"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Ukazovali na vinníkov, no v koncentrákoch vraždili nevinných – ženy, deti, starých ľudí, telesne a zdravotne postihnutých, ktorí nikomu neublížili – 7. časť

         

          Touto časťou ukončujem najzávažnejšie pasáže z knižočky Židovstvo na Slovensku. Odcitujem tu kompletný text zo stránok 46 – 48 pod nadpisom: Náš boj proti Židom. Považujem si za povinnosť verejne odsúdiť tieto zločiny, ktoré sa páchali na nevinných židovských občanoch. Taktiež ale treba odsúdiť aj zločiny páchané v mene židoboľševizmu a židoglobalizmu, kde počet obetí ide taktiež do miliónov. Nielen v časoch minulých ale aj v súčasnej dobe je mimoriadne naliehavá otázka, prečo stále medzi mnohými na tejto planéte stále pretrváva kolektívna nenávisť voči Židom? Prečo, keď zlo páchala a pácha len tá malá časť, o ktorej sa píše už v Biblii, v súvislosti s vyhladením tohto národa a modlou zlatého teľaťa, ktoré predstavuje jediný cieľ ich života? Zastávam názor, že nikomu by sa neľúbilo, keby napr. slovenský národ bol hodnotený podľa niektorých nehodných jeho predstaviteľov či podľa tej malej ponovembrovej menšiny sofistikovaných fašistov, extrémistov, sadistov, psychopatov, tyranov a vrahov vlastného národa z vysokej politiky cez tzv. nevyhnutné ekonomické reformy riadené židolichvárskym a židoúžerníckym molochom zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu?

          Náš postoj k Židovstvu vyplýva z dejinných poznatkov a životných skúseností. Židovská otázka u nás jestvuje a to ešte v povážlivejších rozmeroch ako inde. Je to zložitý problém, ktorý musíme riešiť. Náš boj proti Židom je len prirodzenou obranou a ochranou národa. Ideove nie je to nijaká novota. Slovenský ľud bol vždy proti Židom. Ale nielen pospolitý ľud, lež aj vodcovia národa a všetci významní národovci.

          Novotou v tomto ohľade je iba riešenie židovskej otázky. Národ bez politickej samostatnosti a moci nemohol riešiť túto vážnu otázku, ohrozujúcu jeho životné záujmy. Len po nadobudnutí politickej samostatnosti dala sa slovenská pospolitosť do prenikavého riešenia židovskej otázky na každom poli nášho života. Čo urobilo doteraz samostatné Slovensko v riešení židovskej otázky? V politickom ohľade Židia boli pozbavení rozhodovať o osude štátu. Nie sú u nás politickým činiteľom. Nemajú u nás povolené nijaké politické organizácie, ani politickú tlač. Slovenské novinárstvo bolo vyčistené od Židov. Židia zásadne nemôžu byť u nás zamestnaní vo verejných službách. Nemôžu byť ani verejnými notármi. Je to zrejmosťou zásadného významu.

          Židia neslúžia v slovenskej armáde. Miesto toho konajú verejné práce v osobitných pracovných útvaroch. Na poli hospodárskom je už v plnom prúde plánovité odstraňovanie cudzieho židovského živlu z každého úseku hospodárskeho života. Židia nemôžu mať u nás pozemkový majetok. Židovské priemyselné a obchodné podniky prechádzajú legálnym spôsobom do árijských rúk. Pritom je Židom zaistená peňažná náhrada. Slovenské hospodárstvo sa postupne arizuje. Tento mohutný arizačný proces znamená vlastne veľkú hospodársku revolúciu. Židovstvo sa má celkom postupne vyradiť zo slovenského hospodárskeho života. Ale aj pokiaľ sa to celkom neuskutoční, židovská hospodárska činnosť je postavená pod vládnu kontrolu. Tak napríklad práve v týchto dňoch sa koná súpis všetkého židovského majetku na Slovensku.

          Slovenská vláda riešila otázku židovských advokátov, lekárov, lekárnikov tak, ako to vyžadujú potreby a záujmy národa. V oblasti kultúrnej sa znemožňuje účinkovanie Židovstva na duchovný život slovenskej pospolitosti. Aj slovenské školstvo bolo vyčistené od Židov. Nadprodukcia židovskej „inteligencie“ bola zastavená. Všetky školy okrem ľudových sú uzavreté pre Židov. Ale aj v ľudových školách sú Židia oddelení, keďže majú osobitné školy alebo triedy, ktoré si sami vydržujú.

          Na poli rasovej ochrany urobila slovenská národnosocialistická vláda už dosiaľ niektoré významné opatrenia. Všetky židovské krčmy, kaviarne a zábavné miestnosti dala zatvoriť. Židom zakázala zamestnávať mladé árijské ženy.

          To je len krátky prehľad doterajších skutkov slovenskej protižidovskej ochrannej politiky. Po týchto krokoch prídu ďalšie, až do konečného riešenia židovskej otázky. To sa stane až vtedy, keď Židovstvo bude celkom vyradené zo slovenského života. Dokiaľ je na Slovensku čo len jeden Žid, zatiaľ je tu aj židovská otázka. Preto sa môže židovská otázka riešiť len radikálne a totálne, a to na celej čiare, na každom úseku nášho života. Národnosocialistické Slovensko je pevne odhodlané svoj dejinný boj proti cudzopasnému židovstvu dobojovať až do úplného víťazstva. Osobnosti národného vodcovstva a politické postavenie Slovenska sú mocnou zárukou trvalého úspechu tejto grandióznej revolučnej politiky, ktorú už nemôžu zastaviť nijaké prekážky a ohľady. Národnosocialistické Slovensko nebude nikdy kapitulovať pred Židovstvom.

Vladimír Pavlík 


    Facebook
Hlavná stránka