"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Svedectvo bývalej mafiánovej svokry – 24. časť

Zločinci a vlastizradcovia založili pre seba a pre cudzinu samostatné Slovensko za účelom jeho rozkradnutia a zapredania vlastného národa


          Až budete vážení čitatelia čítať túto časť a pozerali Ste pritom pompézne oslavy tzv. slovenskej zvrchovanosti, skúste si tipnúť, koľko zločincov, zlodejov a vlastizradcov bolo prítomných na slávnostnom akte vyznamenaných či slávnostnom koncerte? Mnohí z nich sú priamo zodpovední za dnešný stav, za všetko, o čom sa dočítate v tejto časti. Zvrchovanosť s holým zadkom, keď občania vlastného štátu sú sluhami či otrokmi cudziny a domácich zločincov a vlastizradcov. Spolčili sa s cudzou štátnou mocou pri páchaní tých najodpornejších zločinov – LIKVIDÁCIOU ŽENSKOSTI, LIKVIDÁCIOU RODINY A LIKVIDÁCIOU VLASTNÉHO NÁRODA, keď za cca 70 rokov budeme menšinou vo vlastnom štáte.

          V časoch vulgárneho a drsného hitlerovského fašizmu a nacizmu po príchode do koncentračných táborov, ženy, ktoré nešli priamo do plynu, dohola ostrihali a vyholili. Aby takto potupili ich ženskosť, aby im dali na vedomie, že sú len číslami, ktoré im vytetovali na ruku. To slovenské zvrchované ponovembrové SS – gestapo je už modernejšie a sofistikovanejšie. Už nepotrebujú koncentráky, ani plynové komory, ženy už nepotrebujú strihať dohola, ani ich oholiť. Dnes im k tomu stačia tzv. nevyhnutné ekonomické reformy, ktoré nasledujú vždy po vykradnutí a vytunelovaní štátu predchádzajúcou koalíciou  – a vedomé nevytváranie ekonomických podmienok na rodenie detí. Aj takto sa dá robiť genocída – postupná a plíživá, lebo to, čo malo ísť na rozvoj rodiny a demografie, to sa vedome a cieľavedome rozkradlo a naďalej rozkráda. Sofistikované a zreformované SS – gestapo už zašlo do takých absurdít, že aj sociálne samovraždy a duševné vraždenie považuje za súčasť nevyhnutných ekonomických reforiem – a život, vlastného slovenského občana pre nich nič neznamená.

          Súčasťou tejto časti budú aj autentické dokumenty ktoré sú svedectvom toho, že vykrádanie štátneho rozpočtu a daňové úniky sa robili vedome, cieľavedome a s jasným úmyslom. A táto časť tohto písaného dokumentu by mala ukázať neoboľševickej, štátno-teroristickej a mafiánsko-zločineckej organizácii Smer, kde majú hľadať rezervy – a nie okrádať vlastných občanov. Lebo toto sa vzťahuje na všetky politické strany, ktoré tu od Novembra 1989 tvorili koalíciu!!!   

Mafiánska demokracia! 

          Je nový rok a ja si neustále kladiem nástojčivú  otázku, čo nás to vlastne po roku 1989 postretlo. Pre niektorých chvíľkové opojenie z pocitu  sa voľne nadýchnuť, pre niektorých to znamenalo koniec výhod, čo poskytovala KSČ svojim verným, pre iných blahobyt. Živiť sa prácou bola výsada našej generácie, povinnosť pracovať bola samozrejmosťou. Potom prišiel Mečiar s myšlienkou, že náš nový štát potrebuje našu, teda slovenskú kapitálotvornú oligarchiu. A ja som odvtedy len bezmocne a s úžasom registrovala, ako a z koho sa tá vrstva vytvára. Boli to ľudia práce, z ktorých sa stali multimilionári za pár mesiacov? Boli?  Neboli. Stretli sa, a vymenili si svoje telefónne čísla. Rozvrstvili sa všade. V bankových inštitúciách, energetických gigantoch, v štátnych podnikoch, v Slovenskom pozemkovom fonde, na polícii, na prokuratúre, na súdoch, v advokácii, na daňových úradoch, v auditorských spoločnostiach, slovom všade. Symptomatickým príkladom je pre mňa istý pán Alexander Rezeš, ktorý na poznámku novinárky, „že je jedným z najbohatších Slovákov“ povedal pre mňa nezabudnuteľnú vetu - Ja som proste cely môj život poctivo pracoval!

