"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Svedectvo bývalej mafiánovej svokry – 18. časť

SLOVENSKO JE V PODRUČÍ MAFIE


          Musím sa priznať, že často rozmýšľam o tom, prečo a z akého dôvodu sa špičkový mafiozo Peter Sýkora patriaci do vrcholu tejto pyramídy takto správa voči svojej exmanželke a synovi trpiacemu vážnou chorobou, ako sa správa. Nedostal náhodou pri tej transplantácii pečene náhradnú pečeň od nejakej šialenej kravy? Dnes už možno taktiež skonštatovať, že dcéru pani Bobekovej si nevyhliadol pre skutočné manželstvo, ale ako bieleho koňa, cez ktorého bude taktiež páchať a používať ho na svoje ekonomické zločiny. Neuveriteľná zvrhlosť.

          V tejto ďalšej časti uverejníme vyjadrenie Ing. D. B., ktoré zaslala Okresnému súdu v Pezinku začiatkom augusta 2012 k číslu konania 11P 123/2011. Dozviete sa tu množstvo šokujúcich vecí a odhalení o ďalších priateľoch a obchodných partneroch Petra Sýkoru. Vyskytuje sa tu aj meno Roman Filistein, narodený 2. 6. 1967. Pomerne v mladom veku sa stal, tesne pred novembrom 1989, TS – agent ŠtB. Táto zločinecká organizácia spolu s KGB a istými ľuďmi z KSČ sa pripravovali na prevzatie moci a pripravovali si na to už svoje kádre. Stal sa dokonca agentom II. správy ŠtB, reg. číslo 30833, krycie meno BIOLÓG, svedčí aj o tom, že riadiace orgány si ho museli nielen vysoko ceniť, ale s ním mali aj ďalšie plány, čo sa v skutočnosti potvrdilo.

          V roku 1998 bol v cyklistickom peletóne vtedajšieho lídra SDU Mikuláša Dzurindu. Po voľbách sa stal šéfom sekcie pre európske záležitosti na Úrade vlády SR. Po niekoľkých mesiacoch musel z funkcie odísť – pre podozrenie z korupcie v tendri na tretieho mobilného operátora. „Premiérovi Dzurindovi som vtedy povedal, že nie je vhodné, aby pán Filistein naďalej pôsobil na Úrade vlády“, vyjadril sa vtedajší premiér pre integráciu Pavol Hamžík. V auguste 2003 sa prevalil škandál okolo bratislavského letiska, ktoré sa pokúšala ovládnuť istá vplyvná skupina poslancov z SDKÚ v Bratislavskom samosprávnom kraji OKOLO ROMANA FILISTEINA. Už vtedy sa totiž objavili úvahy o záujme viedenského letiska kúpiť bratislavské letisko, čo by pre SLOVENSKÚ STRANU BOLO NEVÝHODNÉ. (veď Dzurindovou úlohou bolo rozpredávať nevýhodne pre Slovensko – no výhodne pre cudzinu) Tieto obavy sa potvrdili začiatkom januára 2006, keď minister dopravy Pavol Prokopovič obhajoval predať 66 % akcií bratislavského a košického letiska konzorciu TwoOne, ktoré tvorí Flughafen Wien (Rakúsko), Raiffeisen Zentralbank (Rakúsko) a Penta Group (Česko a Slovensko). Paradoxné pritom bolo, že väčšina analytikov a odborníkov tvrdila, že taký obchod je MIMORIADNE NEVÝHODNÝ pre Slovensko, že letiská sa jednoducho do zahraničia nepredávajú, tobôž NIE KONKURENCII.

SLOVENSKO JE V PODRUČÍ MAFIE

          K výpovedi odporcu Petra Sýkoru na pojednávaní dňa 3.7.2012 uvádzam nasledovné:
Od podania vo veci návrhu na výživné maloletého Petra Sýkoru som sa snažila súdu predkladať výlučne hodnoverné informácie podložené originálnymi dokladmi, ktoré zanechal v dome navrhovateľky odporca Peter Sýkora. Vzhľadom na závažnosť ich obsahu som upozorňovala Petra Sýkoru prostredníctvom všetkých dostupných kontaktov, sms, emailov, aby prehodnotil svoj absurdný postoj voči synovi, zavádzanie súdov, aby predkladal hodnoverné podnikateľské výkazy, či pravdivé príjmy a informácie o majetku a skutočnej jeho životnej úrovni. Žiadala som ho, aby ma  ušetril dokazovania, z ktorého nepochybne vyvstanú aj podnikateľské aktivity podľa môjho podozrenia v rozpore so zákonom a vypláva na povrch rôznorodá špina, o ktorej navrhovateľka, maloletý Peter a moja rodina v tak širokom rozsahu nevedela. Peter Sýkora ani v jedinom prípade nereagoval, vedomý si svojich kontaktov a svojej moci.

          Predkladám súdu kontaktné osoby Petra Sýkoru na základe telefónu, ktorý mi odovzdal jeho syn. Okruh kontaktných osôb považujem za dostatočný dôkaz, že Peter Sýkora za žiadnych okolností nie je človek nemajetný, jeho podnikateľské aktivity sú dlhodobé a v širokom spektre, s absolútnymi možnosťami uplatniť dosiahnutie akýchkoľvek svojich cieľov.

          Medzi osobami kontaktnými v telefóne odporcu Petra Sýkoru je Jozef Kojda, Milan Jagnešák, Peter Valašík, Martin Labanc, Pavol Mezei, Jozef Dúcz, Michal Kocian, Martin Glvač, Roman Filistein, Július Kováts, Miloš Fiedler, Leoš Anderle, Oliver Korec, Zoroslav Kollár, Dušan Pátek, Ivana Mutišová, Emil Hubinák, Vlado Vajgel, Martin Neštrák, Štefan Lukan, Sergej Salmon, Tibor Fuzek, Ján Kučera ml a st.  Pavol Baštek, Boris Chovanec, Justin Sedlák, Martin Juran, Pavol Jánošík, Michaela Voleková, Agáta Potančoková, Dušan Podhorský a iní, ktorých telefónne čísla nebolo možné identifikovať podľa mena. Je viac ako pravdepodobné, že s ohľadom na túto skutočnosť má Peter Sýkora  zaručenú celoživotnú beztrestnosť a ochranu. 

