"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Ukazovali na vinníkov, no v koncentrákoch vraždili nevinných – ženy, deti, starých ľudí, telesne a zdravotne postihnutých, ktorí nikomu neublížili – 6. časť

               

          Nenávisť jednej ideológie zákonite produkuje nenávisť cez inú ideológiu. A keďže niektoré ideológie vo svojej nenávisti, zvrátenosti a pohŕdaniu k iným ideológiám idú až tak ďaleko, že ju dokonca považujú za nadradenú a všetko iné patrí len k tzv. podideológiám, potom sa nemožno čudovať aj textu z brožúrky Židovstvo na Slovensku z roku 1940 pod nadpisom: Židia – prznitelia rasy, na stranách 43 – 45.

          Slovenská verejnosť akosi zabúda na jednu dôležitú stránku židovskej otázky, na otázku židovskej prostitúcie a bastardizácie. Je to najšpinavšia stránka židovskej otázky. Ale na tento významný problém neslobodno zabudnúť, lebo je to otázka, ktorá siaha až na koreň nášho národného bytia. Veď osud národa je v krvi!

          Židia sú živlom, przniacim rasovú podstatu slovenského ľudu. Vyplýva to z ich rasovej zvrátenosti a degenerovanosti. Okrem toho i Talmud horlivo odporúča Židom zneužívať „gójske“ ženy, v akejkoľvek miere a akýmkoľvek spôsobom. Žid využije každú príležitosť na sprznenie „gójskych“ žien a dievok. Pravda, židovská tlač, ktorá tak rada sa rozpisuje o nevkusných sexuálnych škandáloch a výčinoch, pokiaľ ide o jej súkmeňovcov – zbabelo mlčí. A predsa Židia sú u nás najzvrátenejším živlom!

          Slovenské devy, ktoré slúžili u Židov, oni v každom ohľade zneužívali. Nie je to nijaké tajomstvo. Každý to vie. Slovenské služobné devy u Židov boli vystavené stálemu nebezpečenstvu zvedenia a znásilnenia. Boli ponechané napospol hnusným židovským przniteľom. Bol to ponižujúci stav nielen pre úbohé obete, ale aj pre celý národ. Ale židia mali aj okrem toho veľa iných možností a príležitostí na hanobenie rasy, na špinenie árijskej krvi. Tak napríklad židovské krčmy, kaviarne a bary boli veľmi vhodnými miestami na takéto zločinné ciele. Boli to hnusné kloáky prostitúcie a orgie. Žid tam na slovenských ženách ukájal démonické vášne svojej orientálnej zmyselnosti.

          Židia ako finančne silný živel mali tisíce a tisíce možností na zneužívanie rasovo neuvedomelých a sociálne slabých slovenských žien a dievok. Starý liberalistický a demokratický systém neurobil vôbec zákrokov na ochranu krvi a cti slovenského národa. Nie, vôbec nie! Ale nedalo sa to ani očakávať. Židovské prznenie rasy nieslo so sebou nebezpečenstvo prostitúcie, bastardizácie a degenerácie slovenského ľudu. S tým súvisí pálčivý problém židovských bastardov. Židovský bastard je poľutovania hodnou kreatúrou. Nie je to ani Árijec, ale nie je to celkom ani Žid. Hoci veda o rase i skúsenosti praktického života dokazujú, že rasové vlastnosti židovské u židovského miešanca zrejme prevládajú nad árijskými, je to predsa duševne rozdvojený človek. Je to tragický prípad. Cit rasovej menejcennosti vyúsťuje u Položida často v chorobné štréberstvo. Je to nebezpečné. Vidíme to aj u nás.

Národnosocialistické Slovensko urobilo už dosiaľ niektoré významné opatrenia na poli rasovej ochrany národa. Vláda zakázala Židom mať árijské služobné devy a ženy mladšie než 40-ročné. Pritom sa vhodným spôsobom postarala o zamestnanie týchto osôb u Árijcov, takže sa nesplnili obavy, že slovenské služobné devy budú bez práce a chleba, ak nebudú môcť slúžiť u Židov. Slovenská národnosocialistická štátna politika zatvorila všetky židovské krčmy, kaviarne a bary. Má to nielen veľký hospodársky a sociálny význam pre národnú pospolitosť, ale slúži to v značnej miere aj rasovej ochrane slovenského ľudu. Túto politiku rasovej ochrany diktuje národná česť a životný záujem slovenskej pospolitosti. Budúcnosť národa a štátu žiada cieľavedomú a sústavnú ochranu národnej svojráznosti pred cudzokrvnými Židmi. Treba zastaviť prílev židovskej krvi do národného tela! Dejiny svedčia o tom, že bastardizácia národa prináša so sebou mravný rozvrat, všeobecný úpadok a ochabnutie národných síl a schopnosti. Je na to dosť výrečných príkladov. Preto regeneračná sila slovenského národného socializmu postaví slovenský štát aj v tomto ohľade na mocný fundament.

Dokončenie v budúcom čísle.

Vladimír Pavlík 


    Facebook
Hlavná stránka