Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka

Prečo Robert Fico mlčí o nevinných obetiach partizánskych vrahov?

         Pri tohoročných oslavách SNP slovenský premiér Robert Fico niektorými svojimi výrokmi dal jasne najavo, že sa jedná o plnohodnotného odchovanca komunisticko-fašistickej ideológie KSČ a KSS, ktorému neprekážajú zločiny proti ľudskosti, pokiaľ vrahmi sú ním milovaní partizáni. Čo sa vlastne stalo, čo ma vedie k týmto závažným obvineniam? V denníku SME bol dňa 30. augusta 2007 uverejnený článok pod nadpisom – Fico: Vláda tvrdo zakročí proti spochybňovaniu SNP, pod ktorým bol podnadpis: Premiér chce diskutovať o sporných historických udalostiach, okrem SNP. V dotyčnom článku bola aj takáto pasáž:

         „Ak našli modus vivendi v Španielsku, kde stáli proti sebe republikáni a frankisti, tak azda aj Slovensko bude vedieť nájsť dostatok odvahy, rozvahy, aj štátnickej múdrosti, aby sme prelomili vlastnú rozpoltenosť. Chceme sa usilovať, aby sme po slobodnej diskusii dospeli k východisku, k historickému zmiereniu. Slovenská spoločnosť nemôže dlhodobo žiť s puknutým srdcom, lebo aj po infarkte prichádza obdobie liečby a rehabilitácie. Je naozaj najvyšší čas,“ vyhlásil Fico.

         O SNP však nie je ochotný polemizovať. „SNP tvorí chrbtovú kosť moderných slovenských dejín a vláda, ktorej som predsedom, nikdy nedovolí, aby ktokoľvek povstanie spochybňoval,“ povedal Fico. PRI AKÝCHKOĽVEK PREJAVOCH PROTI POVSTANIU VRAJ VLÁDA TVRDO ZAKROČÍ.

         O deň neskôr sa tejto problematike venoval aj denník Pravda pod nadpisom – Ficove výroky o SNP prekvapili historikov, pod ktorým bol výrok vojenského historika Františka Cséfalvaya: To by bol koniec vedy, keby sa stanovilo, o čom sa má a čom nemá diskutovať. Škoda len, že ani jeden z týchto denníkov nemal odvahu Ficovi pripomenúť, že počas SNP či II. svetovej vojny sa na Slovensku zločiny proti ľudskosti nepáchali len v mene nemeckej armády a domácich kolaborantov, ale že zločiny proti ľudskosti na nevinných slovenských občanoch tu páchali aj slovenskí a ruskí partizáni.

Dôkazy

         Nielen Česká republika má svoje Lidice. Slovenskými Lidicami, aj keď v menšom rozsahu, tak možno povedať o obci Divina, okres Žilina, kde ruskí, slovenskí a českí vrahovia ako príslušníci partizánskej skupiny „Za rodinu“ na rozkaz frontového veliteľa Sovietskej armády dňa 15. 5. 1945 streľbou z ručných zbraní a za použitia bodnosečných zbraní úmyselne usmrtili Jána Králika, nar. 23. 7. 1921, Jozefa Ťažkého, nar. 30. 6. 1914, Štefana Černáka, nar. 11. 2. 1921, Jozefa Sobolu, nar. 13. 2. 1926, Jozefa Paprčiaka, nar. 1924, Františka Mičáka, nar. 4. 4. 1923, Adama Holienčíka, nar. 19. 1. 1914, Emila Bandúra, nar. 28. 6. 1925, Jána Gáboríka, nar. 18. 7. 1902 a Máriu Bukovú, nar. 1985. Takto je to napísané v uznesení Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici z 21. januára 1993 pod č. j.: 2 Kv 231/92, pod ktorým je podpísaný JUDr. Šupena.   

         V uznesení prokurátor JUDr. Šupena ďalej konštatuje, citujem: Zistil som, že na základe vykonaného preverovania vyšetrovateľ Krajského úradu vyšetrovania PZ SR v Banskej Bystrici správne kvalifikoval konanie príslušníkov partizánskej skupiny „Za rodinu“ dňa 15. 5. 1945 v Divine ako trestný čin VRAŽDY podľa § 213 ods. 1, 2 písm. a/, Trestného zákona, ktorého sa dopustili usmrtením 10 občanov tejto obce.

         Podľa § 67 ods. 1 písm. a/ Trestného zákona je na tento trestný čin stanovená premlčacia doba 20 rokov, po uplynutí ktorej zaniká trestnosť činu. Nakoľko od roku 1945, kedy sa tento trestný čin stal, uplynula premlčacia doba, nie je možné podľa § 11 ods. 1 písm. b/ Trestného poriadku začať trestné stíhanie proti páchateľom tohto trestného činu, lebo trestné stíhanie je premlčané. Preto vyšetrovateľ polície podľa § 159 ods. 2 Trestného poriadku dôvodne túto vec odložil, lebo trestné stíhanie je za týchto podmienok zo zákona neprípustné.