          Vzhľadom na zložitý proces od augusta 2010, kedy sa rodina dozvedela o údajnej nutnosti rozvodu manželov Sýkorových z dôvodu ochrany rodiny a majetku odporcu Petra Sýkoru a Hedvidy Sýkorovej, vzhľadom na zložitý proces dokazovania a vzhľadom na postoje Petra Sýkoru k celému procesu vo veci konania o zvýšenie výživného na maloletého Petra považujem za nevyhnutné súdu poskytnúť širší obraz o podnikateľskej činnosti Petra Sýkoru.  

          Peter Sýkora podľa informácií  OR začal podnikať v roku 1992, kedy založil spoločnosť Syda spol.s.r.o Senica, obchodné centrum sídlisko Sotiná, v ktorej bol spoločníkom do roku 1995. V roku 1995 sa stal spoločníkom spoločnosti Syda spol.s.r.o. Tibor Fuzek. Táto spoločnosť bola zrušená v roku 2005. V roku 1994 založil Tibor Fuzek ako jediný spoločník spoločnosť Contrax, s.r.o. obchodné centrum sídlisko Sotiná. Všetky pohľadávky, záväzky, imanie spoločnosti Syda spol. s.r.o. prešli na spoločnosť Contrax s.r.o. Spoločnosť Contrax s.r.o. bola vymazaná z OR 20.2.2010. Tibora Fuzeka na plnú moc zastupoval JUDr. Zoroslav Kollár, spis v tejto veci sme našli medzi ostatnými autentickými dokladmi, ktoré odporca Peter Sýkora zanechal v rodinnom dome navrhovateľky Hedvigy Sýkorovej, vrátane dokumentov o šetrení podnikateľskej činnosti Petra Sýkoru v Senici orgánmi činnými v trestnom konaní.
Dôkaz: List Judr. Borisa Chovanca Okresnému úradu vyšetrovania
             Lekárska správa Petra Sýkoru pre potreby ospravedlnenia na vyšetrovacích úkonoch

          Tibor Fuzek bol spolupracovníkom Petra Sýkoru vo funkcii bieleho koňa od čias, keď spolu ešte bývali v Piešťanoch, odkiaľ pochádza aj Peter Sýkora. Z informácií Petra Sýkoru viem, že Tibor Fuzek je chorý človek, zbavený svojprávnosti. Tieto skutočnosti som sa dozvedela potom, čo som pri vlámaní sa do rodinného domu rodiny Sýkorovej našla PN-ku Tibora Fuzeka a lekárske vyšetrenia, ktoré som odovzdala Petrovi Sýkorovi. Napriek tomu ešte dodnes zastáva podľa OR Tibor Fuzek významné funkcie v obchodných spoločnostiach, medzi inými ako štatutár, likvidátor /Horden a.s., FTMB s.r.o. a pod./ Tieto skutočnosti svedčia o tom, na aký účel boli obchodné spoločnosti zriadené a ako v realite prebieha likvidácia spoločností v skupine osôb okolo Petra Sýkoru. Likvidácia spoločností prebieha po ich účelovom použití na adresu bieleho koňa ako vytunelovaná.

          Firmu navrhovateľky Marseillei Slovaqii s.r.o., v roku 2010 prevzal Peter Sýkora s tým, že počas jeho rehabilitácie v Prahe sa bude dlhodobo liečiť, ťarcha všetkej starostlivosti o syna a domácnosť zostane na nej a tak v dobrej viere podpísala pripravené dokumenty odporcovými právnikmi o prevode OP „ formálne „ na manžela. Zachovali sa dokumenty o tom, že vo firme splácala automobil, ktorý odporca používal v Prahe, o ktorom predaji v Nemecku máme svedectvo, vo výpovedi priznáva, že žiadne autá už nemá. Predmetný automobil teda predal a finančné prostriedky použil výlučne pre svoje potreby. Spoločnosť nakoniec skončila rovnako na adrese v Galante, spoločníčkou sa stala Slávka Ignácová. Dá sa predpokladať, že účtovníctvo firmy pre potreby šetrenia sa nezachovalo.
Dôkaz: Splátka automobilu
             Internetový výpis predaja vozidla v Nemecku

          Rovnako vo svojej výpovedi Peter Sýkora uviedol, že predal chatu na Slapoch vo výške 950000 ČK, čím doznal, že chatu, o ktorej kúpe mala vedomosť navrhovateľka, a ktorú odporca zakúpil zo spoločných prostriedkov manželov v júli 2010 z účtu ČSOB za 1900000 ČK predal a prostriedky použil výlučne na svoju potrebu. Jedná sa o chatu, ktorú podľa informácii poskytnutých synovi Petrovi zakúpil pre rodinu a mali ju spoločne rekonštruovať.
Svojou výpoveďou teda Peter Sýkora potvrdil, že získal značné príjmy z predaja nehnuteľného a hnuteľného majetku, ktoré mu umožňujú prispievať na syna podľa jeho oprávnených nárokov.

          Spôsob prevodov OP na biele kone preukazujem súdu správami z telefónu Petra Sýkoru:

          Sms z t.č. Tibora Fuzeka 00421914270870 Petrovi Sýkorovi č.t.0910903718 „Ženskej niet ale ja mám jej občiansky. Pomôže?“ Tibor

          Sms z t.č. Tibora Fuzeka 0914270870 Petrovi Sýkorovi t.č.0910903718 „ Ignácová Slávka rod.c.806123/9736 SP 449071 Benkovce c.d. 143 okr. Vranov n/Toplou“.

