"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Ukazovali na vinníkov, no v koncentrákoch vraždili nevinných – ženy, deti, starých ľudí, telesne a zdravotne postihnutých, ktorí nikomu neublížili – 4. časť

              Stále viac a viac nadobúdam pocit, že nemecký fašizmus a nacizmus mal pri likvidácii nevinných občanov židovského spoločenstva spolupáchateľov – židovskú elitu ktorá sa v tom období považovala za vyvolených. Mám na mysli presne tých, ktorých predkov už chcel vyhladiť samotný Boh, ako sa to opisuje v Biblii. Mám pred sebou knihu písanú v češtine pod nadpisom: Moje dlouhé mlčení. Napísala ju Židovka, ktorá dnes žije v Brne – Erika Bezdíčková a príhovor ku knihe napísala Olga Sommerová. Kniha bola vydaná v roku 2010 v Brne a citujúce pasáže budem prekladať do slovenčiny.

          Strana 32 - 34: ...Na konci roku 1944 sme v noci často počuli hukot lietadiel, zvuky vzdialeného bombardovania. Verili sme, že tiež na Osvienčim padne nejaká bomba. Vôbec nám nevadilo, že sme tu aj my. Proste sme si priali, aby to peklo prestalo existovať, a ak máme zomrieť, tak spoločne s Nemcami... Omnoho neskoršie som pochopila, aké muky prežívali staršie ženy, ktoré prišli o svoje deti. Stali sa ľahostajnými, mnohé z nich ukončili svoje trápenie pri plote z ostnatého drôtu, ktorý bol neustále pod vysokým napätím... Dodnes nemôžem spojencom odpustiť, KTORÍ BOLI INFORMOVANÍ, čo sa v Osvienčime robí a transportom v roku 1944 MOHLI ZABRÁNIŤ, že nevypočuli varovanie židovských organizácií, ktoré upozorňovali, že Nemci NEMAJÚ MOŽNOSŤ VOZIŤ ŽIDOV Z MAĎARSKA A ZO SLOVENSKA DO POĽSKÉHO VYHLADZOVACIEHO TÁBORA AUTOBUSMI A ICH JEDINOU ALTERNATÍVOU SÚ KOĽAJE. Naliehali, že nech tiež bombardujú železničné trate, informovali, že Osvienčim, kam transporty idú, JE LIKVIDAČNÝ TÁBOR, KDE SA ĽUDIA AKO NA BEŽIACOM PÁSE ZABÍJAJÚ V PLYNOVÝCH KOMORÁCH. SPOJENCI TO NIKDY NEUROBILI. TRAŤ BOLA FUNKČNÁ AŽ DO KONCA VOJNY. PREČO? NA TO DOPOSIAĽ NIKTO NEODPOVEDAL. (Mňa osobne by tiež zaujímalo, prečo toto dopustila židovská elita, ktorá v tom čase mala finančnú, politickú a ekonomickú moc v západných krajinách a USA, čiže nebol problém toto presadiť. Mám dostatok dôvodov si myslieť, že z ich strany ani nebol záujem toto presadiť, lebo týchto členov židovského spoločenstva nepovažovali za seberovných. Preto je oprávnená otázka, koľko obetí má práve toto diablovo židovské plemeno na svedomí? – poznámka autora V. P.)

          Neustále polemiky o zodpovednosti či nezodpovednosti za odsun Židov pripomínajú kvadratúru kruhu. Transporty sú určite škvrnou v slovenskej histórii, ale bolo možné im zabrániť? V celej strednej a východnej Európe vládla v tom čase veľká averzia voči Židom. Ak by sa bol vtedajší prezident Tiso postavil na zadné, poslúžilo by to niečomu? Regent Horthy v susednom Maďarsku odstúpil a k moci sa dostali Sálašiho Šípové kríže. Nakoľko to PROSPELO maďarskému židovstvu? Vo vzťahu k židovstvu sa nie roky, ale pomaly tisícročia špekuluje o probléme, kde končí zodpovednosť a kde začína vina a je veľmi módne za averziu voči židom viniť kresťanstvo. Ale pogromy sa diali už pred Kristom, konkrétne obrovský pogrom v antickej Alexandrii. Židia sa tu takpovediac zmohli, tvorili najbohatšiu štvrť A ŽIADALI SI STÁLE ĎALŠIE VÝHODY A VÝSADY. Značné množstvo tých ostatných akosi prešla trpezlivosť...  

