Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka

Pamätná tabuľa pre obete sociálnych samovrážd

                                 
Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                                                                                                     Orlové 6. 5. 2008

Vážení
Kancelária prezidenta SR
Zámocká 2
P.O. BOX 128
810 00 Bratislava

Vážení
Národná rada Slovenskej republiky
Poslanecké kluby SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SDKÚ-DS, KDH, SMK
Námestie A. Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1

Vážení
Kancelária predsedu Národnej rady SR
Námestie A. Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1

Vážení
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

 

VEC: Návrh na umiestnenie pamätnej tabule obetiam sociálnych samovrážd v budove
          Národnej rady Slovenskej republiky

           Skladali ste, a svojim podpisom ste stvrdili sľub, že budete slúžiť občanom Slovenskej republiky. Miesto toho slúžite sami sebe, svojim rodinám, investorským zbojníkom zo zahraničia a politickým spolupartajníkom. Následky za ekonomické zločiny Vami napáchané, či vo Vašom mene napáchané, ste vedome, systémom kolektívnej viny, preniesli na nevinných občanov. Najodpornejším spôsobom ste popreli a popierate ich najzákladnejšie práva a slobody. Vrátane práva na slušný život, ako aj život samotný. Rozvrátili ste rodiny, duševne ste povraždili státisíce občanov, nezanedbateľný počet z nich ste dohnali k sociálnym samovraždám. Cez ekonomiku dlhodobo bránite slovenským ženám aby rodili deti, čím sa spolupodieľate na úbytku vlastného národa. Robili ste a robíte to vedome a cieľavedome, v spolupráci so sionisticko-židovskými lichvármi zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu, keď tieto pokusy ste cynicky nazvali ekonomickými reformami. Váš blahobyt je zrealizovaný na úkor blahobytu radových slovenských občanov. Ako čiastočné odškodnenie z Vašej strany navrhujem, aby v budove Národnej rady SR bola umiestnená pamätná tabuľa s takýmto textom:

 

                                        OBETIAM SOCIÁLNYCH SAMOVRÁŽD

Odpustite nám, členom ponovembrových vlád a parlamentov, že za ekonomické zločiny nami napáchané, či v našom mene napáchané, sme systémom kolektívnej viny následky preniesli na nevinných občanov. Nezanedbateľný počet z nich sme takto dohnali k sociálnym samovraždám. Preto patríme k odpadu slovenského národa.

Vladimír Pavlík                                                                                

 

 

                                                                        


Hlavná stránka