Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka

Sociálnodemokratickí fašisti Fico, Tomanová a spol. ordinujú

         Patrím medzi 52-55 tisíc opatrovateľov, ktorým koncom júla 2008 Úrady práce sociálnych vecí a rodiny doporučenými listami oznámili, že v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začínajú konanie vo veci opätovného zníženia peňažného príspevku za opatrovanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím. U viacerých opatrovateľov už nastala situácia, že ich príspevok sa blíži k nule, u niektorých tá nula už nastala. Pracovníčky a pracovníci na sociálnych odboroch úradov práce by vedeli rozprávať o ľudskom žiali, utrpení a beznádeji, ktoré bolo zrealizované pravicovými sadisticko-fašistickými tyranmi a vrahmi z SDKÚ-DS, KDH, SMK a ANO, po ktorých to prebrali komunisticko-fašistickí zločinci zo SMER-u, spoločne s národniarsko-fašistickými zločincami zo SNS a ĽS-HZDS. Mnohí ľudia po znížení dávok si myslia, že hlavnými vinníkmi sú pracovníci sociálnych úradov. V zúfalstve si potom idú svoju zlosť vylievať na nich – na nevinných. Nedokážu pochopiť, že títo nevinní chudáci musia postupovať podľa zákonov, ktoré pripravili a schválili sadisticko-tyranské monštrá s fašistickým cynizmom z ponovembrových vlád a parlamentov.

         Ako je ale toto možné? Čo týmito zločinmi proti ľudskosti cez ekonomiku sledujú židofašistické šelmy zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu? Prečo našli ochotných realizátorov medzi slovenskými politikmi? Absolvovali zločinci, zlodeji, štátni teroristi, sofistikovaní fašisti, ten najsmradľavejší odpad slovenského národa z ponovembrových vlád a parlamentov obriezky mozgov? Pripomeňme si niekoľko realít, no najskôr si položme otázku: kto sú predchodcovia židofašistických lichvárskych a veľkopriemyselníckych šeliem? Odpoveď je celkom jednoduchá. Sú to židoboľševickí arcizločinci, zakladatelia a realizátori ruských gulagov. A výsledok? Desiatky miliónov nevinných obetí. Povraždených, umučených, hladom utýraných. No ani toto im nestačilo. Z Ruska potrebovali svoje zverstvá rozšíriť do celej Európy. Preto politicky a ekonomicky podporili Adolfa Hitlera, finančne podporili výstavby koncentračných táborov, aby sa stali predĺženými rukami fašizmu a nacizmu pri likvidácii miliónov nevinných Židov, ako aj nevinných obetí ostatných národností. Možno niekomu sa to bude zdať neľudské, cynické a vulgárne, pokiaľ skonštatujem, že od čias Ježiša Krista nebolo na tejto planéte zvrhlejších ľudí, akou bola a je časť židovskej populácie. Paradoxne, títo zvrhlíci  boli v drvivej menšine oproti tým radovým a obyčajným Židom. Lenže, mali a majú politickú a ekonomickú moc. Mali a majú aj väčšinu bánk.

         A ešte niečo by som rád pripomenul všetkým profesionálnym židovským plačkom na Slovensku. Odvolám sa priamo na Svätú Bibliu a ich vlastného Hospodina. Citujem z Druhej knihy Mojžišovej, 32 kapitola, 9 a 10 verš, kde sám Hospodin chcel holokaustom vyhladiť všetkých Židov za ich páchajúce zlá. „A Hospodin riekol Mojžišovi: Videl som tento ľud, a hľa, je to ľud tvrdej šije. A tak teraz ma nechaj, aby sa rozpálil môj hnev na nich, a aby som ich vyhladil, a učiním teba veľkým národom.“ Že sa tak nestalo, môžu ďakovať Mojžišovi, ktorý na kolenách prosil Hospodina o odpustenie za ich prestúpenia, ako sa to hovorí v 32 kapitole, 11 a 12 verš.   

Čo nám naordinovali po novembri 1989?

