"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Svedectvo bývalej mafiánovej svokry – 23. časť

Generálna prokuratúra a Robert Fico v službách politicko-ekonomického zločinu


Predpokladám, že pracovníci Generálnej prokuratúry SR by mali vedieť čítať aj písať, preto by aj mali vedieť, že: prokuratúra podľa ústavného práva patrí do KONTROLNÝCH orgánov. Preto je jej povinnosťou ZÁKONNÝMI PROSTRIEDKAMI CHRÁNIŤ nielen štát, ale aj práva a záujmy fyzických a právnických osôb. Žiaľ, nie je tomu tak. Generálna prokuratúra SR je na strane politicko-ekonomického zločinu, lebo práve jej predstavitelia rozhodujú o obsadení riadiacich pracovníkov tejto protislovenskej štátnej organizácie. Možno by týmto zbabelcom prospelo, keby v štátnom rozpočte vznikla nová kapitola pod názvom: 100 000 euro pre každoročný nákup špeciálnych trojvrstvových pampersiek pre riadiacich pracovníkov GP SR, MV SR, členov vlád a poslancov NR SR. Dnes si budeme mať možnosť prečítať, s čím pani Bobeková oboznámila Generálnu prokuratúru SR a najvyššie funkčne postaveného bieleho koňa v rámci Európskej únie Roberta Fica. Doteraz títo zbabelci neboli schopní zareagovať ani na jednu časť z tejto kauzy, hoci sú tu zdokumentované mnohomiliónové daňové úniky, ako sa takéto firmy beztrestne likvidovali a ako dotyční gauneri ďalej podnikajú. Dúfam, že teraz už málokto pochybuje o autentickosti nahrávky, kde ponížený biely koník Fico sa chváli, ako získal ďalšie milióny. Ešteže po mafiánovi Sýkorovi všeličo zostalo. Dôrazne vyzývam zbabelého Roberta Fica a zbabelých predstaviteľov, ktorí riadia Generálnu prokuratúru SR, aby sa k obsahu tejto časti VEREJNE vyjadrili a vyvodili osobnú zodpovednosť. Dôrazne vyzývam prezidenta Gašparoviča, aby k tomuto zaujal taktiež VEREJNÉ stanovisko a priznal sa, čím je vydieraný či vydierateľný. A k zbabelým mediálnym nulám na úrovni žaludných sedmičieik, ktoré radi podržia, či radi pocumľú, sa vyjadrovať nebudem, lebo by to bolo pod moju úroveň.  

 

Ing. D.B.

                                                                                        Generálna prokuratúra SR
Štúrova 2
812 85 Bratislava

                                                                                         V Senici 5.10.2012

Vec:
Sťažnosť na postup orgánov
činných v trestnom konaní
a podnet na preskúmanie podozrenia z korupcie

 

Vážená generálna prokuratúra!

Oslovila by som radšej pána generálneho prokurátora, ktorého však dlhodobo nemáme a tak iné oslovenie ma nenapadá.