Slobodné murárstvo podľa knižočky Židovstvo na Slovensku

          Dnes si odcitujeme z textu pod názvom Slobodné murárstvo, uverejnené na stranách 32 – 38. Slobodné murárstvo úzko súvisí so Židovstvom. Táto tajná svetová organizácia je nástrojom a zbraňou židovskej svetovej politiky. Nebezpečenstvo slobodného murárstva spočíva hlavne v organizačnej rozvetvenosti a tajnosti a v predstieraní falošného programu. Slobodné murárstvo je mohutná medzinárodná organizácia ovládaná Židmi. Jeho pôvod siaha do začiatku 18. storočia. Vzniklo v Anglicku. Murárstvo je organizované tajne a jeho členovia skladajú prísahu mlčanlivosti. Základnou bunkou slobodného murárstva je „lóža“. Je to tajné miestne alebo krajové združenie slobodných murárov. Lóže sú čisto židovské alebo miešané. Jednotlivé lóže sú združené vo vyššie zväzy podľa obradov a štátov. V lóžach je celá hierarchia slobodných murárov. Každý má svoj stupeň. Sú to učni, tovariši a majstri. Na čele lóže stojí veľmajster. Týmto sa však ešte nekončia slobodomurárske hodnosti. Je ešte mnoho ďalších stupňov, rozličných podľa obradov. Pri každom povýšení skladá slobodný murár nový, prísnejší sľub. Totiž postupne ich zasväcujú do jednotlivých tajomstiev.

          Slobodní murári užívajú vo svojich lóžach mystické znaky, obrady a rúcha. Symbolika slobodomurárstva je napodobnením symboliky židovského náboženstva. Najznámejším ich znamením (symbolom) je trojuholník s kružidlom, je podobný židovskej hviezde. Murárske symboly vidíme u nás na viacerých verejných budovách. Ešte i na peniazoch ČSR boli ornamenty z murárskej symboliky..... Do týchto spolkov vstupujú obyčajne aféristi, karieristi a vôbec ľudia zväčša ľahkomyseľní, s ktorými ľahko bude pracovať a viesť mechanizmus projektového stroja... Góji prichádzajú do lóži zo zvedavosti alebo v nádeji, že sa nimi pretlačia k verejnému hrantu, a niektorí preto, aby mali možnosť predniesť svoje nesplniteľné a nezmyselné preludy – oni túžia po úspechu a potlesku, na ktorí sme my veľmi štedrí..... Pravým poslaním slobodného murárstva je teda prichystať židovskú svetovládu.

Ako v celej Európe, tak i na Slovensku boli murárske lóže. Lóže boli jednak čisto židovské, jednak miešané. Boli v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline. Význační reprezentanti politického, hospodárskeho a kultúrneho života bývalej masarykovsko – benešovskej éry, bez straníckeho rozdielu, bolo v nich zastúpení. Miešané lóže boli pričlenené organizačne k „veľkej národnej lóži ČSR“, alebo k veľkej lóži „Lessing zu den drei Ringen“. Čisto židovské lóže boli organizované vo veľkej lóži “B nai Brith“ pre ČSR. Všetky tieto centrály boli v Prahe.

          Tak napríklad v Bratislave boli tieto lóže: Ján Kollár, „Most“, „Fides“, „Harmónia“, Zur Verschwiegenheit“, „Testvériség“ a „Hort“. Murárske lóže mali veľký vplyv na politické pomery na Slovensku v zámeroch medzinárodnej židovskej politiky. Preto je prirodzené, že po 6. októbri 1938, po čiastočnom sa uchopení moci, boli všetky rozpustené a ich majetok zhabaný. Na novom Slovensku je slobodné murárstvo zakázané.

Pokračovanie v ďalšom čísle.

Vladimír Pavlík


    Facebook
Hlavná stránka