"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Svedectvo bývalej mafiánovej svokry – 3. časť

Gorila II

              

          Vážení čitatelia, priatelia, až dočítate túto tretiu časť tak pochopíte, že Gorila nikdy nebude vyšetrená. Dôvod je vcelku jediný: goriliaci nebudú vyšetrovať goriliakov, lebo práve goriliaci rozhodujú o tom, kto bude riadiť Ministerstvo vnútra SR, Generálnu prokuratúru SR, Ministerstvo spravodlivosti SR a im podriadené zložky. Treba si uvedomiť, že „zvrchovaná“ a „svojbytná“ Slovenská republika je jeden zločinecko-zlodejský moloch o ktorom rozhodujú zločinecké vlády, zločinecké parlamenty, zločinecké finančné skupiny a im podriadené zločinecké štátne orgány. Za Otca národa sa tu považuje zločinec, zlodej a zakladateľ ponovembrového štátneho terorizmu Vladimír Mečiar. Práve za jeho vlády sa organizovaný kriminálny zločin stal dieťaťom a mladším súrodencom politicko-ekonomického zločinu. Vláda, ktorá sa stala súčasťou štátneho terorizmu, parlament, ktorý sa stal súčasťou štátneho terorizmu, Ministerstvo vnútra SR, ktoré sa stalo súčasťou štátneho terorizmu, Generálna prokuratúra SR, ktorá sa stala súčasťou štátneho terorizmu, Slovenská informačná služba, ktorá sa stala súčasťou štátneho terorizmu, Ústavný súd SR, ktorý sa stal súčasťou štátneho terorizmu a doteraz sa od tohto biľagu neočistili. A ponížené, zbabelé hoviadka slovenské, ktorým zločinci, zlodeji a neskorší štátni teroristi vsugerovali, že sa stali svojbytným a svojprávnym národom, hoci im už nič nepatrí, sú spokojné. Aspoň sa tak tvária. A tí, ktorí nahlas kričia, sú extrémisti, neonacisti, fašisti, antisemiti...

Vladimír Pavlík

Gorila II, alebo ako funguje mafia

          Keď internetom koloval spis Gorila, ja už vtedy som mala jeden podobný, autentický, nefalšovaný spis v dcérinom dome, a neskôr v trezore.. Keď ho odmietli vyšetrovatelia, odniesol si ho Tom Nicholson. So slovami – toto je Gorila II. Tie mená v ňom poznal dôvernejšie ako ja. Mafia má presnú štruktúru a mafiáni si len namýšľajú, že sa tratili v dave. Mafia má svojich šéfov, podriadených šéfom, poskokov v štatutárnych a dozorných radách obchodných spoločností a biele kone. Vymyslí sa názov obchodnej spoločnosti, určí sa sídlo podľa ústretového daňového úradu, výšku fiktívnych faktúr a súm na zmluvách určí podšéf komunity aj cieľovú obchodnú spoločnosť. Firma s daňovými nedoplatkami putuje na bieleho koňa, a DPH k vyvoleným. Navzájom sa musia rešpektovať, zachovávať mlčanlivosť a najmä poslušnosť. Tých listín a ucelených spisov, ako iných dôkazov bolo veľa a preštudovať to bolo časovo veľmi náročné. Naviac som sa obávala, že gauneri by sa ich mohli zmocniť. Keď ponúkali len milión za doklady a dva milióny za telefón, vedela som že sú to privandrovalci od rôznych odnoží a neposlal ich môj exzať. On je veľkorysý, taká suma je pre neho zanedbateľná. Oddelila som si preto listinné dôkazy o majetku môjho exzaťa, obchodných transakciách a účtoch, ktoré by mohli preukázať jeho životnú úroveň a rovnako vyvrátiť jeho klamstvá a obštrukcie pri dokazovaní vo veci návrhu na zvýšenie výživného pre môjho vnuka. Nepotrebovali sme dosiahnuť to, aby kopíroval môj vnuk životnú úroveň svojho otca, lebo taká ho už dávno unavila, potrebovali sme len málo, a to, aby si jeho otec splnil zákonom stanovenú povinnosť a o svojho syna sa primerane postaral. Exzať vedel, že moja dcéra je chorá, a pracovať nemôže. A svoje úspory vložila do rekonštrukcie rodinného domu, tak ako to nariadil. Pokiaľ ona so synom strádala a hľadala východiská, ako preklenúť situáciu do rozhodnutia súdu, môj exzať sa vyvážal v luxusnom Bentley po Prahe, do Bratislavy  na obchodné rokovanie ho prepravovalo súkromné lietadlo a rehabilitoval v najluxusnejších prímorských destináciách. Na tom by nič nebolo, pokiaľ by synovi neutiahol opasok práve tak, ako naša vláda občanovi, a nechal mu dýchať. Mafia je zvláštna komunita darebákov. Sú medzi nimi však aj takí, ktorými vie zalomcovať svedomie. A posielali anonymné odkazy. Pravdivé. Pomohli nám a ďakujem.