          Podľa mojich informácií je menovaná Slávka Ignácová družkou Tibora FUZEKA, a spoločnosť prevzala bez účtovníctva, čo je v rozpore s príslušnými zákonmi o podnikaní. Slávka Ignácová je rovnakým spôsobom ustanovenou spoločníčkou v spoločnosti SLOV CZECH REAL s.r.o.. SKAMA INVEST s.r.o. a IN FLUVAL s.r.o. v likvidácii s daňovými nedoplatkami k 31.12.2008 vo výške 2 695 454 Eur. Týmto poukazujem na skutočnosť, že firma SLOV CZECH real.s.r.o. bola týmto spôsobom zlikvidovaná, nakoľko účtovníctvo sa nezachovalo u spoločníčky Slávky Ignácovej. Sms správou od Martina Labanca z č.t.0903400680 Petrovi Sýkorovi na č.t. 0910903718 „ 1253000 Ti posielam na účet. Toľko prišlo“ preukazujem súdu, že Peter Sýkora nemal oddelené podnikateľské hospodárenie od súkromného, ale príjmy z „ podnikateľskej „ činnosti smerovali na jeho súkromné účty. Martin Labanc bol prijímateľom platieb, ktoré následne výberom z podnikateľského účtu zasielal na súkromné účty Petra Sýkoru. Likvidáciou firiem a účtovníctva mali v úmysle dosiahnuť nemožnosť kontroly, prípadne následného šetrenia hospodárskej činnosti. Preukazujem tým aj tú skutočnosť, že predaj nehnuteľnosti SLOV CZECH REAL s.r.o. o ktorej som súdu poskytla dôkazy sú príjmom Petra Sýkoru mimo účtovníctva.

          Ako to prebiehalo v daňových záležitostiach prezentuje sms z č.t. Petra Sýkoru 0910903718 Michalovi Kocianovi na č.t. 0903661661 zo dňa 12.3.2008“ „ Ozvi sa Póorovi, urguje nás DÚ 2“. Z sms správ v telefónnom zozname Petra Sýkoru jednoznačne vyplýva, že Peter Sýkora v hierarchii organizácie bol v postavení koordinátora vzniku firiem, likvidácii firiem, bol jedným z najvýznamnejších obchodníkov na trhu s nehnuteľnosťami, spolupracoval s najvýznamnejším developerom v Európe Sekyra Group v SR aj ČR, obchodoval s nehnuteľnosťami v SR rovnako v ČR. Pôsobnosť založených firiem bola  v rámci SR,ČR na Cypre, a iných schránkových firmách v zahraničí. Previazanosť blízkych osôb som zatiaľ mohla zistiť cca u 180 spoločností. Na netransparentné a korupčné správanie zúčastnených osôb poukazujem napr. prípadným predajom budovy na Šancovej ulici pracovníkom Tatrabanky a.s. Martinom Juranom a Petrom Sýkorom:

          Sms prijatá od Martina Jurana / ktorý spracoval pre Petra Sýkoru nadhodnotený úver rodinného domu TB / z č.t.0908789083 7.7.2007: „ Keď budeš doma urgentne sa mi ozvi. Podržal som tú budovu na Šancovej a pohol s cenou. Aktuálna cena 10 na zmluve + 6 cash. Ďakujem. Martin“.

          Následná sms  prijatá od Jozefa Kojdu t.č.0911278847 8.7.2007 „ Zavolaj, Martin povedal, že Šancova ponáhľa, mali by sme sa stretnúť. J.K.„      

          Peter Sýkora vykonával svoju podnikateľskú činnosť prostredníctvom spriaznených osôb, ktoré konali v mene spoločností výlučne podľa pokynov Petra Sýkoru a teda na jeho účet. Boli to predovšetkým MARTIN LABANC od čias keď skončil pracovať údajne ako colník za colné delikty, Marián Arpányi, Tibor Fuzek, Jaromír Kopera, Marcela Koperová, Ing. Jozef Dúcz, Ing. Miroslav Líška, Pavol Mezei, Monika Vičanová a iní, prostredníctvo ktorých Peter Sýkora bol zainteresovaný na privatizáii štátnych podnikov, či konkurzoch. Prostredníctvom týchto osôb dodnes ovláda firmu SPL a.s. Levice so ZI 58 338 000 Sk, akcie na doručiteľa.  Konkurzným správcom bol JUDr. Oliver Korec, kontaktná osoba v telefóne Petra Sýkoru. Konkurz bol v roku 2009 zrušený a spoločnosť je činná.

          Ako ďalší príklad uvediem, že Peter Sýkora bol aktívny pri privatizácii Novofruktu Nové Zámky, Emersonu Častkovce, S.T.E.I.N.-u Bratislava a iných. Časť z nájdených dokladov som v marci 2012 odovzdala na Policajnom prezídiu SR / zoznam firiem určených na privatizáciu a konkurz, fiktívnu zmluvu o pôžičke medzi Hedvigou Sýkorovou a spoločnosťou BON AVENIR s.r.o. Igora Grošafta vo výške 450000 šilingov, ktorú osobne podpísal Igor Grošaft/. Spoločnosť BON AVENIR s.r.o v roku 2009 zmenila spoločníka. Navrhovateľka nikdy žiadnu pôžičku nikomu neposkytla a takáto zmluva je ďalším dôkazom toho, aké hospodárske výsledky a daňové priznania sú predkladané daňovým úradom zo strany spriaznených osôb Petra Sýkoru.

