"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Svedectvo bývalej mafiánovej svokry – 33. časť

Prečo politici zo smeráckej mafie držia ochrannú ruku nad mafiánskym gaunerom Petrom Sýkorom a advokátskym gaunerom JUDr. Borisom Chovancom? Čo ich v skutočnosti spája? Aké zločiny a zlodejstvá?


                 V dnešnej 33. časti už by ste mali pochopiť, akú skutočnú úlohu hrali pri tzv. privatizácii, v skutočnosti rozkrádaní a rabovaní slovenského majetku pod dohľadom politických strán, ktoré boli v tom období v koalícií, ich samotní najvyšší predstavitelia. Možno ich rozdeliť do piatich kategórii: 1)-zločinci, 2)-väčší zločinci, 3)-ešte väčší zločinci, 4)-najväčší zločinci, 5)-elita zločinecko-zlodejských gaunerov. Do kategórie hlavných vinníkov jednoznačne patria aj traja najdlhšie pôsobiaci premiéri Mečiar, Dzurinda a Fico, ako aj traja najdlhšie pôsobiaci predsedovia slovenského parlamentu Gašparovič, Hrušovský a Paška. Do tejto skupiny treba ešte zaradiť aj ministrov financií pôsobiacich v tomto období, hlavne pôsobenie najsprostejšieho ministra financií v histórii Európskej únie Ivana Mikloša. Vystavený účet by mal znieť: verejné utratenie podľa obnoveného zákona o treste smrti, ako aj vyvodenie osobnej zodpovednosti voči ostatným členom vlád a parlamentov, ktorí sa na týchto najodpornejších ekonomických zločinoch a vlastizrade v histórii Slovenska spolupodieľali. Úrad vlády a slovenský parlament pod vedením týchto šiestich protislovenských špičkových škodcov a vlastizradcov boli a sú špičkovými zločineckými organizáciami, ktoré pracujú proti vlastnému štátu, proti vlastným občanom, proti vlastnému národu. Dnes už žiadny mysliaci človek nepochybuje o tom, že samostatné a zvrchované Slovensko zakladali tlupy protislovenských škodcov, parazitov a darmožráčov nenávidiacich vlastný národ, no milujúcich majetok slovenského národa, ktorý si privlastnili či rozdali im podobným protislovenským škodcom a gaunerom. Oni sú zvrchovaní a svojbytní, lebo majú dostatok nakradnutého – a zvyšku slovenského národa ostal holý zadok.

          Niet v Európskej únii vlastizradnejších a zapredaneckejších politikov, ako sú politici slovenskí. Zotročiť za pomoci cudziny vlastný národ, okradnúť vlastný národ, podhodiť ho cudzine ako lacnú pracovnú silu, či na rôzne ekonomické experimenty pre ich zisky a svoje vlastné zisky, tak takí politici nemajú ani najmenšie právo nielen byť, ale ani sa nazývať občanmi Slovenskej republiky. Najstrašnejšie na tom je, že popri vyrabovanej krajine zostal po nich zúfalý plač slovenských matiek, množstvo detí, ktorým bolo v mene ich blahobytu zobrané – ukradnuté detstvo či mladosť, tisíce sociálnych samovrážd, desaťtisíce duševne povraždených, tisíce mladých ľudí bez budúcnosti, dokonca mnohí s vysokoškolským vzdelaním. Zaštítili sa národom, zvrchovaným Slovenskom – no len preto, aby rozkradli a vytunelovali túto republiku, aby si vybudovali svoj vlastný blahobyt aj na úkor nešťastia a postupného zániku vlastného národa. V genocíde voči slovenským ženám – cez ekonomiku, ako im brániť rodeniu detí vedomým a cieľavedomým nevytváraním ekonomických podmienok, dokonca predbehli aj hitlerovský fašizmus a nacizmus.   

