"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Svedectvo bývalej mafiánovej svokry

Google Translator


JUDr. Boris Chovanec – zločinec a netvor v ľudskej podobe v Správnej rade TASR

Drží smerácka mafia pod krkom českého premiéra?

 
           Pred niekoľkými dňami, 22. 2. 2014, som poslal otvorený list českému premiérovi Sobotkovi ktorý je uverejnený na tejto stránke, preto nebudem opakovať jeho obsah. V piatok, 13. 3. 2014 som dostal odpoveď, ktorú uvádzam v plnom znení preloženú do slovenčiny, pod ktorou je podpísaná pani Běla Hejná, riaditeľka Sekcie kabinetu predsedu vlády. Citujem:

          Vážený pán Pavlík,

          Pán predseda vlády ma poveril odpoveďou na Váš otvorený dopis zo dňa 21. februára 2014, v ktorom vyslovujete názor, že v tomto štáte je poskytovaná ochrana páchateľom závažnej hospodárskej trestnej činnosti.

          Uisťujem Vás, že pána premiéra teší dôvera, s ktorou sa na neho obraciate. Pre Vašu informáciu uvádzam, že predseda vlády organizuje činnosť vlády, riadi jej schôdze, vystupuje jej menom a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré sú mu zverené Ústavou ČR alebo inými zákonmi. Jeho právomoci mu však neumožňujú, aby zasahoval do kompetencií orgánov činných v trestnom konaní, či už ide o orgány polície, zložky štátneho zastupiteľstva či justičné orgány. Ich postupy a rozhodovanie možno preskúmať len spôsobmi za podmienok, ktoré náš právny poriadok pripúšťa. Predseda vlády nemá v tomto smere zo zákona žiadnu spôsobilosť. Jedine orgány činné v trestnom konaní na základe konkrétnych poznatkov sú zo zákona povinné preskúmať, či v konkrétnom prípade nedošlo k porušeniu zákona, resp. k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu.

Čo pán premiér nepochopil či nechcel pochopiť

          V prvom rade ja som nevyslovil názor, ale som skonštatoval podstatu. Taktiež som nenapísal, že v ČR je poskytovaná ochrana páchateľom, ale konkrétnemu páchateľovi menom Peter Sýkora. Pokiaľ mi je známe, tak na zasadnutia českej vlády chodia aj najvyšší zástupcovia ministerstva vnútra a štátneho zastupiteľstva, takže zo slušnosti sa mohol pán premiér vyjadriť, či s tým oboznámil ministra vnútra a najvyššieho predstaviteľa štátneho zastupiteľstva. Preto môžem nadobudnúť aj pocit, že pustil do gatí, presne tak, ako zločinecké organizácie na Slovensku, vrátane vlády, parlamentu, vedenia polície, prokuratúry a súdov, ktoré spoločne s mafiánskymi arcizločincami Zoroslavom Kollárom, Petrom Sýkorom a JUDr. Borisom Chovancom ekonomicky likvidujú dve ženy, ktoré toto dali na verejnosť cez moje necenzurované stránky, lebo zbabelé a mafii slúžiace mediálne prostitútky nemali na to odvahu. A cez úplatné a skorumpované štetky zo zločineckej organizácie Krajský súd v Bratislave likvidujú k ekonomickej smrti aj dieťa, keďže z multimilionára Petra Sýkoru vyrobili nemajetného chudáka, ktorý nemá na platenie výživného.

          Takže pripravím oslovenie najvyšších predstaviteľov českého ministerstva vnútra a štátneho zastupiteľstva, ktorým pošlem kópiu otvoreného listu zaslaného premiérovi Sobotkovi, kópiu odpovede v jeho mene a budem žiadať ich vyjadrenie. Samozrejme že sa ich nezabudnem opýtať, aký je ich vzťah k zločineckej smeráckej mafii či k zakladateľovi konkurznej mafie na Slovensku Zoroslavovi Kollárovi, „podnikajúcemu“ taktiež v ČR, chránencovi Petra Sýkoru či k zločincom, ktorí riadia slovenskú políciu, prokuratúru a súdy.     

Vladimír Pavlík


    Facebook


Hlavná stránka