Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka

Úbohý židolokaj v službách zla Robert Fico

         Keď sionisticko-židovskí lichvári zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu sa rozhodli cez ekonomiku robiť pokusy na slovenskom národe, možno ani vo sne nerátali, koľko odľudov z vysokej slovenskej politiky im bude v tom nápomocných. Ako jedna rodina si pri tejto genocíde cez ekonomiku systémom sofistikovaného fašizmu a kolektívnej viny na nevinných dokázali porozumieť nielen politici, ale aj ekonómovia. Zločiny proti ľudskosti, dokonca aj tie, ktoré končia sociálnymi samovraždami, hrdo nazývajú ekonomickými reformami.

         V poníženom zadkolezectve k týmto sionisticko-židovským lichvárom sa dokázali stotožniť nielen politici pravicoví, ľavicoví, stredoví, kresťanskí, nezávislí či tzv. národní, ako aj ekonómovia všetkých možných názorov, či už nimi vyškolení alebo nevyškolení, ale aj kadejaké lokajské občianske združenia, drvivá väčšina novinárov, dokonca aj takých, ktorí o sebe tvrdia že sú národní a mimovládky dotované cudzím kapitálom. Svoju profesijnú zbabelosť a pohŕdanie k vlastnému národu prezentujú tzv. ekonomické elity na Slovensku aj takým spôsobom, že ešte doteraz nemali odvahu VEREJNE POVEDAŤ, že niet žiadneho rozdielu v hodnote medzi doteraz rozkradnutými a samozrejme chýbajúcimi miliardami, a miliardami vo forme pôžičiek prichádzajúcich na Slovensko zo zahraničia, ako náhrada za rozkradnuté miliardy slovenskými politikmi a s nimi spolčenými domácimi a zahraničnými gaunermi, cez ktoré postupne strácame nielen ekonomickú a politickú svojbytnosť, ale aj stratu národnej identity, pričom sa ale úmerne zvyšujú bankové a majetkové kontá slovenských zločincov, zlodejov a vlastizradcov z vysokej politiky, ako aj privilegovaných zahraničných zbojníkov. 

         Nepochybujem o tom, že pokiaľ by títo lichvári zo Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu, alebo zločinci z ponovembrových slovenských vlád a parlamentov žili v období hitlerovského fašizmu a nacizmu, a riadili by koncentračné tábory, tak pri ich hlavných vchodoch by boli aj takéto nápisy: TU RACIONÁLNYM STRAVOVANÍM ODBÚRATE PREBYTOČNÉ TUKY. Alebo: ČÍM VIAC BUDETE ZA MENEJ PRACOVAŤ, TÝM ZDRAVŠIE BUDETE ŽIŤ. Alebo: DEMOGRAFICKÉ REFORMY CEZ PLYNOVÉ KOMORY POĽUDŠTIA A UKONČIA VAŠE TRÁPENIA V STAROBE A ŤAŽKÝCH CHOROBÁCH.

         Treba si ale uvedomiť, lebo taká je realita, že zločiny nomenklatúrnej židovskej elity a lichvárskych bankárov voči nevinným slovenským občanom nemožno prenášať alebo sa za ne vŕšiť na radových Židoch. Tí sú takí istí chudáci, (veď v nemeckých koncentrákoch postavených aj z peňazí židovských veľkopriemyselníkov a bankárov hynuli len tí radoví Židia) ako radoví slovenskí občania, ktorí taktiež nemôžu niesť kolektívnu vinu za zločineckých a zlodejských odľudov z vysokej slovenskej politiky. Skutočnými spoločnými nepriateľmi radových trpiacich Židov a radových trpiacich Slovákov sú ich vlastní zločinecko-zlodejskí politici a stále nenásytní lichvárski bankári, ako aj im slúžiace médiá. Pokiaľ mi chce niekto tvrdiť, že toto nemá reálnu podstatu, tak potom každého takého jedinca sa pýtam: „môžeš dokázať, že si sa týmto zločineckým a likvidačným fašistickým metódam slovenských politikov v židovských službách postavil na odpor? Ak áno, tak ako?“