Bude nutný Občiansky tribunál, ktorý ich bude brať na zodpovednosť

          Pred tromi rokmi sme vypracovali a dokončili hlavné body na vznik a založenie Občianskeho tribunálu, ktorý by sa mal neskôr zaregistrovať na ministerstve vnútra. Základným podnetom na vznik tohto tribunálu bolo, že politici, ktorí podpísali text ústavného sľubu – tento vedome zneužívajú na neprospech vlastných občanov, keďže vlastný prospech sa stal pre nich prioritou, keď polícia, prokuratúry a súdy miesto toho, aby chránili vlastných občanov, sa cez riadiacich pracovníkov stávajú poníženými lokajmi a spolupáchateľmi politicko – ekonomického zločinu a v skutočnosti idú proti vlastným občanom, hoci sú platení z ich daní. Dobre si v tejto časti všímajte meno cynického netvora, ktorému príroda omylom prepožičala ženskú podobu – JUDr. Evu Červeňanskú, ako sa na úkor nešťastia robotníkov obohacovala, ako sa pohrdlivo o tejto skupine ľudí vyjadrovala, ako dobre zapadla do čeľade mafiánsko – gaunerského prasaťa Petra Sýkoru a sdvokátsko – gaunerského prasaťa JUDr. Borisa Chovanca, ktorého štátno – teroristický a mafiánsko – gaunerský Smer doteraz drží v Správnej rade štátneho TASR-u. Ako sa cíti predseda Správnej rady TASR-u Ing. Vladimír Masár, bývalý guvernér NBS? Alebo ho niečo s týmto prasaťom spája? Preto jedným z prvých krokov po zaregistrovaní tohto Občianskeho tribunálu bude verejná obžaloba všetkých tých, ktorí sa na týchto zločinoch voči vlastnému národu spolupodieľali a naďalej sa podieľajú, pričom členom tohto tribunálu môže byť každý občan Slovenska. Obžaloby sa budú čítať na verejných zhromaždeniach.

Malé Slovensko a veľká Mafia!

          Čoraz častejšie sa objavujú v dennej tlači články o prepojení popredných predstaviteľov nášho štátu s mafiou, či s organizovaným zločinom. A kto poznal, či poznáva praktiky týchto zoskupení vo vzťahu k občanovi, musí byť čoraz viac z dnešnej situácie znepokojený. Spor občan versus mafia je spor v neprospech občana, keď na takmer žiadnej inštitúcii nie je možné dosiahnuť vymožiteľnosť svojich práv. O to je situácia horšia, ak sa ocitne občan v chobotnici mafiánskych právnikov, ktorých amorálnosť je bezhraničná. Je pre mňa veľmi zložité vrátiť sa vždy k udalostiam, ktoré boli pre mňa nebezpečné, aj keď som ich tak dramaticky v minulosti nevnímala. Dnes si čoraz viac uvedomujem tie situácie, kedy bol môj život v ohrození. A zdá sa, že osud mojej rodiny je ešte stále v rukách nebezpečnej mafie, ktorá neznesie pocit, že vlastním niečo, čo ju kompromituje.

          Jednu z odpovedí na moju otázku, kam až siahajú praktiky zloduchov sa dozvedám až dnes. Vďaka skúsenostiam a poznaniam, ktoré denne získavam v súboji so štátnou nečinnou mocou, s mafiánskymi právnikmi, a spoločenským marazmom. A moje poznania sú čoraz desivejšie. Vrátila som sa do minulosti a z môjho archívu som si vytiahla dokumenty z môjho pôsobenia v Idea Nove s.r.o v konkurze Nitra z rokov 2005 a 2006. Z mojich poznámok a autentických dokumentov popíšem podlé praktiky konkurznej mafie tak, ako som ich mala možnosť osobne poznať a prežiť, vtedy ešte nepoznajúc súvislosti, ktoré poznám dnes.

