Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka

Nevinné obete sociálnych samovrážd verzus fašistickí tyrani a vrahovia z vysokej politiky.

         Desiateho mája 2008 bol na tejto stránke uverejnený dokument pod nadpisom: Pamätná tabuľa pre obete sociálnych samovrážd. Jednalo sa o návrh na umiestnenie pamätnej tabule obetiam sociálnych samovrážd v budove Národnej rady SR. Zdôvodnenie tohto návrhu som dňa 6. mája 2008 doporučene poslal Kancelárii prezidenta SR, Kancelárii predsedu Národnej rady SR, Úradu vlády SR a poslaneckým klubom SNS, SMER-SD, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, SMK a KDH v Národnej rade SR. S napätím som očakával, ako sa politici vysporiadajú so zločinmi, ktoré vedome, alebo s ich vedomím,  hlavne cez ekonomické zločiny nimi napáchané, či v ich mene napáchané na nevinných občanoch, sa stali krutou realitou. Miesto toho, aby s pokorou priznali svoju vinu, ospravedlnili sa, prijali konkrétne opatrenia a potom odišli do horúcich pekiel, zachovali sa ako tlupy odľudov a netvorov nenávidiacich vlastný národ. Istú výnimku v tomto konštatovaní si zaslúžia dva subjekty: Kancelária prezidenta SR a predsedníčka poslaneckého klubu za KDH Mária Sabolová. Dokázali aspoň odpísať.

         Ich odpovede uverejňujem v plnom znení, bez vlastného komentára, nech si čitatelia urobia úsudok. Ako prvá mi odpísala 15. mája 2008 predsedníčka poslaneckého klubu za KDH Mária Sabolová. Citujem: Klub poslancov za KDH berie na vedomie váš návrh na umiestnenie pamätnej tabule obetiam sociálnych samovrážd v budove Národnej rady Slovenskej republiky. Dovoľte aby som ako predseda poslaneckého klubu s vašim návrhom nesúhlasila, nakoľko, ako sám dobre viete, je nerealistický, generalizujúci a dehonestujúci nielen prácu poslancov NR SR, ale aj voličov. Verím, že návrh vyšiel z vášho rozhorčenia a sklamania.

         Z Kancelárie prezidenta SR, Odbor komunikácie, Oddelenie styku s verejnosťou mi odpísal 21. mája 2008 vedúci oddelenia JUDr. Dárius Rusnák. Citujem: Potvrdzujem týmto príjem Vašich dvoch listov, ktoré ste osobne doručili aj do Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. (podotýkam, že ja som žiadny list osobne nedoručil, ten doručil istý občan z Bratislavy, mimo iného aj do iných štátnych orgánov a médií – pozn. V. P.)

         V tejto súvislosti si Vás dovoľujem informovať, že obsah Vašich podaní berie naša inštitúcia len na vedomie, s prihliadnutím na zákon č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta SR v znení neskorších predpisov, ustanovenia ktorého presne špecifikujú postavenie našej inštitúcie a jej pôsobnosť v oblasti štátnej a verejnej správy.

A ostatní mlčali – sadizmus a sociálne samovraždy sú súčasťou ich politiky

         Realita nám ukázala, že tieto najodpornejšie zločiny proti ľudskosti na nezanedbateľnej časti slovenského národa považujú Robert Fico, Pavol Paška, poslanecké kluby SMER, SNS, ĽS-HZDS, SMK a SDKÚ-DS, ale aj všetky mienkotvorné médiá za bežnú a normálnu vec. Mimochodom, doteraz poctivo mlčia aj profesionálni plačkovia – ubačanci, zo židovských obcí na Slovensku, ako aj ich klony zo spolku Ľudia proti rasizmu. Je to súčasťou ich spoločnej lokajskej politiky, pokrytectva a posluhovania. Názorne sa taktiež potvrdilo, že naoko nepriatelia, v skutočnosti spojenci, SMK a SNS, si pri zločinoch proti ľudskosti rozumejú ako jedna rodina. Ako je to možné, že poslanci inej štátnej národnosti – SMK, sa dlhodobo podieľajú na týchto neľudských zločinoch na slovenských občanoch, a SNS to neprekáža? Prečo by aj prekážalo, keď ich politici z týchto zločinov taktiež profitujú! Toto je tá láska k slovenskému národu, ako to prezentujú politici tzv. SNS pod vedením pijana a protislovenského hulváta Jána Slotu a Anny Belousovovej, ktorá svoju politickú kariéru začínala ako „chlebíčková“ Anča?