         Ale ešte je tu niečo, čo by nás, radových občanov, malo neustále udržiavať v strehu. V Britských listoch zo 6. 2. 2008 B. Cvek napísal aj toto: „IZRAEL, POKIAĽ ODMIETA ZROVNÁVANIE UKRAJINSKEJ (ČI INEJ) GENOCÍDY S HOLOKAUSTOM, SA CHOVÁ VEĽMI HLÚPO, PRETOŽE ODMIETA SOLIDARITU OBETÍ TERORU.... SITUÁCIA, KEDY POZVOLNA UMIERATE HLADOM A HLAD VÁS NÚTI K TAKÉMU ŠIALENSTVU, ŽE SA NAVZÁJOM POJEDÁTE, MI PRÍDE EŠTE HORŠÍ NEŽ VRAŽDENIE ĽUDÍ KYANOVODÍKOM.“

         Preto napríklad slovenskí učitelia by sa nemali o hrôzach fašizmu, nacizmu a holokaustu školiť len v jeruzalemskom inštitúte, ale by mali chodiť aj na Ukrajinu. Veď od boľševicko-stalinskej genocídy, mnohokrát aj v židovskej réžii, sa učil aj nemecký fašizmus a nacizmus, čo sa neskôr realizovalo v drvivej väčšine práve na obetiach nevinných a radových Židoch. Veru tak, ponížení služobníčkovia riadiaci Ministerstvo školstva SR nominovaní Slovenskou národnou stranou. Alebo Ukrajincov už nerátate medzi Slovanov? Aj ponovembrovú genocídu slovenského národa systémom sofistikovaného fašizmu cez ekonomiku v židovskej réžii cez Svetovú banku a Medzinárodný menový fond taktiež považujete za demografické reformy? Čo keby ste sa chodili školiť aj na miesta, kde sa páchali utrpenia na slovenskom národe? Prečo politikom zo SNS neprekáža, že žijúce obete komunistických zločinov živoria, a ich, doteraz žijúci, prenasledovatelia a tyrani takéto problémy nemajú? Hlavné asi je, že Slota a spol. majú nahrabané na niekoľko generácií.  

         Vo februári 2008 som na tomto portáli uverejnil dokument pod názvom: Zlodeji, tyrani a vrahovia slovenského národa z vysokej politiky. Jednalo sa o autentické svedectvo bývalého guvernéra Eximbanky Ľudomíra Šlahora z novembra 2003. Teraz na tejto stránke uverejňujem podstatné časti otvoreného listu bývalého námestníka generálneho riaditeľa SZRB (Slovenská záručná a rozvojová banka) Ing. Františka Szikharta  zo dňa 14. februára 2005 Robertovi Ficovi, v tom období poslancovi Národnej rady SR a predsedovi strany SMER.

Najzávažnejšie pasáže z listu Ing. Františka Szikharta Robertovi Ficovi

         Dovolím si informovať Vás a zároveň upozorniť na niekoľko významných faktov, ktoré predznamenávajú vývoj politiky, riadenia hospodárskych a sociálnych procesov Slovenska už ako riadneho člena rozšírenej EÚ. Informujem Vás aj preto, lebo Vy ako predseda momentálne najsilnejšieho subjektu môžete významne ovplyvniť vývoj hospodárskych a spoločenských procesov, ktoré prebehli v bankovníctve, peňažnej a majetkovej sfére po divokej Mečiarovej privatizácii. Bola zvolená forma oddĺženia bánk a ich privatizácia. Pri tomto ozdravnom procese, na ktorý sa museli poskladať všetci daňoví poplatníci, čoho priamym odrazom je stagnácia životnej úrovne obyvateľstva. (Dovoľujem si pripomenúť, že miesto potrestania konkrétnych vinníkov ťarchu za tieto zločiny zlodeji  zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu v spolupráci so zlodejmi z vysokej slovenskej politiky preniesli na nevinných slovenských občanov – pozn. V. P.) 

         Napriek pretekaniu sa niektorých členov vlády SR v pozývaní zahraničných investorov s vehementnou deklaráciou prílevu investícií, znižovania nezamestnanosti vytváraním nových pracovných miest, zrejme zámerne nikto nespracováva a nevyhodnocuje komparatívne prepočty, o koľko sa znížili pracovné miesta privatizáciou bankových domov, no najmä zlatých slovenských vajec – Slovnaftu, SPP, ST, PPC, SPC, VSŽ a pripravovaných odpredajov energetických podnikov.

