"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Prečo chce mafián pod ochranou Smeru – SD Peter Sýkora finančne zlikvidovať exmanželku a vlastného syna ?JUDr. Boris Chovanec – zločinec a netvor v ľudskej podobe v Správnej rade TASR
   

Dobre čítajte, skorumpovaná sudcovská mafia zobúca z ruky mafiánskym zločincom Zoroslavovi Kollárovi a Petrovi Sýkorovi pri okradnutí exmanželky a syna Petra Sýkoru o majetok na ktorý majú nárok

V 49-tich častiach Svedectva bývalej mafiánovej svokry je podrobne opísaný bezprecedentný prípad  ekonomickej likvidácie exmanželky a syna mafiána Petra Sýkoru. O prepojení organizovaného zločinu s vysokou politikou niet žiadnych pochýb.  Je potrebné si uvedomiť, že v tomto prípade nejde vôbec Sýkorovi len  o neplatenie výživného  z pomsty voči svojej rodine za to, že si dovolila prehovoriť o jeho ekonomických zločinoch, korupčných praktikách a ďalších s tým súvisiacich zločinoch.

Peter Sýkora si chladnokrvne naplánoval ekonomickú likvidáciu rodiny  hlavne preto, aby svoju manželku za výdatnej pomoci svojich ochrancov z vysokej politiky, ktorým „čistil“ v minulosti ich firmy a skorumpovanej justície, pripravil o tzv. BSM – bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Na základe občianskeho zákonníka má totiž do troch rokov, ak nedojde k dohode, každý z manželov možnosť uplatniť svoje právo na súde na rozdelenie majetku, ktorý nadobudli spoločne počas manželstva.  V prípade Petra Sýkoru by to znamenalo deliť sa o to čo nahonobil v minulosti. A práve to Peter Sýkora nechce za žiadnu cenu pripustiť  a to je dôvod, prečo ho skorumpovaný súd musí vyhlásiť za nemajetného. Ak by sa preukázalo , že vlastní majetok, zákonite by jeho manželke vznikol právny nárok na uplatnenie svojho práva. Tak je to totiž bežné všade vo svete a aj na Slovensku.

Sýkora pre dosiahnutie tohto cieľa chce svoju rodinu doslova vyhladovať a zničiť dražbou na dom a neplatením výživného. Je si totiž veľmi dobre vedomý, že ak bude jeho bývalá manželka zadlžená a na kolenách, nebude mať peniaze na právnika, ktorý by podal návrh na vysporiadanie BSM súdu. Sýkora vie ako to na Slovenských súdoch chodí, „kto platí ten je v súdnych sporoch úspešný“ a  obzvlášť ak ide o veľké peniaze . V tomto prípade ide totiž skutočne o veľké peniaze a to Sýkora veľmi dobre vie. Ako povedal aj premiér Fico, kto má plat cez 5000 eur môže si dovoliť dobrého  právnika a má iné šance ako ten kto zarába 300 eur mesačne a má problém prežiť.

Takže ak Sýkora uspeje a bude zločincami zo slovenskej justície vyhlásený za nemajetného, preukáže sa jednoznačne, že tento štát riadia zločinci priamo z najvyšších miest a Slovensko nepatrí medzi civilizované krajiny.  Otázka znie, nájde sa na Slovensku právnik, ktorý bude mať odvahu postaviť sa proti tomuto justičnému banditizmu podporovanému zločincami z vysokej politiky? Doteraz oslovený JUDr. Ján Čarnogurský, ako prezidentský kandidát ostal len v rovine -napíšte mi a ja Vám poradím.

Legislatíva BSM

V zmysle §148 Občianskeho zákonníka zanikne tzv. bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zánikom manželstva. Zánikom manželstva treba rozumieť deň, kedy nadobudol rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť. Tento deň je vyznačený na doložke právoplatnosti, ktorá má spravidla formu pečiatky na rozsudku o rozvode manželstva. V prípade, že takúto doložku nemáte na rozsudku vyznačenú bude potrebné aby ste v informačnej kancelárii súdu, ktorý rozviedol Vaše manželstvo požiadali o jej vyznačenie.

V zmysle §149 ods. 3 Občianskeho zákonníka je možné realizovať vyporiadanie tzv. bezpodielového spoluvlastníctva manželov na základe dohody bývalých manželov alebo, ak k dohode nedôjde súdnou cestou, t.j. podaním návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov na súde, ktorý rozhodoval o rozvode Vášho manželstva.

V zmysle §149 ods. 4 Občianskeho zákonníka: "Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerané o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné".

Z citovaného zákonného ustanovenia je tak zrejmé, že vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je možné realizovať v lehote troch rokov od zániku manželstva na základe dohody alebo podaním návrhu na súd. V opačnom prípade bude platiť tzv. zákonná domnienka vyporiadania uvedená v citovanom zákonnom ustanovení.

Vladimír Pavlík

    Facebook

Hlavná stránka