Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka

Postupná likvidácia slovenského národa v priamom prenose

Slovensku hrozí demografická kríza. Nejedná sa o žiadnu poplašnú správu. Je to už realita. Krutá realita, ktorú už priznávajú aj odborníci majúci to v náplni svojej práce. Hlavní vinníci sú jednoznační: členovia ponovembrových vlád a parlamentov. S plným vedomím možno konštatovať, že likvidácia slovenského národa, keď v záverečnej fáze vo vlastnom štáte budeme menšinou, bola plánovaná na obdobie približne 80 rokov, sa už s najväčšou pravdepodobnosťou nezastaví. K tejto mimoriadne aktuálnej téme som začal zhromažďovať materiály už od konca roka 1995.

Je nielen úsmevné, ale aj smutné, keď čítam a počúvam názory rôznych politikov a odborníkov na všetko ohľadom tejto témy, či rady a príkazy lichvárov zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. Dnes sa už nejako zabudlo či zabúda, že bola to práve Konferencia biskupov Slovenska, ktorej členovia túto tému otvorili už začiatkom júla 1996. Nielenže ju otvorili, ale ponúkli aj východiská. Ako sa ale ukázalo, vtedajšie koaličné mečiarovsko-slotovské protislovenské zberby to odignorovali.

Apel slovenských biskupov

Začiatkom júla 1996 Konferencia biskupov Slovenska vydala výzvu na riešenie demografickej situácie na Slovensku. Štrnásť podpísaných slovenských katolíckych biskupov v nej zdôrazňuje, že v posledných rokoch dochádza na Slovensku k doteraz nevídanému poklesu pôrodnosti. Tento trend je taký prudký a hlboký, že by pri dlhšom pretrvávaní MOHOL VÁŽNE OHROZIŤ I SAMOTNÚ EXISTENCIU NÁRODA. Ak by pôrodnosť bola taká nízka alebo nižšia ako v roku 1995, počas života jednej generácie BY SA POČET OBYVATEĽOV SLOVENSKA ZREDUKOVAL O 20 AŽ 25 PERCENT A POČAS TROCH GENERÁCIÍ O VIAC NEŽ POLOVICU. Biskupi apelujú na verejnú moc, parlament, prezidenta a vládu, aby v rámci svojich právomocí realizovali také rozhodnutia, ktoré by chránili a podporovali ľudský život, dieťa a rodinu. Vyzývajú všetky organizácie i občanov, aby si uvedomili hrozivú situáciu i konkrétne dosahy takého vývoja na jednotlivé oblasti života. V krátkom čase pozvú podľa slov spišského diecézneho biskupa ThDr. Františka Tondru všetkých kompetentných predstaviteľov štátnych inštitúcií, cirkví, spoločenských organizácií i politických strán k okrúhlemu stolu, aby spoločne analyzovali situáciu a hľadali východiská. (Jednalo sa o text zo servisu TASR, ktorý v tom čase prebralo len jediné periodikum – denník Slovenská republika dňa 4. 7. 1996)

Ako sa ale ukázalo, tento naliehavý apel slovenských biskupov nenašiel u kompetentných pochopenie. Miesto analyzovania, snahy k náprave, riešenia a hľadania východísk, zločinecko-zlodejské a protislovenské zberby mečiarovcov a slotovcov z vysokej politiky naďalej rozkrádali štátny majetok a devastovali ekonomiku. Následky za tieto zločiny sa preniesli systémom kolektívnej viny na nevinných. Hlavne na nezamestnaných a sociálne odkázaných. Medzi zakladateľov a realizátorov týchto zverstiev, keď sa prestali rozlišovať objektívne a subjektívne dôvody u týchto skupín, možno považovať aj dve antisociálne mečiarovské monštrá Oľgu Keltošovú a Vojtecha Tkáča z HZDS.

O sedem rokov neskôr

Dňa 22. 12. 2003 uverejnil denník SME zo servisu TASR článok pod nadpisom: Tondru znepokojuje zlá sociálna situácia. Píše sa tu: Zhoršujúcou sa sociálnou situáciou mnohých ľudí na Slovensku je veľmi znepokojený predseda Konferencie biskupov Slovenska, spišský diecézny biskup František Tondra. Preto mu je v súvislosti s nadchádzajúcimi Vianocami ťažko hovoriť len o duchovných veciach.

