššom súde SR to aj zrealizovali.    

         Škoda len, že doteraz Generálna prokuratúra SR nedokázala obžalovať ani jedného arcizločinca, arcizlodeja, či sadistického tyrana s fašistickým cynizmom z vysokej politiky. Buďme ale objektívni a realistickí: pokiaľ práve takéto zberby rozhodujú o tomto štátnom orgáne, aká je tu vlastne šanca? Veď pokiaľ by Dobroslav Trnka nebol zašpinený, bolo by pre neho problémom stať sa prvou bielou vranou na tomto poste, aj keď by ho to stálo predčasné odvolanie? Kto aspoň trochu veci rozumie, ten si dokáže odpovedať.

         Preto s plnou vážnosťou navrhujem, aby pred budovou Generálnej prokuratúry SR bolo umiestnených desať veľkoplošných bilbordov. Na prvom bilborde by bol takýto text: GENERÁLNEJ PROKURATÚRE SR NEPREKÁŽAJÚ ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI ZO STRANY SLOVENSKÝCH POLITIKOV.

          Na druhom bilborde by bol takýto text: FAŠISTI SÚ VŠETCI TÍ, KTORÍ OBVIŇUJÚ SLOVENSKÝCH POLITIKOV, ŽE PORUŠUJÚ ZÁKONY PROTI ĽUDSKOSTI.

         Na treťom bilborde by bol takýto text: SLOVENSKÍ POLITICI MAJÚ ZÁKONNÉ PRÁVO VYLEPŠOVAŤ SI SVOJU ŽIVOTNÚ ÚROVEŇ AJ ZA CENU OKRÁDANIA OBČANOV A ZNIŽOVANIA ICH ŽIVOTNEJ ÚROVNE.

         Na štvrtom bilborde by bol takýto text: SLOVENSKÝ DEMOKRATICKÝ FAŠIZMUS POD DOHĽADOM ŽIDOVSKÉHO LICHVÁRSKEHO FAŠIZMU SI NEDÁME ROZVRACAŤ NEFAŠISTAMI ZO SLOVENSKEJ POSPOLITOSTI.

         Na piatom bilborde by bol takýto text: DOHÁŇANIE OBČANOV K SOCIÁLNYM SAMOVRAŽDÁM TREBA POVAŽOVAŤ ZA LEGÁLNE A ZÁKONNÉ METÓDY PRI PLÁNOVANÍ DEMOGRAFICKÉHO STAVU SLOVENSKÉHO OBYVATEĽSTVA ZO STRANY SLOVENSKÝCH POLITIKOV A ICH UČITEĽOV ZO SVETOVEJ BANKY A MEDZINÁRODNÉHO MENOVÉHO FONDU.

         Na šiestom bilborde by bol takýto text: GENERÁLNA PROKURATÚRA SR A ÚSTAVNÝ SÚD SR NEDOVOLIA, ABY POCTIVO – PO SLOVENSKY A PO ŽIDOVSKY NAKRADNUTÉ MILIÓNY A MILIARDY SLOVENSKÝMI POLITIKMI A PRIVATIZÉRMI BOLI POVAŽOVANÉ ZA NEZÁKONNÉ.

         Na siedmom bilborde by bol takýto text: GENERÁLNA PROKURATÚRA SR A ÚSTAVNÝ SÚD SR V SÚLADE S ÚSTAVOU PRIPRAVIA TAKÉ ZÁKONY, POMOCOU KTORÝCH SA NIKDY NEDOKÁŽE, ŽE SLOVENSKÍ POLITICI A PRIVATIZÉRI SA PROTIZÁKONNE OBOHACOVALI.

         Na ôsmom bilborde by bol takýto text: UKONČENIE ŽIVOTA SOCIÁLNOU SAMOVRAŽDOU BUDE POVAŽOVANÉ ZA HRUBÉ PORUŠENIE ZÁKONA A URÁŽKU POCTIVEJ PRÁCE SLOVENSKÝCH POLITIKOV. JEJ AKTÉRI BUDÚ STÍHANÍ A ODSÚDENÍ AJ PO SMRTI.

         Na deviatom bilborde by bol takýto text: ČÍM BUDE VIAC SOCIÁLNYCH SAMOVRÁŽD A ČÍM VIAC BUDÚ SLOVENSKÍ POLITICI CEZ EKONOMIKU BRÁNIŤ SLOVENSKÝM ŽENÁM RODIŤ DETI, TÝM VIAC BUDE SLOVENSKÁ REPUBLIKA SOCIÁLNEJŠÍM A HUMÁNNEJŠÍM ŠTÁTOM. 

         Na desiatom bilborde by bol takýto text: KANDIDÁTI NA GENERÁLNEHO PROKURÁTORA PO DOBROSLAVOVI TRNKOVI MUSIA DOLOŽIŤ A DOKÁZAŤ, ŽE V MINULOSTI Z TITULU SVOJICH FUNKCIÍ SA SPRÁVALI AKO NÁSILNÍCI A VYDIERAČI.

Vladimír Pavlík              

 

Hlavná stránka