"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Svedectvo bývalej mafiánovej svokry – 34. časť

Smerácka mafia potrebuje v NR SR poslušné stádo a biele kone


          Paradoxne aj napriek tomu, že drvivá väčšina poslancov Smeru v slovenskom parlamente je len poníženým stádom či bielymi koňmi smeráckej mafie – a pokiaľ by som to mal brať s humorom Skrúcaného a Piška a byť reportérom Rádia Jerevan stojacim pred NR SR v deň začínajúcej schôdze, pozorujúc príchody poslancov, tak moja reportáž v priamom prenose by mala tento text:

          Vážení poslucháči Rádia Jerevan, za hodinu začne zasadať slovenský parlament, väčšina poslancov je už na svojom pracovisku a prítomní novinári s napätím očakávajú spoločný príchod poslancov Smeru. A už vidím luxusný autobus oblepený fotografiami Roberta Fica ako zastavuje na nádvorí, no dvere sa otvoria až za desať minút, lebo ešte na poslednú chvíľu prebieha politické školenie poslancov, povinné nadstavenie pravej ruky na ktorú im narazia číslo 5, potom povinné nadstavenie ľavej ruky, na ktorú im narazia číslo 9, aby mohli počas celého dňa rozprávať piate cez deviate. Konečne sa dvere otvoria, najskôr vyjde Robert Fico a po ňom v dvojrade, držiac sa za ruky, vychádzajú radoví poslanci. Keď je už dvojrad nastúpený, postavia sa pred nich dve podpredsedníčky NR SR, ukážu im palec hore, potom palec dole a pripomenú im, že keď počas prijímania zákonov im ukážu palec hore, tak zákon musia schváliť, keď im ukážu palec dole, zákon nesmie byť schválený. Taktiež im nezabudnú pripomenúť, že pre istotu to majú ešte vytlačené vo formáte A4, to keby zabudli, čo znamená palec hore a palec dole, preto nech majú ten papier vyložený počas celej schôdze. Potom ešte súdruh Kolesík prečíta spoločné memorandum s týmto textom: - Poslanci Smeru neklamú preto aby niekomu uškodili, ale preto, aby chránili stranícke tajomstvo a záujmy, ktoré je ich know – how.

Potom spoločne odídu do vopred pripravenej miestnosti, kde ešte podpíšu sľub vernosti počas tých dní, koľko bude trvať zasadnutie parlamentu, spoločne sa vyburcujú a vyhecujú a napochodujú do zasadacej miestnosti.

27.2.2013 SMEsk uverejnil článok:
Poslanec SMERU má čudné väzby, pracoval pre kontroverzného podnikateľa
 
Daniel Duchoň je absolventom Ekonomickej univerzity, Národohospodárskej fakulty v Bratislave. V roku 1993 až 1994 pracoval na DÚ Bratislava IV, v rokoch 1995 až 1998 pracoval v Československej obchodnej banke. V roku 1999 v Podniku výpočtovej techniky, neskôr v ďalších obchodných spoločnostiach.

Podnik výpočtovej techniky a.s. Bratislava, zapísaná do OR 1.5.1992 ZI 134 255 000 Sk !
DN 2003 € 2 589 126 =  77 984 478.- Sk  SP € 2009 183 048 =  5 513 405.- Sk !

/ Daňové, či iné nedoplatky neuvádzam vo vzťahu ku konkrétnym osobám, ale vo vzťahu k nezodpovednému konaniu účastníkov podnikateľských aktivít k občanom v zdieracom procese permanentného ožobračovania /!

Ing.Daniel Duchoň ako štatutár, podpredseda predstavenstva pôsobil v spoločnosti od 2.9.1999 do 12.1 2000!
31.1.2000 bol Krajským súdom Bratislava uznesením vyhlásený konkurz. Ing. Ondrej Trnovský bol vyhláseným konkurzným správcom. Konkurz bol ukončený v roku 2008 pre nedostatok majetku.
Ing. Ondrej Trnovský v tom čase bol aj likvidátorom v spoločnosti:
Datasystém š.p. Bratislava, zapísaný v roku 1989, vymazaný po skončení konkurzu v roku 2004. Kmeňové imanie 184 513 000 Sk !
Konkurz na štátny podnik bol vyhlásený v roku 1995 a konkurzným správcom bol ustanovený JUDr. Zoroslav Kollár!
Ing. Ondrej Trnovský v obchodnej spoločnosti BAZ Naskom a.s. Bratislava pôsobil v DR v roku 2000 až 2002 po Ernestovi Osuskom, osobnom známom Petra Sýkoru. Spolupracovali najmä v konkurzoch. Ďalšími spoločníkmi boli Jozef Krejčí, Pavol Čerňan a Pavol Baštek. Menovaní boli, alebo sú blízki spolupracovníci a spoločníci v spoločnostiach Petra Sýkoru and company, pod dlhoročnou odbornou právnou ochranou JUDr. Borisa Chovanca a jeho spolukolegov právnikov v SR a ČR!