         Pokiaľ som použil pojem „chlebíčková“ Anča, mohlo by to u niektorých čitateľov či neprajníkov dotyčnej političky vyvolať dojem, že týmto chcem napr. povedať aj to, že Anna Belousovová, ešte pod menom Malíková, mohla trebárs v začiatkoch politickej kariéry „kefovať“ za chlebíčky. Tento názov som ale odvodil od výroku Jána Slotu, ktorý v časoch politickej vojny v SNS o menovanej povedal aj toto: „Najskôr bola roznášačkou chlebíčkov na okresných konferenciách v Čadci. Rok, dva poslúchala na slovo. Mala pekný plat.“ Samozrejme, je tu aj ďalší paradox, ktorý Annu Belousovovú degraduje aj ako ženu. Veď si len spomeňme, ako ju Slota verejne urážal, že „nevie ani porodiť nejakého poriadneho slovenského chlapca,“hoci musel vedieť, že na vine je asi nevyliečiteľná choroba, ktorá postihuje nezanedbateľný počet žien. Realita nám ale ukázala, že túžba po moci a politickej kariére majú pre ňu vyššie hodnoty, keď opätovne dokáže spolupracovať s týmto protislovenským odľudom. Dnes obaja bohorovne tvrdia, ako im vraj ide o národ a jeho blaho. Dokonca neváhajú ani verejne hanobiť pamiatku slovenských dejateľov – skutočnej elity slovenského národa. A treba sa taktiež pýtať, či títo slovenskí dejatelia mlčali, keď sa v ich období, v rôznych podobách, likvidoval slovenský národ. Na rozdiel od protislovenskej zberby z vysokej politiky z tzv. SNS, oni za tento národ bojovali. Aj za cenu väzenia a vlastných životov.

         Ktovie, ako asi musia kvíliť duše slovenských dejateliek, skutočnej elity slovenských žien – Ľudmily Podjavorinskej, Boženy Slančíkovej Timravy, Zory Jesenskej a im podobných dejateliek, keď sa musia pozerať na amorálnu protislovenskú neženskosť a tyranský cynizmus Anny Belousovovej. A nahlas sa pýtajme: možno považovať za ženy, matky či staré matky členky ponovembrových vlád a parlamentov pre ich sadizmus, cynizmus a neľudskosť? Cítia vôbec niečo ich zvrhlé telá a duše, keď svoj blahobyt si vylepšujú na úkor blahobytu desaťtisíciek nevinných žien a detí? Môžu vôbec nejako odčiniť svoje zločiny? Nemali by poslúžiť ako pokusné objekty pri výskume v lekárskej vede miesto myší a potkanov?

         Prekvapilo ma aj mlčanie premiéra Fica a poslaneckého klubu SMER. Názorne to dokazuje, že medzi najzákernejšie pretransformované prednovembrové komunisticko-fašistické zberby patria zberby zo SMER-u, ktoré sa zhlukujú v tzv. sociálnej demokracii. Nepochybujem, že čierna duša Adolfa Hitlera v horúcom pekle žiari radosťou nad tým, ako ponovembroví slovenskí politici dokázali cez ekonomiku sofistikovať hitlerovský fašizmus, kde pre nevinné obete už netreba ani koncentračné tábory ani plynové komory, keď ako jedna rodina si tu porozumeli všetky politické subjekty, ktoré boli a sú v ponovembrových vládach a parlamentoch.

         V denníku SME z 28. júna 2008 na strane 4 som sa dočítal, že opatrovateľom ťažko zdravotne postihnutých sa budú opätovne znižovať už aj tak úbohé príspevky. Ukazuje sa, že sadisticko-tyranské šelmy odkojené komunisticko-fašistickou ideológiou KSČ a KSS – premiér Fico a ministerka Tomanová, poctivo slúžia sionisticko-židovským lichvárskym šelmám zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu, patriacim k najzločineckejšiemu odpadu na tejto planéte, pri ich spoločných neľudských pokusoch a zločinoch na vyše 52-tisíckach opatrovateľov ťažko zdravotne postihnutých. Pokiaľ bude toto fašisticko-„sociálnodemokratické“ zverstvo od októbra 2008 zrealizované, bude to názorný príklad toho, že Fico a Tomanová sa stali plnohodnotnými a kvalifikovanými lokajmi a zadkolezcami sionisticko-židovských lichvárskych šeliem pri svojej novej kvalifikácii – plnohodnotných duševných a masových vrahov. Ale aj to, ako si rozumejú s pravicovými sadisticko-fašistickými tyranmi a vrahmi z SDKÚ-DS, KDH, SMK a ANO, za vlády ktorých sa to zrealizovalo. Svojich práv sa budem domáhať nielen súdnou cestou, ale aj metódami, ktoré mi boli doteraz cudzie.