          Dvadsať rokov samostatnosti Slovenska núti väčšinu z nás k zamysleniu. Čo sme dostali za dvadsať rokov od tých, ktorí za nás rozhodovali na základe našich mandátov, my občania? Dostali sme opraty a vzali nám slobodu a istoty. Klamú nám do očí a my to vieme. Napriek tomu pokorne pristúpime k volebnej urne a slávnostne vhodíme do nej svoj ortieľ. Je jedno či červený, modrý, zelený.  Zapácha rovnako. Ak čo najskôr nevyvetráme, zadusíme sa!

          Nostalgicky som si listovala v dokumentoch z Daňového riaditeľstva a Ministerstva financií SR od môjho anonymného darcu. Je to presne dvadsať rokov od ich datovania. Symbolické. Nostalgicky som si zaspomínala na tie časy, keď sme študovali nové, či novelizované  zákony v roku a po roku 1993, keď sme sa trápili nad zložitou dépehačkou, daňami, keď sme sa často preli s daňovými úradníkmi v názoroch, čo je daňové a čo nedaňové. Názorová rovina účtovník verzus daňovník pre mňa bola večným zdrojom sporov a nepochopení. Ak by dane mali vychádzať z účtovných záznamov, potom by nemohli daňoví pracovníci určovať priority. Opak sa stal však pravdou. Po dvadsiatich rokoch mám možnosť chápať  dovtedy nepochopiteľné. A konečne sa dopracovať k odpovediam na moje otázky odbornej praxe. Dnes konečne chápem, prečo sa tak často zdôrazňovala požiadavka mlčanlivosti daňových úradníkov. Daňové zákony akoby boli pripravené pre zdieračov tohto národa. Kým úradníci plodili zákony deravé ako ementál, finanční oligarchovia sa im smiali do tváre a rabovali. Výrastkovia, ktorí nás ničím múdrym a odborným neobohatili, určovali chod našich dejín. A my sme sa im pokojne a nečinne prizerali. Aj im prisluhovačom, štátnym úradníkom, poslancom, politikom, účtovníkom, daňovým pracovníkom, čo nás, občanov zradili, ako Judáš zradil za tridsať strieborných. Dnes už viem, akým spôsobom zasadli chlapci z montérok a embéčiek do svojich mercedesov v naškrobených bielych golieroch. Dnes už viem, ako to bolo so Slovenským hodvábom aj Konzervárňami v Stupave, ako sa privatizovalo v Emersone Častkovce, BAZke Bratislava, Chirane Stará Turá, či v iných štátnych podnikoch, a koľko záväzkov privatizovaných podnikov sa odpúšťalo, kam sa podeli naše družstvá a štátne majetky, prečo sú prázdne kravíny a vyprahnuté polia. Kto a akým spôsobom určoval dotácie do pôdy a kto mal neskoršie profity z nich. Ako sa naše štátne, spoločné pretransformovalo do tučných kont vyvolených a spriaznených podnikateľských skupín.  Mafiáni sa nezastavia pred ničím vediac, že ani štátna moc ich nezastaví pred ničením našich hodnôt. Štátna moc skôr perzekvuje nepohodlných, vymožiteľnosť práva je pre občana nedostupná, spravodlivosť je závislá od výšky bankového účtu. Pred rokom 1989 bolo rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve považované za jeden z najzávažnejších trestných činov. Dnes je takmer potrestaný každý, kto na bezbrehé rozkrádačky vyvolených poukáže. Polícia a prokuratúra ochraňuje darebákov.