V článku sa okrem iného píše:

Poslanec Smeru Daniel Duchoň pracoval v rokoch 2003 až 2005 ako manažér a konateľ v
AB Kozmetika group, s.r.o. Račianska Bratislava, zapísaná do OR 23.1.2003.
Spoločníci: FLUVAL, s.r.o. Ľudovíta Štúra 5, Veľký Meder, FDP Račianska 155 Bratislava, Ing. Daniel Duchoň od  roku 2003 do roku 2005,  SGS Invest s.r.o.je spoločníkom od roku 2005 do roku 2007 a Marcel Pachota Kalinovo od roku 2007 do roku 2012. Od 5.1.2012 je jediným spoločníkom CBN SOBRANA s.r.o. Beckovská 38 Bratislava.
Tomáš Maroš:
Prvá správcovská vodárenská spoločnosť a.s. Stupava / Sergej Salmanov člen DR 2006 /
Stupavská investičná spol, s.r.o.Stupava / Daniel Duchoň /
AB Capital a.s. Stupava a ďalšie spoločnosti.
Blízkymi osobami sú Zuzana Marošová, Viliam Maroš, Zuzana Hamšíková, atď, osoby vlastniacie niekoľko významných obchodných spoločností.

Daniel Duchoň podľa článku tvrdí, že jeho obchodný podiel v spoločnosti AB Kozmetika group, s.r.o. 10% bol fiktívny. Ak je to pravda, Daniel Duchoň podľa môjho PODOZRENIA podvádzal v úradných listinách o OP a bol len obyčajným bielym koňom. V tom prípade v spoločnosti plnil funkciu bieleho koňa práve tak, ako ju plnili ľudia k tomu účelu zvyčajne v týchto podnikateľských kruhoch s „čudnými väzbami“ použití. So zaviazaním sa k mlčanlivosti. A poslušnosti. Biele kone počas „výkonu svojej práce„ vždy boli nadštandardne zabezpečené. Rovnako ich obchodné podiely na ich mená boli zapísané výlučne „formálne“. Naviac, ak Segej Salmonov bol „obchodným“ partnerom s Petrom Sýkorom and company a takýto spôsob podnikania bol pre ich podnikateľské praktiky dlhodobo zaužívaný a spoločensky akceptovaný!

IN FLUVAL s.r.o. v likvidácii /pôvodne FLUVAL s.r.o./ Teplická 2220 Piešťany, zapísaná 26.1.1999, neskôr zmena sídla Veľký Meder, Poltár, Bratislava Jakubovo nám 7./ sídlo Petra Sýkoru a obchodných spoločností/ a nakoniec Galanta. Štvrť SNP 955/45!
Spoločníci: Róbert Janáček, Sergej Salmanov, Žovik Asatrian, Pavel Miko, Poltár od 2007 do 2008, od 20.8.2008 zmena spoločníka: Slávka Ignácová!
DN €  2 695 454 = 80 863 620.-Sk !

Ako sa stala Slávka Ignácová bielym koňom, teda spoločníčkou spoločnosti In Fluval:
30.5.2007 o 17.36 hod. píše Tibor Fuzek Petrovi Sýkorovi:
Zenskej niet ale ja mam jej obciansky pomoze? Tibor

16.5.2008 o 11.19  píše Sergej Salmonov Petrovi Sýkorovi:
Kedy budes matc cas zavolaj pojdeme na kavu. Sergej

4.7.2008 píše Tibor Fuzek Petrovi Sýkorovi:
Ignacova Slavka rod c xxx SPxxx BENKOVCE c.d 143 okr VRANOV n/TOPLOU

A 20.8.2007 sa Slávka Ignácová stala jedinou spoločníčkou v IN-FLUVAL! FORMÁLNE!

Pavel Miko:
PROPACT, s.r.o. Jakubovo nám. 7 / sídlo Petra Sýkoru a spol./ kde ako spoločníka vystriedal Pavel Miko. Michal Kocian, jeden z najbližších spolupracovníkov a „obchodných partnerov“ Petra Sýkoru. Pavel Miko z Poltára bol jedným z ďalších bielych koňov, ktoré ako posledné preberali už nepotrebné firmy. V Zbierke listín OR SR sa príslušné dokumenty nenachádzajú.

Od 3.6.2009 je likvidátorom spoločnosti Slávka Ignácová, od 11.9.2008 do 3.6.2009 bol likvidátorom Ing. Martin Neštrák, osobný priateľ Petra Sýkoru and company s prepojením na najvýznamnejšie osoby podnikateľského, spoločenského a politického spektra.
Martin Neštrák bol predsedom predstavenstva Hasičskej poisťovne od roku 2001 až do výmazu z OR v roku 2011, členom v tom období bol aj Jozef Dúcz, spriaznená osoba zastupujúca Petra Sýkoru v obchodných spoločnostiach.

Michal Kocian 8.2.2007 o 19.44 hod. píše Petrovi Sýkorovi: 9.15h kyjev mozes. Objednal som toho z fondu.

Sergej Salmonov bol zároveň osobným známym Petra Sýkoru, s ktorým pôsobil v Basketbalovom klube v Pezinku / údajne tiež sponzor /. Blízkym priateľom Petra Sýkoru bol aj poslanec za SMER-SD Ján Čech, VIP návštevník BKP!

