Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka

Fašizmus a vyholené hlavy kontra fašizmus a nevyholené hlavy politikov

         Na Slovensku sa stalo módnym hitom, že o ľudských právach, tolerancii, ľudskej dôstojnosti, bojom proti neonacizmu, rasizmu a intolerancii sa samopasovali akýsi vykladači zo spolku Ľudia proti rasizmu. Dokonca sa prezentujú aj ako ochrancovia demokracie a ľudských práv. Napríklad Jeho Rómske Blahorodie Sergej Danilov (blog.sme.sk), obdivovateľ a predĺžená ruka tohto spolku, vytvoril na svojej internetovej stránke „skvost“ pod nadpisom: Nepriatelia demokracie blogspot com.

         Citujem: Blog, ktorý ide pod hrošiu kožu krajnej pravice na Slovensku. Mám rád, keď vie niekto trafiť klinec po hlavičke. Mám rád, keď niekto pomenúva veci pravým menom. Byť pravičiarom, vlastencom, patriotom, „národovcom“ neznamená byť krikľúňom nejakej totalitnej sekty. A už vôbec to neznamená byť otrokom pomýlenej zmesi nacizmu a komunizmu. Spolčovania sa červenej s hnedou v mene národa, pseudo boja proti drogám atď... Demokracia nie je totalita. Máme možnosti aj limity, ale máme ich. Je fajn, že máme blog http://www.nepriatelia-demokracie.blogspot.com/

         Preto som sa rozhodol týmto samozvaným bojovníkom a údajným ochrancom demokracie venovať tieto nasledujúce a doložené pasáže. Lebo Jeho Rómske Blahorodie Sergej Danilov, pokiaľ sa rozhodol hľadať a odhaľovať nepriateľov demokracie, dostáva týmto jedinečnú šancu dostať sa pod kožu nielen skutočným a najväčším nepriateľom demokracie a ľudských práv na Slovensku, ale aj skutočným sofistikovaným fašistom z vysokej politiky. Chcem veriť, že na svojich internetových stránkach začne apelovať aj na slovenských politikov, aby v Národnej rade SR bola umiestnená pamätná tabuľa obetiam sociálnych samovrážd, ku ktorým ich dohnali zločinecké a zlodejské zákony schválené slovenskými politikmi. 

Realita v mene politikov     

         Odrazím sa od § 421 Podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, ako ho definuje Trestný zákon Slovenskej republiky: „Kto podporuje alebo propaguje skupinu osôb, ktorá násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody.......“

         Teraz odcitujem text sľubu, ktorí skladajú členovia ponovembrových vlád a parlamentov, ako je to uvedené v Ústave Slovenskej republiky (Čl. 75 ods. 1 – poslanci Národnej rady SR a Čl. 112 – členovia vlády): „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“ 

         Vychádzajúc z toho, čo som v úvode napísal, kladiem mimoriadne závažnú otázku: ktoré skupiny osôb na Slovensku najviac potlačili, a doteraz najviac potláčajú základné práva a slobody občanov, vrátane práva na slušný život, ako aj život samotný? Moja odpoveď je jednoznačná a nezvratná. SÚ TO ČLENOVIA PONOVEMBROVÝCH VLÁD A PARLAMENTOV. Z toho vyplýva aj ďalšia, mimoriadne závažná otázka: podporujú a propagujú voliči takýchto politických subjektov skupiny potláčajúce základné práva a slobody občanov? Moja odpoveď je jednoznačná a nezvratná. Áno, voliči takýchto politických subjektov podporujú a propagujú takéto skupiny. A čo je najstrašnejšie,  ponovembrový sofistikovaný fašizmus cez ekonomiku tu politici realizujú na nevinných občanoch priamo cez zákony. No ani to nie je ešte všetko. Pritom majú ešte toľko drzosti a cynizmu, že pri tvorení a realizovaní týchto zločineckých a zlodejských zákonov sa dokonca odvolávajú na svojich voličov!!!

         Všetkým je nám dobre známe, aký je priepastný rozdiel medzi predvolebnými sľubmi politikov a povolebnou realitou. Poznáme na Slovensku nejakú politickú stranu, ktorá miesto sľubovaného blaha pre občanov by vo svojom predvolebnom programe tvrdila, že pokiaľ sa dostane do vlády a parlamentu, vykašle sa na občanov, bude sa starať len o svoje vlastné blaho, blaho svojich rodinných príslušníkov, a blaho zahraničných investorov? Že bude hrabať len pre seba a svojich blízkych? Že svoj blahobyt budú získavať na úkor biedy a utrpenia väčšiny? Lenže, je tu aj ďalšia, taktiež mimoriadne závažná otázka: dostal by aj za takýchto podmienok dotyčný politický subjekt toľko hlasov, aby sa dostal do parlamentu, prípadne, aby bol aj vo vláde? Moja odpoveď je jednoznačná. Nie, nedostal.

         Keďže na Slovensku sa stalo módnou vlnou hľadať a odhaľovať fašistov a neonacistov, povedzme si, čo sú vlastne zločiny v mene fašizmu a nacizmu, ako aj to, aké sú niektoré spoločné znaky vulgárneho a drsného fašizmu a nacizmu z obdobia II. svetovej vojny, a sofistikovaného ponovembrového fašizmu systémom kolektívnej viny cez ekonomiku na nevinných občanoch v réžii členov ponovembrových vlád a parlamentov. Tých spoločných znakov je tu niekoľko. Možno taktiež povedať, že fašizmus a nacizmus nie sú len koncentračné tábory a plynové komory z obdobia pred a počas II. svetovej vojny, ako sa nám to snažia nanútiť sionistické a židovské elity, ktoré drzo, cynicky a vulgárne parazitujú na nevinných obetiach radových Židov počas vojnového obdobia.