          Idea Nova s.r.o. Novozámocká 224 Nitra, zapísaná 19. 10. 1999. Spoločníkom od vzniku spoločnosti do 20. 10. 2003 bol Ing. Karol Pittner, od 18. 11. 2002 do 20. 10. 2003 Ing. Rudolf Matejovič, od 21. 10. 2003 do 6. 8. 2009 spoločnosť Value Management Services Slovakia, s.r.o. Bratislava, od 7. 8. 2009 RHO Handels GmbH Viedeň ! Štatutárny orgán: Karol Pittner do 20. 10. 2003, od 28. 2. 2000 do 20. 10. 2003 Rudolf Matejovič, od 18. 11. 2002 do 26. 6. 2008 Ing. Andrej Horeháj, od 21. 10. 2003 Ing. Juraj Necpal, od 13. 7. 2004 Mgr. Friedrich Neubauer, od 21. 10. 2003 do 23. 6. 2006 Dr. Paul Niederkofler!

Na majetok spoločnosti Idea Nova s.r.o. bol 4. 5. 2005 vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Božena Ilavská. 5. 6. 2006 bola JUDr. Božena Ilavská zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty a za nového správcu bol ustanovený Prvý správcovský dom k.s. Bratislava.

26.9.2005 som uzatvorila s JUDr. Boženou Ilavskou Zmluvu o obstaraní veci:
-ekonomické a organizačné poradenstvo, sprostredkovateľská činnosť v oblasti odbytu, vykonávanie činnosti súvisiacich so zabezpečovaním výroby úpadcu Idea Nova s.r.o. podľa pokynov objednávateľa.
- Odmena 30 000.- mesačne, cestovné náhrady dojednané paušálnou sumou 9.- Sk/km.

          Pri prvej návšteve fabriky vo výrobnej hale čakalo na správkyňu konkurznej podstaty viac ako dvesto zamestnancov. Dlhodobo bez práce a najmä bez mzdových prostriedkov. O tých do nášho príchodu nemala vedomosť. S alternatívou, že by došlo k hromadnému prepusteniu všetkých zamestnancov a odpredaju podniku som sa nevedela stotožniť, avšak konkurzná správkyňa situáciu prehodnotila a prijala zástupcov odborov, aby sa podrobne zoznámila so situáciou vo fabrike a mohla rozhodnúť o ďalšom postupe. Odborári, ako aj ostatní zamestnanci boli zanietení ľudia, s maximálnou snahou spolupracovať na oživení výroby. Technický aj ekonomický úsek mal odborne vyspelý kolektív, s ktorým sme situáciu analyzovali a zostavili prvotné a najdôležitejšie úlohy. Žiaľ, vzhľadom na jej objem bolo nutné s prvými zamestnancami ukončiť pracovný pomer v rámci hromadného prepúšťania.

          O niekoľko dní vstúpil bez ohlásenia do kancelárie v Idea Nove s.r.o. Peter Sýkora s jedným pánom a oznámil, že sú konkurzná mafia. Odporučil správkyni obchodnú spoločnosť pre poradenstvo, strážnu službu a právne poradenstvo. Odborné poradenstvo nám teda poskytovala doporučená obchodná spoločnosť Ing. Miroslava Líšku. Na plnú moc zastupovala konkurznú správkyňu JUDr. Eva Červeňanská, advokátka AK Bratislava. Dočasnú ochranu objektov zabezpečovala služba pána, ktorý prišiel s Petrom Sýkorom, údajný priateľ Borisa Chovanca pod prezývkou Balvan. Ich pravé poslanie som pochopila pri prvých faktúrach za ich služby. Ale vraj od toho sú konkurzy. Ako ekonóm som nemala žiadne skúsenosti s takýmito praktikami v konkurze, a Peter Sýkora sa k nemu ani viac nevyjadroval. Táto príživnícká úderka, ktorú tam vyslal vôbec nebrala ohľad na pocity zamestnancov podniku. Ničnerobením zarábala pani právnička mesačne toľko, koľko zarobí zamestnanec podniku možno za celý rok. Že tieto príjmy plynú z rúk práce týchto ľudí neberú na zreteľ. Robotníci sú múdri a prezieraví. Ak si myslia tunelári opak, hlboko sa mýlia. Zamestnanci ale musia byť ticho. Veď aj tie ich žobračenky sú akousi istotou na prežitie.