          Na základe informácií o tom, akým spôsobom opustil odporca Peter Sýkora svoju rodinu navrhovateľku osobne kontaktovala Marcela Koperová, vdova po Jaromírovi Koperovi. Poskytla informácie, ktoré rodinou otriasli, no otriasli najmä maloletým Petrom. Peter Sýkora vo firme DONAR a.s. pôsobil prostredníctvom Mariana Arpányiho a Jaromíra Koperu ako štatutárov a prostredníctvom Miroslava Líšku a Jozefa Dúcza ako členov DR. Firma Aldy Soft s.r.o. bola zapísaná do OR 18.12.1996 a ako spoločníci Jaromír Kopera, Silvia Lederleitnerová a Františka Lederleitnerová, ktoré boli rovnako spoločníčkami vo firmách s Monikou Beňovou a iných/. V roku 1997 sa stal Jaromír Kopera jediným spoločníkom firmy Aldy Soft s.r.o.. Dodnes nebola v ZL OR založená žiadna listina, firma je naďalej v OR napriek tomu, že Jaromír Kopera ako spoločník firmy Aldy Soft s.r.o., ktorá v máji 1999 prevzala všetky pohľadávky, záväzky a imanie firmy DONAR a.s. zomrel v októbri 1999, teda päť mesiacov po tejto obchodnej transakcii. Podľa vyjadrení Marcely Koperovej zomieral v neznesiteľných bolestiach, keď ho deň pred smrťou navštívili spolupracovníci Petra Sýkoru a podpisoval všetky nimi predložené doklady. Podľa vyjadrení Marcely Koperovej sa Jaromír Kopera dlhodobo pred smrťou o svoj život obával, údajne z dôvodov, že mal veľa informácií, ktoré nikdy nesmeli preniknúť na verejnosť.

          Mali sme vedomosť o tom, že Jaromír Kopera je spolupracovníkom Petra Sýkoru. Podľa informácií Petra Sýkoru, ktoré poskytol mne a rovnako navrhovateľke bol Jaromír Kopera otrávený ruskou mafiou a svoj pobyt pri Jaromírovi Koperovi deň pred jeho smrťou označil ako desivý. Preto sme informáciu Petra Sýkoru a JUDr. Borisa Chovanca pred rozvodom manželstva navrhovateľky a odporcu o tom, že odporca je prenasledovaný ruskou mafiou a to isté hrozí rodine ak sa nerozvedú považovali za hodnovernú. Marcela Koperová ďalej zverila informáciu, že aj v týchto firmách, kde bol Jaromír Kopera „nastrčenou“ osobou Petra Sýkoru a spol. prebiehalo vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti. Vyšetrovatelia navštívili doma Jaromíra Koperu s tým, aby priznal, že je len nastrčenou osobou vo firmách, kde sa robia podvody a že za všetkým je Peter Sýkora a spol. Jaromír Kopera zo strachu o život požiadavke vyšetrovateľa nevyhovel a proti Petrovi Sýkorovi nevypovedal. Marcela Koperová je presvedčená, že za smrť jej manžela Jaromíra Koperu je zodpovedný Peter Sýkora a spol.  Mám dôkaz nájdený medzi zanechanými dokladmi o tom, že rukou Petra Sýkoru bol napísaný koncept listu v mene Marcely Koperovej, v ktorom obviňuje vyšetrovateľov a zastiera pravdivé skutočnosti. Marcela Koperová mi zverila informáciu, že Jaromír Kopera, jej manžel, poberal v tom období finančné odmeny v rozmedzí od 100000 do 200000 Sk mesačne, čo bolo len jedno percento z toho, čo poberal Peter Sýkora. Po smrti Jaromíra Koperu bola prinútená podpisovať len čisté listiny, na základe ktorých potom bola vysporiadaná pozostalosť po Jaromírovi Koperovi. Všetky získané informácie sú pre moju rodinu nepríjemné a zvyšujú naše obavy z ďalšieho konania Petra Sýkoru a jeho nevyspytateľných spolupracovníkov aj voči rodine navrhovateľky.
Dôkaz: Koncept Petra Sýkoru vlastnou rukou      
             Príkaz na úhradu firmy DONAR a.s.

          Marcela Koperová po smrti svojho manžela pracovala pre Petra Sýkoru vo firme Cofi s.r.o. aby uživila svojho syna, sirotu po Jaromírovi Koperovi, keďže peniaze, ktoré mala získať po smrti manžela vo výške cca 16 mil. Sk jej neboli odovzdané. Rovnako aj z dôvodu, aby bola v blízkosti Petra Sýkoru a pod jeho kontrolou, nakoľko rovnako disponuje závažnými informáciami o jeho nekalej podnikateľskej činnosti. V spoločnosti Cofi s.r.o. plnila len jeho príkazy a podpisovala ním vždy pripravené dokumenty. Potom, čo jej služby už nepotreboval, odpojili všetci zainteresovaní svoje telefóny a na požiadavky Marcely Koperovej veci doriešiť Peter Sýkora nereagoval. Marcela Koperová podľa dokladov, ktoré mala možnosť poznať, vidieť a podpisovať uviedla, že Peter Sýkora je jeden z najbohatších Slovákov a orgány činné v trestnom konaní mu len ťažko preukazujú jeho skutky, nakoľko svoju osoba skrýva za činnosť iných osôb a spoločností.
Dôkaz: List Marcely Koperovej Petrovi Sýkorovi
              Výpis z OR firmy Cofi s.r.o.