          V marci 2012 podala moja dcéra, Hedviga Sýkorová, bytom Cpínova 47 900 01 Modra trestné oznámenie na JUDr. Borisa Chovanca a Petra Sýkoru na Policajnom prezídiu SR v Bratislave. Následne bola jej sťažnosť postúpená ORPZ Bratislava II. V apríli 2012 som podala trestné oznámenie na Borisa Chovanca ja osobne rovnako na ORPZ Bratislava II. Napriek tomu, že uplynulo od podania viac ako pol roka, o vykonaných úkonoch vyšetrovateľa nemáme do dnešného dňa žiadne informácie. Nekonaním orgánov činných v trestnom konaní sa situácia v mojej rodine značne zhoršuje, moja dcéra a môj vnuk prežívajú celé toto obdobie v značnom strese, na hranici svojich existenčných možností, rovnako na hranici existenčných možností je celá moja rodina. Hedviga Sýkorová a Peter Sýkora ml. utrpeli značnú ujmu na majetku, no predovšetkým na zdraví. A to všetko v dôsledku podľa môjho podozrenia dlhodobého protiprávneho konania JUDr. Borisa Chovanca a Petra Sýkoru. Za danej situácie nie je možné pre moju rodinu v žiadnom súdnom spore dosiahnuť princíp rovnosti zbraní, či rovnosti strán. Peter Sýkora, ktorému pretieklo súkromnými účtami niekoľko miliónov Sk a Eur má dostatok finančných prostriedkov na právne služby. Bez konania vo veci orgánov činných v trestnom konaní nemáme možnosť dosiahnuť preukázanie tej skutočnosti, že rozvod manželov Sýkorových bol pod značným psychickým tlakom Hedvigy Sýkorovej a celej rodiny, nakoľko právny zástupca Boris Chovanec a Peter Sýkora organizovali urýchlený rozvod z dôvodu hrozby exekúcie na rodinný dom v Modre a hrozby ruskou mafiou. Moja rodina si taký štandard dovoliť v žiadnom prípade nemôže a naviac v takýchto sporoch neprivíta naše požiadavky o zastupovanie žiaden súdny advokát.

           "Nie každá skupina obsahuje prvky mafie. O mafii môžeme hovoriť až vtedy, keď okrem páchania trestných činov vyvíja snahy na dosiahnutie hospodárskej moci, kontroly nad politickým životom a na zamedzenie trestného postihu zo strany štátu. Mafia je kvalitatívne vyšší level," hovorí E. Mišíková. A ja len dodám, že neviem nájsť kulantnejší spôsob vyjadrenia pre skupinu okolo Petra Sýkoru, ako je toto pomenovanie – MAFIA!

          Moja rodina za celé obdobie manželstva Hedvigy Sýkorovej a Petra Sýkoru nemala podrobné vedomosti o jeho aktivitách, kontaktoch a najmä o spôsoboch jeho podnikateľskej činnosti. Moja rodina nemala vedomosť o tom, ako cynicky boli zneužívané tzv. biele kone, nastrčené osoby v reťazujúcich sa firmách, ktoré po splnení svojho účelu skončili v likvidácii, v konkurze, na adresách bielych koňov, prípadne výmazmi z OR.

          Mafia, to nie sú len tí, čo beztrestne vytunelovali a ďalej tunelujú cez dane a DPH štát, cez privatizáciu, rovnako aj cez podľa môjho podozrenia fiktívne, alebo spochybniteľné pohľadávky voči štátu. Mafia to sú tí, čo majú kontakty na všetkých postoch, ktoré im zaručujú tučné súkromné kontá, to je zoskupenie, ktoré má dostatočne vplyvný etablisment pre záruku svojej beztrestnosti za všetky páchané skutky. Najnebezpečnejšia mafia je tá, ktorá na ceste svojich záujmov existenčne likviduje svoje biele kone, svojich najbližších, predovšetkým svoje dieťa. Mafia, ktorá hrozí, prenasleduje, vydiera, klame súdy, nehanebne klame štát, korumpuje, likviduje. Podľa mojich zistení bola skupina Petra Sýkoru veľakrát a dlhodobo šetrená ÚBOK, či na iných stupňoch polície SR orgánmi činnými v trestnom konaní. Z dokladov, ktoré Peter Sýkora zanechal v rodinnom dome mojej dcéry Hedvigy Sýkorovej je nespochybniteľné, že dochádzalo k rôznym spôsobom manipulácie svedkov a vyšetrovateľov zo strany Petra Sýkoru a jeho právnikov. Vtedy rovnako ako v súčasnom období. Nepoznám, na akom stupni bol v tejto organizovanej skupine Peter Sýkora. Poznám však pocit, keď ma neočakávane navštívili dvaja svalnáči a s pištoľou v ruke po mne požadovali informácie o Petrovi Sýkorovi. Vtedy ešte mojom empatickom a voči rodine slušnom zaťovi, manželovi, otcovi. Poznám aj pocit, keď som si vnuka, jediného syna Petra Sýkoru domov prevážala za doprovodu ochranky. Nie lacnej. Poznám ten pocit, keď mi stálo ich auto pri mojom dome a ochranka v ňom. Poznám ten pocit, keď rodina bola pod ich ochranou, keď im patril príbytok v bazénovej časti domu. Poznám aj ten pocit, keď sme bez ochranky nemohli ani do kúpeľov, ani do bazénu. Koľko občanov malo možnosť prežiť podobný pocit? S otáznikom uloženým navždy v podvedomí – PREČO? Prečo z vtedajšieho ochrancu rodiny sa stal jej úhlavný nepriateľ? Transplantácia? Mafia? Ktorá? Pozemková? Privatizačná ? Konkurzná? Neviem. Bol účastníkom v každej.

