"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Svedectvo bývalej mafiánovej svokry – 6. časť

Dôvody, pre ktoré mohol byť Jaromír Kopera obeťou podnikateľských aktivít mafie!!!


                       

Vážení priatelia, čitatelia, predkladám Vám ďalšiu časť dokumentov pripravených s Ing. Dankou Bobekovou, výnimočne statočnou ženou, matkou a starou matkou, ktorá bojuje aj za svoju dcéru a vnuka, ktorým kruto a cynicky ublížil bývalý manžel, otec a zať. Doteraz by nikto o nej nebol vedel, do pozornosti verejnosti sa dostala až keď ma oslovila. Pani Bobeková totiž nie je umelo vyrobená bojovníčka proti zlu, na rozdiel od iných či tzv. bojovníkov vyrábaných mimovládkami či zahraničím. Preto ani nemá šancu zo strany ponížených a cudzine zapredaných médií sa stať tým, čím v skutočnosti je. Takže sa začítajme do nasledovných dokumentov.

Dôvody, pre ktoré mohol byť Jaromír Kopera obeťou podnikateľských aktivít mafie!!!

Jaromír Kopera bol  spoločníkom v nasledovných obchodných spoločnostiach:

INTERCORP s.r.o. deň zápisu do OR  22.8.1195 deň výmazu ex offo výmaz 25.5.2012 !!!
Spoločníci: Peter Sýkora                        od 22.8.1995 do   9.4.1996
                    Jaromír Kopera                  od 10.4.1996 do 24.5.2012 !!!
Štatutárny orgán: Peter Sýkora                 od 22.8.1995 do  9.4.1996
Jaromír Kopera             od 10.4.1996 do 24.5.2012  !!! 

DONAR a.s. deň zápisu do OR 12.1.1995 deň výmazu 21.5.1999.
Štatutárny orgán: od 30.3.1999 do 20.5.1999: Marian Arpányi, Jaromír Kopera,  
Dozorná rada: Jozef Dúcz, Tibor Fuzek, Miroslav Líška.
V tejto súvislosti uvádzam, že okrem Jaromíra Koperu, ktorý zomrel v októbri 1999 a Tibora Fuzeka, zbaveného spôsobilosti na právne úkony, o ktorých som vedela len z počutia, poznám osobne Mariana Arpányiho, Jozefa Dúcza, Miroslava Líšku a viem, že konali na príkaz Petra Sýkoru a v jeho mene.

KOPTECH s.r.o. so zmenou obchodného mena na Heral s.r.o.
Deň zápisu do OR 1.12.1995 spoločnosť zrušená 11.5.2006.
Štatutárny orgán: Jaromír Kopera  od 1.12.1995 do 12.7.2006.
Miroslav Mikuš od 14.1.1997  od 13.7.2006 likvidátor spoločnosti.
V tejto súvislosti uvádzam, že Miroslav Mikuš sa stal štatutárnym zástupcom v obchodných spoločnostiach, ktoré od roku 2004 do roku 2009 vykázali stav daňových nedoplatkov vo výške 1 084 737 € , čo je v prepočte konverzným kurzom 30, 1260 spolu 32 678 786.- Sk. 

KPJ Invest s.r.o., deň zápisu do OR 6.10.1997, dodnes sa nachádza v OR !

POMA brokers o.c.p. a.s.  deň zápisu do OR  15.1.1997 deň výmazu   2.4.1998.
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Valašík, Martina Stahlová, Milan Stankovič.
Štatutárny orgán: Marián Arpányi, Tibor Fuzek, Jaromír Kopera  od 14. 11. 1997 do
2. 4. 1998 prešla obchodná spoločnosť na spoločnosť MOZITEX and Co, s.r.o.

MOZITEX and CO, s.r.o. deň zápisu do OR 20.9.1993 deň výmazu 24.11.1998
Spoločníci :  Juraj Čajko, Tatjana Dobošová, Viktor Jasaň, Zoroslav Kollár, Vojtech Mozgay, Zdenek Petráš, Jaroslav Žitňanský USA New York, Peter Sýkora.
Spoločníci: Tibor Fuzek         od 24.4.1997 do 23.11.1998
                    Jaromír Kopera  od   2.4.1998 do 23.11.1998 – výmaz spoločnosti!
Likvidátor:  Tibor Fuzek         od 21.4.1998

B.J.INVEST s.r.o deň zápisu do OR 3.6.1997
Spoločníci: Jaroslav Marko, Bernard Ondrejka, Pavel Suchoň
Spoločník: Jaromír Kopera od 1.6.1999
Konateľ: Jaromír Kopera od 25.8.1998
Obchodná spoločnosť je v OR, v Zbierke listín sa nenachádza žiadna listina!

ALDY SOFT, s.r.o. deň zápisu do OR 18.12.1996 dodnes nevymazaná !
Spoločníci:  Jaromír Kopera, Silvia Lederleitnerová do 10.11.1997, Františka Lederleitnerová do 10.11.1997.
Silvia Lederleitnerová bola spolu s Monikou Beňovou a Bernardom Ondrejkom spoločníčkou v ďalších obchodných spoločnostiach. Uvádzam to v tej súvislosti, že Monika Beňová sponzorovala Basketbalový klub v Pezinku pred Petrom Sýkorom. 

