Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka

Dokedy bude Ján Slota hanobiť a parazitovať na Andrejovi Hlinkovi?

         Veľmi zvláštne pocity som mal koncom roka 2007, keď Slovenská národná strana sa rozhodla nielen parazitovať, ale aj sprzniť jedného z najvýznamnejších dejateľov slovenského národa Andreja Hlinku. Hlavnú úlohu na seba prebral Ján Slota. Tento trikrát ženatý a dvakrát rozvedený tzv. kresťan, tzv. Slovák, tzv. národovec a tzv. vlastenec, akoby samotným Antikristom dosadený na hanobenie ideálov kresťanstva spôsobom svojho vlastného života, tento nenásytný majetkový hraboš hrajúci sa na národovca a vlastenca, v skutočnosti svojim životom, svojimi činmi, svojím karierizmom a chrapúnstvom, svojou nenávisťou k Slovensku a jeho občanom, v sprznení Andreja Hlinku predčil dokonca aj tú ľavicovú skupinku údajných antifašistov, ktorým ale neprekážajú sociálne samovraždy ku ktorým sú nevinní občania doháňaní sofistikovanými ľavicovými, pravicovými, národniarskymi a nezávislými fašistami z vysokej politiky po novembri 1989, stojacich pred Národnou radou SR s transparentom: Hitler-Hlinka jedna linka.

Prečo sa Andrej Hlinka musí v hrobe obracať?

         Nemôžem ešte zodpovedne povedať či Ján Slota je Božím trestom pre Slovensko, alebo je to spojené s Božou výstrahou na konečné vytriezvenie slovenských občanov pri strhnutí farizejskej a protislovenskej masky z jeho ochľastanej tváre, alebo je návnadou od samotného Antikrista, aby pod maskou tzv. vlastenca a národovca páchal zlo na slovenskom národe. Jedno viem ale určite. Politická, morálna, občianska a ľudská hodnota Jána Slotu zodpovedá práve tomu miestu, ak mám parafrázovať, kde sa vyvážajú nielen iredentistické maďarské zvratky a lajná, ale aj zvratky a lajná ponovembrovej slovenskej politiky. Ukážme si napríklad, ako sa vyvíjal jeho názorový vzťah k prvému slovenskému štátu. Keďže pred novembrom 1989 patril do kategórie zbabelých občianskych núl, o to viac sa jeho plechová huba nadúvala s úmerným množstvom vypitého alkoholu a nahrabaného majetku po novembri 1989, keď sa samopasoval za vlastenca a národovca.

         Neviem, koľko ľudí si ešte pamätá na meno Ivan Polanský z Novej Dubnice. V druhej polovici 80. rokov bol ŠtB zaistený a neskôr odsúdený za to, že na vlastné náklady si doma urobil tzv. podzemnú tlačiareň, kde vydával tlačoviny ohľadom prvého slovenského štátu. Už vtedy zastával názor, že spravodlivé hodnotenie tohto obdobia môžu urobiť len nezávislí historici oslobodení od akejkoľvek ideológie. Len tak mimochodom, jeho predčasné prepustenie z väzenia bolo na základe protestov Charty 77, keď jej konkrétni predstavitelia požiadali o pomoc politické špičky z Francúzska a Veľkej Británie. Aj keď s niektorými názormi Ivana Polanského som nesúhlasil, vážil som si ho. Už len preto, že svoje názory dokázal verejne prezentovať a obhajovať v čase, keď sa to trestalo väzením. Na rozdiel od trasorítky a zbabelej občianskej nuly menom Ján Slota. Neviem čo je na tom pravdy, že každé ráno keď vstane, vyjde na balkón so špeciálne upravenou vrtuľou, ktorá sa vždy otáča tým smerom, odkiaľ fúka vietor. A realita nám ukazuje, že on sa podľa toho aj riadi a správa.

         Keďže dnes je v koalícii s boľševickým polobláznom Robertom Ficom, ktorý má k prvému slovenskému štátu negatívny vzťah, ale miluje masových partizánskych vrahov, (mimochodom, je nejaký rozdiel medzi fašistickým vrahom a partizánskym vrahom?) tak aj on sa názorovo premenil. V rozhovore, ktorý poskytol mesačníku Extra plus-december/2007 pod nadpisom: Bez vlastenectva neprežijeme, na otázku: Slovenská pospolitosť, ktorá bola zrušená, sa okrem iného hlásila k odkazu prvého slovenského štátu, povedal aj túto vetu: „MY SA NECHCEME HLÁSIŤ K ODKAZU NIJAKÉHO ŠTÁTU Z VOJNOVÉHO OBDOBIA a to isté žiadame od našich susedov, aby sa dištancovali od fašistických predstaviteľov svojej krajiny“.

         Porovnajme napríklad tento jeho výrok s vyjadreniami SNS zo 16. 3. 1996, ako ich priniesol denník Slovenská republika pod nadpisom: SNS O NEVYHNUTNOSTI EXISTENCIE PRVEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Dočítame sa tu aj toto: „Vznik a existenciu prvej slovenskej republiky v rokoch 1939 až 1945 považuje Slovenská národná strana za nevyhnutnosť. Ako na včerajšej tlačovej besede v Bratislave uviedla jej podpredsedníčka Anna Malíková, pri hodnotení treba brať do úvahy všetky politicko-vojnové vplyvy vtedajšieho obdobia, avšak v žiadnom prípade by sme nemali vymazávať túto časť histórie slovenského národa. SNS jej existenciu charakterizuje ako obdobie pokojného budovania slovenskej štátnosti v nepriaznivých časoch svetovej vojny. A. Malíková vyjadrila protest proti znevažovaniu a negatívnemu hodnoteniu tzv. Tisovej republiky zo strany dnešných predstaviteľov niektorých politických subjektov, najmä SDĽ, SZPB, ale aj prezidenta“.

