Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka

Podnet generálnemu prokurátorovi na rozpustenie fašistickej strany SMER-SD

 
Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                                                                                                         23. 11. 2008

 

Vážený pán
Generálny prokurátor SR JUDr. Dobroslav Trnka
Štúrova 2
812 85 Bratislava 1

 

         Podnet na rozpustenie politickej strany SMER-SD podľa zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach 

         V zmysle §§ 2 a 17 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach dávam Generálnemu prokurátorovi SR podnet na podanie návrhu na rozpustenie politickej strany SMER-SD, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, zastúpená štatutárnymi orgánmi: JUDr. Robert Fico, Súmračná 27, 821 02 Bratislava z dôvodu, že SMER-SD svojou činnosťou porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy.

 

                                                                 Odôvodnenie                                                          
                                                                                                                                          
Podľa § 2 zákona strany nesmejú svojimi stanovami, svojimi programami alebo svojou činnosťou porušovať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy.

         Predstavitelia SMERU-SD, ktorí sú členmi vlád, skladali podľa Čl. 112 Ústavy SR do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“

         Predstavitelia SMERU-SD, ktorí boli a sú poslancami Národnej rady SR, skladali podľa Čl. 75 Ústavy SR tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“

         Je pravdou, že dotyčná politická strana vo svojom volebnom programe nemala žiadne body, ktoré by porušovali Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a medzinárodné zmluvy. SMER-SD ALE SVOJOU ČINNOSŤOU VEDOME PORUŠUJE ÚSTAVU SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ÚSTAVNÉ ZÁKONY A MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY.

         Keď generálny prokurátor fašizmus definuje ako podporu a propagáciu hnutí (skupín) smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd občanov, jednoznačne tvrdím, že práva a slobody  slovenských občanov potláčajú aj politici SMERU-SD. Doteraz podporujú zákony, ktoré najhrubším spôsobom potláčajú práva a slobody občanov. Nielenže neodsúdili takéto zákony, ale doteraz ich nechávajú v platnosti. Jedná sa o zákon z dielne sadisticko-fašistických pravicových tyranov a vrahov z SDKÚ-DS, KDH a SMK ohľadom každoročného krátenia príspevkov pre opatrovateľov ťažko zdravotne postihnutých, platiaci od roku 2003. Ukazuje sa, že pretransformované komunisticko-fašistické zberby zo SMERU-SD si pri potláčaní základných ľudských práv a slobôd s následnou likvidáciou ťažko zdravotne postihnutých a ich opatrovateľov opätovne porozumeli s pravicovými sadisticko-fašistickými tyranmi a vrahmi z SDKÚ-DS, SMK a KDH. Na rozdiel od drsného hitlerovského fašizmu a nacizmu na takéto likvidácie im postačia miesto koncentračných táborov a plynových komôr tzv. reformné ekonomické zákony. Možno konštatovať, že voliči ktorí volili SMER-SD, podporili zločinecký a sadisticko-fašistický politický subjekt.

         Hoci v Ústave SR, ústavných zákonoch a medzinárodných zmluvách sa nehovorí o  princípe kolektívnej viny, lebo je neprípustná, politici zo SMERU-SD sa so systémom kolektívnej viny stotožnili. Za zločiny a zlodejstvá ktoré sa tu napáchali, stotožnili sa so systémom kolektívnej viny podľa fašistickej, nacistickej, komunistickej a boľševickej  krutovlády, keď následky za zločiny a zlodejstvá napáchané členmi ponovembrových vlád a parlamentov, tieto sa vedome preniesli na nevinných občanov Slovenskej republiky. Vedome potlačili a potláčajú práva a slobody nezanedbateľnej časti občanov nielen na dôstojný život, ale aj život samotný. Aj ich vinou tu doteraz existuje nový fenomén – sociálne samovraždy, keď nezanedbateľný počet občanov neuniesol ekonomické výčiny sadisticko-fašistických tyranov a vrahov z ponovembrových vlád a parlamentov, a v zúfalstve si siahli na život.