          Konkurzná správkyňa bola dlhodobo PN, komunikovala som zväčša s JUDr. Evou Červeňanskou. Bola rovnako, ako Ing. Miroslav Líška naklonená k výraznejšiemu prepúšťaniu pracovníkov, a urýchlenému predaju podniku. Miroslav Líška dôvodil, že takýmto spôsobom ako my doteraz oni žiaden konkurz  nerobili. Nakoniec pristúpil na moju požiadavku, aby na čas zabudol na zabehnuté praktiky a pokúsil sa prispieť k udržaniu pracovníkov vo firme s nádejou aspoň na nejaké ich mzdové zabezpečenie a  prácu u nového investora. Nakoniec bol v podniku prospešný a veľa úloh sme spoločne zvládli. Eva Červeňanská bola vo vyjadreniach smerom k pracovníkom expresívnejšia. Ak som požadovala prednostné platby na výplaty, odporúčala mi menej sa ľuďmi zaoberať! V konkurze sú vraj prednostnejšie pohľadávky. Teda v prvom rade tie pre ňu! To som pochopila hneď na začiatku. Bola som niekoľkokrát upozornená z viacerých strán, že mám viac držať jazyk za zubami. Netušila som prečo, a ani som takú požiadavku nedodržiavala. Idea Nova s.r.o. bola vzácne zlaté vajce pre mnohých. To som vtedy nevedela. Len občas a veľmi málo informácií sa aj ku mne dostalo.

          V súčinnej spolupráci s vedúcou účtovníčkou a pracovníčkami ekonomického úseku sme pripravili všetky podklady pre správkyňu konkurznej podstaty k odsúhlaseniu, vrátane návrhov na popretie spochybniteľných pohľadávok zahraničných veriteľov, či rôzne pôžičky vložené do firmy s ohľadom na nepreukázateľné podklady v zmysle zákona o účtovníctve. Spracovali sme inventarizáciu zásob na ktorej sa zúčastnili všetci zamestnanci. V rámci možností sme zabezpečili výrobu asi za 6 miliónov Sk do konca roka. Problém bol s vymáhaním našich pohľadávok, aj s dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi. Dodávatelia nemali v nás dôveru vzhľadom na svoje skúsenosti s predošlým manažmentom podniku. Jednali sme s Ing. Líškom aj s Decodomom, aj s nemeckými odberateľmi, úspešní sme boli len čiastočne. Podarilo sa nám vymôcť niektoré staršie pohľadávky. Osobne som jednala s pánom  Paulom Niederkoflerom, konateľom spoločnosti vzhľadom k tomu, že nezanechal originály rôznych zmlúv. Nepriniesol ich na rokovanie a nemohla som mu nič iné povedať, len to, že firmu zanechal jeho kolektív v žalostnom stave, vytuneloval ju a ľudí nechal na ulici. Nevidela som najmenší dôvod pre úctivosť k zahraničnému investorovi. O pár dní teda sa dostavili na rokovanie právnici pána Paula Niederkoflera z kancelárie JUDr. Jána Čarnogurského ml., avšak rovnako som im nič priaznivejšie na obhajobu bývalého konateľa nemohla oznámiť. Taktiež sme požiadali o audit auditorskú spoločnosť, ktorá naše podozrenia z nepreukázaných dokumentov potvrdila. Konkurzná správkyňa podala niekoľko trestných oznámení, zúčastňovali sme sa na vyšetrovaní. Rokovali sme s Tatra Bankou, ktorá bola najväčším veriteľom. V decembri 2005 prebehlo prvé kolo predaja spoločnosti, ktorej súdnoznaleckým posudkom bola stanovená cena 281 170 000.-Sk s DPH. Informačné memorandá a ponuky preberala JUDr. Eva Červeňanská. V tom čase som mala v AK JUDr. Červeňanskej rokovanie, keď prišiel rozhovor s ňou robiť Ivan Haluza z Trendu. Nebola som prítomná, odišla som do vedľajšej kancelárie. Záujemca o kúpu podniku bol až v štvrtom kole, kde bola stanovená podmienka predaja maximálna ponúknutá cena, prípadne najnižšia cena - 30% zo súdnoznaleckého posudku. Najneskorší termín podania ponuky bol 15. 3. 2006 do 12.00 hod, kedy JUDr. Eva Červeňanská oznámila, že máme čakať na prinesenie obálky päť minút pred dvanástou. Potom nastalo vcelku hektické obdobie, keď sa pripravoval podnik na odovzdanie novému majiteľovi. Zmluva o predaji podniku bola vypracovaná 19. 4. 2006. Predaj podniku zabezpečovala výlučne JUDr. Eva Červeňanská a voči nám zaujala takmer informačné embargo. Konečná kúpna cena firmy bola 90 000 000.-Sk s DPH so stanovenou zálohou a jej splatnosťou. Žiaľ, záloha na účet spoločnosti neprichádzala, pribúdali dodatky zmluvy, čo zvyšovalo napätie vo firme, medzi zamestnancami, ktorých mzdy boli v ohrození aj veriteľmi. Zástupcovia nového investora takmer prevzali riadenie spoločnosti, celé dni sme pripravovali podklady k odovzdaniu majetku. Rokovania boli často konfrontačné vzhľadom na nereálne požiadavky pracovníkov investora v neprospech „našej“ firmy.  