         V Mečiarovej ére došlo najmä vo veľkých strojárenských podnikoch, sústredených pod DMD Holding k útlmu až ich likvidácii v Martine, P. Bystrici, Dubnici, Detve, Hriňovských strojárňach, Krupine, VSS Košice a napriek konverzii sa nedokázala zachrániť v uvedených bývalých vlajkových lodiach slovenského priemyslu ani civilná výroba cestných mechanizmov, naberačov, rýpadiel, zdvižných vozidiel predovšetkým v Detve, Krupine a VSS Košice.

         Dlhoročná nenávisť k staršiemu bratovi Čechom obnažila skutočné schopnosti národa žijúceho pod Tatrami, keď sa vlastnými prostriedkami a osobnosťami nevytvorili podmienky na výrobu nákladných vozidiel, električiek, trolejbusov, osobných vlakových vozňov a ťažných jednotiek elektrických rušňov, autobusov a mechanizmov novej generácie pôvodne vyrábaných v Detve, Krupine, Košiciach a Martine. Pokračuje medzinárodné vekslovanie priamo z pozície súčasnej vlády pri nákupe vláčikov, predávaní účastí štátu v Transpetrole, ST, SA, pripravuje sa predaj ziskovej nákladnej železničnej dopravy a letísk. Po ozdravení bankového sektora a jeho privatizácii zostali pod gesciou štátu už iba NBS, Slovenská záručná a rozvojová banka /SZRB/, Exim-banka a Slovenská konsolidačná a.s., ktorej úlohou je podporovať expanziu žralokov J&T, Penta Group, Slavia Capital, Divident Group, Lexovský Trustholding, presunom klasifikovaných úverov do ich vlastníctva za promile skutočných hodnôt.

         Naďalej vo forme štátnych zákaziek pokračuje odsávanie mnohomiliónových peňažných prostriedkov zo SZRB a Exim-banky tými spoločnosťami, KTORÉ ODVEDÚ DOHODNUTÉ MARŽE DO STRANÍCKYCH POKLADNÍ HZDS A SDKÚ. Týmto je úzka spolupráca deklarovaná a programovaná na najbližšie obdobie do parlamentných volieb v roku 2006 a možného pokračovania po nich.

         Pre bližšie pochopenie Vám, pán Fico, vysvetlím princíp načrtnutého. V období poslednej Mečiarovej vlády bol spoločnosťou Slovakodata a.s., v ktorej má majetkové a personálne prepojenie V. Lexa, do SZRB dodaný vnútrobankový počítačový systém za 154 mil. Sk a do Exim-banky, ktorú vtedy riadil guvernér Ferdinand Orolín dokonca za 193 mil. Sk. SYSTÉMY BOLI NEKOMPATIBILNÉ OD POČIATKU A DALI SA VYUŽÍVAŤ IBA NA KLASICKÉ, PRIMITÍVNE PÍSANIE DOKUMENTÁCIE V EXCELI A VO WORDE.

         V súčasnosti, na pokyn podpredsedu vlády SR Ivana Mikloša pripravujú obe banky inováciu týchto systémov, na dodanie ktorých bude vybraný vopred určený dodávateľ opäť Slovakodata a.s., ktorému bude navyše poskytnutá exkluzivita v poskytnutí preddavku v rozpore so zákonom. SDKÚ POZNÁ prepojenie V. Lexu na dodávateľskú spoločnosť, no ZABEZPEČUJE koordináciu tohto obchodu prostredníctvom NASTRČENÝCH osôb, Ing. Michala Krajčoviča, námestníka generálneho riaditeľa SZRB a guvernéra Exim-banky Ing. Ladislava Vaškoviča, CSc. Úplnou tragédiou celého tohto podvodu je skutočnosť, že spoločnosť Slovakodata a.s. nie je spôsobilá dodať požadované systémy na účely sofistikovaného, kompatibilného spracovania bankových produktov oboch bankových subjektov. Aj v tomto prípade ide o bezprecedentné odčerpanie značnej časti prostriedkov štátneho rozpočtu, keď do SZRB má byť nová dodávka v objeme za 110 mil. Sk a do Exim-banky údajne až za 150 mil. Sk a o 4 až 5 rokov sa môže obchod zopakovať. ZO ZÁKAZOK JE 30% URČENÝCH A DOHODNUTÝCH ODVIESŤ DO POKLADNÍ SDKÚ A HZDS.