          Koho príkazy však plnil Peter Sýkora, komu slúžil on, nie je až také ťažké pochopiť. Jeho kontakty boli a sú dostatočné k tomu, aby bol štátom chránený. Pokiaľ sú v štáte aj takí, ktorí podľahli mamonu a zneužívali svoje vysoké funkcie, či iné štátne posty, za ktoré boli nadštandardne platení z daní pracujúcich a podnikateľov. Uvediem jeden názorný príklad za všetky.

Hasičská poisťovňa: často medializovaná, spochybňovaná, nepreskúmaná. Bolo to jednoducho tak preto, lebo činnosť skupiny okolo Petra Sýkoru bola značne sofistikovaná, ošetrovaná tými najlepšími právnikmi, slušne platenými.

ETREND 13.9.2002 – Ján Záborský: Slovenský poistný trh bude do konca roka patriť cudzincom: „Hasičská poisťovňa už niekoľko rokov neúspešne hľadá strategického investora, počas ostatných troch rokov opakovane neplnila pravidlá obozretného hospodárenia poisťovní. Dočasne jej prospel vlaňajší prevod kmeňa životných poistiek na poisťovňu Kooperativa, a.s., Bratislava. Po čase sa však opäť dostala do problémov a od jari tohto roka má zakázané uzatvárať poistky.V súčasnosti čelí návrhu na konkurz zo strany veriteľov. Člen nového predstavenstva poisťovne Jozef Dúcz potvrdil, že poisťovňa našla investora, ktorý je ochotný požičať finančné prostriedky na jej ozdravenie za podmienky, že do konkurzu nevstúpi. Predstavenstvo už svoj návrh na konkurz stiahlo, v hre je však stále spor o nevyplatené poistné so Slovenským plynárenským priemyslom, a.s., Bratislava. V poisťovni má hlavný podiel slovenská spoločnosť S.K.A., a.s., Bratislava, popri nej vlastnia minoritu mestá Bratislava a Košice.“ Koniec citácie.
Hasičská poisťovňa bola zapísaná do OR 19.9.1995 so ZI 140 000 000 Sk s akciami na doručiteľa aj na meno. Menili sa správcovia konkurznej podstaty, napriek tomu obchodná spoločnosť vykazuje v roku 2005 celkom 232357 Eur daňových nedoplatkov. Ex offo výmaz 4.8. 2011,. V tom čase už Peter Sýkora bol vcelku skúseným podnikateľom. Súdiac podľa vysokého životného štandardu. Nepochybne bol v správnom čase na správnom miste. Bolo to dva roky potom, čo si zobral moju dcéru Hedvigu za manželku. Nebolo tajomstvom pre moju rodinu, že už vtedy patrili medzi jeho priateľov Igor Grošat, Ivan Kiňo a Ing. Martin Neštrák – významný likvidátor mnohých obchodných spoločností. Osobnosti v spoločnosti HP boli známe, menej známy Ing. Jozef Dúcz. Pamätám si ho najmä z rokov 2006, 2007 osobne, keď sa podnikatelská činnost sústredila na Jakubovom námestí v Bratislave. Vždy usmiaty, čakajúci na príkazy a pokyny Petra Sýkoru. Tak tomu bolo aj v Hasičskej poisťovni. Súdiac podľa spisov, ktoré som mohla preštudovať. V roku 2001 vykázala HP stratu 64,4 mil.Sk, v roku 2000 46,8 mil. Sk, teda takmer počas celej hospodárskej činnosti bola stratová.  