         Dnes už mám dostatok nezvratných dôkazov o tom, že bola pripravená a zrealizovaná postupná likvidácia slovenského národa cez ekonomiku, teda, bez koncentračných táborov a plynových komôr, čo som aj vo viacerých článkoch zdokumentoval. Tak ako židoboľševici a židofašisti za nepotrebných a neproduktívnych považovali a považujú starých, chorých, telesne a zdravotne postihnutých občanov, ktorých likvidovali v gulagoch a koncentračných táboroch, pravicovo-fašistické, ľavicovo-fašistické, národniarsko-fašistické, sociálnodemokraticko-fašistické zberby z ponovembrových vlád a parlamentov si túto zvrátenosť spolu s tzv. kresťanmi s fašistickým cynizmom z KDH osvojili. No nielen to. Vedome a cieľavedome cez ekonomiku likvidujú taktiež lekárov, učiteľov, ba dokonca už tým najzvrhlejším spôsobom zaútočili aj na rodičov, ktorí sa starajú o svoje ťažko zdravotne postihnuté deti. Majú to veľmi dobre vyrátané. Nepotrebujú ani koncentračné tábory, ani plynové komory. Dostatočne im postačuje sofistikovaný fašizmus cez ekonomiku. Porozumeli si tu Dzurinda, Mikloš a im podobní, spolu s Ficom, Tomanovou a im podobnými, neprekáža to ani tzv. národniarom  Slotovi, Mečiarovi a im podobným hrabošom, požehnala to aj Antikristova organizácia KDH.

         Jeden z dôvodov, popri ekonomickej závislosti, prečo sa židofašistické šelmy za spoluúčasti slovenských politikov rozhodli cez ekonomiku zo svojbytného slovenského národa urobiť postupne národ nesvojbytný, postupne premiešavaný s cudzími národnosťami a kultúrami, je AJ pomsta za vojnový slovenský štát. Keďže o tejto téme som uverejnil dostatok argumentov, chcem pripomenúť ešte jeden argument, o ktorom som doteraz mlčal. POKIAĽ MI JE ZNÁME, TAK PREZIDENT TISO NEDAL ANI JEDNU SLOVENSKÚ KORUNU NA VÝSTAVBU KONCENTRAČNÝCH TÁBOROV, ANI NA PLYNOVÉ KOMORY V NEMECKU A POĽSKU, KTORÉ BOLI ICH SÚČASŤOU, NA ROZDIEL OD ŽIDOVSKÝCH BANKÁROV A VEĽKOPRIEMYSELNÍKOV!!! Preto je vrcholom cynizmu, pokiaľ sa Tisovi vyčíta, že neuchránil počas vojny 60 000 Židov žijúcich na Slovensku pred deportáciami do koncentračných táborov, kde našli svoju smrť, tak ja sa oprávnene pýtam: kedy budú verejne odsúdení všetci tí židovskí bankári a veľkopriemyselníci, ktorí prispeli na výstavbu koncentračných táborov, a politicky a ekonomicky podporili Hitlera? Ozaj, ospravedlnili sa za toto aspoň ich potomkovia? Alebo šesť miliónov Židov je menej, ako šesťdesiattisíc Židov z vojnového slovenského štátu? Aký je vlastne rozdiel medzi smrťou nevinného Žida v koncentračnom tábore a smrťou nevinného slovenského občana dohnaného k sociálnej samovražde židofašistickými lichvármi a ich spolupáchateľmi – slovenskými ponovembrovými politikmi?           