         Aký to paradox, keď Slovenská pospolitosť – Národná strana bola v marci 2006 rozpustená na základe písaného slova o stavovskom princípe vo svojom volebnom programe, pričom jej program v realite nikoho neuvrhol do sociálnej biedy, nikoho v realite nediskriminoval, ani nikoho v realite nezavraždil, ani v realite nikoho nedonútil siahnuť si na vlastný život, na rozdiel od subjektov, ktoré boli a sú v ponovembrových vládach a parlamentoch, keď vedome a cieľavedome sa porušujú Čl. 12 Ústavy SR, citujem: Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Aký to paradox, keď v Čl. 15 Ústavy SR v odseku (2) sa hovorí: Nikto nesmie byť pozbavený života, pričom zločinci, zlodeji, sadisticko-fašistickí tyrani a vrahovia z ponovembrových vlád a parlamentov vedome, dlhodobo a cieľavedome už dohnali nezanedbateľný počet slovenských občanov k sociálnym samovraždám. Z brutálneho fašizmu a nacizmu z obdobia II. svetovej vojny títo politickí zločinci vytvorili sofistikovaný fašizmus cez ekonomiku. Už nepotrebujú koncentračné tábory a plynové komory, stačia im ekonomické zákony, cez ktoré nútia ľudí v zúfalstve si siahať na život. No nielen to. CEZ EKONOMIKU VEDOME A DLHODOBO BRÁNIA SLOVENSKÝM ŽENÁM ABY RODILI DETI, ČÍM SA PRIAMO SPOLUPODIEĽAJÚ NA ÚBYTKU VLASTNÉHO NÁRODA!!! Svoj blahobyt si vybudovali na úkor nešťastia a chudoby väčšiny slovenských občanov!

         Začiatkom septembra 2006 bol Slovenskou pospolitosťou Robertovi Ficovi poslaný otvorený list, v ktorom sa mimo iného písalo: „Po novembri 1989 a to najmä za vlády Mikuláša Dzurindu sa sociálne samovraždy, tento nový fenomén, stali súčasťou tzv. ekonomických reforiem. Zároveň sa Vás pýtame, prečo o týchto zločinoch mlčia nielen politické strany, médiá, generálna prokuratúra, ale aj všetky tie organizácie na Slovensku, sledujúce porušovanie ľudských práv? Prečo mlčí zahraničie, práve to zahraničie, ktoré nás označovalo za reformného tigra? Či sociálne samovraždy nevinných slovenských občanov cez zákony potláčajúce ich práva na ľudský život, či práva na dôstojný život, ktoré im zaručuje Ústava SR, nemajú pre ponovembrové „demokratické“ vlády, poslancov Národnej rady SR, ako aj zahraničné kruhy velebiace Slovensko, či tieto obete nemajú pre nich ani hodnotu pokusných myší a králikov? Až takto sa tu musel zhanobiť a ponížiť občan Slovenskej republiky, keď za poblúznené ekonomické bludy musel si nezanedbateľný počet občanov siahnuť na život? Prečo o tomto mlčíte, pán Fico, a prečo o tom mlčia páni Dzurinda, Mikloš, Hrušovský, Bugár, Mečiar, Slota, Ševc, Gašparovič, pani Martináková, ako aj ostatní politici? Čo pre Vás vlastne znamená ľudský život nevinného slovenského občana, ktorého takéto zákony doženú k sociálnej samovražde?

         A potom je tu otázka najzákladnejšia: Prečo Generálna prokuratúra SR doteraz nezačala trestné stíhanie konkrétnych fašistických zločincov, tyranov a vrahov z ponovembrových vlád a parlamentov, ktorí majú smrť týchto nevinných ľudí na svedomí? Toto je skutočná realizácia ponovembrového fašizmu, keď nevinní občania musia niesť následky za zločiny ponovembrových politikov. Dokonca systémom kolektívnej viny“.

         Premiér Robert Fico na túto závažnú tému vo forme otvoreného listu nereagoval.  Týmto len dokázal, že tieto zločiny proti ľudskosti považuje nielen za samozrejmosť, ale aj to, že titul doktora práv dostal od špičkových komunistických zločincov, przniteľov práva, pre ktorých systém kolektívnej viny bol a je bežnou vecou. Veď praktizovanie kolektívnej viny na nevinných bolo jedným z kréd komunizmu, boľševizmu,  fašizmu a nacizmu.