          Dalo sa predpokladať, že veritelia zvolajú schôdzu veriteľov a budú iniciovať odvolanie konkurznej správkyne. Na rokovanie si nás pozval v tej súvislosti JUDr. Boris Chovanec. Stretli sme sa s ním aj s Ing. Líškom na Jakubovom námestí v rezidencii kumpánov Petra Sýkoru. Tam som sa s týmto pánom advokátom stretla po prvý raz. Vraj odložme si telefóny do vedľajšej miestnosti. A začal určovať kto a čo a kedy a ako by mal povedať. Ako ešte zvrátiť schôdzu veriteľov, aby sa mohol zrealizovať predaj. Netušila som, v akej je pozícii ak sa o konkurz zaujíma, súvislosti a chápadlá konkurznej mafie poznám až dnes. Ja som mu žiadne moje stanovisko neposkytla, ja som vždy o tom, čo kedy a ako poviem, rozhodujem sama.

          Za daných okolností sme spolu s Ing. Miroslavom Líškom kontaktovali JUDr. Evu Červeňanskú, aby urýchlila rokovanie s investorom a zabezpečila úhrady splátky a kúpnej ceny. Napriek tomu sa situácia nezlepšovala, aj keď opakovane dávala prísluby o čoskorej úhrade. Navštívili sme ju preto opakovane v jej AK v Bratislave a vycítila som, že o všetkých informáciách neviem, nepoznala som ich vzájomné kontakty z minulosti ani iné prepojenia, nakoľko mi nikto z nich na moje otázky  neodpovedal. Na otázky smerujúce k môjmu zaťovi už vôbec nie. Rokovanie bolo konfrontačné, Miroslav Líška vyčítal advokátke jej rokovania s investorom v zahraničí, čo ona popierala. Vtedy som vytiahla moje dokumenty, ktoré som si vždy fotila pre prípad, že by sa opäť niekto pokúsil vniknúť do firmy, keďže sme aj taký prípad zaznamenali. Povedala som JUDr. Eve Červeňanskej, že mám kópiu dokumentu, ktorý ona pozmenila. Netušila, že som na túto skutočnosť prišla a zjavne znervóznela, čo mi dala príslušným spôsobom na známosť. Bolo viac ako isté, že s predajom firmy nebolo všetko v poriadku. Dokumenty som jej samozrejme nedala.