„Som pohoršený nad tým, že naša spoločnosť je rozdelená na bohatých a chudobných, je mi ťažko z toho, že mnoho rodín v našej krajine žije v núdzi,“ povedal biskup.

Pripomenul, že Vianoce sú príležitosťou na hlbšie zamyslenie sa nad významom Krista pre život človeka, nielen na vonkajšie prežívanie týchto sviatkov, i keď aj to k ním patrí. „Vianoce sú výzvou na duchovné prežívanie udalostí súvisiacich s týmito sviatkami. Chcem pri tejto príležitosti apelovať aj na tých, čo sa v našej spoločnosti od roku 1989 nespravodlivo obohatili, aby mysleli na svoje svedomie a uvedomili si, že obrať spoločnosť o peniaze sa rovná krádeži. Správať sa zodpovedne v politických alebo v ekonomických funkciách je vecou svedomia. Obraciam sa preto na všetkých, ktorých sa to týka, aby sa spamätali a mysleli na to, že raz budú dávať odpočet zo svojho správcovstva, ako hovorí evanjelium. Tých, čo sú v núdzi, prosím o trpezlivosť. Verím, že situácia na Slovensku sa zlepší,“ povedal biskup Tondra.

Tento naliehavý apel biskupa Tondru je o to závažnejší a prekvapujúcejší, že ho vyslovil po piatich rokoch vládnutia SDKÚ, SMK a KDH, teda strán, ktoré sa otvorene hlásili ku kresťanstvu a jeho hodnotám. Ukázalo sa ale, že osemročné politické a ekonomické bačovanie pravicových sadisticko-fašistických tyranov a vrahov z týchto troch politických subjektov doplnených o jedno volebné obdobie Alianciou nového občana (ANO), v súčinnosti s ľavicovými zberbami z SDĽ a SOP v období rokov 1998 až 2006 dokončili dielo skazy po mečiarovsko-slotovských protislovenských a zlodejských zberbách.

Politickí zločinci a zlodeji ako jedna rodina

Je len logické, že toto ekonomické zbojstvo malo mimoriadne negatívne následky na radových slovenských občanov. Miesto toho, aby vláda Mikuláša Dzurindu po vyhraných parlamentných voľbách potrestala konkrétnych vinníkov z HZDS, SNS a ZRS za ekonomické zločiny a zbojstvá ktoré tu napáchali, tak následky za tieto zločiny vedome a cieľavedome preniesli na plecia radových a nevinných občanov. Pritom ešte za Mečiarovej vlády Ivan Mikloš verejne upozorňoval, že ekonomika je v katastrofálnom stave, dokonca tvrdil, že republika žije nad svoje pomery. Škoda len že neupresnil, že nad pomery žili mečiarovsko-slotovské zlodejské zberby, ich rodinní príslušníci, s nimi spriaznení privatizéri a bankárski zlodeji. Teda, nejednalo sa o žiadnu republiku. Drvivá väčšina občanov totiž nežila nad pomery.

Pokiaľ Ivan Mikloš v roku 1999 ako minister financií tvrdil, že slovenské schodky a deficity sú neudržateľné, nejako zabudol povedať, že hlavnou príčinou bolo rozkradnutie v stovkách miliárd korún konkrétnymi zločincami a zlodejmi, ktoré, samozrejme, potom v roku 1999 chýbali. Miesto potrestania konkrétnych vinníkov, ťarcha bola prenesená na nevinných občanov. V rámci tzv. ozdravenia boli na nich odskúšané také drastické metódy a pokusy, ktoré sa realizovali pod dohľadom sionisticko-židovských lichvárov a im podobných krvilačných šeliem zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu, aké v modernej Európe nemajú obdobu. Sofistikovaný fašizmus na nevinných a sociálne samovraždy nevinných, taký bol výsledok tejto spolupráce.

Príčiny demografickej krízy

Enormný a bezvýsledný zápas slovenských biskupov o identitu a zachovanie slovenského národa so zberbami z vysokej politiky evokuje vo mne otázku: keď zatiaľ víťazí zlo nad dobrom, víťazí aj Antikrist nad Bohom? Prečo Boh nezakročí? Ale prečo by mal zakročiť? Prečo by mal niečo vyriešiť za zbabelých ľudí? Aby boli ešte viac zbabelejší a pohodlnejší?

