Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka

Spávate spokojne, sadisticko-fašistickí tyrani zo Smeru – tzv. sociálnej demokracie?

         Ak by som mal vyjadriť svoje pocity k Robertovi Ficovi, ako jeden z 51-tisíc opatrovateľov starajúcich sa o ťažko zdravotne postihnutého rodinného príslušníka, tak by som zvolil nasledovný slogan: sľuboval si hory-doly (pred voľbami), potom si dal k...t holý (po voľbách). Na rozdiel od neľudského okrádania tejto nezanedbateľnej skupiny občanov,  zavedenej a zrealizovanej za vládnutia pravicových sadisticko-fašistických tyranov a vrahov z SDKÚ-DS, KDH, SMK a ANO, osvojenú Smerom – tzv. sociálnou demokraciou, ĽS – HZDS a SNS, v protiklade s tým, že tento najzákernejší a najpodlejší protislovenský odpad z ponovembrových vlád a parlamentov je za takúto svoju činnosť ešte nadštandardne odmeňovaný.

         Realita nám ukazuje, na rozdiel od slepého a zbabelého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, že sadisticko-fašistických tyranov a vrahov na Slovensku môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín. Tou prvou skupinou sú sadisticko-fašistickí pravicoví tyrani a vrahovia z SDKÚ-DS, KDH, SMK a ANO. Druhou skupinou sú sadisticko-fašistickí ľavicoví a tzv. národní tyrani a vrahovia zo Smeru – tzv. sociálnej demokracie, ĽS-HZDS a SNS. V páchaní a vedomom porušovaní ľudských práv na vlastných občanoch sa nezištne dopĺňajú a spolupracujú. Dokonca s cudzou štátnou mocou: sadisticko-fašistickými a sionisticko-židovskými lichvármi zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. Na týchto neľudských zločinoch sa svojou zbabelosťou, mlčaním a nerešpektovaním zákonnosti ešte spolupodieľajú Generálna prokuratúra SR, Ministerstvo vnútra SR, Ústavný súd SR, ako aj inštitúcie im podriadené, čo možno považovať aj za ich politickú prostitúciu a podporu týmto zločincom. Preto je vrcholom cynizmu, keď napr. skoro ako jedna rodina, z nefašistickej a národne orientovanej politickej strany, aj keď už rozpustenej, Slovenskej pospolitosti, sa snažia cez dezinformácie a podvody neustále vyrábať fašistov a neonacistov. PRÁVE ONI, KTORÍ CEZ SOFISTIKOVANÝ FAŠIZMUS Z TITULU SVOJICH FUNKCIÍ, SA SPRÁVAJÚ AKO PLNOHODNOTNÍ FAŠISTICKÍ TYRANI A VRAHOVIA VLASTNÉHO NÁRODA!!!   

Niektoré spoločné znaky hitlerovského fašizmu a slovenského fašizmu

         Hitlerovský fašizmus a nacizmus v mene svojej zvrhlosti nepovažoval za ľudské bytosti starých a nevládnych, telesne a zdravotne postihnutých, nielen z kategórie dospelých, ale dokonca aj z kategórie detí. Na ich likvidáciu mali koncentračné tábory a plynové komory. A potom tu bol aj istý doktor Mengele a jemu podobní, ktorí na takto postihnutých ľuďoch robili zvrhlé lekárske pokusy. Človek by sa mohol naivne domnievať, že šesťdesiatdva rokov od skončenia II. svetovej vojny takéto niečo už nemôže existovať. Opak je ale pravdou. Zvrchované Slovensko cez sadisticko-fašistických tyranov a vrahov z ponovembrových vlád a parlamentov, ako aj rôznych ekonomických Mengelov, tu fašizmus po roku 1989 opätovne zlegalizovalo. Dokonca cez zákony! Rozdiel je len v tom, že z drsného hitlerovského fašizmu tu urobili sofistikovaný fašizmus cez ekonomiku, bez koncentračných táborov a plynových komôr. Jednoznačne najviac postihnutými sú opätovne starí a nevládni ľudia, telesne a zdravotne postihnutí, ku ktorým ešte priradili aj ich 51-tisíc opatrovateľov.