          V nájdených dokladoch som začala listovať podrobne. V obchodnom registri som prešla viac, ako 800 obchodných spoločností. Veľmi vzácne boli najmä exzaťovou rukou písané poznámky. To sú veci, ktoré v účtovníctve nikto nenájde. Za každou tou listinou som mala dôvod vstať a odísť na políciu. Čo krok mafiána, to úbytok v štátnej pokladni. Nechápem, kde berú biele goliere tú drzosť, tú istotu o svojej beztrestnosti, o svojej moci nad všetkými.

          Musela som sa veľmi snažiť na obsah dokumentov na chvíľu zabudnúť, a stotožniť sa s inštitútom tzv. blízkej osoby, za ktorú som chcela exzaťa považovať vzhľadom k tomu, že mi dal vnuka. Inteligentného, empatického, pokorného, ktorý stál po boku svojej matky a vzájomne sa podporovali na ceste horúcim peklom, ktoré im pripravil ich otec a exmanžel. Ako občan som bola už dávno povinná v prípade, ak som zistila podozrenia z trestnej činnosti kontaktovať orgány činné v trestnom konaní. Túto možnosť som akceptovala len v prípade, ak nebudem inak schopná preukázať svoje tvrdenia o majetnosti exzaťa. Brala som v úvahu aj ďalší fakt, a to, že tu vyrastá môj vnuk, a nechcela som, aby bol jeho život ovplyvnený tieňom z činnosti jeho otca. Žiaľ, aj s touto skutočnosťou sa môj vnuk a moja dcéra budú musieť vyrovnať. Mafia je totiž veľmi nebezpečná pre nás všetkých a treba sa jej raz a navždy zbaviť.

           Za úder pod pás som považovala kroky právneho zástupcu. Na jeho amorálnosť a absenciu dodržiavania sľubu advokáta som bola pripravená už z čias pred rozvodom. Že sa postaví na stranu odporcu proti môjmu vnukovi, ktorý vyrastal pred jeho očami by ma nenapadlo ani v najhoršom sne. V listinách som našla, že bol jeho právnym zástupcom v trestných veciach. Vtedy však obhajoval svojho klienta z podozrení zo závažných majetkových deliktov a vtedy je možné akceptovať aj kroky advokátov, keď použijú na obranu čokoľvek. Aj umenie z ostrých nábojov vyrobiť v dôkaznom konaní slepé. Napríklad. Ale klamať vedome o nemajetnosti svojho klienta, čím existenčne likviduje jeho syna,  klamať vedome sudcovi do očí je obraz právnickej morálky jedincov AK.   

          Keďže so súdmi som doteraz nemala veľa skúseností, stačili mi aj doterajšie, aby som mohla poznať, ako si štátni úradníci neplnia svoje poslanie na dobre platených stoličkách.
Namiesto toho, aby som svoj čas venovala vydieranej, okrádanej rodine, mohla pracovať a zarábať, chodila som ako stopársky psík a suplovala štát. Ak by si plnil svoje povinnosti štátny úradník v Obchodnom registri a na Daňovom úrade, nemali by to podvodníci také jednoduché. Ak by si zodpovední plnili svoje povinnosti, Obchodný register by bol zdrojom ďalších príjmov do ŠR. V zmysle zákona kto si neplní povinnosti a viac ako dva roky nezakladá do Zbierky listín príslušné dokumenty, mal by byť sankcionovaný pokutou až do výšky 3 300 Eur. Chcela by som vidieť, koľkí takto boli sankcionovaní za porušenie zákona. Pán minister financií môže naplniť stranu príjmov štátneho rozpočtu o milióny. Ak by daňoví úradníci nerobili miestne zisťovanie odpočtov DPH pri kávičke v reštaurácii, ak by občas skontrolovali daňovníka, ak je viac zdaňovacích období za sebou nasledujúcich v hlbokej strate a so záväzkami voči štátu, ak by účtovné výkazy a daňové výkazy boli hodnoverné, súdne konania by boli efektívnejšie, rýchlejšie, ušetrili by  prácu sudcom, ušetrili by sme finančné prostriedky zrýchlením súdnych konaní, odstránili by sa problémy pri dokazovaní  príjmov, veľkosti obchodných podielov tunelárov, a tým aj zreálnila vymožiteľnosť práva oprávnených v súdnych konaniach. Keďže toto na Slovensku nefunguje, existuje dôkazová tieseň, a oprávnený proti povinnému je v značnej nevýhode.     
Takže som teda musela začať zaoberať aj smskami v telefóne, ktorý exzať doma zanechal. Samozrejme, len keď nebol doma môj vnuk. Bolo to ešte jeho tajomstvo a snaha chrániť otca. Aj keď by to malo byť vlastne naopak. Ale múdrosť občas predstihuje vek a to je dobre. Bola to náročná práca, musela som ku každému telefónnemu číslu priradiť meno. O tri dni som mala prehľad o tom, že som čím ďalej, tým vo väčšej šlamastike. Boli to mená z Gorily, ľudia z politických strán, z vlády, z parlamentu, z prestížnych advokátskych kancelárií, z bánk, z podnikateľských kruhov, vzájomne niektorí z nich podľa môjho podozrenia korumpujúcich, obchodujúcich na hrane zákona či ďaleko za hranou.        

