Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka

Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

Orlové 7. 10. 2007

Váženi

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Centrum 13/17

017 01 Považská Bystrica

VEC: Odvolanie voči rozhodnutiu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici pri znížení môjho príspevku za opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej matky Alžbety Pavlíkovej zo sumy 3613,-Sk na sumu 2971,-Sk mesačne vedené pod číslom 2006/10893/OdPPK

Úvodom chcem pripomenúť, že negatívne výrazy v tomto odvolaní sa nevzťahujú na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici, ako aj na úrad jemu nadriadený. Tieto úrady nemôžu niesť vinu a zodpovednosť za zločincov, zlodejov, sadisticko-fašitických tyranov a vrahov z SDKÚ-DS, SMK, KDH, ANO, SDĽ, Smeru-sociálnej demokracie, ĽS-HZDS a SNS, ktorí pod dohľadom a vedomou spoluprácou so sionisticko-židovskými a sadisticko-fašistickými lichvárskymi monštrami zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu, podľa vzoru hitlerovského fašizmu a nacizmu, za zločiny ktoré tu napáchali a páchajú, cez sofistikovaný ekonomický fašizmus, systémom kolektívnej viny na nevinných, likvidujú a ponižujú ťažko zdravotne postihnutých, ako aj ich opatrovateľov.

Keď v parlamentných voľbách v roku 1998 zločinecko-zlodejský a štátno-teroristický dobytok z HZDS a SNS vymenili politici z SDKÚ, KDH, SDĽ, SMK a ANO, tak miesto potrestania týchto zločinecko-zlodejských gaunerov za ich osemročné ekonomické a politické zločiny, za ich zbojstvá pri rozkrádaní štátneho majetku, vinu preniesli na nevinných občanov. Požehnanie dostali od sadisticko-fašistických a sionisticko-židovských tyranov a vrahov zo Svetovej banky a Medzinárodného fondu, keď zločiny proti ľudskosti cynicky nazvali ekonomickými reformami. Sadisticko-fašistíckí pravicoví tyrani a vrahovia Kaník, Beblavý, Húska a Danko, ktorí v tom období riadili Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, cez sadisticko-fašistické zákony voči ťažko zdravotne postihnutým a ich opatrovateľom, podľa vzoru hitlerovského fašizmu a nacizmu, ale už bez koncentračných táborov a plynových komôr, urobili z tejto skupiny občanov odpad na likvidáciu. Nezanedbateľný počet občanov dohnali k sociálnym samovraždám, nehovoriac o veľkom počte duševne povraždených.

Mnoho ľudí sa nádejalo, že po voľbách v roku 2006, ktoré vyhral Smer-sociálna demokracia, sa tieto fašisticko-tyranské metódy na tejto skupine občanov odstránia. Veľký omyl. Ukázalo sa, že boľševický poloblázon Robert Fico, odkojený komunisticko-fašistickou ideológiou KSČ a KSS, je presne také isté sadisticko-fašistické a tyranské monštrum, ako pravicoví sadisticko-fašistickí tyrani a vrahovia z SDKÚ-DS, KDH, SMK a ANO. Spolu s ďalším sadisticko-fašistíckým tyranom v sukniach, ministerkou Tomanovou, jasne ukázali, že voči ťažko zdravotne postihnutým si osvojili metódy pravicových sadisticko-fašistických tyranov a vrahov z SDKÚ-DS, KDH, SMK a ANO. Radosť z týchto dvoch neľudských politikov musia mať aj sionisticko-židovskí sadisticko-fašistickí tyrani a vrahovia zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. Neprekvapilo by ma, keby oboch povýšili zo suterénových lokajov a riťlízačov na plnohodnotných salónových riťlízačov.

Súhrn boľševického poloblázna a sadisticko-fašistíckého tyrana Robert Fico má v sebe ešte tú drzosť, že verejne odmieta zločiny fašizmu a nacizmu, pričom sám ich taktiež pácha na 51-tisícoch opatrovateľoch ťažko zdravotne postihnutých. Je to jediná skupina občanov na Slovensku, ktorej sa každý rok znižujú príjmy pri neustálom zdražovaní a zvyšovaní životných nákladov. Ktovie, či v týchto veciach nie je jeho učiteľom aj prednovembrové arcizlodejské eštebácko - miliardárske prasa Juraj Široký, ktorý za bývalého režimu sa nehanbil dokonca donášať ŠtB na vlastnú matku, a s ktorým Roberta Fica spájajú nehynúce priateľské zväzky. Ktovie, či mu za odmenu z takto ušetrených miliónov neprilepši na jeho eštebácko-zlodejský štandard, alebo či pre zločinca, zlodeja a štátneho teroristu Vladimíra Mečiara nechystá postaviť ešte jednu Elektru. Veď takto ušetrené milióny potrebujú aj ďalší ficovsko-slotovsko-mečiarovskí privatizační gauneri a im podobný dobytok. Ich nenažrané papule a hlboké vrecká nemajú totiž žiadne hranice.

Toto je moje posledné odvolanie ohľadom tejto kauzy. Odteraz budem tvrdo a neľútostne bojovať za svoje a matkine práva. Pri tomto boji nebudem mať žiadne zábrany a hranice. Slušnosť a tolerancia voči sadisticko-fašistickým politikom mi bude cudzia. Zároveň im doporučujem, aby sadisticko-fašistické pokusy robili na svojich rodičoch, ktorí miesto slušných ľudí z nich vychovali najsmradľavejší odpad slovenského národa, ktorý treba, po obnovení zákona o treste smrti, bez milosti utrácať. Toto verejné utrácanie, ako aj ich legalizované mučenie by malo byť v priamom prenose, pri ktorom by sa nevinne trpiaci občania duševne liečili.

Kópie odvolania budú poslané na Úrad vlády SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, budú uverejnené na medzinárodných intemetových stránkach, a taktiež budú súčasťou viacerých aktivít voči zvrchovanej sadisticko-fašistickej Slovenskej republike, ako aj sadisticko-fašistickým tyranom vrahom, ktorí túto republiku riadili a riadia.

                                                                       Vladimír Pavlík

Hlavná stránka