          Firma Cofi, neskôr JD s.r.o. skončila v roku 2005 na adrese v Galante a spoločníčkou je Ing. Anna Pulenová. Že riadil firmu Cofi s.r.o. Peter Sýkora, vyplýva z sms medzi ním a Jozefom Dúczom z telefónu, ktorý doma zanechal. Keď chcela Marcela Koperová v tom období navštíviť navrhovateľku Hedvigu Sýkorovú a o činnosti Petra Sýkoru ju informovať, Peter Sýkora sa to dozvedel a pod hrozbou, že sa prestane ovládať, jej to zakázal. Rovnako jej bolo pohrozené, že si bude syna hľadať v Dunaji, ak prehovorí. Je nespochybniteľné aj z ďalších autentických dokladov, že odporca Peter Sýkora realizoval finančné transakcie v SR aj medzinárodné finančné transakcie pod hlavičkou firiem, v ktorých vôbec nefiguroval. Firma Ravine s.r.o.  so spoločníkmi JUDr. Zoroslavom Kollárom a Mgr. Petrom Kubíkom, neskôr Pavlom Suchoňom je v likvidácii od roku 2006 a likvidátorom je JUDr. Milan Lachkovič. V ZL OR nie sú dodnes založené žiadne listiny. Finančné medzinárodné transakcie v zahraničí však realizoval pod hlavičkou firmy Ravine s.r.o. Peter Sýkora, čím dokazujeme, že príjmy a majetok Petra Sýkoru je jedna vec, a tú sa snažíme súdu preukázať, výkazníctvo Petra Sýkoru je vec, o ktorej sa snažíme súdu preukázať, že je podľa nášho podozrenia v rozpore so zákonom a nemôže byť hodnoverným podkladom pre posudzovanie príjmov a majetku Petra Sýkoru.
Dôkaz: Medzinárodná transakcia Petra Sýkoru v zahraničí
             Výpis z OR firmy Ravine s.r.o. 

          Od doby, čo som nútená predkladať súdu hodnoverné dôkazy o tom, že Peter Sýkora pred rozvodom, rovnako po rozvode zarába vysoké finančné čiastky,  tieto príjmy nie sú súčasťou účtovníctva a teda účtovníctvo všetkých firiem Petra Sýkoru je s najväčšou pravdepodobnosťou nedôveryhodné, Peter Sýkora pristúpil k rôznym zmenám v spoločnostiach. Najmä od roku 2010, v priebehu rokov 2011 a 2012 najviac spriaznených firiem, či firiem na jeho meno bolo z OR vymazaných, prípadne skončili u bielych koňov. Z toho vyvodzujeme najpravdepodobnejší záver, že Peter Sýkora po transplantácii bol rozhodnutý nevrátiť sa trvale na Slovensko.

          Vo firme Štrkopiesky Gabčíkovo a.s. otec navrhovateľky Ján Bobek členom DR. Niekoľkokrát žiadal o uvoľnenie z tejto funkcie, aj sms správou pre Petra Sýkoru zo dňa 3.9.2011 citujem: „ Peter, ja som sa doteraz k situácii v Tvojej rodine po transplantácii nevyjadril. Celý rozvod bol vykonštruovaný nezmysel o exekútoroch a vnímal som to ako narušený duševný stav po transplantácii alebo ochranu rodiny pred mafiou. Až mi žena povedala, že má doklady o niekoľko stomiliónových čiastkach, tak som pochopil, že hráš vysokú hru, pri ktorej si celkom odrovnal syna. Začína mu škola, nevidel si ho rok. Pristav mu auto do školy, alebo niekoho zabezpeč, ja som chorý a peniaze sme míňali na Tvoje povinnosti. Chcem vedieť, kedy bude dozorná rada v štrkopieskoch. Zoznámim sa s hospodárením a požiadam o uvoľnenie z funkcie, lebo si stratil všetku dôveru v teba, lebo už veľmi dávno si nedodržal slovo ani žiadne dohody. Bobek“ doručená 0910903718 o 16.50. hod./ bez reakcie /  a naposledy listom z októbra 2011 požiadal otec navrhovateľky o zvolanie DR, prerokovanie účtovníctva, a následné požiadanie o uvoľnenie z funkcie člena DR avšak listová zásielka sa vrátila nedoručená.
Dôkaz: nedoručená zásielka

          Dňa 26.6.2012 bolo členstvo otca navrhovateľky Ján Bobeka v DR ukončené a do funkcie člena DR tým istým dňom ustanovená bola JUDr. Zuzana Puškárová. Predpokladám, že takéto opatrenia súvisia s mojimi informáciami o predaji nehnuteľností vo veľkom rozsahu práve v Gabčíkove, ktoré som súdu doložila.

          Peter Sýkora súdu tvrdí, že jeho firmy z hľadiska zlého zdravotného stavu sú v nečinnosti a to je dôvod na ich likvidačný proces, avšak v tom istom období, kedy robí opatrenia vo firmách dotknutých, ktoré končia u tzv. bielych koňov/ Mg-faktoring s.r.o., Marseillei soap.-Slovaguii s.r.o. a iné/, je zapísaný ako prokurista v novozaloženej spoločnosti dňa 20.6.2012  4 GEN s.r.o., teda koná za spoločnosť. Zároveň je v tejto spoločnosti spoločníkom Martin Labanc. Týmto vyvraciame tvrdenia odporcu, že mu jeho zdravotný stav nedovoľuje podnikať a vyvíjať akékoľvek aktivity, či chodiť medzi ľudí.
Dôkaz: Výpis spoločnosti 4 GEN s.r.o.   

          Podľa získaných podkladov k súdnemu sporu vo vymáhaní pohľadávky – ušlý zisk vo výške 185.930.601 Sk firmy M.PM Servis s.r.o. so sídlom  Sputnikova 19 Bratislava  voči Vodohospodárskej výstavbe štátny podnik Bratislava uvádzam súdu, že sa jedná o vymáhanie pohľadávky s tým, že M.PM servis s.r.o.  je vylúčené z konania, nakoľko pohľadávka bola prevedená na postupníkov. Pripomínam, že spoločnosť M.PM Servis riadil Peter Sýkora a spoločnosť mu patrila, pôvodne sa jednalo o spoločnosť Novofrukt-Trade, založenú v súvislosti s  Novofruktom Nové Zámky, kde pôsobil Peter Sýkora a vizitka z tých čias svedčí o tom, že používal tituly, ktoré nemá, rovnako ako ich je možné vidieť na daňových dokladoch, ktoré predkladá tomuto súdu, kde je používaný titul Ing. Firma M.PM Servis nakoniec 26.2.2010 mala zmenené sídlo v Trnovci nad Váhom a spoločníkom sa stal Juraj Szilágyi, na ktorého podľa OR bolo prevedených viacero OP firiem so záväzkami voči štátu.  
Dôkaz: Vizitka