          Zo získaných dokumentov je zrejmé, že príslušné ustanovizne, ktoré mali chrániť majetok občanov danú úlohu už v prvopočiatku nezvládli. Je z nich zrejmé, že finančné skupiny boli v predstihu pripravené zneužiť vo svoj prospech nedokonalé zákony, ktoré zodpovední upravovali a novelizovali za pochodu. V roku 1998 Ústredné daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky vydáva pod č.j.IV/320/249/99/Her zo dňa 14.12.1998 „Metodické usmernenie k oznamovaniu podozrenia zo spáchania trestného činu podľa §-125 trestného zákona“. V tomto usmernení sa okrem iného uvádza obsah skutkovej podstaty trestného činu skresľovania údajov v hospodárskej a obchodnej evidencie. Pracovníci daňového úradu boli povinní oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, ak daňový subjekt nahlásil do Obchodného registra ako svoje sídlo adresu, na ktorej sa skutočne nezdržiaval. Usmernenia sa síce vydávali, avšak práve tak vtedy ako dnes sa nerealizovali. Mnohé adresy sú smetiskom nepotrebných obchodných spoločností, nezaujímajú však ani políciu, ani daňových úradníkov. Vznikali fiktívne obchodné spoločnosti s fiktívnym DIČ, ktoré na základe fiktívnych faktúr odčerpávali prostredníctvom DPH zo štátnej kasy naše prostriedky k vlastnému nezákonnému obohateniu. Boli to desiatky, ba stovky takýchto spoločností, ktoré sa vyhýbali akýmkoľvek daňovým kontrolám, nerešpektovali žiadne výzvy správcu daní a ktorí využili čas pre svoje obohacovanie do doby, keď im z úradnej moci boli určené posledné zdaňovacie obdobia.  Nárast stavu daňových nedoplatkov bol zjavný už v roku 1999, bol alarmujúci a pretrváva dodnes. Dokazuje to aj Príkaz riaditeľa ÚDR SR č 7/99/31, ktorý prikladám - na účinnejšie vymáhanie daňových nedoplatkov na základe vývoja stavu daňových nedoplatkov, keď pretrváva ich nárast. Žiadne opatrenia neboli účinné, a ani byť nemohli, ak ich neakceptovali tí, ktorým boli určené, teda pracovníci daňových úradov, či príslušného Ministerstva financií. Zlyhala kontrola, rástla korupcia na všetkých úrovniach, finančná oligarchia si upevňovala svoju moc  cez dobre platený establišment  a stala sa beztrestnou.

          Keď sa začali štátne podniky meniť na akciovky s účasťou štátu, do ktorých boli dosadení partajnícki šašovia, keď začal Fond národného majetku rozpredávať to naše, národné záujmovým skupinám, začalo sa nad slovenskou ekonomikou zmrákať. Občan aj tušil, ba možno aj vedel, že zo spoločného ubúda, a pribúda tunelárom, len dôkazov akosi nebolo. Moje skúsenosti za posledný rok však jednoznačne dospeli k záveru, že o takéto jednoznačné dôkazy kompetentní záujem nemajú, ba čo viac, ak nimi občan disponuje stáva sa pre spoločnosť a jej pohlavárov, rovnako aj mafiánov persona non grata.

          Pochopiť súčasnú situáciu je možné len poznaním minulých udalostí. Sú cestou k východiskám z tohoto neutešeného stavu. A ako veľmi je tento stav neutešený svedčí aj   
ten fakt, ktorý popíšem ako dôkaz prepojenia osôb a záujmových skupín, podnikateľov a politikov, čo im umožňuje sofistikovaným spôsobom ovládnuť podnikateľský trh, a to najmä vo svoj osobný prospech. To, čo platilo pre roky deväťdesiate, platí rovnako aj pre dnešok! V popisovaní obchodnej spoločnosti neoznačujem žiadne osoby ani nekomentujem ich prípadný vplyv na výšku daňových nedoplatkov, lebo ju nepoznám. Avšak vzhľadom na to, že podnikateľská činnosť je proces kontinuálny od založenia obchodnej spoločnosti až do jej ukončenia podnikateľskej činnosti, každý zúčastnený, zapísaný v Obchodnom registri zanechal svoju pečať na pôsobení a výsledkoch každej spoločnosti.
 
Zo zoznamu pracovných materiálov zo dňa 3.5.1999 z ÚDR SR o zrušení kontrolných pások na označovanie spotrebiteľského liehu a subjektoch, ktorým bolo určené posledné zdaňovacie obdobie som ako rodáčka z Trenčína inštinktívne klikla na obchodnú spoločnosť:

Old Herold Ferm a.s. v konkurze Trenčín, deň zápisu 1.5.1992, ZI 187 672 000 Sk !
Štatutárny orgán: Rastislav Machunka, Pavol Chmelina, Monika Ludiková

Vykázaný DN za rok 2003 v Old Herold Ferm a.s. Trenčín predstavoval € 51 915 289 =                   
                                                  1 563 999 996 Sk !!!

18.2.1999 bol na majetok úpadcu vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol menovaný Peter Szivos. od 31.7.2007 bol za správcu konkurznej podstaty vymenovaný Oliver Korec.
V roku 1999 aktivity preberá obchodná spoločnosť sídliaca vo dvore úpadcu:
OLD HEROLD, s.r.o.  Trenčín,  deň zápisu 20.5.1998
Spoločníci: Miroslav Maxon, Rastislav Machunka, Pavol Kašpar, Stanislav Biroš,
Pavol Chmelina.
Výkonným riaditeľom bol Jozef Rea, bývalý poslanec HZD v NR SR !
A zdá sa, že obchodnej spoločnosti sa darí v podnikateľskej činnosti dodnes.  Rastislav Machunka vstúpil ako spoločník do spoločnosti v roku 2010. Aj keď v iných sa nedarilo....

