"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Trestné oznámenie Ing. Danky Bobekovej a Vladimíra Pavlíka

Google Translator

                            Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

 

                            Ing. Danka Bobeková, Astrova 1232, 905 01 Senica

                                                                                                                  
Orlové 25. 4. 2015

 

Vážení
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Štúrova 2
BRATISLAVA 1
812 85

 

VEC: Oznámenie o podozrení z trestného činu Podvodu podľa § 221, ods. 1, 2, 3, písm. a, b, c, od Vladimíra Pavlíka, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica a Ing. Danky Bobekovej, Astrova 1232, 905 01 Senica, na spoločnosť NOVEL, s.r.o. Bratislava, zapísanú 28. 2. 1996, IČO 34 135 791 ako spoločníka spoločnosti FINSPOL TRADE SLOVAKIA s.r.o. pre podozrenie z nezákonného podnikania. Ostatné spoločnosti boli v rokoch 2013, 2014, 2015 vymazané z OR. Je teda predpoklad na základe spoločností ešte nevymazaných získať informácie o prípadnej závažnej hospodárskej trestnej činnosti vzhľadom k tomu, že „Inštitút bieleho koňa“ a neprehľadnosť v OR SR má nedozerne následky pre podnikateľské prostredie SR.

          Obchodná spoločnosť EVVIVA, s.r.o. Bratislava, zapísaná v OR SR 8.10.1996, IČO 34 147 977, nemá v OR SR Zbierke listín založené žiadne predpísané dokumenty v zmysle príslušných zákonov o podnikaní. V OR SR od založenia v roku 1996 do roku 2001 absentujú údaje o spoločníkoch a štatutárnom orgáne. V roku 2001 sa stal štatutárnym orgánom na základe aktuálnych údajov v OR SR s najväčšou pravdepodobnosťou “biely kôň“ konkurznej mafie Ladislav Cserge, bytom Sklárska 580/25 Piešťany. Podľa úplného výpisu OR SR a teda informatívneho jeho charakteru  bol prvým spoločníkom zaznamenaný v roku 2000 Róbert Virlič z Poltára, rovnako s našim podozrením vo funkcii “bieleho koňa “ konkurznej mafia. V roku 2001 sa stala spoločníkom spoločnosť FINSPOL TRADE SLOVAKIA s.r.o. Nerudova 51, Bratislava, IČO 34 146 661, Bratislava, ktorá rovnako ešte nemá výmaz z OR SR a teda sa javí ako spoločnosť rovnako v činnosti ako spoločnosť EVVIVA. Tento zápis z roku 2000 môže byť aj formálnym doplnením údajov spoločnosti EVVIVA, keďže v tom čase Róbert Virlič, teda v roku 2000 podal vysvetlenie orgánom činným v trestnom konaní. Spoločnosť EVVIVA v tom čase bola podľa našich informácií reťaziacou sa v konkurznom konaní s ďalšími spoločnosťami – NOKO FRUIT s.r.o. v konkurze v zastúpení JUDr. Zoroslava Kollára a iné. Táto činnosť bola operatívne rozpracovaná s cieľom zdokumentovať podozrenia zo spáchania trestného činu podvodu v zmysle - §-250 Trestného zákona, resp. zavineného úpadku, ktorého sa mali dopustiť Ing. Dušan Hecht, Ing. Jozef Dúcz v spoluprácach. s JUDr. Zoroslavom Kollárom. Je dôvodné sa domnievať, že spoločnosť EVVIVA, ktorá ako jediná z týchto reťaziacich sa spoločností nebola z OR SR vymazaná nepodniká v zmysle príslušných zákonov SR….

Vladimír Pavlík

 

 

 

                                                                                                       

 

 

     Facebook


Hlavná stránka