Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka

Ako hlboko dokážu klesnúť dezinformátori z TA3

                              Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                                                                                                 Orlové 13. 12. 2007

Vážení
Rada pre vysielanie a retransmisiu
Kolárska 6
P. O. Box – 155
810 00 BRATISLAVA 1

         Vážení predstavitelia Rady pre vysielanie a retransmisiu,

         v stredu 12. decembra 2007 Okresný súd v Banskej Bystrici vyniesol rozsudky nad skupinou mladých neofašistov, ktorých zadržali policajti v septembri minulého roka v Tureckej pri Banskej Bystrici kvôli podpore a propagácii skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd. O výsledkoch rozhodnutia súdu informovali aj televízne stanice, kde boli ukázaní aj konkrétni odsúdení mladí vyznávači fašizmu a neonacizmu.

         Žiaľ, v Hlavných správach odvysielaných dňa 12. decembra 2007 na TA3, ktoré sa začínajú o 18.40 hod., keď hovorili o rozsudku vyneseným Okresným súdom v Banskej Bystrici, miesto záberov z dotyčného súdu a konkrétnych odsúdených, ako to bolo v iných televíziách, boli po celú dobu ukazované zábery na členov Slovenskej pospolitosti oblečených v tmavomodrých uniformách, držiaci vlajku so znakom Slovenskej pospolitosti. Týmto zbabelým odsúdeniahodným a dezinformačným aktom televízia TA3 ako by chcela dokázať, že odsúdení neofašisti sú členmi Slovenskej pospolitosti.

         Keďže už tretí rok porovnávam údajný fašizmus Slovenskej pospolitosti s výčinmi zločincov, zlodejov, štátnych teroristov, sadisticko-fašistických tyranov a vrahov z ponovembrových vlád a parlamentov, mám dostatok nezvratných dôkazov na to, aby som mohol usvedčiť skutočných fašistov z týchto dvoch najvyšších štátnych orgánov. Výsledky týchto nezvratných dôkazov publikujem na www.bohemia.htmlplanet.com, odkiaľ sú preberané ďalšími portálmi.

         Vzhľadom k tejto závažnej dezinformácii Vás žiadam o disciplinárne konanie voči televízii TA3 a konkrétnom vyvodení dôsledkov. Mám ale dôvodné podozrenie, že televízia TA3 bola k tomuto odpornému a dezinformačnému aktu donútená aj z toho dôvodu, že Slovenská pospolitosť na protestnom zhromaždení k osemnástemu výročiu 17. novembra v Bratislave na svojom transparente, kde bolo napísané – stop sociálnym samovraždám spôsobeným zločincami ponovembrových vlád, usvedčila sadisticko-fašistických tyranov a vrahov z najodpornejších zločinov proti ľudskosti, keď hlavnú ťarchu za svoje ekonomické zločiny a zbojstvá preniesli systémom kolektívnej viny na nevinných občanov. 

         Zároveň Vás žiadam, aby som bol informovaný nielen o všetkých krokoch ktoré hodláte podniknúť ohľadom tejto odpornej dezinformácie, ale chcem byť informovaný aj o tom, aké rozhodnutie bude Vašou Radou vydané. V prípade, že nebudete mať záujem konať, možno aj preto, že o Vašich nomináciách do tejto Rady rozhodujú zločinecké, zlodejské, štátno-teroristické a sadisticko-fašistické politické subjekty, budem nútený Vás považovať za ich spolupáchateľov, a podľa toho budem podnikať ďalšie adekvátne kroky.

         Súčasťou tohto listu je ako príloha poslaný mnou napísaný článok pod názvom – Slovenská pospolitosť usvedčila slovenských politikov zo zločinov proti ľudskosti.

 

S pozdravom

Vladimír Pavlík                                                                                                   

                                                                                                                                                      
Hlavná stránka