         Ako sa čitateľ mal možnosť presvedčiť, vychádzal som z autentických dokumentov vyšetrovateľov polície a prokuratúry. Je nezvratným faktom, že tento zločin proti ľudskosti zo strany násilníckych partizánskych vrahov sa stal. Taká je realita. Preto sa pýtam Roberta Fica, ale aj Dušana Čaploviča, chválenkárskeho a sebaukájajúceho sa historika – chcete mi tvrdiť, že ste o týchto zločinoch nevedeli? Myslím si, že ste dobre o nich vedeli. Keďže ste odchovaní zločinecko-zlodejskou, komunisticko-fašistickou a štátno-teroristickou organizáciou KSČ a KSS, nepochybujem o tom, že s takýmito zločinmi ste stotožnení. Čo na to poviete, súdruhovia, Fico a Čaplovič, alebo hodláte proti mne zakročiť, tvrdo zakročiť, že som si týmito konkrétnymi faktami dovolil spochybniť SNP?

         Spomedzi 40-členného vraždiaceho partizánskeho komanda sa podarilo identifikovať vyše polovicu jej členov. Z občanov Ruskej federácie to boli: pplk. Michal Saveliev, politický komisár Vladimír Gérus, mjr. Nikolaj Kuzmin, kpt. Pavol Štefanov. Z občanov Českej republiky to boli: Lubomír Procházka, Jaroslav Jašek, Ludvík Korečka, Adolf Polášek, Oldřich Tománek, Ladislav Pustějovský, Viktor Šurman. Z občanov Slovenskej republiky to boli: Ján Veveričík, Štefan Polka, Jozef Maciašík, Emil Lang, Milan Ciesarik, J. Veščičík, Jolana Hrošová.

         Ako vidieť, z občanov Slovenskej republiky bol v tomto vraždiacom partizánskom komande aj istý Štefan Polka zo Žiliny. Dňa 29. marca 2005 som Brannobezpečnostnému výboru Národnej rady SR adresoval doporučený vyše dvojstranový list, v ktorom som adresoval aj osem otázok vtedajšiemu jeho členovi Ladislavovi Polkovi. Odcitujem dve z nich:

         Hovorí Vám niečo meno Štefan Polka, ktorý bol členom zločineckého partizánskeho komanda „Za ródinu“, ktorého členovia 15. mája 1945, 15 dní po oslobodení Žiliny, zavraždili 10 nevinných občanov Diviny v okrese Žilina?

         Je, alebo nie je Vám známe, kto mohol mať záujem na zničení či likvidácii časti materiálov o začatí trestného stíhania (ohľadom týchto zločinov) zo 17. 5. 1945 NB v Budatíne a pod č. 333/48 zo dňa 26. 2. 1948 odovzdané Okresnému súdu v Žiline pod spis. č. 209/48 T, ktoré bolo neskôr z politických dôvodov zastavené?

         Doteraz som nedostal žiadnu odpoveď. Preto nepochybujem o tom, že príslušníci tajných služieb so špeciálnym zameraním budú veľmi dobre vedieť, čo by sa mohlo za týmito dvoma otázkami skrývať.

Dodatok na záver

         Tento článok bude Robertovi Ficovi poslaný ako súčasť otvoreného listu, v ktorom ho na základe nezvratných a doložených dôkazov požiadam o verejné ospravedlnenie všetkým členom na politickú objednávku rozpustenej Slovenskej pospolitosti, keď naďalej ich spolu so svojimi komplicmi spája s fašizmom a neonacizmom. Je totiž vrcholom cynizmu a arogancie, keď sadisticko-fašistickí politici takto označujú mladých a národne orientovaných ľudí, ktorí nielen doposiaľ nepotlačili práva a slobody žiadneho svojho spoluobčana, ale ani nikoho duševne nezavraždili, ani nedohnali k sociálnej samovražde, ani nedohnali k biede a chudobe, ani nerozkradli a nerozpredali túto republiku, na rozdiel od sadisticko-fašistických slovenských politikov. A ešte niečo: v obsahu hrubých čriev členov Slovenskej pospolitosti je mnohonásobne viac vlastenectva a úcty k slovenským dejateľom, ako v hlave a „plechových“ ústach Jána Slotu, tohto parazita, ktorý sa za Slovensko a jeho dejateľov len pokrytecky schováva. Pokiaľ Robert Fico tento môj návrh nebude akceptovať, pôjdem s ním do trestnoprávneho sporu. Garantujem mu, že v tomto spore si prostriedky vyberať nebudem. A spravodlivosti sa budem domáhať aj na medzinárodnej úrovni, kde predložím dostatok dôkazov, že Slovensko má premiéra inklinujúceho k fašizmu. Text otvoreného listu bude uverejnený na internete.  

Vladimír Pavlík

Hlavná stránka