         Paradoxné je, že tieto fašistické zločiny proti ľudskosti cynicky nazývajú ekonomickými reformami. Dokonca s plnou podporou sionisticko-židovských lichvárov zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu, keď sa jedná o ich spoločné zisky. Ani by som sa nečudoval, keby neskôr vyšlo najavo, že aj  Hitlerove, Himlerove, či Mengeleho zločiny  považovali a považujú taktiež za reformy.

Fašistickí tyrani z tzv. sociálnej demokracie

         Že komunizmus je nielen rodičom, ale aj starším súrodencom fašizmu a nacizmu, budem dokumentovať na príklade terajšieho slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý zo sociálnej demokracie urobil na Slovensku tzv. sociálnu demokraciu v službách zločineckých a zlodejských privatizérov. Politik, ktorý z túžby po moci je schopný nasľubovať, obrazne povedané, že postaví aj mosty cez rieky, ktoré vôbec neexistujú. S istým Ivanom Gašparovičom, toho času slovenským prezidentom, ktorý si vsugeroval, že myslí národne a cíti sociálne, predstavujú dvojicu, ktorá hanobí všetko národné a sociálne. Z amorálnosti urobili morálku, z klamstva pravdu, zo zločinov proti ľudskosti humanitu, z rozkrádania a obohacovania sa vyvolených dobročinnosť na prospech národa. Naoko vystupujú ako antifašisti, v skutočnosti, z titulu svojich funkcií, sa spolupodieľajú na realizácii sofistikovaného fašizmu voči nezanedbateľnému počtu slovenských občanov.

         Keď si položíme otázku, odvolajúc sa na Trestný zákon SR, § 421, Podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, kto na Slovensku najviac potláča práva a slobody občanov, tak odpoveď je jednoznačná. Sú to členovia ponovembrových vlád a parlamentov. Keď si položíme otázku, odvolajúc sa na Trestný zákon SR, § 420, Mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie, kto na Slovensku najviac neľudským alebo krutým zaobchádzaním spôsobuje telesné alebo duševné utrpenie veľkej časti občanov, tak odpoveď je jednoznačná. Sú to členovia ponovembrových vlád a parlamentov. Keď si položíme otázku, odvolajúc sa na Trestný zákon SR, § 418, Genocídium, kto na Slovensku dlhodobo, vedome a cieľavedome, CEZ EKONOMIKU, vykonáva opatrenia smerujúce k tomu, aby sa na Slovensku BRÁNILO RODENIU DETÍ, tak odpoveď je jednoznačná. Sú to členovia ponovembrových vlád a parlamentov.                         

         Pokiaľ by som mal porovnávať rozdiel medzi ortodoxnými komunisticko-fašistickými zločincami, ako aj ich deťmi, či klonmi, ktoré sa pretransformovali do sociálnej demokracie, tak títo druhí sú vzhľadom k súčasnosti omnoho nebezpečnejší, podlejší a zákernejší. Sú vzdelaní, pričom toto vzdelanie nevyužívajú pre ideály sociálnej demokracie, ani na prospech občanov, ale toto vzdelanie využívajú na klamanie ľudí a sofistikovanie zločinov a zlodejstiev, vrátane sofistikovania fašizmu. Zo sociálnej demokracie urobili tzv. sociálnu demokraciu, pričom majú v sebe ešte tú drzosť, že sa vydávajú za sociálnych a ľudsky cítiacich politikov. Naoko útočia proti pravici, pričom v realizácii zákonov z dielne pravicových sadisticko-fašistických tyranov a vrahov z SDKÚ-DS, SMK a KDH, ktoré likvidujú najzákladnejšie ľudské práva ťažko zdravotne postihnutých, ako aj ich opatrovateľov, sa stotožnili a stotožňujú. Špinaví fašistickí tyrani a vrahovia, ktorí by najradšej videli čo najviac predčasne zomretých z radov ťažko zdravotne postihnutých, ako aj ich opatrovateľov!!!

         O skutočnej podobe Roberta Fica bude aj nasledujúci článok pod názvom – Prečo Robert Fico mlčí o nevinných obetiach partizánskych vrahov?

Vladimír Pavlík       

Hlavná stránka