"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Svedectvo bývalej mafiánovej svokry – 56. časť

Google Translator


JUDr. Boris Chovanec – zločinec a netvor v ľudskej podobe v Správnej rade TASR

Ako si slovenské mafie našli spoločného nepriateľa

 
Dnes už môžeme jednoznačne napísať, že na Slovensku nerozhoduje ani vláda, ani parlament, ani polícia, ani prokuratúra, ani súdy, ale o osude Slovenska rozhoduje zločinecká a konkurzná mafia Zoroslava Kollára. Pritom niektorí z nich majú za manželky sudkyne. Paradoxne cez Gorilu sa hnev národa orientuje proti Haščákovi, pričom ale nevedia, že v pozadí všetkých ekonomických svinstiev stojí aj muž menom Zoroslav Kollár. On bol otcom konkurznej mafie. Ani vo sne si neviem predstaviť, že by sa Haščák dokázal podieľať na tak zákernej a cynickej likvidácii rodiny ako Zoroslav Kolláar na likvidácii rodiny svojho najvyššie postaveného bieleho koňa Petra Sýkoru, spoločne s mafiánskym advokátom JUDr. Borisom Chovancom, ktorí majú pod palcom aj štátne orgány, vrátane polície, prokuratúry a súdov. Veď ako si máme vysvetliť, že podania Danky Bobekovej už pred vyše jeden a pol rokom na Generálnu prokuratúru pokračujú tak, že doteraz nebola ani vypočutá? Keďže v podaní sú závažné podozrenia z ekonomickej trestnej činnosti, smerujúcej aj k osobám veľmi zvučných mien, vrátane politických, je jednoznačné, že kauza musí byť zmätená zo stola. Mimochodom, čo sa týka osoby Zoroslava Kollára, ktorý je spoluvlastníkom kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach, viacerých holdingov, ktoré v skutočnosti mali patriť slovenským občanom, ktoré boli cez tzv. zákony z dielne našich politikov ukradnuté. A práve tieto skutočnosti na základe hodnoverných dokumentov, preukazujeme – a páve toto je dôvod spoločnej organizovanej pomsty mafie so štátom voči rodine Petra Sýkoru. Chcem veriť, že doteraz spiaci občania raz vystavia všetkým týmto konkrétnym osobám účet.
Ako skorumpovaní policajti prevalcovali slušných policajtov

V tomto stručne popísanom prípade z rokov  1998, 1999, kedy bolo rozkrádanie Slovenska veľmi intenzívne a kedy sa rodila dnes už najbohatšia skupina oligarchov boli zainteresované nasledovné obchodné spoločnosti:
EVVIVA s.r.o. Bratislava, zapísaná v roku 1996, s veľmi nejasnými informáciami v OR SR. V spoločnosti sa ocitli často používané biele kone, ktoré plnili podobnú funkciu aj v iných významných obchodných spoločnostiach.
NOVOFRUCT s.r.o. Bratislava, zapísaná v roku 1995
Spoločníci: EMPIREX s.r.o., Ing. Dušan Hecht, Ing. Jozef Dúcz,  Róbert Virlič
EMPIREX s.r.o. Bratislava, zapísaná v roku 1995
Spoločníci: Ing. Marek Rakický, Ing. Bohumil Mikláš, Ing. Milan Pašmík, Ing. Radoslav Prepik
Ing. Marek Rakický: Agrofrigor  a.s. Dunajská Streda – Ing. Július Kovács, osoba s prepojením na Zoroslava Kollára, Petra Sýkoru, Oskara Világiho a iných...
Biele kone – Róbert Virlič, Milan Galo, Ladislav Cserge, Milan Konček, Milan Zuzík, použité napr. v Hydrostave a.s. Bratislava Ivana Čarnogurského
NOKO FRUIT s.r.o. Nové Zámky, zapísaná v roku 1995, v roku 1997 bol na spoločnosť vyhlásený konkurz, ustanoveným konkurzným správcom bol JUDr. Zoroslav Kollár
Spoločníci: NOKO spol.s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, AVERT spol. Bratislava, Ing. Jozef Snoha, Ing. Bohumil Mikláš
AVERT spol.s.r.o Bratislava, zapísaná v roku 1992
Spoločníci: Ivan Kmotrík, Zora Kmotríková, Ľubica Rozinová, od 1996 INVEST-EX s.r.o. Bratislava
INVEST-EX s.r.o. Bratislava, zapísaná v roku 1995
Spoločníčky:  Manuela Grossová, Ing. Ing. Jarmila Lipčíková – osoby s prepojením na Vladimíra Póora, Fedora Flašíka/Percy, DONAR a.s./ Vlastimila Vicena...a iných
Po vyhlásení konkurzu na spoločnosť NOKO FRUIT s.r.o. s konkurzným správcom Zoroslavom Kollárom boli zistené orgánmi činnými v trestnom konaní neobvyklé obchodné operácie, zakladajúce dôvodné podozrenie naplnenia skutkovej podstaty trestných činov podvodov osôb v organizovanej skupine aj jednotlivo.