Daniel Duchoň pôsobil ako predseda predstavenstva v spoločnosti INVESTFIN a.s. Bratislava od 25.7.2001 do 27.5.2003 v DR. V tom období bol členom štatutárneho orgánu Karol Kubačka. V rokoch 1997 a 1998 pôsobil v DR aj Mário Hoffman.
Karol Kubačka bol v spoločnosti POĽNOOL, s.r.o. v likvidácii spoločníkom od roku 1999 do roku 2011.Likvidátorom bol Bernard Ondrejka:
Bernard Ondrejka pôsobil zároveň vo firmách s Monikou Beňovou a Jaromírom Koperom / biely kôň DONAR a.s./ B.J.INVEST s.r.o., TECO INVEST a.s. a ďalšie.
Blízkou firmou  POĽNOOL, s.r.o. je ISTROFIN, a.s./ Jaroslav Haščák, Marek Dospiva/, a rovnako Istrokapitál a.s. Bratislava, v ktorom pôsobili / Braňo Prieložný, Mário Hoffman, Ján Čarnogurský ml., Zoroslav Kollár a ďalší.../

Prepojenie osôb a firiem v súvislosti s poslancom Danielom Duchoňom do roku 2007 je oveľa širšie a dotýka sa významných osobností podnikateľskej aj politickej sféry. V reťazení firiem by som mohla pokračovať, ale verejnosti sú už prepojenia politikov a mafiánov takmer známe. Často nerozpoznať, ktorý je ktorý. V roku 2008 sa stal Daniel Duchoň štátnym tajomníkom ministerstva obrany. V súčasnosti zastáva funkciu predsedu Výboru NR SR pre financie a rozpočet. Môže byť teda Daniel Duchoň vydierateľný? Celkom určite.

Daniel Duchoň nepochybne nechodil po obchodných spoločnostiach s čiernou šatkou na očiach a s walkmanom v ušiach, ak dnes chce tvrdiť, že celkom náhodne odchádzal zo spoločnosti vtedy, keď sa dozvedel o Sergejovi Salmonovi a jeho podnikateľských aktivitách negatíva. Do tej spoločnosti neprišiel ani náhodne, ani neznalý pomerov. To jednoducho v týchto podnikateľských kruhoch nie je možné. Blízkymi osobami a firmami boli aj firmy, v ktorých pôsobil Vladimír Póor, Alexander Rezeš, Ivan Kiňo, Martin Glvač, Fedor Flašík,  Zoroslav Kollár,Peter Korbačka, Igor Rattaj, Peter Kubík, Veronika Kimijánová, Simona Mojžišová, Vladimír Strýček a iní, teda aj spriaznené osoby Petra Sýkoru and company. Peter Sýkora sa od týchto všetkých odlišuje len jediným. Cynizmom a bezcharakternosťou voči rodine, najmä svojmu synovi. Voči občanom sú cynickí a bezcharakterní všetci, ktorí participovali na praktikách tunelovania Slovenska a zdierania občanov.  

Ľudia, ako Vladimír Strýček, Peter Sýkora, likvidátori obchodných spoločností, či konkurzní správcovia spriaznení s konkurznou mafiou sú pre spoločnosť nebezpeční rovnako, ako zadávatelia požadujúci čistenie vytunelovaných spoločností. Mnohí z nich sa skrývajú za ich honosné tituly JUDr., za ich politické tričká, či imunitu. Súbežne a v spolupráci s Mafiou pošliapali právo, spravodlivosť a slušnosť na Slovensku!!! Takí ako Daniel Duchoň a jemu podobní, sú podľa môjho názoru pre občanov skôr hrozbou, ako nádejou, či ISTOTOU na lepší život! Donedávna som jeho meno nepoznala. Dnes priznávam, že to tak bolo lepšie. Slovenská žumpa totiž zapácha čoraz viac a vetrá sa málo.

Pre mňa ako občana SR je najdôležitejšou otázka, či Mafia profiluje politikov, alebo politici vyprofilovali pre svoje potreby Mafiu!

A ako budem naďalej postupovať ja?

Od:
danilaz@centrum.sk
Komu:
<dutt-ga.kontakt@financnasprava.sk>    
Dátum:
18.2. 2013 10:43


Dávam týmto podnet k prevereniu hospodárskej činnosti nasledovných obchodných spoločností v správe DÚ Galanta pre moje podozrenie, že tieto porušujú príslušné zákonné ustanovenia pre svoju hospodársku činnosť:
Bonis s.r.o., Železničiarska 1427/60 Galanta
SLOV-CZECH REAL s.r.o., Štvrť SNP 955/45 Galanta
Marseillei soap-Slovaquie, s.r.o. Štvrť SNP 955/45 Galanta
IN-FLUVAL, s.r.o. v likvidácii, Štvrť SNP 955/45
 
Žiadam DÚ v Galante, aby ma o výsledku prešetrenia môjho podnetu informoval.
 

Ing. D. B.
Vladimír Pavlík

      Facebook


Hlavná stránka