Mesto Bratislava malo v poisťovni 28 % - ný podiel, viac, jako 60% vlastnili spoločnosti S.K.A. a.s. Bratislava, Hasičská spoločnosť, s.r.o., mesto Košice, a Dobrovoľná požiarna ochrana. V roku 2003 bol na túto spoločnosť vyhlásený konkurz. V roku 2005 predstavovali daňové nedoplatky 232 357 Eur. Najväčším veriteľom bol SPP s pohľadávkou voči HP viac ako 6 mil. SK. V priebehu pol roka sa stal štvrtým konkurzným správcom Mgr. Andrej Maar.  V roku 2004 vyhlasuje tretie kolo speňažovania majetku. Kto na tom celom strácal a kto profitoval?
          Majoritný akcionár Hasičskej poisťovne je S.K.A. a.s., Račianska 75, Bratislava.  Deň zápisu do OR 19.5.1997 so ZI  3 000 000 Sk, akcie zväčša na doručiteľa. Obchodná spoločnosť, ktorá 10 rokov nezaložila do OR ZL žiadnu listinu. A majitelia akcií sú bez mena.
Z mien, figurujúcich v tejto společnosti si vyberám: Ing. Miroslav Líška, Tibor Fuzek,  Ing. Viera Babjaková. Z týchto troch menovaných sú mi známe mená prvých dvoch. Ing Miroslav Líška pracuje na základe príkazov a pokynov Petra Sýkoru vo viacerých spoločnostiach, čo má isté dôvody zo spoločných aktivit menovaného s Petrom Sýkorom, ktoré boli šetrené orgánmi činnými v trestnom konaní. Tibor Fuzek, rodák z Piešťan, rovnako ako Peter Sýkora začína svoju podnikateľskú činnosť začiatkom 90. tych rokov rovnako ako Peter Sýkora, avšak v opačnom postavení. Ako spoločník obchodnej spoločnosti Contrax s.r.o. „kupuje„ spoločnosť Sydu s.r.o. Petra Sýkoru a Marty Danihelovej. Plnú moc pre všetky úkony v tejto obchodnej transakcii poskytol písomne Tibor Fuzek Petrovi Sýkorovi a JUDr. Zoroslavovi Kolárovi. Spoločnosť Contrax s.r.o. bola ex offo vymazaná 20.2.2010, v Zbierke listín za celé podnikateľské obdobie nebola založená žiadna listina, čím boli porušené príslušné zákony a nariadenia. Známa kauza v Senici. Vlastne známe kauzy sú mnohé. Vyšetroval ich pán Jozef Šátek a iní vyšetrovatelia dlhé roky. Tibor Fuzek bol v osobitnej starostlivosti Petra Sýkoru, /viem podľa toho, keď som našla jeho PN-ku spadnutú na zemi v dome Petra Sýkoru aj s niektorými lekárskymi správami, bol neskôr zbavený svojprávnosti./ Napriek tomu dlhodobo pracoval pre skupinu Petra Sýkoru výlučne na základe jeho pokynov. Jeho meno možno zaznamenať v mnohých obchodných spoločnostiach dodnes. Okrem iných mi v tejto súvislosti nedá nespomúť obchodnú spoločnosť Donar a.s., ktorej imanie a ostatné náležitosti prešli v roku 1999 na spoločnosť ALDY SOFT s.r.o. V tejto veci som podala v mesiaci september 2012 podnet na Okresnú prokuratúru v Pezinku. O úkonoch prokurátora OP v Pezinku som už bola informovaná.  