Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka

Trestné oznámenie na Roberta Fica pre kladný vzťah k partizánskym vrahom

 

                                 Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                                                                                                      Orlové 10. 1. 2008

 

Vážení
Generálna prokuratúra SR
Štúrova 2
812 85 Bratislava 1

 

VEC: Oznámenie o podozrení z trestného činu Podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, ako aj stotožnenie sa so zločinmi proti ľudskosti spáchanými organizovanou zločineckou partizánskou skupinou, ktorá bola súčasťou Slovenského národného povstania pod názvom „Za rodinu“, na slovenského premiéra Roberta Fica podľa § 421 odsek 1, odsek 2 písm. a) Trestného zákona.

         Pri minuloročných oslavách SNP priniesli slovenské médiá niekoľko autentických vyhlásení Roberta Fica k tomuto štátnemu sviatku. V denníku SME z 30. augusta 2007 boli odcitované aj tieto jeho výroky: „SNP tvorí chrbtovú kosť moderných slovenských dejín a vláda, ktorej som predsedom, nikdy nedovolí, aby ktokoľvek povstanie spochybňoval, lebo vláda tvrdo zakročí“.

         O deň neskôr sa tejto problematike venoval aj denník Pravda pod nadpisom – Ficove výroky o SNP prekvapili historikov, pod ktorým bol výrok vojenského historika Františka Cséfalvaya: „To by bol koniec vedy, keby sa stanovilo, o čom sa má a o čom sa nemá diskutovať“.

         Na základe týchto pomätených výrokov slovenského premiéra s titulom doktora práv, dokonca s hrdým docentským označením a s hrdou vedeckou kandidatúrou, som na www.bohemia.htmlplanet.com uverejnil dokument pod nadpisom – Prečo Robert Fico mlčí o nevinných obetiach partizánskych vrahov?, kde som na základe nezvratných a overených dôkazov zmapoval zločiny konkrétnych partizánskych vrahov na konkrétnych nevinných slovenských občanoch. (Kópiu článku zasielam Generálnej prokuratúre SR.)

         Dňa 14. 11. 2007 som Robertovi Ficovi adresoval otvorený doporučený list, kde som vyslovil počudovanie nad jeho pomätenými výrokmi. S týmto otvoreným listom, taktiež uverejneným na www.bohemia.htmlplanet.com, som mu poslal aj dokument pod názvom – Prečo Robert Fico mlčí o nevinných obetiach partizánskych vrahov?, a zároveň som vyslovil názor, že pokiaľ mu neprekážajú takýto partizánski vrahovia, dokonca v rámci SNP oslavovaní ako hrdinovia, v protiklade s dezinformačnými útokmi vedenými na Slovenskú pospolitosť, mal by sa jej predstaviteľom verejne ospravedlniť, čo doteraz neurobil. Napriek tomu, že členovia Slovenskej pospolitosti nikoho nezavraždili, na rozdiel od dotyčných partizánskych vrahov, ktorých Robert Fico v rámci SNP ako štátneho sviatku verejne oslavuje,  nepotlačili práva a slobody žiadneho slovenského občana, nikoho nedohnali k sociálnej samovražde, na rozdiel od politikov z ponovembrových vlád a parlamentov, napriek tomu boli rozpustení ich najponíženejšími služobníkmi z Generálnej prokuratúry SR a Najvyššieho súdu SR. (Kópiu otvoreného listu zasielam Generálnej prokuratúre SR.)

         Keďže Robert Fico na môj otvorený list nereagoval ani po dvoch mesiacoch, dal jasne najavo, že zločiny partizánskych vrahov voči nevinným slovenským občanom sú v súlade s jeho pomäteným myslením, ktoré je inšpirované jeho kladným vzťahom ku komunisticko-fašistickej ideológii KSČ a KSS. Hoci mu musí byť dostatočne známe, že takéto zločiny proti ľudskosti sa v mene komunistickej ideológie počas SNP páchali, nikdy o tom verejne nehovoril. Dokonca mu ani neprekáža, že takýchto vrahov v rámci SNP ako štátneho sviatku verejne oslavuje.

         Zastávam názor, že som predložil dostatok dôkazov, aby Generálna prokuratúra SR mohla voči premiérovi Ficovi konať, a zabrániť mu v ďalšom šírení a realizácii jeho zvrátených a pomätených názorov, podporujúcich zločiny proti ľudskosti. Že pre Roberta Fica sú takéto zločiny považované za normálny jav, svedčí aj jeho stotožnenie sa so zločinmi proti ľudskosti zo strany pravicových sadisticko-fašistických tyranov a vrahov z SDKÚ-DS, KDH, SMK a ANO voči ťažko zdravotne postihnutým a ich opatrovateľom, spolu so svojim komplicom v sukniach, ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny SR Vierou Tomanovou. 

Vladimír Pavlík    


Hlavná stránka