A tak som si prešla Obchodný register znova. Zaznamenala som aktívne upratovanie vo firmách môjho exzaťa, ako aj v ďalších firmách, viacmenej prepojených, aj s právnickou posilou. Nič im to však nie je platné, dôkazy sú v mojich rukách. Môj exzať už úspešne opäť podniká, ako inak, na Slovensku aj v ČR. A ako ho poznám, pokračuje v tom rovnako, ako pred ochorením skončil. Vidieť, že už pokročili a prichádzajú do hry spoločníci z daňových rajov. Reťazenie firiem teda pokračuje. Dôkazy o tom, ako reťazením firiem tie fiktívne odchádzali do stratena s nevyčísliteľnými dlhmi voči štátu nie je problém predložiť. Podľa mňa daňový systém neskrachoval len nedávno. Ten skrachoval skôr, ako začal. To som sa dočítala z tých dvoch igelitiek, čo mi pred dverami nechal ďalší z nespokojných, aj keď ešte bojazlivý. Veď daňové priznania mnohých v Bavorákoch s Breitlingami na rukách vykazujú vysoké straty dodnes. Neplatenie daní, vysoké nároky na vratky DPH je takmer neudržateľný vývoj. To im však nestačilo. Najskôr sprivatizovali to naše spoločné. Potom vytunelovali štátne firmy a skupovali pohľadávky. A mali svojich právnikov, ktorí spisovali zmluvy. Likvidovali  účtovníctva firiem, lebo pohľadávky postupovali. Mohli čakať na rozhodnutia súdov a inkasovať istinu s príslušným úrokom. Veď boli nabalení. Firmy išli do likvidácie aj pred termínom splátok dlhopisov, veď v bankách  mali svojich spriaznených. Všetci, ktorí nás tu ožobračovali, by mali čo najskôr niesť za svoje skutky zodpovednosť.

          Ešte počas aktívnej činnosti som mala svoj sen. Ako to robia a kto ich školí, tých skorumpovaných tunelárov v bielych golieroch. A ten sen sa mi konečne splnil. Nevadí, že za cenu privysokú, lebo rana päsťou rovno medzi oči od najbližšieho dlho bolí. A keď sa dostane človek na samé dno, lepšie si vychutná vznášanie sa v oblakoch. Chce to len vydržať. Dnes viem presne, aký je ten proces tunelovania nášho spoločného majetku jednoduchý a primitívny. Zvládne ho aj ten najhlúpejší nagelovaný nevzdelanec. Stačí mať pri sebe tie správne telefónne čísla. To je podstata. Určite už viem, čomu sa budem venovať. Budem v Obchodnom registri vždy, keď príde termín zakladania daňových priznaní do Zbierky listín. A budem ich nezištne tunelárom nahlas čítať. Aj medzi riadkami. Ak si nesplnia svoju povinnosť požiadam kompetentných, aby im to patričným spôsobom pripomenuli. Možno sa naplní aj štátna pokladnica. Zvlášť budem pozorná na všetky obchodné spoločnosti, v ktorých sa čo i len mihne môj exzať. Budem mu držať palce, aby sa mu vylepšila tá dnešná situácia, keď musí živoriť. Ak sa mu neprilepší na základe jeho podnikateľských aktivít a bude naďalej hladovať, ja to zistím. Čísla nepustia. Ak skrachuje, pošlem mu chlieb, aby nehladoval. A kúsok tepla. Aby nemusel prespať v spacáku, až mu odpoja plynovú prípojku.    