Poďme ale do súčasnej reality. V denníku Pravda z 15. februára 2008 riaditeľ INEKO Eugen Jurzyca, verný pritakávač dzurindovsko-miklošovských tzv. reforiem v článku pod nadpisom: Holý zadok diskusie o dôchodkoch, napísal aj toto: Podľa prognózy Výskumného demografického centra (2007) totiž „celkovo možno skonštatovať, že obdobie najbližších 20 rokov bude charakterizované kontinuálnym pokračovaním populačného starnutia...po roku 2025 sa procesy úbytku a starnutia obyvateľstva začnú výrazne zrýchľovať. Isté je tiež, že takýto vývoj počtu a štruktúry obyvateľstva bude mať ďalekosiahle vplyvy na fungovanie spoločnosti“.

V piatok 7. marca 2008 sme sa v denníku Pravda pod nadpisom: Tomanová pobúrila vedcov, Fico mlčí, mohli dočítať aj toto: „STARNUTIE OBYVATEĽSTVA NA SLOVENSKU BUDE JEDNO Z NAJINTENZÍVNEJŠÍCH V RÁMCI CELEJ EURÓPSKEJ ÚNIE,“ hovorí najnovšia prognóza Výskumného demografického centra. Ešte pred rokom 2025 bude prvý raz v histórii Slovenska VIAC dôchodcov ako detí. Priemerný vek presiahne už v roku 2015 hodnotu 40 rokov a v roku 2025 sa priblíži k 43 rokom. V tom čase začne aj klesať počet obyvateľov Slovenska, lebo UBUDNE NÁDEJNÝCH MATIEK RODIČIEK. (A teraz si porovnajme tento najnovší dokument s výzvou Konferencie biskupov Slovenska z júla 1996, ako je to uverejnené v úvode tohto článku, kde oni už toto všetko predpovedali a tvrdili. Zároveň sa treba verejne a nahlas pýtať politikov z Antikristovej organizácie KDH, prečo sa naoko k Bohu hlásia a v skutočnosti Antikristovi slúžia?)

Položme si otázku, prečo Konferencia biskupov Slovenska ostala v tomto boji osamotená, hoci táto téma sa dotýkala a dotýka každého slovenského občana? Je síce pravdou, že proti jej predstaviteľom stáli mimoriadne silní protivníci. Sionisticko-židovské lichvárske a krvilačné šelmy zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. Vlastizradní a farizejskí zločinecko-zlodejskí slovenskí politici nenávidiaci vlastný národ, rôzne záujmové skupiny, nenásytní bankárski lichvári a privatizéri spojení s politickými garnitúrami. Ale aj politickí judáši z Antikristovej organizácie KDH, ktorí antisociálnou politikou postupne diskreditovali Kristovu cirkev na Slovensku, čím dávali do rúk nezanedbateľné tromfy rôznym antikresťanským silám. Či už tým starým, alebo novotvoriacim sa ich odnožiam. Nemožno obísť ani samotnú Kristovu cirkev, keď jej predstavitelia si po novembri 1989 naivne mysleli, že každá zblúdená ovečka je pre nich dobrá. No nielen to. Dokonca prijali teóriu Antikristových lokajov z vysokej politiky, že sa nemajú angažovať v občianskych a politických aktivitách. Tento ústup od samotnej Kristovej revolučnosti a angažovanosti, ako nám to ukazuje súčasná realita, keď v protiklade so samotným Kristom nechali slovenský národ napospas zlodejom, tyranom a vrahom z vysokej slovenskej politiky, ako aj ich zahraničným komplicom, sa stal pascou aj pre nich samotných. A netreba ešte zabúdať ani na médiá v službách zla.

Antikristovi služobníci z vysokej politiky, rôzne sily zla, vyznávači mamonu a zlatého teľaťa, rôznych ľudských zvrhlostí obalených do pojmov typu sloboda tela a duše, či slobodné myslenie, za jeden z prvoradých cieľov mali zlikvidovať pojem slovenskej rodiny založený na dlhodobých tradíciách našich predkov. Bolo treba udupať, utlmiť a zničiť také pojmy, ako sú úcta k starým ľuďom, ľudská solidarita, láska k blížnemu. Bolo treba rozvrátiť rodinu, základný pilier Slovenska a hlavne, zlikvidovať u slovenských žien to, čo dostali od prírody – od Boha. Bolo ich treba pripraviť o ich ženskosť. Práve tú ženskosť, vďaka ktorej plodili a rozmnožovali potomstvo tvoriace slovenský národ.