V roku 1998 Novofrukt s.r.o./ spriaznené osoby s konkurzným správcom Ing. Dušan Hecht a Ing. Jozef Dúcz/ uzavrela so správcom konkurznej podstaty spoločnosti NOKO FRUIT s.r.o. Nové Zámky JUDr. Zoroslavom Kollárom dve kúpne zmluvy na hnuteľný majetok vo výške 96.902.903.-Sk  a nehnuteľný majetok vo výške 83.844.182.-Sk.

V januári 1999 obaja účastníci sa dohodli na odstúpení od kúpnej zmluvy  na hnuteľný aj na nehnuteľný majetok. Konkurzný správca teda bol povinný vrátiť finančné prostriedky, ktoré kupujúci uhradili. Dve splátky správca konkurznej podstaty vrátil.  Tieto finančné prostriedky však neboli podľa zistenia orgánov činných v trestnom konaní podchytené v účtovníctve u predmetných spoločností. Tretiu splátku vo výške 22.905.959,10 nepochybne omylom a v dôsledku extrémneho pracovného nasadenia uhradil JUDr. Zoroslav Kollár na účet xxxxx fyzickej osoby Tibor Fuzek, ktorý bol bielym koňom Zoroslava Kollára a Petra Sýkoru aj v ďalších obchodných spoločnostiach s miliónovými otáznikmi.
Ing. Jozef Dúcz v mene spoločnosti NOVOFRUCT s.r.o uzatváral aj zmluvy o postúpení pohľadávok / jedna z foriem biznisu tejto skupiny /, medzi takú patrila aj zmluva o postúpení pohľadávky voči spoločnosti EVVIVA.
Ing. Jozef Dúcz podal návrh na vyhlásenie konkurzu spoločnosti NOVOFRUCT s.r.o Bratislava. Krajský súd v Bratislave návrh zamietol pre nemajetnosť. Keďže spoločnosť mala viacerých veriteľov, ich nároky nemohli byť uspokojené. / Biele kone z účtov peniaze / ktoré neboli podchytené v účtovníctve/ vyberali a zasielali na určené účty. Tichým spoločníkom Novofructu s.r.o. bol Peter Sýkora.  Niektoré doklady o vkladoch som už zverejnila.
S ohľadom na smutný osud poltárskych bielych koňov bližšie podrobnosti nebudem uvádzať. V dokumente, ktorý mám k dispozícii sú výpovede zainteresovaných osôb. O antidatovaných a falšovaných zmluvách. Dokument preto nezverejním a nebudem iniciovať daňové kontroly u obchodných spoločností, ktoré ešte nestihli tiežpodnikatelia upratať.
V závere dokumentu je napísané:

Cieľom operatívneho rozpracovania je dokumentovanie podozrenia zo spáchania trestného činu podvodu v zmysle §-u 250 Trestného zákona, resp. zavineného úpadku v zmysle §-u 250f Tr. zákona, ktorého sa mali dopustiť Ing. D.H., Ing. J.D. v spolupáchateľstve s JUDr. Z.K.

V čom je smutný tento príbeh? Smutný a zároveň typicky slovenský už 23 rokov.
Dokument o priebehu vyšetrovania bol poskytnutý skorumpovanými policajnými darebákmi z radov orgánov činných v trestnom konaní podozrivým osobám. Tie si mohli zabezpečiť následne svoju beztrestnosť cez svojich skorumpovaných a korumpujúcich právnikov a ekonómov. Čo z tejto ďalšej skutočnosti vyplýva pre mňa ako občana nášho Gorilistanu?
V prvom rade ohrozenie osôb – bielych koňov, či iných svedkov
V ďalšom rade je to dôkaz, v akom stave sú účtovné záznamy tunelárov, oligarchov, mafiánov. Znemožňujú poznať majetkové pomery dotknutých osôb, absolútne znemožňujú uplatnenie práva pre oprávnené osoby, či už fyzické alebo právnické, poukazujú na prehnitý daňový a účtovný systém v našej spoločnosti a zlyhanie kontrolného systému zo strany štátu. Všetci sú samozrejme bez zápisu v Registre trestov.

Slušní versus skorumpovaní policajti......

Dokedy pán minister vnútra, pán minister spravodlivosti? Dokedy pán policajný prezident a pán generálny prokurátor? Ja viem, takéto dokumenty by stáli za to, zmocniť sa môjho krku...ale ja som stále tu. A zhnusená  z predstaviteľov krajiny, v ktorej žijem.
Na Slovensku je to tak. Za fúru zemiakov z družstevného kriminál, za vytunelované milióny status ctihodného občana. Veď špinu za nechtami nie vždy vidno. A pre Vás, pán Zoroslav Kollár mám tento odkaz: je mi Vás úprimne ľúto. Vaša cesta do neba bude zrejme tŕnistá.

Ing. D.B.
Vladimír Pavlík

    Facebook


Hlavná stránka