          Často a dlhodobo som čítala čo píše Vlado Pavlík. Expresívne. Zrozumiteľne. Určite sa to mnohým nepáči. Lebo pravda svinsky provokuje. Ak je vykričaná mocným, tak je aj nebezpečná pre autora. Ja nemôžem inak, len jeho slová podporiť. Žiaľ, je to tak, ako píše. Východiskom z chudoby je občas sociálna samovražda Ako dôsledok neschopnosti vladárov postarať sa o občana. Valcuje túto spoločnosť alkoholizmus, závislosti, psychiatrickí pacienti, bezdomovci, armáda nezamestnaných, chudobných dôchodcov, osamelých matiek s deťmi na hrane existenčných možností, vysoké počty rodín v hladových dolinách a zopár oligarchov, ktorí sa im už aj nahlas rehocú rovno do tváre. Nedostupnosť zdravotníckej starostlivosti, nemocnice bez liekov, strava ako pomyje v nich, drahé lieky pri okienku u lekárnika, drahé školy, drahé a nedostupné takmer všetko. Nie každý je schopný uniesť bremeno, ktoré nám  uviazali. A oprátku priťahujú na posledný gombík.

          Verím, že je dostatok dôkazov o tom, že u nás riadila konkurzná mafia, pozemková mafia, že daniari pomáhali rýchlozbohatlíkom, že to, čo sme vybudovali pred 89. rokom skončilo v rukách neschopných, arogantných lenivcov, ktorým sa nechce pracovať. Ak by si vyskúšali, ako je dobre v prírode pri zberaní kláskov, výsadbe stromčekov, pri jednotení repy, či mrkvy, alebo zbere zemiakov, pri dojení kráv, či obrábaní pôdy, nikdy by ich nenapadlo okradnúť robotníka, poľnohospodára, učiteľa, matky s deťmi, dôchodcov, zdravých, a už vôbec nie chorých.  

          Bola som v proteste. A vedela som prečo. Neviem, či sú presvedčení aj niektorí aktéri a organizátori protestov, či vedia povedať prečo sú v ich čele. Často mi vo verejnej diskusii neodpovedali. Alebo len zopár nesúvislých, nič nehovoriacich fráz bez argumentov. Ja viem, prečo pôjdem opäť protestovať. A prečo som nebola štrngať. Tie ksichty vo VPN minimálne na mojom pracovisku nemali morálne právo kádrovať a vymieňať na postoch starých za nových, im poslušných, oddaných. Kedysi sme všetci mohli a museli pracovať. Dnes nás posielajú na neschopné úrady práce, či do predčasných dôchodkov. Na nás šetria, posielajú nám almužnu, zdierajú nás, na sebe nešetria. Zlatými padákmi a nehoráznymi platmi nám odkazujú, že sme tu len na panskom. A majú žalúdky presne také, ako my..

          Ja nie som antikomunistka, aj keď mám k vedúcej KSS mnohé výhrady. A komu komunisti ublížili, nech sa láskavo ospravedlnenia. Neviem si predstaviť, aby som ja čučala za mrežami za to, že nie som spokojná s vládnutím vyvolených, ktorým som dala svoj hlas a nahlas im to poviem. Ale u nás je všetko možné. Beztrestnosť a spravodlivosť je priamoúmerná výške kont beztrestných a spravodlivých. Som sociálne orientovaná, viac hľadiaca doľava, a najmä tí ma sklamali. S Breitlingami na rukách nemožno prehovoriť k chudobe. A u nás je chudoba.

          Ja budem vždy akceptovať a vyznávať, že robotnícka trieda je tá, ktorá tvorí hodnoty, tá, ktorú vládnuci likvidujú, ktorú si nevážia, ktorej hodnoty nechránia,  ňou vytvorenými hodnotami nehospodárne a neodborne nakladajú. Slovom, aj robotnícka trieda im je ukradnutá rovnako, ako všetci občania.

     Ja budem vždy na strane opačnej od oligarchov, finančného kapitálu, ktorý je vo svojej podstate amorálny, vyhovárajúci sa na hospodársku krízu, ktorý vyfabrikoval chudobu, neprispôsobivé komunity, možno radikalizáciu spoločnosti. Už dlho sa nemáme dobre. Za 23 rokov zbedačovania je potrebné pre vládnuce garnitúry konečne vystaviť účet. Mandát sme im dali, a oni s ním hazardovali. Ja osobne sa pod každý takýto účet podpíšem. Lebo včera bolo neskoro.    

Ing. D.B.


    Facebook
Hlavná stránka