          V ten večer ma doma navštívili dvaja svalnáči. Prišli si po dokumenty. Oznámila som im, že žiadne nemám a tak arogantne a výhražne zjednávali ďalej. Tlačili sa do môjho domu, čomu zabránil môj manžel. Nechcem domyslieť, ako by konali, keby nebol vtedy doma. Za stratu času a prácu požadovali 100 000.-Sk. Tie som ja k dispozícii nemala. Manžel odišiel pre požadovanú čiastku a peniaze im vydal. Netuším, skutočne netuším, kto tých gaunerov poslal!!! Kontaktovala som môjho zaťa, ktorý bol nepochybne z tej udalosti prekvapený a na druhý deň som peniaze obdržala naspäť. Zároveň sme spolu s Ing. Miroslavom Líškom navštívili pána, ktorého poznám ako Balvana, a viem, že je priateľom Borisa Chovanca, či nevie o mojej návšteve. Ja som sedela v aute, stretnutia s ním som sa nezúčastnila. Ale po príchode Miroslava Líšku som vedela, že sme sa nič nedozvedeli, on o ničom nevedel. Mala som konkurzu práve plné zuby. A potom už veritelia na svojej schôdzi rozhodli o odvolaní konkurznej správkyne.

Za nového správcu bol ustanovený Prvý správcovský dom k.s. Bratislava. Na moju požiadavku o úhradu posledných faktúr mi obratom odpovedal pán prokurista, že vlastne ani nemá vedomosť o tom, či som v tej firme niečo urobila. Dúfam, že im tá čiastka mojej pohľadávky pomohla k prosperite firmy. A kto nakoniec Idea Novu s.r.o. získal späť?
RHO Handels GmbH , Garnisongasse 4/10
Garnisongasse 4/10
1090 Wien
Geschäftsführer
Herrn Dr. Niederkofler Paul
Einzelperson
alleinvertretungsberechtigt !

          Z môjho archívu som teda na stôl položila všetky dostupné dokumenty, ktoré súvisia s týmto konkurzným konaním. Jednym z nich je Dodatok č.2 ku zmluve o predaji podniku uzavretej dňa 19. 4. 2006, ktorý zároveň dokladám.  
Predávajúci: JUDr. Božena Ilavská, advokátka, správca konkurznej podstaty úpadcu IDEA NOVA s.r.o. v konkurze, zast.: JUDr. Eva Červeňanská, advokátka
Kupujúci :REALITY-OBCHODNÁ, a.s. Vajanského 6, 911 01 Trenčín
Zastúpený Miroslavom Dokupilom, presedom predstavenstva
Meno pána Miroslava Dokupila ma do dnešných dní nikdy nezaujímalo, nikdy som ho osobne nestretla a nikdy som sa s ním nerozprávala. Zaujímal ma ako investor, nie ako osoba.

 

Po rokoch konečne nachádzam odpovede na moje otázky:

27. 7. 2007 PLUS 7 dní: Čoho sa bojí? / Miroslav Dokupil/

Dvadsaťdva firiem v Česku, tridsaťjeden na Slovensku!
...povráva sa, že je mečiarov utajený kôň. Jeden z najvplyvnejších hráčov v dražbách a biznise...
Človek, ktorého švagra zabaleného v igelite vykopala polícia pri vyšetrovaní aktivít dubnického podsvetia, ktorého zatkli kukláči, vyhoreli mu autá i motorest Zubor, v tom čase prenajatý známej speváčke Jadranke Handlovskej. Koncom minulého roka tento nenápadný podnikateľ so silnými dioptriami, v minulosti rád nosiaci šuštiaky, upozornil políciu, že mu hrozí nebezpečenstvo. Prestal komunikovať cez telefón, zmizol zo Slovenska....
„Vediem spor o Elektrosvit Nové Zámky, minulý rok som sa prihlásil do konkurzu o nitriansku fabriku Idea Nova. Pravdepodobne na základe toho sa spustila reakcia, že som niekomu skrížil plány a vstúpil do biznisu. Zatkli ma kukláči, predviedli na výsluch do Bratislavy. Dostal som informácie, že sa pripravuje na mňa väzba.
Podľa našich informácií sa o pána Dokupila zaujímajú vyšetrovatelia špecializovaní na boj proti korupcii a z úradu boja proti organizovanému zločinu... Koniec citátu.

Pán JUDr. Boris Chovanec, pani JUDr. Eva Červeňanská!

          Vy ste nám také závažné fakty ohľadne konkurzu zamlčali? Vy ste nás ako svojich pešiakov ponechali v centre diania? Vy ste vždy potrebovali pred sebou štít? Obeť? A potom dôkazný materiál a jeho vlastníka likvidovať? Ja kam s mojou rodinou ujdem pre Vami a ostatnou mafiou? Aby sme predýchali Váš teror, aby sme mohli dôstojne žiť? Viem, ak by prehovoril Peter Sýkora, bola by to silná káva, podstatne silnejšia, ako je tá moja, preto ho všemožne chránite. Váš cynizmus je bezhraničný. Odpoveď od Vás samozrejme nečakám. Ani tú, kto na mňa poslal tých gaunerov pre dokumenty o predaji podniku. Odpovedáte mi denne Vašimi postojmi. To, že absurdným spôsobom likvidujete moju rodinu ešte neznamená, že zlikvidujete všetkých. Všetkých nezlikvidujete, ani neumlčíte. A Vy to veľmi dobre viete.

Topky.sk 17.12.2007: Slovenský miliardár Dokupil: Pred mafiou utiekol do Českahttp://www.topky.sk/gl/40557/1/Slovensky-miliardar-Dokupil--Pred-mafiou-utiekol-do-Ceska-

„Naposledy do cudziny ušiel pred rokom a pol. Niekto mu zapálil pred sídlom firmy auto, telefonické vyhrážania, prenasledovanie záhadnými autami a návštevy vydieračov nebrali konca. A na dovŕšenie všetkého tvrdí, že mafia si kúpila jedného z jeho spolupracovníkov. „Teraz už viem, že mu sľúbili 10 miliónov. Podal na mňa vymyslené trestné oznámenie. Bez problémov by som ho vyvrátil. Ale hrozilo mi zatknutie. Niektoré moje firmy by to nemuseli vydržať... Tak sa na Slovensku likviduje konkurencia,“ hovorí Dokupil...
...„Budem žiť ako človek. Odmietam agresívne prostredie na Slovensku a mafiánske praktiky. V Česku je to predsa len iné, tam podnikateľov šklbú pierko po pierku, na Slovensku ho hneď zarežú.“ V Česku chce zapustiť korene. Preto výnimočne hovoril s Nedeľňajším Bleskom... koniec citátu.

          Pán  Dokupil, aj ja domnievam, že na Slovensku je agresívne prostredie a mafiánske praktiky. Len na úkryt v ČR, či kdekoľvek inde nemám tie poctivo zarobené miliardy.  Aj gauner Peter Sýkora sa išiel ukryť do ČR, alebo Thajska, čo ja viem, keď je v utajenom režime. On ale nezobral, ako Vy. do úkrytu so sebou manželku a deti. On si pribalil len  „záchrankyňu života“. Svoju rodinu tu zanechal ako sústo mafiánskym gaunerom. A tí si to sústo vychutnávajú dokonale. Veď Peter Sýkora pohrozil, že zlikviduje....on zmizol a jeho vykonávateľov tu zanechal. Ale nakoniec veď Vy to poznáte!

