Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka

Moja odpoveď komunisticko-fašistickým tyranom Ficovi a Tomanovej

                                  Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                                                                                                    Orlové 18. 10. 2008 

 

Vážení
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici
Centrum 13/17
017 01 Považská Bystrica

 VEC: Odvolanie voči rozhodnutiu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici pri opätovnom znížení môjho príspevku za opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej matky Alžbety Pavlíkovej zo sumy 2971,-Sk za obdobie od 10/2007-7/2008, zo sumy 3283,-Sk za obdobie 8/2008-9/2008 na sumu 2722,-Sk mesačne, vedené pod číslom 2006/10893/016/OdPPK

         Úvodom chcem pripomenúť, že negatívne, no pravdivé výrazy v tomto odvolaní sa nevzťahujú na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici, ako aj na úrad jemu nadriadený. Tieto úrady nemôžu niesť vinu a zodpovednosť za zločincov, zlodejov, štátnych teroristov, sadisticko-fašistických tyranov a vrahov, kadejaké monštrá  ženského rodu s fašistickým cynizmom, ktoré, ako keby už absolvovali mozgové a klitorisové obriezky, majúce ešte tú drzosť, že sa dokonca považujú nielen za ctihodné poslankyne, ale aj za ženy, matky, či staré matky, hoci spoločne všetky tieto skupiny a tlupy z SDKÚ-DS, SMK, KDH, SMER-u, ĽS-HZDS a SNS patria medzi najsmradľavejší odpad slovenského národa. Keďže tentoraz sa proti tomuto rozhodnutiu budem svojich práv domáhať súdnou cestou, žalobou na Slovenskú republiku v zastúpení premiéra Roberta Fica a ministerky Viery Tomanovej, toto odvolanie, aj keď bude zamietnuté, musí byť z formálneho hľadiska napísané, aby mohlo byť súčasťou mojej žaloby spolu s odvolaniami z rokov 2005-2007.

         Podľa § 2 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a hnutiach strany a hnutia nesmejú svojimi stanovami, svojimi programami alebo svojou činnosťou porušovať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy.

         Členovia vlád skladali podľa Čl. 112 Ústavy SR do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“

         Poslanci Národnej rady SR skladali podľa Čl. 75 Ústavy SR tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“ 

         Keďže predseda vlády Robert Fico je označkovaný nielen skratkou JUDr., ale je aj označkovaný ako „docent práv“, mal by vedieť, že systém kolektívnej viny za vedomé ekonomické zločiny napáchané politikmi, ktorí následky preniesli na nevinných občanov, je neprípustný. Realita nám ukazuje, že tento tzv. sociálny demokrat s fašistickým cynizmom sa stotožnil so systémom kolektívnej viny aplikovaný na 52-55 tisíckach nevinných opatrovateľov ťažko zdravotne postihnutých, zavedený v roku 2003 pravicovými sadisticko-fašistickými tyranmi a vrahmi z SDKÚ-DS, KDH, SMK a ANO, pod dohľadom židofašistických lichvárov zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu.

         Rád by som osobne poznal všetkých profesorov práva, docentov práva, ako aj ich asistentov, ktorí učili na Právnickej fakulte UK Roberta Fica, ako aj členov komisií, ktorí ho označkovali skratkou JUDr., a neskôr ako docenta práv – a opýtal sa ich, či sa necítia ako kriviči a mrdokazi zákonov a práva? Veď pokiaľ by ho premenovali na docenta kráv, aj to by bola nielen najväčšia urážka pre všetky kravy na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii. Zároveň si kladiem otázku, keby sa Fico pohlavne spojil s ministerkou Tomanovou, aký netvor, aký vyvrheľ, aký sadista, aký zločinec a zlodej by sa z toho narodil? Alebo by to bol sofistikovaný Hitler, či sofistikovaný Mengele?

         Hoci v Ústave SR, ústavných zákonoch a medzinárodných zmluvách sa nehovorí o princípe kolektívnej viny, lebo je neprípustná, členovia vlád a poslanci z NR SR zo SMER-u, ĽS-HZDS a SNS v tom naďalej pokračujú. A vrcholom cynizmu bolo, ako tieto zločiny proti ľudskosti obhajovali poslanecké monštrá z Výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie. Denník SME z 15. 10. 2008 cituje členku tohto výboru, ako odpovedala delegácii zastupujúcej ťažko zdravotne postihnutých, ktorí sa prišli svojich zákonných a ľudských práv domáhať na zasadnutie tohto výboru. Citujem: „My si nemyslíme, že vám to nepatrí, že si to nezaslúžite, ale štátny rozpočet je tiež o nejakých medziach.“ Škoda len, že toto sadisticko-tyranské monštrum z fašistického SMER-u si nepoložilo otázku, o koľko štátnych rozpočtov bola táto republika OKRADNUTÁ konkrétnymi zločincami a zlodejmi z ponovembrových vlád a parlamentov, rôznymi privatizérskymi zberbami, záujmovými skupinami, zahraničnými investormi, ako aj deťmi a mladšími súrodencami politikov – organizovaným zločinom po ekonomickej línii, či v mene ich tupohlavých zločinecko-zlodejských zákonov.