Rastislav Machunka:
LAUGARICIO, a.s. v likvidácii, Trenčín
Daňový nedoplatok za rok 2003 predstavuje € 464 715 = 14 000 004.- Sk

Kto vlastne bol správcom konkurznej podstaty Peter Szívos?
Peter Szivos:.....okrem iného:
Mozitex & Co, s.r.o. v likvidácii Bratislava, založená v roku 1993, zrušená v roku 1998.
Spoločníci : Peter Szivos, Zoroslav Kollár, Peter Sýkora, Juraj Čajko, Jaromír Kopera, Tibor Fuzek, Viktor Jasaň, Tatiana Dobošová, Zdeněk Petráš, Tomáš Merva !!!
Peter Szivos ako konkurzný správca teda mal s najväčšou pravdepodobnosťou podľa môjho PODOZRENIA plniť záujmy konkurznej mafie a nepochybne ich aj plnil! Zoroslav Kollár, Peter Sýkora, Jaromír Kopera, Tibor Fuzek sú toho zárukou.

Pavol Chmelina, :
DONA s.r.o., Veľké Revištia, prevzala majetok Štátneho majetku Veľké Revištia, na základe zmluvy o priamom predaji štátu v roku 1996.
Spoločníci do roku 2011 Miroslav Maxon, BEGRAM, s.r.o, Pavol Chmelina, Michal Šaro
BEGRAM, s.r.o Bratislava – JUDr. Zoroslav Kollár.

AGROPROSPER s.r.o. Kráľov Brod, zapísaná do OR 23.5.1995
Nedoplatok v SP k 31.12.2010 € 334 391 = 10 073 863.-SK !
Pavol Chmelina a Jozef Tĺčik boli členovia DR až do výmazu spoločnosti v roku 2011.
Malokarpatský vinársky podnik a.s. Pezinok
Pavol Chmelina v ňom pôsobil spolu s Vojtechom Tĺčikom!

Vojtech Tĺčik:
GAZDA GABČÍKOVO, s.r.o. Gabčíkovo
Spoločníci:Alexander Csicsay, Olívia Dovalová, Belo Hupka, Július Kováts.
Olívia Dovalová je spoločníčkou spolu s Vladimírom Lexom v TAPOS, Trnavská poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. Trnava

GAZDA SLOVAKIA, spol s.r.o. Gabčíkovo, deň zápisu 6.8.1996.
Spoločníci: Erika Csekesová, Oszkar Világi od 1996 do 1998. Od roku 2002 Július Kováts.

AQUA BROD, s.r.o. v likvidácii so sídlom Baka, zapísaná do OR 6.4.2004
Spoločníčka od 2004 do 2010 Monika Kobzová. Od roku 2010 sa stal spoločníkom a likvidátorom spoločnosti Július Kováts.

Monika Kobzová:
Štrkopiesky Komárno, a.s. Komárno, deň zápisu 1.12.995 – na základe privatizačného projektu pôvodne Štrkopiesky Komárno, štátny podnik – ZI 150 106 000 .- Sk. Výmaz 2008.
Daňový nedoplatok k 31.12.2005 € 464 715 = 14 000 004.- Sk
Pôsobila v spoločnosti REAL – EKO s.r.o. Komárno, deň zápisu 19.2.1996, deň výmazu 6.8.2004 spolu s Ladislavom Meszárošom.

Ladislav Meszáros:
Real.-H.M. s.r.o., Komárno, deň zápisu 30.7.1996
Spoločníci: Marian Hatina, Ladislav Meszáros, BIATEC GROUP a.s. Bratislava
BIATEC GROUP a.s. Bratislava: spoločníci: Slavomír Hatina, Bohumil Neštrák, Branislav Hatina

Branislav Hatina:
Slovenský hodváb, a.s. v likvidácii Senica
Miroslav Vépy, Štefan Dostál, Jaroslav Zíšek.......o tom až nabudúce.

Júlis Kováts je osobným priateľom a obchodným partnerom Petra Sýkoru. V roku 2008 mala jeho obchodná spoločnosť v prenájme obchodnú spoločnosť Petra Sýkoru Štrkopiesky Gabčíkovo a.s. Úroveň účtovníctva je však taký, že neobsahuje dané obchodné vzťahy, ani hospodárske operácie, ktoré obchodná spoločnosť Štrkopiesky Gabčíkovo a.s. realizovala.