Blesk.cz: Slovenský miliardář našel úkryt před mafií v Čechách
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-pribehy/128057/slovensky-miliardar-nasel-ukryt-pred-mafii-v-cechach.html

Když slovenský miliardář Miroslav Dokupil (40) utíkal před třemi lety do Čech, měl v patách mafii a její vyděrače. Utéci musel. Hrozili mu fyzickou likvidací a vypálením domu. Miroslav Dokupil to má teď domů, »přes čáru«, jak žertem říká, o něco víc než deset kilometrů. „Možná i proto tlak ze Slovenska na moje podnikání stále trvá,“ krčí rameny. Podle jeho slov se mafie přerodila. „Už to nejsou »hrubokrkí« (slovensky – muži s býčí šíjí, pozn. aut.) s pistolemi jako v devadesátých letech. Dnes si konkurence zaplatí policii, soudce a možná i další instituce.“... koniec citátu. Ak to tvrdí pán Dokupil, niečo na tom asi bude! Tiež to tak cíti moja rodina. Sýkora zaplatí všetko. A koľko treba. Ako vždy. Aj nám hrozili, pán Dokupil!

O Miroslavovi Dokupilovi z Púchovských novín 23. 11. 2010:

... je zrejmé, prečo vznikla zmluva o budúcej zmluve k nájmu v starom dome kultúry, ale naprí­klad aj to, prečo politickú volebnú reklamu s hlasom Roberta Fica na propagáciu Pavla Crkoňa vysiela rozhlasová stanica vo vlastníctve Dokupilovho brata Mariána. Miro­slav Dokupil si totiž za súdneho exekútora k exekúcii majetku vlastnej spoločnosti vo svoj vlastný prospech vybral exekútorský úrad JUDr. Pavla Crkoňa v Trenčíne...koniec citátu

Pani JUDr. Eva Červeňanská:

          Všetky Vaše prepojenia na osoby ako je Miroslav Sýkora, Jozef Oleš, Miroslav Dokupil a ostatné veľké ryby vypisovať nebudem. Už desivé je pre mňa to, že s pani advokátkou Zuzanou Puškárovou v Štrkopieskoch Gabčíkovo, ktorú tam nainštaloval Peter Sýkora ako jeden z odkazov pre mňa, že neprerazím, ste rovnako spolupracovali. Uvedomujem si, že mi neodpustíte moju výpoveď pri vyšetrovaní konkurznej správkyne Idea Novy s.r.o. v konkurze v jej prospech. Ani to, že mám prehľad o Vašich praktikách.    
Pre mňa je podstatné v tejto súvislosti toto:

MERCATURA s.r.o. Nová Dubnica v konkurze
Spoločníci: Ladislav Balucha od roku 1998, aj štatutárny orgán !!!
Konkurzný správca od roku 1999: JUDr. Eva Červeňanská, odvolaná v roku 2010 !!!

Ladislav Balucha bol spoločníkom v Reality PS-SK, s.r.o. a v ďalších obchodných spoločnostiach spolu s : MIROSLAVOM DOKUPILOM !!!

Pani JUDr. Eva Červeňanská, JUDr. Boris Chovanec, komplici Petra Sýkoru!

Vy si ako nažívate? Lebo my ako Čenkovej deti. Poznáte, či ste zabudli?
Po smrti horára Čenku zostáva jeho žena a deti  bez akýchkoľvek prostriedkov a bez strechy nad hlavou...presne ako žena a syn Petra Sýkoru. Až na to, že on nebol horár ... a v tých tridsiatych rokoch bola chudoba. A dnes je tu Mafia...!

Ing. D. B.
Vladimír Pavlík

    Facebook


Hlavná stránka