         Mám pred sebou brožúrku Tragédia v Černovej a Andrej Hlinka, vydanú Slovenskou národnou stranou. Na štvrtej strane pod nadpisom: Andrej Hlinka politik, katolícky kňaz, v roku 1905 spoluzakladateľ Slovenskej ľudovej strany, sa môžeme dočítať aj toto: Dňa 25. 4. 1939, teda už po vzniku prvej Slovenskej republiky, Slovenský snem schválil zákon č. 83/1939 Zb. Podľa § 1 tohto zákona „Andrej Hlinka sa zaslúžil o slovenský národ“. Táto veta bola vytesaná do kameňa a umiestnená v budove Slovenského snemu.

         Na strane 15 pod nadpisom: Pôvodný návrh poslancov SNS na prijatie zákona o zásluhách Andreja Hlinku o štátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku, sa v § 1 píše: Andrej Hlinka sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský národ sa stal štátotvorným národom. Jeho osobnosť, dielo a odkaz prispeli k vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993.

         A teraz si, vážení čitatelia, porovnajme Slotove výroky z Extra plus, kde sa odmieta hlásiť k odkazu štátu z vojnového obdobia, s výrokmi SNS v denníku Slovenská republika, ako aj z dotyčnej brožúrky Tragédia v Černovej a Andrej Hlinka vydanej v roku 2007, tak s hrôzou zisťujeme, že Ján Slota a Slovenská národná strana z ANDREJA HLINKU VYROBILI FAŠISTU!!! Dokázali ste už pochopiť, vážení čitatelia, prečo Slota tak nenávidí Slovenskú pospolitosť? Pokiaľ vám to nestačí, pokračujem ďalej.

         Pred necelými štyrmi mesiacmi – 17. novembra 2007 – mladí vlastenci a národovci zo Slovenskej pospolitosti rozvinuli na Hodžovom námestí veľký transparent s textom – Stop sociálnym samovraždám spôsobeným zločincami ponovembrových vlád. Mlčanie politických špičiek a politických strán k týmto najodpornejším zločinom proti ľudskosti voči nevinným slovenským občanom nám názorne ukázalo enormnú odvahu nefašistickej Slovenskej pospolitosti postaviť sa na odpor tyranom a vrahom z vysokej politiky, týmto novodobým, ale už sofistikovaným prívržencom drsného, vulgárneho a cynického hitlerovského fašizmu z vojnového obdobia. Prečo ohľadom týchto zločinov doteraz mlčali a mlčia politickí predstavitelia SNS? Alebo v ich protislovenských papuliach, vrátane plechovej papule Jána Slotu, sú natlačené zvratky a lajná od sionisticko-židovských lichvárov zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu až do takej hĺbky, že im to nedovolí byť aspoň minimálnymi Slovákmi?

Kresťan Hlinka, kontra antikresťan Slota

         Je pre mňa veľkým nepochopením, prečo vedenie Kristovej cirkvi na Slovensku nie je schopné Jána Slotu verejne vyobcovať zo svojich radov. Či Konferencia biskupov Slovenska nepozná Desatoro Božích prikázaní? Hovorí jej niečo jedno z týchto prikázaní „Nezosmilníš“, keď obsah tohto prikázania porovnajú so životom trikrát ženatého a dvakrát rozvedeného Jána Slotu? A čo ďalšie prikázanie „Nepokradneš“, keď jeho obsah porovnajú s nenásytnou hrabivosťou a hýrivou výstrednosťou Jána Slotu? Preto sa veľmi naliehavo pýtam predstaviteľov Konferencie biskupov Slovenska: to už ste stratili rešpekt aj pred samotným Bohom, keď doteraz Vám neprekáža, ako Ján Slota hanobí nielen Kristovu cirkev na Slovensku, ale aj ideály kresťanstva? Alebo ste už zabudli, ako by Ježiš Kristus dokázal naložiť s takýmto farizejom?  

         Nepochybujem o tom, že keď čierna duša Jána Slotu bude opúšťať tento svet, a jej trvalým bydliskom bude horúce peklo, bude počuť aj odkaz Andreja Hlinku: „Kto ti dal právo, ty odporné protislovenské lajno, aby si po novembri 1989 parazitoval na mojom mene, keď ešte v roku 1987 si sa v Černovej nedokázal ku mne verejne prihlásiť na rozdiel od Jána Čarnogurského a Františka Mikloška“.

         Záverom mi dovoľte, aby som tento článok ukončil vtipom. Opitý Slota potreboval prejsť cez drevenú lávku, aby sa dostal na druhý breh rieky. Pomáhal mu pri tom abstinent a jeho kolega zo SNS Rafael Rafaj. Keď boli asi v polovici lávky, obaja pocítili vykonať veľkú potrebu. Asi po dvoch minútach sa Slota pýta Rafaja, prečo pod ním je počuť „čľup“, „čľup“, a pod ním nie. Prekvapený Rafaj mu odpovedal: „Jano, veď ty si si nedal dolu nohavice“.  

Vladimír Pavlík          

Hlavná stránka