A nakoniec Ing. Viera Babjaková s bydliskom v Košiciach a Banskej Bystrici je jasným príkladom reťazenia a prepojenia obchodných spoločnosti, o poslaní ktorých nie je potrebné zapochybovať. Dopravná Banka as., MEDI FARMA a.s. Banská Bystrica so ZI 68 000 000 Sk zapísaná do OR 21.12.1995 a v roku 2001 so vznikom nástupníckej obchodnej spoločnosti MERKTFAKTOR s.r.o. a M-KREDIT s.r.o. obidve v Banskej Bystrici. Na príklade MEDI FARMY a.s. je možné poznať, akým spôsobom bol Peter Sýkora prostredníctvom svojich spriaznených osob Mariána Arpanyiho / poznám osobne / a Ing. Jozefa Dúcza / poznám osobne / zainteresovaný na osobných vkladoch do týchto spoločností. Mala som konečne možnosť spoznať, v čom spočívalo priateľstvo Petra Sýkoru s Ivanom Kiňom. Peter Sýkora mal v tejto skupine najmä úlohu koordinácie vzniku a zániku obchodných spoločnosti. Dokumenty bielych koňov mali „na sklade“. Cez osobu Ing. Viery Babjakovej som mala možnosť pochopiť prepojenie Petra Sýkoru na Ivana Kiňa. Cez spoločnosť M-KREDIT s.r.o. spôsob prelievania kapitálu, cez spoločnosť MERKFAKTOR s.r.o. spôsob likvidácie nepotrebného. Prepojenie Petra Sýkoru a Ivana Kiňa malo vplyv najmä na možnosti prístupnejších a výhodnejších kontaktov na finančné domy / Tatrabanka, SPP, Dopravná Banka etc../
Hasičská spoločnosť s.r.o. Račianska 75, Bratislava, minoritný akcionár HP zapísaný do OR 13.2.1995, bez jedinej listiny v OR Zbierke listín, napriek tomu, že je dodnes ako činná spoločnosť v OR.. Účelová, tzv šuplíková spoločnosť, ktorej spoločníkom je akciová spoločnosť S.K.A. a štatutárnym orgánom  Ing. Miloš Lukáčik, Špitálska, Bratislava.
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, ako jediný spoločník FINEST s.r.o, zapísaná do OR 28.3.1994, minoritný akcionár HP. Dodnes aktíva obchodná spoločnosť nezaložila do OR ZL jedinú listinu.
          Celkový prehľad, ktorý som Generálnej prokuratúre poskytla chcem použiť ako dôkaz toho, že sofistikovaný spôsob podnikatelských skupín pôsobil značné škody štátu, pri súčasnom obohacovaní sa jednotlivcov. K tomu účelu slúžili nastrčené osoby, šuflíkové firmy, následné reťazenie firiem, zlyhanie kontrolnej funkcie štátu, keď Obchodný register a Zbierka listín neplní svoju funkci. Za nesplnenie povinností súvisiacich s uložením účtovnej závierky do zbierky listín obchodného registra, registrový súd uloží konateľovi spoločnosti pokutu do výšky 3 310 eur. Toľko zákonné opatrenia. Ak hľadajú do štátného rozpočtu zodpovední tohoto štátu ďalšie zdroje, toto je jedna z možností. V obchodnom registri sú stovky obchodných spoločnosti, ktoré si tieto povinnosti neplnia. V neposlednom rade sa jedná o absolútne zlyhanie kontroly daňových úradov, prepojenie podnikateľov na všetky spoločenské sféry – pozemkový fond, daňových úradníkov, advokátov, políciu, či osobnosti vo vyšších spoločenských a politických funkciách. V konečnom dôsledku aj v prípade Hasičskej poisťovne a.s. značné škody utrpel štát. Zainteresovaní v spoločnosti Mg-faktoring však uspeli:
Mg - faktoring s.r.o. Bratislava, zapísaná do OR 27.6.2000, v zbierke listín posledné účtovníctvo založené v roku 2009. Spoločnosť založili Ing. Miroslav Líška a Marián Arpányi, neskôr  Peter Sýkora a Milan Jagnešák. Uvedená obchodná spoločnosť odkúpila pohľadávku už spomínanej Hasičském poisťovne voči SPP a.s. a následne v mimosúdnom vyrovnaní bola úspešná, čím získala od SPP a.s.v roku 2008 celkom 103.975.818 Sk uhradených akreditívom na účet v TB a.s. č.ú.2624832082/1100. Finančná čiastka bola výberom z účtu predisponovaná na účet spoločníka. Práve toho, ktorý dnes nehanebne klame sudcovi do tváre aj so svojim slušne plateným advokátom Borisom Chovancom o svojej insolventnosti, o svojej chudobe, ktorý existenčne a zdravotnou ujmou likviduje svojho jediného /oficiálneho/ syna a svoju exmanželku. Spoločnosť Mg.-Faktoring zväčša vo svojej podnikateľskej činnosti používala len hlavičku svojej firmy. Týmto spôsobom vykupovala nehnuteľnosti, najmä pozemky, ktoré do účtovníctva nezaznamenala. Predaj týchto nehnuteľností už realizoval Peter Sýkora ako fyzická osoba na svoj účet. Takýmto spôsobom okrem iného zakúpil pozemok, na ktorom po vyňatí z PPF vykonal výstavbu rodinného domu v katastrálnom území Gabčíkovo parc.6044/2,8 a odpredal v roku 2010 Krcheňovi Ľubomírovi a Švecovej Karolíne. Verím, že ďalším šetrením orgánov činných v trestnom konaní budú ozrejmené  ďalšie aktivity Petra Sýkoru a spol.
V uvedených súvislostiach považujem za nutné zdôrazniť Generálnej prokuratúre, že za daných okolností nemá dotknutá strana, teda Hedvika Sýkorová a jej syn pri súdnych, či iných sporoch ani minimálnu možnosť obrany a získania dôkazov. Za daných okolností nie je možné získať vyčíslenie hodnoty podnikov – obchodných podielov pre potreby vyporiadania BSM. Nebyť tej skutočnosti, že Peter Sýkora zanechá v rodinnom dome mojej dcéry autentické doklady, nikdy by sme nemali možnosť poznať skutočný systém fungovania podnikateľských aktivít dnešných milionárov a nikdy by nemala moja dcéra možnosť brániť seba a svojho syna. Ako ekonóm som zhrozená, v akej spoločnosti som odpracovala 37 rokov, za čo mám dnes pozornosť od tohoto štátu necelých 300 Eur, čo má môj exzať a jemu podobní na jeden slušný obed. Počas 15 mesiacov som musela naštudovať viac, ako tristo obchodných spoločnosti a to ešte nie som u konečného čísla. Občania Slovenska prečítaním Gorily sú len niekde POD POVRCHOM toho, čo je príčinou ich zhoršujúceho sa postavenia v tejto spoločnosti, prevalcovanej korupciou a tunelármi!
 