         Len tak mimochodom, v knihe Svedok čias od Pavla Čarnogurského, ako to v časopise týždeň č. 20/2008 z 12. mája napísal Jozef Chren z Bratislavy sa hovorí: Správa o tom, že prezident Tiso sa vzdá svojho úradu, sa rozšírila veľmi rýchlo. Mala veľký ohlas. Aj medzi komunistami a hlavne medzi nimi. Laco Novomeský, vtedy šéfredaktor hlavného hospodárskeho časopisu Budovateľ, ma zavolal v kaviarni Luxor ku svojmu stolu a vzrušene mi hovoril: Počúvam, že v sneme robíte akciu, aby sa pán prezident Tiso vzdal úradu hlavy štátu. Preboha, ja, ako komunista vás veľmi prosím, zabráňte tomu. Veď kto príde na jeho miesto? Vy najlepšie viete, že Nemci chcú na jeho miesto dostať Vojtecha Tuku. A do ďalších funkcií Karola Murgaša, Rudolfa Strieženca, Otomara Kubalu, Krchňáka. A podobných. TO AKO BY STE VYDÁVALI NÁS KOMUNISTOV NA SMRŤ A NIELEN NÁS. LEBO JEDINE TISO NÁS DRŽÍ. Ďalej autor pokračuje: Viem, že táto téma rozdeľuje a traumatizuje slovenskú spoločnosť už viac ako pol storočia. Ozval som sa preto, lebo ľahkovážnym paušalizovaním boľavého miesta našich dejín nič nevyriešime. Blíži sa 70. výročie autonómie a zakrátko na to vyhlásenie samostatnosti, čo sú medzníky vyjasnenia takej vážnej témy.   

Takto vyzerá ponovembrový slovenský fašizmus

         Jedinou skupinou na Slovensku, ktorá fašizmus na nevinných občanoch realizuje, sú členovia ponovembrových vlád a parlamentov. Že sociálnodemokratickí fašisti Fico, Tomanová a spol. spolu s fašistami z ĽS-HZDS a SNS pokračujú v tom, čo zrealizovali pravicoví fašistickí tyrani a vrahovia z SDKÚ-DS, KDH, SMK a ANO, dokumentuje ich nenávisť a pohŕdanie k osobám ťažko zdravotne postihnutým, ako aj k ich opatrovateľom. Jedná sa približne o 120 tisíc občanov, pokiaľ k nim prirátam aj rodičov starajúcich sa o svoje ťažko zdravotne postihnuté deti. Pýtam sa ťa, sadisticko-tyranské monštrum s fašistickým cynizmom Robert Fico: čo ti títo nevinní ľudia urobili? Veď oni túto republiku nerozkradli! Pýtam sa ťa, sadisticko-tyranské monštrum s fašistickým cynizmom Viera Tomanová: čo ti títo nevinní ľudia urobili? Veď oni túto republiku nerozkradli!

         Kto ti dal právo, Robert Fico, skrývať sa za sociálnu demokraciu, dokonca z členov prednovembrovej komunisticko-fašistickej organizácie urobiť sociálnodemokratickú stranu? Alebo si zabudol, že skutočných sociálnych demokratov za ich ideály vraždili nielen fašisti, ale po roku 1945 aj komunisti? A keď ich už nevraždili a nezatvárali do kriminálov, tak ich neustále prenasledovali, a robili z nich občanov tretej kategórie. Robili to v mene zločineckej organizácie KSČ a KSS, ktorej aj ty si bol členom. Pýtam sa ťa, Robert Fico, akí „odborníci“ ťa označkovali skratkou JUDR.? Čo to boli za mrdokazi práva, keď ťa urobili docentom práv? Veď keby ťa premenovali na docenta kráv, aj to by bola urážka nielen pre všetky kravy na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii. Akí „odborníci“ ti to prednášali, keď ťa nenaučili, že systém kolektívnej viny je neprípustný? Dokonca aj pred Norimberským tribunálom súdili konkrétnych vinníkov fašizmu a nacizmu bez systému kolektívnej viny. Dobre si zapamätajte,  Robert Fico a Viera Tomanová: ťažko zdravotne postihnutí, ich opatrovatelia, rodičia starajúci sa o ťažko zdravotne postihnuté deti, lekári, zdravotné sestry či učitelia, TO NIE JE ANI ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA, ANI POKUSNÉ LABORATÓRIUM, KDE ZA ZLOČINY POLITIKOV DOPOSIAĽ TRPIA NEVINNÍ.

         Tentoraz sa budem svojich práv domáhať na súde žalobou na Slovenskú republiku v  zastúpení Fica a Tomanovej, keď v októbri dostanem oficiálne rozhodnutie zo sociálneho odboru a po odvolaní proti tomuto rozhodnutiu od jeho nadriadeného orgánu.

Vladimír Pavlík       

Hlavná stránka