Hlavná stránka
Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!

 

Návrh na vyšetrenie duševného stavu ministra spravodlivosti Štefana Harabina

                                Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                                                                                                      Orlové 15. 5. 2007  

Vážení

Ústavnoprávny výbor NR SR

Námestie A. Dubčeka 1

812 80 Bratislava 1

VEC: Návrh na vyšetrenie duševného stavu ministra spravodlivosti Štefana Harabina

           Minister spravodlivosti Štefan Harabin v rozhovore pre Hospodárske noviny zo stredy 6. decembra 2006 povedal: „Ja som dostal dôveru od politickej strany a jej lídra, pána Vladimíra Mečiara, ktorého si vysoko vážim ako človeka a považujem ho za štátnika svetového formátu“.

           Pokiaľ mi je známe, tak v žiadnom demokratickom štáte Európskej únie neexistuje politik, ktorý ako človek, alebo štátnik svetového formátu, by sa vo svojej krajine stal zakladateľom a krstným otcom štátneho terorizmu, či zakladateľom a krstným otcom marenia vyšetrovania štátneho terorizmu, ako sa stal Vladimír Mečiar na Slovensku. Aby som upresnil, Vladimír Mečiar je zakladateľ a krstný otec ponovembrového štátneho terorizmu na Slovensku, ako aj zakladateľ a krstný otec marenia vyšetrovania štátneho terorizmu na Slovensku. Teda, jedná sa o plnohodnotného zločinca a štátneho teroristu.

           Pripomínam nielen Ústavnoprávnemu výboru NR SR, ale aj Štefanovi Harabinovi, že za účelom prípravy a realizácie únosu prezidentovho syna, uskutočneného 31. 8. 1995, ako aj za účelom zmarenia vyšetriť tento obludný teroristicko-zločinecký akt, založil Vladimír Mečiar zločineckú skupinu, v ktorej mimo neho boli vtedajší minister vnútra Hudek, vtedajší generálny prokurátor Vaľo a vtedajší riaditeľ SIS Lexa. Dňa 11. 10. 1995 na verejnom mítingu v Banskej Bystrici Vladimír Mečiar svojim priaznivcom oznámil, že bude toto vyšetrovanie mariť, čo sa aj realizovalo. Nakoniec aj z telefonického rozhovoru dvoch členov tejto zločineckej skupiny zo 16. októbra 1995, ministra vnútra Hudeka a riaditeľa SIS Lexu vyplynulo, teda, päť dní po vyhlásení Vladimíra Mečiara, Hudek Lexovi oznámil, že vyšetrovateľ tejto kauzy mjr. Vačok bude kopnutý do gúľ, čo sa aj realizovalo. Z MV SR, GP SR, SIS, NR SR, ako aj z vlády SR, urobil Mečiar zločinecké a štátno-teroristické organizácie (inštitúcie), ktoré sa z týchto odporných a zavrhnutiahodných zločinov doteraz neočistili. Teda, sú naďalej inštitúciami zločineckými, štátno-teroristickými a zavrhnutiahodnými.

           Pokiaľ mi je známe, minister spravodlivosti Štefan Harabin bol v tom období profesionálnym sudcom a verejným činiteľom, teda, v jeho hlave pracoval mysliaci mozog. Bol svojprávny, preto musel byť so základnými detailmi tohto teroristicko-zločineckého aktu oboznámený, keďže mal aj funkčný sluch, zrak, vedel čítať, písať a analyzovať. Ak v dotyčnom rozhovore pre Hospodárske noviny Vladimíra Mečiara považuje za štátnika svetového formátu, ktorého si vysoko váži ako človeka, existujú len dve možnosti:

1)      Buď terajší duševný stav Štefana Harabina dospel do štádia, ľudovo povedané, že je v stave šiby-ryby, a je neschopný rozlíšiť o čom hovorí,

2)      Alebo sa jedná o verejne činnú osobu vo vysokej politike, ktorá sa stotožnila so zločineckou a štátno-teroristickou činnosťou Vladimíra Mečiara. Teda, vedome sa zaradil, či chcel sa zaradiť, do skupiny stotožňovateľov s touto zločineckou a štátno-teroristickou činnosťou.

           Zaujímavý je aj ten fakt, že ako minister spravodlivosti 4. 4. 2007 pred novinármi uviedol, že ohľadom využívania jeho služobného auta rodinnými príslušníkmi, kvôli čomu bol médiami kritizovaný, vyslovil sa, že žalobami na ochranu osobnosti za tieto uverejnenia si vylepší svoj príjem. Preto je opodstatnená mimoriadne zaujímavá otázka: čo to je za ministra spravodlivosti, ktorý už dopredu sa cíti víťazom súdneho sporu? Alebo v súhrne svojej bohorovnosti, diktátorstva a duševných bludov si myslí, že o jeho spore budú rozhodovať tzv. sudcovské hoviadka jemu ponížené, ktoré, obrazne povedané, vyjdú z jeho zadnej časti tela?

           Z výrokov Štefana Harabina v Hospodárskych novinách som sa taktiež dočítal, že podľa členov Ústavnoprávneho výboru NR SR exminister spravodlivosti Daniel Lipšic získal nezákonným spôsobom justičnú skúšku. Ja sa pýtam, akí odchovanci komunisticko-fašistickej a štátno-teroristickej ideológie KSČ a KSS umožnili Štefanovi Harabinovi získať titul JUDr.?

Vladimír Pavlík

         Dodatok autora: Pôvodne mal byť na tomto mieste uverejnený článok pod nadpisom – Sociálni zločinci, zlodeji a vrahovia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde mali byť odhalené miliónové zlodejstvá a podvody, keď toto ministerstvo riadili antisociálne monštrá Kaník a Beblavý, s požehnaním zločinecko-zlodejskej a sadisticko-fašistickej SDKÚ-DS. Po dvoch konzultáciách som sa rozhodol uprednostniť kauzu Štefana Harabina, po ktorej bude nasledovať štvordielny dokument pod nadpisom – Hlboká sonda do čiernej duše Vladimíra Mečiara, kde sa čitatelia dozvedia otrasné fakty o jeho špinavej a hriešnej minulosti. Ako občanovi, ktorý si ctí isté zásady, nie je  mi taktiež ľahostajné, aby zločinec a štátny terorista Mečiar,  ako aj jeho lokaj Harabin dehonestovali pozitívnu činnosť Špeciálneho súdu.

Vladimír Pavlík.

                                                                                                                 

     

                          

Hlavná stránka