          Z informácií, ktorými disponujem z osobných znalostí mám vážne podozrenie o netransparentnom nároku na túto pohľadávku voči štátnej firme najmä z toho dôvodu, že firma M.PM Servis s.r.o. a firma Bentrans s.r.o. sú ovládané jednou osobou –odporcom Petrom Sýkorom. Podobne ako spoločnosť M.PM Servis s.r.o. skončila spoločnosť Mg-faktoring s.r.o. v roku 2011, keď bol OP prevedený na bieleho koňa Jána Mikuláša. V tejto súvislosti s ohľadom na moje osobné znalosti namietam voči vyjadreniu odporcu, že jeho nosnou činnosťou bolo stavebníctvo. Nosnou činnosťou odporcu boli najmä faktoringové činnosti a realitné činnosti, čo chcem súdu preukázať tým, že aj mimosúdne vyrovnanie vo veci získaných cca 104 mil. Sk firmou Mg-faktoring s.r.o., ktoré sme súdu doložili, bola v podstate postúpená pohľadávka Hasičskou poisťovňou, v ktorej bola majoritným akcionárom S.K.A. a.s ovládaná Petrom Sýkorom a spol. Súdny spor trval od roku 1999 do roku 2008, pričom len na úrokoch získala spoločnosť Mg-faktoring sumu cca 4 mil. Sk. Toto sú v ponímaní ekonómov obchodné transakcie pre bohatých, ktorí môžu na svoje pohľadávky čakať, a slušne zarobiť na úrokoch bez vynaloženia akéhokoľvek úsilia. A Peter Sýkora takým obchodníkom bol a je. V súdnych sporoch o vymáhaní pohľadávok je zastúpený zväčša JUDr. Michaelou Volekovou a podľa jej vyjadrenia zastupuje Petra Sýkoru aj v súčasnosti v niekoľkých súdnych sporoch. Spoločnosť S.K.A a.s. bola majoritným akcionárom  Hasičskej poisťovne a.s., v ktorej mal rovnako Peter Sýkora zastúpenie a bola mediálne známa od roku 2000, kedy sa dostala do vážnych problémov a najväčším veriteľom bol práve SPP, ktorý ju poslal do konkurzu s inými veriteľmi. Výmaz ex offo Hasičskej poisťovne bol 4.8.2011. V tejto súvislosti chcem zdôrazniť, že akciová spoločnosť S.K.A. so ZI 3 mil. Sk s akciami na doručiteľa zaznamenáva v OR štatutára Mariána Arpányiho a Ing. Miroslava Líšku, člena dozornej rady Tibora Fuzeka, pričom menovaný nemajú už žiaden kontakt na Petra Sýkoru, ktorého vo firme prezentovali. Z hľadiska náročného dokazovania príjmov a majetku Petra Sýkoru považujem za nutné preukázať, že  Peter Sýkora rovnako prostredníctvom Ing. Jozefa Dúcza a Mariana Arpányiho mal svoju účasť v spoločnosti MEDI FARMA a.s., ktorej ZI bolo 68 mil. Sk. Táto spoločnosť bola akcionárom Poštovej banky s podielom na ZI 5,43 %. Po nástupe Istrokapitálu MEDI FARMA akcie odpredala a roku 2001 bola zlúčená so spoločnosťami Ivana Kiňu.
Dôkaz: Akcionári Poštovej banky

          Svedectvo Pavla Bašteka považujem za účelové, naviac spoločnosť o ktorej vypovedal je v celom prípade svojej činnosti z hľadiska hospodárenia a príjmov zaujímavá len v kontexte spolupráce Pavla Bašteka a Petra Sýkoru v BAZ Bratislava a.s., kde bol pán Baštek generálnym riaditeľom a súčasne prostredníctvom ďalších spoločností : BAZ – Inalfa a.s., Matador automobile Group, BAZ – Rozvoj a.s. v likvidácii, BAZ – Hobyt a.s. a iné podieľajúce sa na široko medializovanom tunelovaní spoločnosti BAZ Bratislava a.s. bol prepojený na spoločnosti s Petrom Sýkorom.

          Navrhovateľka sa zároveň snaží súdu preukázať aj okolnosti rozvodu a poukázať na to, že rozvod bol pod psychickým nátlakom odporcu a JUDr. Borisa Chovanca, výživné vo výške 500 Eur malo byť formálne rovnako ako rozvod, aby odporca nevystupoval ako majetný človek pred exekútormi a mafiou. Po tom, čo sme nadobudli presvedčenie, že v prípade rozvodu sa jednalo o pripravený podvod, podala navrhovateľka trestné oznámenie na Policajnom prezídiu SR, ktoré bolo postúpené na Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava 2, ja som podala trestné oznámenie na Borisa Chovanca dňa 16. apríla 2012. Máme podozrenie, že práve skutky, ktorých sa dopustil Boris Chovanec, a v dôsledku ktorých manželstvo navrhovateľky a odporcu vyústilo do rozvodu a podpisu dohody o BSM za podmienok, ktoré stanovil odporca sú v rozpore so zákonom a zároveň príčinou súčasnej pretrvávajúcej ujmy na zdraví a majetku maloletého Petra a navrhovateľky. Ak by v manželstve boli dôvody na rozvod, ak by bol rozvod transparentný, tak výsledky rozvodu, výživného na maloletého a vysporiadania BSM by ešte v súčasnosti alebo neboli, alebo v úplne inom kontexte. Orgány činné v trestnom konaní k dnešnému dňu vo veci Borisa Chovanca nekonali, napriek tomu, že máme dostatočné dôkazy potvrdzujúce naše podozrenie. Realizované čiastkové doterajšie úkony osobne považujem za účelové prieťahy v konaní. Tieto skutočnosti vo veci rozvodu som popísala aj v oznámení na Petra Sýkoru v ČR, kde bolo vo vyrozumení o prevedených úkonoch konštatované, že z mojej výpovede bolo zistené, že došlo k možnému podvodnému jednaniu zo strany bývalého zaťa Petra Sýkoru pri rozvode s mojou dcérou. V tejto súvislosti poskytujem súdu list navrhovateľky Borisovi Chovancovi, kde žiada o informáciu v exekučnej záležitosti domu a rovnako ako ja informáciu nedostala a vyrozumenie polície ČR.
Dôkaz: Polícia ČR – vyrozumenie o prevedených úkonoch.
             List navrhovateľky Borisovi Chovancovi