V tejto súvislosti uvedených skutočností podávam zároveň trestné oznámenie

1/ pre podozrenie z podvodu Petra Sýkoru tým, že bez vedomia Hedvigy Sýkorovej mal počas manželstva zriadených viacero osobných účtov, o čom sa dozvedela až v súvislosti s prípravou rodinného domu  pred hrozbou dražby po rozvode.  Jedná sa o nasledovné účty:

EuramBank ,  Ľudová banka, a.s. Prvá komunálna banka a.s., Tatrabanka a.s. Union banka, a.s., Československá obchodní banka a.s., Unicredit Bank, podľa priložených 7 ks dokumentov.

Žiadam preto orgány činné v trestnom konaní o preverenie týchto osobných účtov a pohybu finančných prostriedkov do rozvodu manželstva Hedvigy Sýkorovej 2.12.2010, ktorá takýmto konaním manžela utrpela značnú ujmu na majetku a bolo jej znemožnené svoj majetok užívať.

2/ pre podozrenie z podvodu Petra Sýkoru tým, že bez vedomia manželky vkladal do obchodných spoločností vysoké finančné čiastky, čím jej spôsobil ujmu na majetku vo  výške ½  vkladov. Vzhľadom na nedostupnosť účtovníctiev firiem Petra Sýkoru uvádzam na základe dokladov, ktoré zanechal nasledovný:
18.7.2007 vložil Peter Sýkora z osobného účtu 2611987835 TB a.s. sumu 550.000 Sk  na účet 2629762773/1100 SLOV CZECH REAL s.r.o. Všetky finančné prostriedky prichádzajúce na podnikateľský účet tejto spoločnosti po výbere Martin Labanc zasielal Petrovi Sýkorovi. O tom, že Peter Sýkora bol vlastníkom firiem, v ktorých vystupoval Martin Labanc mám dostatok. Naviac je to práve Martin Labanc, ktorý dodnes zasiela výživné mojej dcére vo svojom mene ako prisluhovač Petra Sýkoru neštítiac sa toho, že ju takýmto konaním ponižuje.

3/ tým, že pod hlavičkou obchodnej spoločnosti Mg – faktoring s.r.o. zakúpil viaceré nehnuteľnosti, ktoré v účtovníctve firmy nie sú zaznamenané a tieto predal ako fyzická osoba a finančné prostriedky použil k svoju osobnému prospechu. ½ získaných prostriedkov spôsobil ujmu na majetku Hedvige Sýkorovej a zároveň jej znemožnil užívať svoj majetok.

4/ tým, že prostredníctvom spriaznenej osoby Martina Labanca, ktorý konal výlučne na pokyn a príkazy Petra Sýkoru, bol vlastníkom firmy Slov-Czech Real, s.r.o. prostredníctvom ktorej zakúpil nehnuteľnosti, tieto však rovnako predal ako fyzická osoba a získané finančné prostriedky použil pre svoju potrebu. Vo výške ½ z príjmu spôsobil Hedvige Sýkorovej ujmu na majetku. Jedná sa o predaj stavby na základe čiastočného listu vlastníctva č.642 v katastrálnom území Lošonec, ktorej vlastníkom sa stal Laja René a Patrícia Lajová. Získané finančné prostriedky v celej sume použil Peter Sýkora pre svoju potrebu.

 5/ tým, že počas manželstva v Prahe dňa 25.6.2010 vyplatil rezervačný poplatok za prenájom nehnuteľnosti vo výške 45 600 ČK, ktorú užíval so svojou milenkou. Svoje pobyty úzkostlivo utajoval pred rodinou aj bývalými spolupracovníkmi, ktorí ho dodnes vyhľadávajú na adrese Hedvigy Sýkorovej. V tom istom období zo spoločných prostriedkov hradil aj ďalší prenájom bytu v Prahe na Vodičkovej ulici v Galerii Myšak za rovnaký mesačný prenájom. Súčasný jeho pobyt nie je známy, adresy svojho trvalého bydliska mení priebežne. Takýmto konaním spôsobil manželke škodu vo výške 22 800 ČK. Je dôvodné podozrenie, že prostredníctvom Orion Realit.s.r.o Praha si prenajal v roku 2010 počas manželstva ďalšiu vilu,/ podľa informácií jeho bývalých spolupracovníkov na okraji Prahy / čím manželku do 2.12.2010 mohol ukrátiť na ďalšom majetku vo výške ½ výdavkov za prenájom.

6/ pre podozrenie z podvodu Petra Sýkoru tým, že zo spoločných finančných prostriedkov počas manželstva v roku 2008 sponzoroval Basketbalový klub Pezinok prostredníctvom zatiaľ jedného zisteného účtu v OTP Banke Pezinok 5167061/ 5200.  

