Hlavná stránka
Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!

Chápem váš žiaľ, mŕtvi slovenskí dejatelia

         Boli ste, a zostali ste, skutočnou elitou slovenského národa. Vy všetci, Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža, Janko Kalinčiak, Andrej Sládkovič, Anton Bernolák, Martin Rázus, Svätozár Hurban Vajanský, Pavol Orságh Hviezdoslav, Ján Botto, Samo Chalupka, Janko Kráľ, Martin Kukučín, Jozef Gregor Tajovský, Jozef Miloslav Hurban, Milan Rastislav Štefánik, Andrej Hlinka, a mnohí ďalší. Keď ste bojovali za práva slovenského národa nielen písaným slovom, ale vo chvíľach najťažších ste nasadzovali aj vlastné životy, nerobili ste to ani z prospechárstva, ani z karierizmu, nenárokovali ste si na žiadne výhody. Dnes, keď ste už všetci na Pravde Božej, Vaše duše s hrôzou sledujú, aké zapredanecké, vlastizradné a protislovenské politické a intelektuálne zberby sa skrývajú za slovenský národ, za Boha a kresťanstvo. Jediným  Vašim odporom sú len zúfalé náreky a kvílenia Vašich duší, ktoré musí počuť každý, kto ich počuť chce.    

         Najsmutnejšie na tom všetkom je, že počúvať Vaše náreky a kvílenia nechcú hlavne tí, ktorí sa najviac za Vás schovávajú. Áno, sú to slovenskí politici. V skutočnosti najsmradľavejšia a najvlastizradnejšia zberba slovenského národa. Možno ich rozdeliť do dvoch základných skupín. Tá prvá, zberba zapredanecká, z SDKÚ-DS, KDH a SMK, vôbec netají svoje zámery. Omnoho nebezpečnejšia je tá druhá, zberba zapredanecká tzv. národná, z HZDS-ĽS, SNS a SMERU-Sociálnej demokracie, cynicky, pokrytecky a farizejsky sa skrývajúc za národ, ale aj za Boha a kresťanstvo. Nestačíte sa diviť, mŕtvi slovenskí dejatelia, skutočná elita slovenského národa, akým právom sa za Vaše mená skrýva, či na nich parazituje dvakrát rozvedený a trikrát ženatý amorálny zvrhlík a neznaboh Ján Slota, jeden z najodpornejších politických pedofilov a hulvátov s prepitým mozgom. Vôbec mu neprekáža, že na jeho nečestnom a nepoctivom majetku sú nielen slzy, ale aj krv slovenského národa, vrátane nedetského detstva mnohých slovenských detí.

         Mnohí z Vás, ctihodní slovenskí dejatelia, ste žili v období, keď nielen Vy, ale aj národ slovenský, kde ste boli jeho morálnou a duchovnou elitou, bol prenasledovaný, tyranizovaný, ale aj vyvražďovaný maďarskou krutovládou. Dnes túto maďarskú krutovládu, po ktorej prišli  krutovlády fašizmu, nacizmu, končiacej érou komunistických zločincov, nahradili krutovlády SDKÚ-DS, KDH, SMK, SNS, HZDS-ĽS a SMERU-Sociálnej demokracie. Strieľanie do slovenského národa maďarskými žandármi, ako aj vraždenie a týranie za fašizmu a nacizmu, ako aj prenasledovanie, vraždenie a väznenie ľudí s inými názormi za vlády komunistickej diktatúry, tieto ponovembrové zločinecké politické subjekty už zosofistikovali na duševné vraždenie a doháňanie k sociálnym samovraždám nezanedbateľný počet nevinných slovenských občanov. Slovenský národ už nelikvidujú maďarskí politici a žandári, ani nemecký fašizmus a nacizmus, ale zločineckí a zlodejskí gauneri národnosti slovenskej z profesie – vysoká politika, v spolupráci s cudzou štátnou mocou. Hlavne cez ekonomiku. Mnohí z nich majú komunistickú a eštebácku minulosť.

         Zo slova národ si urobili fetiš, modlárstvo a zlatokopectvo pre svoje vlastné vrecká a vrecká svojich rodín. Národnú už nemáme len zberbu politickú. Národných máme aj množstvo spisovateľov, básnikov, ekonómov, umelcov, matičiarov, novinárov... Mnohí z nich, podľa vzoru vysokej politiky, majú taktiež plné ústa národa, jeho blaha, v skutočnosti blaha svojho vlastného. Svoju občiansku a vlasteneckú hrdosť vymenili za ponížené lokajstvo v prospech politických zločincov. Dokonca im neprekáža ani to, že mnohí z nich svoje blaho majú taktiež na úkor ožobračenia väčšiny vlastného národa. Prečo nie, keď ho majú aj politici. Ich drzosť, cynizmus a pohŕdanie vlastným národom, podľa vzoru politikov, je také bezhraničné, ako je ich zbabelé a ponížené mlčanie spojené so súhlasom bezhraničného duševného vraždenia státisícov nevinných, či doháňanie nevinných k sociálnym samovraždám zo strany politikov cez ekonomicko-fašistické zákony, pomocou ktorých bohatnú hlavne zapredanecké zberby z vysokej politiky. No ani toto, ako by im ešte nestačilo. Ako jedna zbojnícka rodina, dokonca aj za účasti tzv. kresťanských politikov z Antikristovej organizácie KDH, dokázali zhanobiť jeden z najsvätejších odkazov – Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane, keď spoločne hordy mečiarovsko-slotovské, po nich hordy dzurindovsko-miklošovské, za účinného mlčania antikresťanských politikov z KDH, vedome rozkradli, či umožnili rozkradnúť dedičstvo našich otcov, a čo nestačili rozkradnúť, predali cudzincom. No nielen to, oni zhanobili aj duchovný a morálny odkaz tohto dedičstva našich otcov a predkov.  