Je teda nespochybniteľné, že konkurzný správca Peter Szivos bol spriaznenou osobou záujmových skupín, ktorých trápi jediné, svoje vlastné kontá.

31.7.2007 bol vymenovaný nový správca konkurznej podstaty Oliver Korec, ktorý nahradil Petra Szivosa. Ale to je prašť, ako uhoď!

Kto je vlastne súčasný správca konkurznej podstaty Oliver Korec?
Oliver Korec:
CASTIS, Invest a.s. Bratislava, založená 16.12.2005, ZI 18 000 000.-Sk
V dozornej rade pôsobil Oliver Korec spolu so Zoroslavom Kollárom do roku 2008 !

31.5.2007 o 11.50 hod. píše Oliver Korec Petrovi Sýkorovi: Sedím na valnom zhromaždení, nemôžem hovoriť, napíšte!
Na ako valnom zhromaždení Oliver Korec sedel, a čo mu chcel Peter Sýkora pošepnúť sa už nedozviem, ale veď netreba.
Dôležité je, že konkurz pokračuje a Oliver Korec bude správcom a nie služobníkom finančných skupín. Možno.

          Nezanedbateľným faktom je tá skutočnosť, že účtovné výkazy, daňové priznania a účtovné doklady obchodných spoločností Petra Sýkoru, a nepochybne aj podobných kumpánov sú v rozpore s príslušnými zákonmi. Obstaranie nehnuteľností nie je v účtovníctve obsiahnuté rovnako ako ich predaj. Dožadovať sa práv je pre moju rodinu takmer nemožné. Peter Sýkora rovnako ako jeho kumpáni má moc. A moje dôkazy nechce vidieť nikto z kompetentných, nikto ma ešte nepotreboval vypočuť, lebo pravda je svinsky nepríjemná pre darebákov. Pokiaľ so mnou jednajú orgány činné v trestnom konaní nezákonne a arogantne, Petrovi Sýkorovi bol vždy poskytnutý náležitý servis. Boľ veľkorysý. Dôkaz?
2.10.2008 o 14.16 hod. píše sms JUDr. Michaela Voleková Petrovi Sýkorovi:
Číslo na prokuratúre II, je 1 PN 871/08 a ma to mat dr. Pacalaj.
Takže pozdravujem prokuratúru II. Možno aj na mňa si urobia konečne čas!

          Mohla by som ešte veľmi dlho pokračovať v prepojeniach rôznych záujmových skupín,  avšak pre tento prípad som  jednoznačne preukázala, že ani v Old Herolde Ferm a.s. v konkurze sa za stovky miliónov dlhov voči štátu nič vážne nikomu nestalo, ba nažívajú si kompetentní slušne ďalej. Ako si nažívajú robotníci, ktorí prišli o svoje živobytie týchto žralokov celkom určite nezaujíma. To prepojenie finančných skupín na politikov nie je už dávno žiadnym tajomstvom, a tvrdenia o tom, že konkurzná mafia tu plieni náš spoločný majetok sú opodstatnené a nevyvrátiteľné, pán minister Kaliňák!  To, že nemáme pred menom a za menom niekoľko titulov, to, že nemáme vyárendované poslanecké kreslá ešte neznamená, že sme stádom hlúpych oviec, za ktoré nás vospolok tam vo výšinách, odkiaľ na občanov nedovidíte, považujete.

5.11.2006 bol uverejnený článok
Kaliňák: Konkurzná mafia je mýtus !
Pán minister alebo nepozná podstatu slova mýtus, alebo nepozná podstatu slovného spojenia – konkurzná mafia! Ona tu bola, ona tu je. A či bude naďalej je otázka na pána ministra.

Dvadsať rokov uplynulo od doby, kedy sme oslávili samostnanosť Slovenska. Dvadsať rokov sa prizeráme, ako mladí jastraby vo svojich zobákoch odnášajú naše zrno do svojich sýpok! Dokedy ešte budú zobať z toho, čo im nepatrí?  Netuším.

Valtr Komárek, legenda zamatovej revolúcie hodnotí dnešok slovami:„Po novembri 89 je to veľká kríza! Teraz máme mafiánsku demokraciu, v ktorej všetko oddrú obyčajní ľudia. Nikto sa ich na nič nepýta, nikto ich k ničomu nepotrebuje, iba pri voľbách.“

Ing. D. B.
Vladimír Pavlík

    Facebook


Hlavná stránka