         Preto bude mojou svätou povinnosťou mimo iného nielen nahlas kričať, ale aj písať: Ešte vám nestačí, sionisticko-židovské šelmy, že z vašich peňazí bol financovaný Lenin, ktorý sám seba označil za nepriateľa Boha, že VOSR bol produkt dovezený do Ruska vyškolenými zabijakmi a financovaný židovskou americkou bankou Kuhn a Loep, bratia Lehmannovci, Gougenheim (dnes financuje realizáciu potratov). Že nielen v rokoch 1931-32 sa stretli s Hitlerom, ale aj pred voľbami v januári 1933. SAMI SI TOTIŽ VYPESTOVALI HITLERA A NACIZMUS. PRETO TAKTIEŽ PATRIA MEDZI VRAHOV NEVINNÝCH A RADOVÝCH ŽIDOV POVRAŽDENÝCH V KONCENTRAČNÝCH TÁBOROCH A PLYNOVÝCH KOMORÁCH!     

Ako ďalej proti tyranom a vrahom z vysokej politiky?

         Áno, jedná sa o mimoriadne závažnú otázku. Mám mlčať, alebo to vzdať? Mám sa stotožniť s týmito odľudmi a netvormi z vysokej politiky, ktorí zasmraďujú Slovensko viac ako odpady z fekálií? Aby ďalej kradli, týrali a sofistikovaným fašizmom vraždili? Veď v drvivej väčšine sa jedná len o prednovembrové zbabelé a kolaborantské hovná.

          Ako teda ďalej? Ďalším mojim krokom bude otvorený list Ústavnému súdu SR, kde budem žiadať odpoveď na otázku, či je v súlade so zákonom, ústavou, Európskym dohovorom a Európskou sociálnou chartou, aby zločiny slovenských politikov proti ľudskosti boli súčasťou slovenskej politiky, považovali sa za ekonomické reformy, alebo dokonca sa tieto zločiny schovávali za zákony? Taktiež sa budem dotyčných sudcov pýtať, či nemajú pocit profesijného a morálneho hnusu, že do týchto významných funkcií sú menovaní politikmi, v mene ktorých sa tieto zločiny proti ľudskosti páchajú? Či im neprekáža, že Ústavný súd SR tu zlegalizoval štátny terorizmus? Či im taktiež neprekáža, že odvolanie sudcu Ústavného súdu SR Juraja Horvátha je v réžii zločinca, zlodeja a štátneho teroristu Vladimíra Mečiara, ktorý už od roku 1996 mal byť doživotne izolovaný v Ilave či Leopoldove, alebo mal byť zahrabaný tri metre pod zemou a zaliaty trojmetrovou vrstvou betónu?

         Potom bude nasledovať otvorený list Generálnej prokuratúre SR a Najvyššiemu súdu SR. Ako prílohy tu budú figurovať aj kópie môjho návrhu na umiestnenie pamätnej tabule pre obete sociálnych samovrážd, adresované Kancelárii prezidenta SR, Kancelárii predsedu Národnej rady SR, Úradu vlády SR a poslaneckým klubom SMER-u, ĽS-HZDS, SNS, SDKÚ-DS, KDH a SMK v Národnej rade SR. Obidvoch inštitúcií sa budem pýtať, prečo slúžia tyranom a vrahom z vysokej politiky pri ich vedomom páchaní zločinov proti ľudskosti na nevinných občanoch? Tieto zločiny budem porovnávať s tzv. zločinmi nimi rozpustenej Slovenskej pospolitosti – národnej strany. Zároveň sa ich opýtam, či necítia potrebu sa verejne ospravedlniť a poprosiť o odpustenie týchto mladých a národne orientovaných vlastencov, ako aj požiadať Ústavný súd SR, aby tomuto zrušenému politickému subjektu bola opätovne obnovená činnosť.

         A po týchto aktoch bude nasledovať podnet Generálnemu prokurátorovi SR na rozpustenie zločineckých a sofistikovaných fašistických politických subjektov SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SDKÚ-DS, KDH a SMK. Zároveň mu navrhnem, pokiaľ môj podnet zamietne, aby dal príkaz na trestné stíhanie mojej osoby za ohováranie a krivé obvinenie, kde by som potom pred súdom mohol dokázať, že dotyčné politické subjekty sú zločinecké, fašistické a odsúdeniahodné. Pri tomto návrhu generálnemu prokurátorovi sa budem odvolávať na známy Lipský proces z roku 1933, kde fašistická justícia umožnila poprednému bulharskému komunistovi Dimitrovovi dokázať, že nemá nič spoločného so zosnovaním požiaru Ríšskeho snemu.

Vladimír Pavlík                            


Hlavná stránka