         Chcem sa tejto židovskej elity, týchto profesionálnych plačkov len s tou svojou a jedinou pravdou opýtať: je nejaký rozdiel medzi smrťou nevinného Žida splynovaného v koncentračnom tábore, a smrťou nevinného radového slovenského občana, ktorý sociálnou samovraždou vinou slovenských politikov ukončil predčasne svoj život? Čo tento nevinný Žid a nevinný Slovák mali spoločné? Keď už nič iné, tak aspoň to, že obaja chceli žiť. Veľmi chceli žiť. Toho nevinného radového Žida pripravil o život nielen zvrhlý hitlerovský fašistický a nacistický systém, ktorého rodičia a starší súrodenci sa volali leninskí a stalinskí boľševici a židoboľševici, ale aj peniaze kolaborantských židovských veľkopriemyselníkov, za ktoré sa taktiež tieto koncentračné tábory stavali, ale aj zrada anglických a francúzskych politikov, keď pomohli Hitlerovi získať na tú dobu špičkový zbrojný český potenciál. Toho nevinného Slováka po novembri 1989 zase pripravil o život ekonomický systém, na ktorom sa spolupodieľali, ba dokonca režírovali sionisticko-židovskí lichvári zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. Túto novodobú genocídu dokonca nazvali, spolu so svojimi komplicmi z vysokej slovenskej politiky, ekonomickými reformami.

         Paradoxné pritom je, že títo sofistikovaní fašisti z vysokej ponovembrovej politiky nemajú ani vyholené hlavy, nenosia čierne uniformy, ani vo svojich predvolebných programoch fašizmus nepropagovali a nepropagujú. ONI HO TOTIŽ PRIAMO CEZ  ZÁKONY NA NEVINNÝCH OBČANOCH REALIZUJÚ! Hlavne cez ekonomiku, za ekonomické zločiny napáchané nimi samotnými, alebo v ich mene na nevinných občanoch napáchané. Jedno židovské príslovie hovorí, že keď zachrániš čo len jeden ľudský život, akoby si zachránil celý svet. Ja by som toto príslovie ešte rozšíril – keď zničíš čo len jeden nevinný ľudský život, akoby si zničil celý svet.

         Nielen slovenskí ale aj českí občania mali možnosť spoznať, ako chutná tzv. demokracia v podaní bankárskych lichvárov zo Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu, nenažraných zbojníckych investorov zo Západu, ako aj ich zločineckých a zlodejských komplicov z vysokej slovenskej politiky. Oni sú hlavní nositelia nového fenoménu – sofistikovaný fašizmus cez ekonomiku, ktorý v mene ich zvrátenej demokracie a tzv. ekonomických reforiem splodil a zrealizoval duševné vraždenie a sociálne samovraždy nevinných.

         Trestný zákon Slovenskej republiky v § 420 Mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie v odseku 1 hovorí: „Kto s výkonom právomoci orgánu verejnej moci inému týraním, mučením alebo iným neľudským alebo krutým zaobchádzaním spôsobí telesné alebo duševné utrpenie, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov.“

         Pokiaľ mi je známe, ak sa odvolám na § 420, tak neľudské a kruté zaobchádzanie na slovenskom národe, jeho cieľavedomú a postupnú likvidáciu, alebo cez ekonomiku - § 418 Genocídium - bránia slovenským ženám aby rodili deti, tak títo fašisti sedeli a sedia v ponovembrových slovenských vládach a parlamentoch. Dokonca nemajú ani vyholené hlavy, nenosia čierne uniformy, ale nosia drahé obleky, pripravujú a schvaľujú zákony. Názorne nám ukázali a dokázali, že arizácie židovských majetkov počas krutovlády hitlerovského fašizmu a nacizmu boli len malou machuľou ich ponovembrovej privatizácie.

Slovo na záver

         Z dvoch prameňov mi bolo oznámené, že polícia vypočúvala troch predstaviteľov Slovenskej pospolitosti ohľadom toho, že na svojej internetovej stránke uverejnili môj článok pod názvom – Úbohý židolokaj v službách zla Robert Fico, ktorý bol prebratý z tejto stránky. Iniciátori tohto policajného aktu mali byť poslanec za SMK Gábor Gál a poslanec za SNS Rafael Rafaj. Ako som sa dozvedel, políciu nezaujímali sociálne samovraždy nevinných Slovákov o ktorých tu píšem, a ku ktorým ich dohnali slovenskí politici. Nečudujem sa tomu. Pokiaľ SNS neprekáža, že na týchto odporných zločinoch proti ľudskosti na nevinných sa spolupodieľali aj cudzí štátni príslušníci žijúci na Slovensku – poslanci SMK – A SNS TO DOPOSIAĽ NEPREKÁŽA, TAK TO NÁZORNE DOKAZUJE, AKO NENÁVIDIA A POHŔDAJÚ SLOVENSKÝM NÁRODOM. NO NIELEN TO. NÁZORNE TO AJ DOKAZUJE, KOMU V SKUTOČNOSTI SLÚŽIA.

Vladimír Pavlík          

Hlavná stránka