         Možno si položíte otázku, prečo Vám pisateľ povedal A a nepovedal B, to znamená postup riešenia. Nezostáva mi iné, ako Vám povedať, že Vaše možnosti riešenia sú iné ako u bežného občana a z pozície najsilnejšieho subjektu v NR SR, i keď opozičného môžete okamžite konať tým, že si uvádzané skutočnosti preveríte a vyzvete príslušné orgány /špeciálnu prokuratúru, Úrad boja proti korupcii, Finančnú políciu/, aby neodkladne konali, zabezpečíte audit špecifikácie kompatibility dodávaných systémov a ocenenie dodávok.

         Exekutívu už druhé funkčné obdobie riadi skupina Židov, ktorí od roku 1991 završujú diaspóru, keď do roku 2001 sa ich trvalo usadilo na Slovensku 1400. Títo Židia nie sú potomkovia po vyvraždených predkoch počas Slovenského štátu, ale iba sa primkli k majetkom, ktoré tu nadobudli a získali reštitúciami a aj majetky, na ktoré už nemali právny nárok. Ďalej privatizáciou národného majetku a skúpením za babku ďalších majetkov zbankrotovaných podnikov po Mečiarových privatizéroch, vrátane majetkov nadobudnutých prostredníctvom konkurzných mafií nadobudli takú masu majetkov bývalého národného hospodárstva Slovenska, že jeho objem je 30 násobne väčší, NEŽ AKÝ VLASTNILI A NADOBUDLI Židia úžerou a lichvárčinou v časoch prvého Slovenského štátu, podobnými metódami na dnešné pomery ku krádežiam prostredníctvom BMG Invest, Horizont a BDV Drukos.

         Už pri prvej Dzurindovej vláde bol napriek účasti SDĽ a prezidentovania katolíka –komunistu zavedený na Slovensku najmä zo strany KDH termín Židokresťanstvo, ako určitá pomyslená symbióza a súzvuk židovských a kresťanských hodnôt. Názov Židokresťanstvo neuznal za oficiálny ani Vatikán a je proti tomu, aby sa ako skomolenina vsugerovala všetkým kresťanom so ZVÝRAZNENÍM ŽIDOVSKEJ NADRADENOSTI A VYVOLENOSTI. Aj Ruskova Markíza odvádza väčšinu ziskov Židovi Lauderovi do CME a KIA je majoritne, majetkovo prepojená na Židov v USA. Výroba páriov a plebejcov na Slovensku pokračuje.

         Pod vyhlasovanou Židokresťanskou láskou bol vytvorený enormný ťah, ktorý prekonal poňatie Marxleninského dialektického materializmu v navrátení majetkov, najmä katolíckej cirkvi a Židom, že za daného stavu nepripustia inventarizáciu majetku s väzbou na odluku cirkvi od štátu. V tomto snažení je ústretový aj Mečiar a HZDS z úplne racionálneho dôvodu pudu sebazáchovy. Takže Židia nepripustia inventarizáciu cirkevného majetku, aby sa niekto v budúcnosti nesnažil vykonať inventarizáciu židovského majetku, veď sme súčasťou svetovej globalizácie a tým aj medzinárodnej ochrany vlastníckych vzťahov, bez ohľadu na to, ako majetky ich noví vlastníci nadobudli.

         Toto je POMSTA Židov na Slovensku za Oswienčim, Brzezinku, Majdanek a Tisov štát a až teraz v modernej dobe bola väčšina občanov Slovenska POSTIHNUTÁ KOLEKTÍVNOU VINOU, za konanie, ktorého sa dopustili ich predstavitelia. TÚTO TRVALÚ POROBU OBČANOV VEDOME A PREZIERAVO VYTVORILI VŠETKY VLÁDNE GARNITÚRY.

Vladimír Pavlík