Žena žijúca v ekonomickej a sociálnej neistote, z čoho zákonite prichádzajú stresy duševné, taká žena narodenie potomka buď odkladá, alebo stráca záujem. Toto je vizitka našich ponovembrových politikov, najsmradľavejšieho odpadu slovenského národa. Tieto zločiny proti ľudskosti voči našim ženám robili a robia vedome a cieľavedome, dokonca v spolupráci s cudzou štátnou mocou. Toto je ten najhlavnejší dôvod blížiacej sa demografickej krízy.

Preto si dovoľujem odcitovať niektoré pasáže z úvahy sudkyne Okresného súdu v Prešove Daniely Baranovej, uverejnené v denníku SME 8. marca 2007 pod nadpisom: Vysťahovalkyne za prácou.

Hoci je problém hľadania novej identity ženskej slovenskej osobnosti závažný, nezamestnanosť priniesla v niektorých regiónoch Slovenska problém oveľa závažnejší. Z kraja, v ktorom žijem, mladé dievčatá so strednou, ale čo je ešte zarážajúcejšie – aj tie s vysokou školou, necestujú do zahraničia študovať a poznávať nové krajiny, ale zarábať si na živobytie, pretože doma sa dôstojne k dôstojnej práci za dôstojnú mzdu nedostanú. A hoci im v zahraničí ponúkajú práce, ktoré majú ďaleko do dôstojnosti, aspoň sú tak dobre platené, že to dá zabudnúť na ponižujúce pracovné postavenie, v ktorom sa ocitnú. Na východe Slovenska pomaly niet rodiny, z ktorej by takto za prácou neodchádzali – a nie je to osamostatnenie alebo postavenie na vlastné nohy, je to odtrhnutie od rodiny a blízkych, nútený a bolestný odchod.

NAMIESTO HĽADANIA SI VLASTNEJ PROFESIONÁLNEJ CESTY, ŽIVOTNÉHO PARTNERA, NAMIESTO BUDOVANIA VLASTNÉHO RODINNÉHO ZÁZEMIA, TRÁVIA ROKY ČASTO V TÝCH NAJPODRADNEJŚÍCH PRACOVNÝCH POZÍCIÁCH A ŽIJÚ V BIEDNYCH POMEROCH. Mnohé z takto nútene odídených mladých žien sú také zúfalé alebo naivné, že zneužiť a oklamať ich je tá najjednoduchšia vec a nezriedka končia ako obete obchodovania so ženami.

Čo je rovnako alarmujúce – za prácou odchádzajú aj mladé ženy – matky detí, ktoré nechávajú starým rodičom, a zrelé ženy, ktoré prišli o prácu a pre vek nemajú šancu si ju nájsť. Naše ženy, z krajiny, ktorá chce byť rovnocenným partnerom v Európskej únii, robia v ekonomicky vyspelých členských štátoch prevažne ošetrovateľky starých a chorých ľudí za mzdu mnohonásobne nižšiu, než za akú by to robili domáce pracovné sily, preto sa ich skutočné postavenie rovná podradnému postaveniu slúžok.

Ktovie, koľko zločincov a zlodejov z ponovembrových vlád a parlamentov si prečítalo tieto otrasné fakty od pani sudkyne Baranovej. Áno, toto je vizitka ich vládnutia. Keď si prečítam text § 418 Genocídium odsek (1) písmeno b): Kto v úmysle úplne alebo čiastočne zničiť niektorý národ alebo niektorú národnostnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu, vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa takej skupine bránilo rodeniu detí, a toto porovnám s realitou od novembra 1989, chce mi niekto povedať, že nemám pravdu pokiaľ tvrdím, že zločinci a zlodeji z ponovembrových vlád a parlamentov VEDOME A CIEĽAVEDOME CEZ EKONOMIKU, V SPOLUPRÁCI SO SVETOVOU BANKOU A MEDZINÁRODNÝM MENOVÝM FONDOM, BRÁNIA SLOVENSKÝM ŽENÁM RODENIU DETÍ. Alebo mi chce niekto tvrdiť, že naliehavá výzva Konferencie biskupov Slovenska z júla 1996 bola len náboženským tmárstvom?

Vladimír Pavlík

Hlavná stránka