7/ pre podozrenie z podvodu pri vymáhaní ušlého zisku vo výške 185.930.601.-Sk spoločnosti M.PM Servis, s.r.o. Sputnikova 19 821 02 Bratislava -  voči, Vodohospodárskej výstavbe,  Karloveská č.2 štátny podnik Bratislava 4. Moje podozrenie zdôvodňujem nasledovne:
Spoločnosť M.PM Servis, s.r.o. – pôvodne Novofrukt –Trade s.r.o. je spoločnosť s priamou väzbou na Petra Sýkoru a spol. Zmenou spoločníkov ako iné firmy po použití skončila na adrese osoby, ktorá je s najväčšou pravdepodobnosťou bielym koňom, bez prevzatia akýchkoľvek účtovných dokumentov. Spoločník Pavol Mezei a spoločníčka Anna Pulenová sú len spolupracujúcimi osobami v procese reťazenia spoločností až do ich zániku.
Obchodná spoločnosť Bentrans s.r.o. je spoločnosť Petra Sýkoru prostredníctvom jediného spoločníka JSK s.r.o. Bratislava. Spoločnosť Bentrans s.r.o. Peter Sýkora takýmto konaním zatajuje adresáta oficiálnych príjmov z tejto transakcie, naviac podľa môjho názoru spoločnsoť M.PM Servis s.r.o. nikdy nedisponovala ziskom v uvádzanej výške. Dodávka štrku v tom čase nemohla byť ohrozená, ak „ spriaznená spoločnosť Bentrans s.r.o. v tom čase mala na skladových zásobách štrk vo výške viac ako 85 mil. Sk. Spoločnosť Bentrans s.r.o. odchádza do likvidácie pred termínom splatenia dlhopisov vo výške 25 000 000 Sk, ktoré boli vydané v roku 2005 a splatné v roku 2008.

8/ Žiadam Generálnu prokuratúru o preverenie hospodárenia obchodnej spoločnosti Štrkopiesky a.s., prostredníctvom ktorej Peter Sýkora ako spoločník JSK odpredával majetok hnuteľný aj nehnuteľný v priebehu roku 2010 a 2011 mimo účtovníctva. Informácie o tom, že odpredal pozemky v hodnote 600 000 Eur som získala od jeho obchodného partnera počas osobnej návštevy v januári 2011 Ing. Júliusa Kovátsa v sídle jeho obchodnej spoločnosti Gazda Slovakia, spol.s.r.o v Gabčíkove. V mesiaci máji už nachádzam z výpisu katastra podľa výpisu listu vlastníctva na predmetných pozemkoch Kúpnu zmluvu V-761/12 zo dňa 17.2.2012. Pripomínam, že predmetné obchodné transakcie pozemkov boli realizované pred mojou návštevou v januári 2012. Zároveň zdôrazňujem, že dôkazy som bola povinná nadobúdať pre potreby môjho zastupovania mojej dcéry Hedvigy v súdnom jednaní návrhu o zvýšenie výživného na jej syna mal. Petra. Počas celého tohto obdobia sa zvýšil záujem o moju osobu zo strany mne neznámych osôb, ktoré ma sledovali, vyhrážali sa mi, následne Peter Sýkora v spoločnosti Štrkopiesky Gabčíkovo a.s. realizoval príslušné opatrenia. Pokojne budem riskovať svoj život, ak je to potrebné pre záujmy najmä môjho vnuka, ktorý je nevinnou obeťou mafiánskych praktík jeho otca. Tento štát absolútne dodnes nezaujíma moja rodina, moja osoba, ani podmienky, za akých sa musíme dnes brániť pri domáhaní sa svojich práv.

9/ Žiadam generálnu prokuratúru o preverenie hospodárenia obchodnej spoločnosti SK.CZ.REAL GROUP s.r.o.  obstaranie nehnuteľného majetku – pozemkov za viac ako 3 mil Eur s následným predajom v rovnakej cene, čo je z hľadiska tejto transakcie spochybniteľné najmä z hľadiska daňového.

10/ Žiadam Generálnu prokuratúru o preverenie hospodárenia  najmä s ohľadom na odpočty DPH a odvod dane  SLOV-CZECH real. s.r.o  a S.K.A. a.s.

V závere chcem Generálnej prokuratúre zdôrazniť, že obsah podania je výlučne mojou iniciatívou bez vedomia mojej rodiny a beriem zaň plnú zodpovednosť.

Na vedomie: Predseda vlády JUDr. Róbert Fico

Ing. D.B.
Vladimír Pavlík

    Facebook
Hlavná stránka