Spoločnosť ALDY SOFT s.r.o. sa zlúčila 21.5.1999 so spoločnosťou DONAR a.s. a prešlo na ňu imanie, všetky práva, pohľadávky a záväzky.
Po smrti manžela Jaromíra Koperu sa stala Marcela Koperová spoločníčkou v obchodnej spoločnosti COFI s.r.o. 11.4.2000. Všetky záležitosti tejto spoločnosti riadil Peter Sýkora, Marcela Koperová vklad do ZI nevložila zo svojich finančných prostriedkov. Zároveň bola aj štatutárnym zástupcom tejto spoločnosti do 29.1.2002, kedy bola jej činnosť v spoločnosti bez jej vedomia ukončená. Neskôr sa už s ňou nikto nekontaktoval, Peter Sýkora odpojil všetky kontakty, presne tak, ako to urobil v prípade svojej rodiny. Na jej miesto nastúpil 11.5.2003 Marián Arpányi, a po ňom od 12.5.2003 Jozef Dúcz do 13.12.2005. Od 14.12.2005 je štatutárnym orgánom v spoločnosti premenovanej na J.D. s.r.o. Ing. Anna Pulenová po zmene piatich adries sídla spoločnosti na drese Sputnikova 19 Bratislava, adresa Martina Labanca. Vzhľadom k tomu, že v Zbierke listín Obchodného registra sú listiny založené aj vo formy účtovných závierok, žiadam orgány činné v trestnom konaní o preverenie hospodárenia v tejto spoločnosti. Vychádzam z sms v telefóne Petra Sýkoru, v ktorej dňa 21.3.2007 píše na t.č. Jozefa Dúcza „ Jožko potrebujem informáciu kde sú základné podklady o pohľadávke MB a JD ozvi sa Peter. Z uvedeného vyplýva, že aj túto obchodnú spoločnosť naďalej riadil Peter Sýkora cez svojich sprostredkovaných spoločníkov a štatutárov. Marian Arpányi, Tibor Fuzek, Miroslav Líška, Jaromír Kopera, Jozef Dúcz, Pavol Mezei, Martin Labanc sú zastúpení vo veľkom množstve reťaziacich sa obchodných spoločností, ktorých účel je dostatočne známy.

Peter Sýkora v týchto spoločnostiach nevystupoval oficiálne, mám však vedomosť o tom, že s Jaromírom Koperom sa poznal, a od neho som počula, že Jaromír Kopera bol otrávený. Z dokladov, ktoré mi poskytla moja dcéra Hedviga Sýkorová, ktoré zanechal Peter Sýkora v rodinnom dome v Modre som mala možnosť z dvoch listinných dokumentov usúdiť, že Peter Sýkora sa poznal s Jaromírom Koperom a bol účastníkom v záležitostiach firmy Donar a.s. ako aj v prípadnom vyšetrovaní mne neznámych skutkov, ktoré sa snažil listom v mene Marcely Koperovej skresľovať, či manipulovať samotné vyšetrovanie. V tom období bol jeho právnym zástupcom JUDr. Boris Chovanec, mimo iného aj v prešetrovanej obchodnej spoločnosti SYDA s.r.o. v Senici, ktorú „ odkúpil“ ! Tibor Fuzek.
Dôkaz: Koncept listu písaný Petrom Sýkorom
            List Marcely Koperovej Petrovi Sýkorovi
            Príkaz na úhradu spoločnosti Donar a.s.

Predpokladám, že som podrobne spracovala podklady, ktoré by mohli zakladať dôvod na prešetrenie smrti Jaromíra Koperu, ako aj dôvody na preverenie hospodárenia existujúcich obchodných spoločností, nakoľko som zaznamenala, že v rokoch 2011 a 2012 prebieha v nich „upratovanie“. Keďže osobne poznám  a na vlastnej koži mám odskúšanú krutosť mafiánskych praktík, verím, že orgány činné v trestnom konaní sa budú mojim podaním dôsledne zaoberať. Z osobných skúseností mám podozrenie, že v nemilosti mafie sú všetci, ktorí disponujú dôležitými informáciami, ktoré by mohli podnikateľské spôsoby založené na tunelovaní odhaliť, či inak ohroziť. Mám za to, že nič z mnou uvádzaných informácií nemôže byť časovo zastaralé, ak sa jedná o pokračujúce delikty. Niektorí sa už brániť nemôžu, niektorí sa boja, niektorí nevládzu. Mojim problémom nie je žiadna z uvedených skutočností, preto sa budem snažiť z mne dostupných informácií pomôcť odhaliť skutočnosti, ktoré by mohli zabrániť ďalšiemu vykrádaniu spoločnej štátnej pokladnice, teda vykrádaniu a terorizovaniu občanov.

Ing. D.B.
Vladimír Pavlík         

 


    Facebook
Hlavná stránka