         Pri príležitosti spomienky na osemnáste výročie 17. novembra 1989 – 17. novembra 2007 sa mladí vlastenci zo Slovenskej pospolitosti ako jediní aktívni bojovníci verejne postavili na odpor fašistom z ponovembrových vlád a parlamentov za ich odporné zločiny proti ľudskosti páchané na väčšine národa, keď na protestnom zhromaždení mali rozprestretý veľký transparent s textom: Stop sociálnym samovraždám spôsobeným zločincami ponovembrových vlád! Následné mlčanie Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Pavla Pašku, prezidenta Ivana Gašparoviča, protislovenských parazitov zo SNS a ĽS-HZDS, či samotného generálneho prokurátora Dobroslava Trnku spoločne s ostatnými politikmi, mienkotvornými médiami, ale aj židovskými obcami na Slovensku len dokazuje, že fašizmus na Slovensku nielen existuje, ale má v sebe aj toľko drzosti a cynizmu, že jeho realizátori, predstavitelia z ponovembrových vlád a parlamentov, pod dohľadom lichvárov zo Svetovej banky ho verejne predstavujú ako ekonomické reformy. No nielen to. Dokonca je už dlhodobo súčasťou politickej a ekonomickej moci.     

         Neuveriteľný cynizmus politici zo SMER-u pod vedením Roberta Fica a Pavla Pašku preukázali v máji 2008, keď obom menovaným, ako aj ich poslancom, som doporučeným listom poslal návrh na umiestnenie pamätnej tabule obetiam sociálnych samovrážd v budove Národnej rady SR s nasledovným textom:

         Skladali ste, a svojim podpisom ste stvrdili sľub, že budete slúžiť občanom Slovenskej republiky. Miesto toho slúžite sami sebe, svojim rodinám, investorským zbojníkom zo zahraničia a politickým spolupartajníkom. Následky za ekonomické zločiny Vami napáchané, či vo Vašom mene napáchané, ste vedome, systémom kolektívnej viny, preniesli na nevinných občanov. Najodpornejším spôsobom ste popreli a popierate ich najzákladnejšie práva a slobody. Vrátane práva na slušný život, ako aj život samotný. Rozvrátili ste rodiny, duševne ste povraždili státisíce občanov, nezanedbateľný počet z nich ste dohnali k sociálnym samovraždám. Cez ekonomiku dlhodobo bránite slovenským ženám aby rodili deti, čím sa spolupodieľate na úbytku vlastného národa. Robili ste a robíte to vedome a cieľavedome, v spolupráci so sionisticko-židovskými lichvármi zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu, keď tieto pokusy ste cynicky nazvali ekonomickými reformami. Váš blahobyt je zrealizovaný na úkor blahobytu radových slovenských občanov. Ako čiastočné odškodnenie z Vašej strany navrhujem, aby v budove Národnej rady SR bola umiestnená pamätná tabuľa s takýmto textom:

                                 OBETIAM SOCIÁLNYCH SAMOVRÁŽD

Odpustite nám, členom ponovembrových vlád a parlamentov, že za ekonomické zločiny nami napáchané, či v našom mene napáchané, sme systémom kolektívnej viny následky preniesli na nevinných občanov. Nezanedbateľný počet z nich sme takto dohnali k sociálnym samovraždám. Preto patríme k odpadu slovenského národa.

         Politickí fašisti zo Smeru na tieto otrasné dôkazy nereagovali. Dali jasne najavo, že ako odchovanci najzločineckejších ideológii – fašistickej a komunistickej, naďalej tieto zločiny nielen uznávajú, ale z titulu politickej moci ich aj v sofistikovanej podobe cez ekonomiku realizujú.

         Dňa 8. 11. 2008 nominant Smeru na funkcii ministra vnútra Robert Kaliňák v TV JOJ povedal: „Na Slovensku sme gardy Slovenskej pospolitosti vyzliekli z uniforiem. Nie je možné tolerovať akékoľvek prejavy fašizmu, alebo nacizmu na našom území. To naša ústava zásadne nedovoľuje.“