         No a štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Sika z ĽS-HZDS podľa dotyčného denníka povedal „aj my sme len ľudia“, ale tieto návrhy „nemôžeme, najmä z finančného hľadiska, prijať“. Napríklad zvýšenie príspevku za opatrovanie by si podľa neho vyžiadalo o 3,6 miliardy korún viac. Škoda len, že tento cynický a primitívny tupohlavec zo zločinecko-zlodejskej, štátno-teroristickej a sadisticko-fašistickej organizácie ĽS-HZDS si nejako pozabudol položiť otázku, koľko desiatok miliárd sa prešustrovalo a rozkradlo za vlád zločinca, zlodeja a štátneho teroristu Vladimíra Mečiara, a že aj tieto miliardy dnes CHÝBAJÚ aj pre ťažko zdravotne postihnutých a ich opatrovateľov.

Dodatok, ktorý nie je súčasťou odvolania

         Dnes už možno jednoznačne konštatovať, že nenásytní lichvári zo Svetovej banky a Medzinárodného menového pri svojich zvrhlých pokusoch na ťažko zdravotne postihnutých a ich opatrovateľoch nemusia mať žiadne obavy. Pretransformované zberby zo Smeru spoločne s „národniarskymi“ zberbami z ĽS-HZDS a SNS idú presne v intenciách pravicových sadisticko-fašistických tyranov a vrahov z SDKÚ-DS, KDH, SMK a ANO. Keď sa pozrieme do životopisu ministerky Tomanovej, tak sa dočítame aj toto: v rokoch 1988 až 2003 pracovala na ministerstve práce ako hlavný štátny radca, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zároveň tiež ako poradca ministra. Preto by som sa ani nečudoval, keby Fico s Tomanovou dostali od týchto lichvárov aj patričné ocenenie spojené s príslušným certifikátom, že pri ich poníženom zadkolezectve a riťlízačstvu už nemusia používať jazykové prezervatívy.

         Máme ešte v živej pamäti, keď ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny riadili špičkoví pravicoví sadisticko-fašistickí tyrani a vrahovia vyškolení lichvármi zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu Kaník a Beblavý, ktorí v roku 2005 z peňazí určených na sociálne dávky – jednalo sa o zhruba o päť miliárd korún, tak boli dané štátu, aby z toho zaplatil dlžoby v Sociálnej poisťovni, spôsobené či predrbané SDKÚ-DS, KDH, SMK a ANO. Že politici SMER-u spoločne s politikmi SNS a ĽS-HZDS pokračujú v tejto neľudskej a protiobčianskej politike, svedčia aj nasledovné čísla: v roku 2007 dali na sociálne veci menej o 2 miliardy korún, v roku 2008 to už bolo menej o 4,9 miliardy korún, a v roku 2009 to má byť menej o 5,1 miliardy korún. Je predsa nemysliteľné, asi podľa predstáv zvrhlých tyranov Fica a Tomanovej, aby napríklad škodovalo také arcizlodejské eštebácke prasa Juraj Široký, či bývalé mečiarovsko-slotovské privatizérske prasce, toho času spriaznené s Ficom.

         A my všetci, ktorí sa ešte považujeme za mysliacich tvorov, mali by sme sa teraz, práve pred Vianocami, pýtať komunisticko-fašistických tyranov Fica, Tomanovej, Pašku a im podobných, „národniarsko“- fašistického zlodeja Jána Slotu a jemu podobných, pravicových sadisticko-fašistických tyranov Mikloša, Dzurindu, Kaníka a im podobných, zločinca, zlodeja, štátneho teroristu Vladimíra Mečiara a jemu podobných, odkojencov komunisticko-fašistickej ideológie z Ústavného súdu SR, ktorí rozkradnutý majetok nás všetkých arcizločineckými a arcizlodejskými zberbami z vysokej politiky považujú za zákonný a ústavný, zločinecko-zlodejských sudcovských gaunerov z konkurzných mafií: SPOMENIE SI NIEKTO Z VÁS, KOĽKÝM UTRPENÍM A PLAČOM NEVINNÝCH OBČANOV SÚ ZREALIZOVANÉ VAŠE NADMERNE BOHATÉ VIANOCE?  

Vladimír Pavlík

 

Hlavná stránka