         Čo prežívala Tvoja ubolená duša, ctihodný Jozef Miloslav Hurban, keď sa Tvojim menom a Tvojimi hrdinskými činmi pre prospech slovenského národa oháňal boľševický poloblázon Robert Fico? Tlčhuba, ktorá sa stotožnila s doháňaním nevinných Slovákov k sociálnym samovraždám zo strany sadisticko-fašistických pravicových tyranov a vrahov z SDKÚ-DS, SMK a KDH. Tlčhuba, ktorá je schopná nasľubovať, že postaví mosty cez rieky, ktoré vôbec neexistujú. Ani sa nezačervenal, ani hlas sa mu netriasol, keď s farizejským cynizmom bral do úst Tvoje ctihodné meno na oslavách Roka J. M. Hurbana v Hlbokom 9. júna 2007. Predseda politickej strany ktorej politici, v drvivej väčšine odchovaní   komunisticko-fašistickou ideológiou, ktorí svoj blahobyt zväčša taktiež získali na úkor chudoby, okrádania a smrti nevinných občanov, mal v sebe ešte tú drzosť tvrdiť, citujem:

         „Pochopme už raz a navždy: nehľadajme iné raje, keď je Slovensko našim rajom, keď je toto naša zem zasľúbená. V nej sme predurčení k veľkým skutkom“.  (Ja viem, ctihodný Jozef Miloslav Hurban, že pokiaľ by si mohol, tak by si sa tohto pokrytca a farizeja opýtal, prečo Slovensko nie je rajom pre všetkých čestných, statočných a pracovitých Slovákov, ale je rajom pre najzločineckejší a najsmradľavejší odpad predstaviteľov z vysokej politiky a ich blízkych? Či aj toto považuje za predurčenie k veľkým skutkom?)

         Čo prežívala Tvoja ubolená duša, ctihodný Ľudovít Štúr, keď sa dokonca oháňal aj Tvojim menom, citujem: „Veľký Ľudovít Štúr to presne vyriekol na Slovanskom zjazde v Prahe roku 1848: Najskôr musíme slúžiť sebe, potom iným! Zapamätajme si dobre túto prorockú myšlienku. Vláda, ktorej som premiérom, chce slúžiť vám, občanom Slovenska s takou oddanosťou, ako jej nezištne slúžili Štúr a Hurban. Nikdy sa nepýtali, čo Slovensko urobí pre nich, ale boli vždy a všade pripravení vykonať pre Slovensko všetko! Skloňme svoje hlavy, Slováci a spytujme si svedomie, čo sme my, súčasníci, urobili pre Slovenskú republiku? Ona, naša drahá slovenská vlasť, čaká nie na naše reči a hádky, ale čaká na naše hurbanovské skutky“.

         Keby Tvoja duša mohla hovoriť, ctihodný Ľudovít Štúr, zaručene by si mu povedal aj toto: „Ty špinavá, protislovenská, boľševicko-populistická tlčhuba, tvoja vláda neslúži občanom Slovenska, slúžite len sami sebe a vám podobným zločincom a zlodejom. Keď ste sa dostali do vysokej politiky, vašimi prvoradými záujmami bolo, čo z toho budete mať najskôr vy osobne a vaši blízki. Aj keď ste bohatli na úkor vlastného národa, jeho biedy, potu a krvi, vôbec vám to neprekážalo a neprekáža. Slovensko nepovažujete za svoju vlasť, ale za zlatokopecké ryžovisko, kde sa dokážete podeliť aj s investorskými zbojníkmi a bankármi z cudziny. Neskrývajte sa už za nás! My sme národ milovali, vy ho nenávidíte a pohŕdate ním! Ani maďarskí žandári nepostrieľali toľko nevinných Slovákov, koľko nevinných Slovákov ste dohnali k sociálnym samovraždám vy, zločineckí slovenskí politici za posledných trinásť rokov. Nepochybujem o tom, že pokiaľ by sme žili v dnešnej dobe, tak by ste aj z nás vyrobili zapredancov, vlastizradcov, janičiarov a nepriateľov Slovenska“.

         Keby Vaše duše mohli hovoriť, ctihodní mŕtvi slovenskí dejatelia, nenapľuli by ste do tváre, alebo Vy, ctený baťko Škultéty, veľký syn rodnej Matice, nepomasírovali by ste hrubou palicou chrbát Anny Malíkovej – Belousovovej, tejto protislovenskej bezbožníčky, ktorá sa drzo a cynicky skrýva nielen za Vaše mená, ale aj za Vašu činnosť v prospech slovenského národa, dokonca parazitujúc na Cyrilo – Metodských tradíciách, pričom svojou politickou a občianskou činnosťou ich priamo hanobí? Či táto protislovenská strana, vydávajúc sa za stranu národnú, a jedinú ochrankyňu duchovného dedičstva sv. Cyrila a Metoda považuje za ich duchovný odkaz aj nemorálny, vulgárny a bezbožný život Jána Slotu?   

Vladimír Pavlík

    

Hlavná stránka