Na dezinformácie a bludy tohto profesijného diletanta reagovala dňa 13. 11. 2008 Slovenská pospolitosť otvoreným listom adresovaným tomuto ministrovi. Mimo iného sa tu píše: „Naše občianske združenie je taktiež zhrozené z toho, že od roku 1989 v Slovenskej republike malá skupina extrémne bohatých občanov ožobračuje ostatných občanov slovenskej republiky a vytvára tak extrémne veľkú skupinu chudobných občanov. Veľká časť týchto zbohatlíkov a privatizérov pred rokom 1989 pôsobila v KSČ, ŠtB, komunistickej justícii či inej odnoži boľševického systému a tak sa podieľa na potláčaní práv a slobôd občanov. Dnes táto extrémistická a kryptkomunistická tlupa, infiltrovaná v rôznych akože demokratických politických stranách či akože v demokratickej justícii, opäť organizuje a potláča práva a slobody občanov. Dokonca niektorí bohatí extrémisti v spolupráci s poslancami NR SR presadili také zákony, ktoré značnú časť obyvateľstva doviedli nielen na pokraj zúfalstva, ale aj k sociálnym samovraždám. Našli sa aj takí poslanci, ktorí svojim rozhodnutím v NR SR zabránili vyšetreniu vraždy či vyšetreniu únosu slovenského občana do zahraničia. Dokonca poslanci NR SR prijali viacero zákonov, ktoré boli podľa nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky v rozpore s Ústavou SR, a ktorých dôsledkom bolo skutočné potlačenie práv a slobôd občanov. Prijali aj také účelné sofistikované zákony a rozhodnutia, ktoré okradli občanov nášho štátu o stovky miliárd korún.

         Preto máme za to, že nie rovnošaty Slovenskej pospolitosti, alebo jej členovia sú tými extrémistami, ktorí rozkradli stovky miliárd korún, nie my sme tými, ktorí nesú zodpovednosť za sociálne samovraždy, vyvolávajú vojnu, porušujú Ústavu SR, alebo jej zákony, podporujú nacistickú agendu potratov a eutanázie. Nie my sme tými, ktorí po boku vojsk NATO v roku 1999 pomáhali bombardovať Juhosláviu, nie my sme tými, ktorí dávajú špeciálnym jednotkám príkazy na bitie ľudí len za prejavenie svojich názorov. Totiž jedinou silou, ktorá na Slovensku extrémizmus, fašizmus, alebo nacizmus podporuje a na nevinných občanoch realizuje, je malá a extrémne bohatá zločinecko-zlodejská skupina zložená najmä z členov všetkých ponovembrových vlád a parlamentov. Očakávame pán minister vnútra, že aj Vy osobne sa postaráte o to, aby generálny prokurátor čo najskôr podal návrh na rozpustenie tých politických strán, ktorých poslanci navrhli a dokonca schválili zákony odporujúce Ústave SR. Domnievame sa, že súdruh generálny prokurátor s takýmto podaním nebude mať žiadny problém, keďže svoje rozhodnutie môže oprieť o nálezy Ústavného súdu, a na podnet na rozpustenie Slovenskej pospolitosti – národnej strany nepotreboval nielen že žiadne nálezy, ale ani dôkazy.“

         Treba ale pripomenúť, že Ministerstvo vnútra SR je od októbra 1995 zločineckou a štátno-teroristickou organizáciou, keď zločinecká skupina založená v tom období Vladimírom Mečiarom mala vedome mariť a zasahovať do vyšetrovania únosu Michala Kováča mladšieho, keď jadro tejto zločineckej skupiny popri Vladimírovi Mečiarovi tvorili vtedajší minister vnútra Ľudovít Hudek, vtedajší riaditeľ SIS Ivan Lexa, vtedajší generálny prokurátor Michal Vaľo a vtedajší dozorujúci prokurátor Robert Vlachovský – a tieto štátne orgány doteraz neurobili nič preto, aby sa od týchto zločinov dištancovali a očistili. Nemožno sa preto čudovať rozhodnutiu Ministerstva vnútra SR pod vedením ministra zo SMERU-SD Roberta Kaliňáka pod dohľadom premiéra zo SMERU-SD Roberta Fica, že za túto otvorenú pravdu vyslovenú občianskym združením Slovenská pospolitosť, Robert Kaliňák a Robert Fico, v snahe udržať politickú a ekonomickú moc fašistov na Slovensku, ako aj umlčať ich kritikov, dňa 12. 11. 2008 rozpustili nefašistické, národne orientované a vlastenecké občianske združenie Slovenská pospolitosť.       

         Na základe vyššie uvedených nezvratných dôkazov dávam podnet, aby generálny prokurátor podal na Najvyšší súd SR návrh na rozpustenie SMERU-SD, lebo sa jedná o politický subjekt zločinecký, sadisticko-fašistický a odsúdeniahodný. Pokiaľ generálny prokurátor sa s mojím podnetom nestotožní, dôrazne požadujem, aby dal príkaz na trestné stíhanie mojej osoby za krivé obvinenie a ohováranie.  

Vladimír Pavlík                                                                  

 

Hlavná stránka