          Peter Sýkora konštatovaním, že tvrdíme o jeho vlastníctve súkromného lietadla  týmto zahmlieva používanie súkromné lietadla k preprave, klame o jeho životnom štýle, majetkových pomeroch a príjmoch. Poukazujem na to, že životný štýl Petra Sýkoru transplantáciou neutrpel, k preprave používa súkromné lietadlá aj v súčasnosti, a rovnako žije na vysokej životnej úrovni, zjavne vyššej ako pred transplantáciou. Použil ich rovnako na dovolenku po transplantácii na prepravu rodiny do Monaka, keď sa na letisko M.R. Štefánika v Bratislave prepravil súkromným lietadlo z Prahy, tu sa počas pobytu za sprievodu Martina Labanca venoval kontrole svojich firiem, pričom rodina ho čakala na letisku spolu s pilotmi lietadla. Z letiska M.R. Štefánika sa rodina súkromným lietadlom prepravila do NICE. Všetky tieto skutočnosti má maloletý syn Peter zaznamenané na nosičoch, vrátane spoločnej jazdy autom s otcom po Monacu aj s Martinom Labancom, ktorý prepravoval do Monaca osobný automobil pre potreby rodiny a odletel na Slovensko. Tieto dôkazy sú súdu k dispozícii. Je absurdné za daných okolností tvrdiť súdom, že do júna 2010 od apríla 2010/poslednej dovolenky s rodinou, na ktorej pre ňu zakúpil dary cca za 300000 ČK/ sa stal Peter Sýkora nemajetný.

          V plnom rozsahu odmietame tvrdenia o tom, že maloletý Peter nechcel otca k telefónu, a že rodina bráni maloletému s otcom komunikovať. Ako dôkaz súdu uvádzame, že sme už dokumentovali skutočnosť, keď maloletý Peter spolu s navrhovateľkou a so mnou počas Veľkonočných sviatkov 2011 otca hľadal na Slapoch a v Prahe na byte na Vodičkovej ulici, kedy sa strážna služba Petra Sýkoru telefonicky nedovolala. Rovnako počas účasti navrhovateľky a maloletého Petra na predvolanie k výsluchu odporcu do Prahy, ktorého sa Peter Sýkora nezúčastnil navštívili spolu byt na Vodičkovej ulici, kde sa strážna služba Petra Sýkoru dovolala, o prítomnej návšteve syna Petra Sýkoru informovala no on stretnutie odmietol. Dokladám súdu je môj list odporcovi, ktorý jednoznačne poukazuje na to, že sme sa snažili o kontakt maloletého Petra s odporcom.

          Súdu zároveň poskytujem sms z t.č. maloletého Petra 0949106491 JUDr. Borisovi Chovancovi na t.č. 0905777646 zo dňa 16.2012 o 17.03 hod. „ Dobrý deň, nemám žiaden kontakt na môjho otca a chcel by som sa s ním rozprávať, alebo stretnúť. Prosím Vás, aby ste mu to odkázal. Toto je kontakt na mňa. Ďakujem. Peter Sýkora.“
Boris Chovanec ani nereagoval.
Sms z t.č. maloletého Petra na t.č. 0903400680 Martina Labanca:
„Ahoj, chcel by som sa stretnúť s otcom, ale nemám na neho žiadny kontakt, tak by som poprosil, aby si mu odovzdal tento odkaz. Už som písal aj doktorovi, ale neviem, či sa to otcovi dostalo“.

          V tejto súvislosti chcem súdu poznamenať, že maloletý Peter sa na zlom zdravotnom stave odporcu ničím nepodieľal, konanie odporcu od vykonštruovaných udalostí okolo rozvodu a po ňom však značne poškodilo maloletého psychické a fyzické zdravie, a nepriaznivo ovplyvnilo jeho celkový vývoj od pätnástich rokov veku, kedy čakal na otcovo vyliečenie a na otca. Spôsob takéhoto odlúčenia otca od syna je absurdný a dodnes nevysvetlený.
Dôkaz: List odporcovi Petrovi Sýkorovi od Dany Bobekovej

          V plnom rozsahu odmietame obvinenie odporcu o fyzickom násilí maloletého Petra Sýkoru voči odporcovi Petrovi Sýkorovi v Mořkove. Nie je pravdou, že sme prišli do Mořkova navštíviť odporcu, pravdou nie je ani to, že tejto návšteve predchádzala návšteva rodiny Petra Sýkoru v Prahe, v Restauraci u Mlynáře. Do Prahy hľadať vnuka som odišla len ja s Monikou Hurbanovou, ktorá súdu svedectvo doložila. V Restauraci u Mlynáře neprišlo zo strany nikoho  k žiadnym vyhrážkam, personál absolútne žiadnu vedomosť o tom, že by bol odporca niekedy ženatý a už vôbec, že by mal syna nemala. Dotazovala som sa len, či môj vnuk reštauráciu nenavštívil, pričom som si vymenila telefónne číslo s jedným pracovníkom reštaurácie, ak by sa tam môj vnuk objavil. Personál len prejavil obavy z odporcu Petra Sýkoru, rovnako ako obyvatelia Mořkova. Peter Sýkora je rovnako vnímaný ako nebezpečný človek jeho bývalým spoločníkom pánom Fořtom. Ak by bola nejaký incident v tejto reštaurácii preverovala polícia, tak by som ako účastník o tom musela vedieť. Peter Sýkora klame, pretože je pre neho nepríjemné, že sme jeho utajený pobyt v Prahe aj Mořkove zistili.  Ja som bola nútená všetkými dostupnými možnosťami zaobstarať dôkazy k tomuto konaniu, a robila som tak výlučne v normách zákona. Pracovníci Restaurace u Mlynáře mi údaje o pobyte Petra Sýkoru neposkytli, do Mořkova sme odišli na základe anonymného oznámenia. Konštatovania o exekučných tituloch v súvislosti s firmou Sýkora – faktoring s.r.o. považujem za účelové. Peter Sýkora totiž po mojej návšteve v Prahe všetkých pracovníkov reštaurácie prepustil, zrušil nájomný vzťah svojej firmy  s firmou Syn a Fořt s.r.o. Zároveň podľa vyjadrení pána Fořta inicioval Zmluvu o združení kvôli nám, ktorou svoje príjmy z hospodárskej činnosti nebude už zverejňovať, nakoľko účtovnou jednotkou sa stala firmy Syn a Fořt. Nakoniec Firma Sýkora- faktoring s.r.o. nie je prvou a ani poslednou z radu firiem Petra Sýkoru, ktorá zaznamenala záväzky voči štátnej inštitúcii a exekučné tituly v žiadnom prípade jeho megalomanský majetok neohrozia.

          Vyjadrenia PZ odporcu odmietame v plnom rozsahu. JUDr. Boris Chovanec bol ten, kto organizoval celý rozvod manželov Sýkorových. V telefóne odporcu Petra Sýkoru sú zaznamenané sms správy z roku 2008, keď prostredníctvom nich praje odporca pekné vianočné sviatky svojim známym v mene svojej rodiny zo zahraničia, čo potvrdzuje pravdivosť našich tvrdení, že údaje v návrhu na rozvod o tom, že odporca Peter Sýkora žil v Prahe odlúčený od rodiny od mája 2008 sú nepravdivé. Odporca Peter Sýkora žil od marca 2009 vo svojom podnikateľskom sídle na Jakubovom námestí 7 v Bratislave. Rovnako tomuto tvrdeniu odporujú aj spoločne strávené Vianoce odporcu s rodinou v roku 2009 v Monaku a na ďalších spoločných dovolenkách až do apríla 2010, ktorými zároveň vyvraciame aj tvrdenia o nemajetnosti odporcu pred rozvodom a v čase rozvodu. O tom, že odporca nie je nemajetný a má dostatočné finančné prostriedky svedčí aj ten fakt, že počas psychického nátlaku na navrhovateľku aby sa nepridala k môjmu trestnému oznámeniu v ČR, keďže odporca dlhodobo nesplácal hypotéku na rodinný dom, tento bol bezo zbytku vyplatený do hodiny po tom, čo navrhovateľka pristúpila k týmto podmienkam. Dokazujeme tým solventnosť odporcu, a vyvraciame tvrdenia, že už pred a počas rozvodu bol nemajetný. Zároveň súdu preukazujeme, za akých podmienok a v akých súvislostiach odporca financie poskytuje. Tento skutok je rovnako obsahom môjho trestného oznámenia.
Dôkaz:  Úradný záznam o podaní vysvetlenia

          V závere by som súdu chcela poznamenať, že z telefónu, ktorý doma odporca Peter Sýkora zanechal je viac ako zrejmé, že občania Slovenska žijú v hrozivo korupčnom prostredí, v spoločnosti, ktorej zlyhal kontrolný mechanizmus na všetkých úrovniach štátnej a komunálnej správy, keď nezdravé podnikateľské aktivity v neprospech štátu dnes vyústili do núteného dohľadu nad verejnými financiami. V neposlednom rade tento stav spôsobuje zložitú vymožitelnosť práva predovšetkým s ohľadom na nedostatočný informačný systém obchodných registrov, keď je spoločensky tolerované porušovanie zákonov, v tomto prípade predovšetkým Obchodného zákonníka. 

          Maloletý Peter Sýkora s pretrvávajúcou ujmou na zdraví a rovnako na majetku, keď trávi prázdniny umiestňovaním nábytku na internete za účelom jeho predaja po tom, že predal aj svoje osobné potreby/ hodinky, pink pongový stôl/ a matka všetky osobné veci / šperky v hodnote 30 600 Eur za cenu zlomkového zlata 3 700 Eur /  ťažko nesie správanie svojho otca. Najmä jeho krivé obvinenia, nezakladajúce sa na pravde v tvrdení o fyzickom napadnutí a odmietnutí s ním komunikovať. Pre navrhovateľku bolo veľmi náročné zabezpečiť pre syna úspešne ukončiť školský rok, zabezpečiť všetky školské pomôcky a potreby, zabezpečiť prostriedky na získanie vodičského preukazu nakoľko dovŕši v septembri vek 18 rokov, zvládnuť všetky zdravotné problémy a vyšetrenia synove aj svoje, zaplatiť všetky účty za energie. Naviac pri dome, ktorý je náročný na finančné prostriedky, na údržbu, fyzickú prácu, je nepredajný za cenu, kedy by si navrhovateľka po vyplatení hypotéky mohla kúpiť byt, je rodina vo vážnych existenčných problémoch. Maloletý Peter za daných okolností trávi prázdniny doma s matkou, bez akýchkoľvek relaxačných možností stráviť pri mori, či na Slovensku dovolenku po traumatických rokoch, bez možností kúpeľnej liečby, športu, kultúry, či stretnutí s priateľmi. Najzložitejšie však je vysporiadať sa s tým, že posledný školský rok nebude môcť absolvovať v škole, ktorú navštevuje od útleho detstva a od absolvovania ktorej ho delí jediný rok. Maloletý Peter dôverne pozná svojho otca, jeho majetok, možnosti, ale aj nekonečný cynizmus. Učí sa s tým žiť a prežiť.

Ing. D. B.
Vladimír Pavlík

    Facebook
Hlavná stránka