"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Svedectvo bývalej mafiánovej svokry – 13. časť

Kto ovláda slovenskú políciu?


          

          Predstavte si, vážení čitatelia, že pred Norimberským tribunálom kde súdili fašistických a nacistických zločincov, by ich obhajoba bola založená aj na tom, že väzni v koncentračných táboroch usilujú o ich životy a preto sa museli len brániť, majúc tým na mysli ich likvidáciu. Asi takto by vyznievala výpoveď mafiánskeho gaunera Petra Sýkoru a advokátskeho gaunera JUDr. Borisa Chovanca, jeho advokáta, ktorý je dokonca v 5-člennej Správnej rade TASR – ktorú ovláda neoboľševicko-eštebácka a štátno-teroristická organizácia Smer-tzv. sociálna demokracia. Až budete čítať policajné uznesenie a porovnávať to so sťažnosťou exmanželky mafiánskeho gaunera Petra Sýkoru, napojeného na vysokú politiku a štátne orgány, tak si musíte položiť aj takúto otázku: JE MINISTER VNÚTRA ROBERT KALIŇÁK HLAVNÝ ČI NAJVYŠŠÍ MAFIOZO, RIADIACI MAFIÁNSKO-ZLOČINECKÚ ORGANIZÁCIU MINISTERSTVO VNÚTRA SR? Taktiež už chápem, prečo ministrom spravodlivosti sa stal advokát z tejto mafiánskej čeľade. Keď si porovnáme ich fungovanie a spoluprácu so sudcovskou mafiou pri oslobodzovaní či zbavovaní obvinení mafiánskych špičiek, tak nám musí byť jasné, komu budú slúžiť „reformy“ z dielne Ministerstva spravodlivosti SR. Len také malé mafiánsko-policajné paradoxy: exmanželka vypovedala osobne 24. 4. 2012!!! Uznesenie bolo datované 8. 10. 2012!!! A uznesenie prebrala na pošte 27. 11. 2012!!!

Vladimír Pavlík


     

   

Hedviga Sýkorová, ..... Modra

 

                                                                                     Okresné riaditeľstvo PZ
                                                                                     Odbor kriminálnej polície
                                                                                     1.oddelenie všeobecnej kriminality

                                                                                     827 49 Bratislava 2

 

                                                                                     V Modre 28.novembra 2012

 

Vec
ČVS: ORP-588/1-OVK-B2-2012 TV
SŤAŽNOSŤ

     Dňa 27.novembra 2012 som prevzala  Uznesenie v predmetnej veci zo dňa 8.10.2012    a v stanovej lehote podávam  s ť a ž n o s ť do rúk vyšetrovateľa.
Svoju sťažnosť oddôvodňujem nasledovne:
Vyjadrenie JUDr. Borisa Chovanca je v celom rozsahu nepravdivé a tendenčné. Ako právnik, ktorý poznal dôverne celú rodinu a pred ktorým vyrastal môj syn veľmi dobre vie,  že po náročnej operácii a rovnako pred náročnou operáciou sme mali o môjho manžela a syna môjho otca dlhodobo vážne obavy a prežili sme spolu veľmi náročné obdobie v očakávaní úspešnosti jeho liečby.
Po transplantácii som manžela navštívila v IKEME v Prahe. Spoločné dovolenky po transplantácii sme absolvovali v Monaku v decembri počas vianočných sviatkov. Štedrý večer sme spoločne strávili u Heleny Oliviero v Menote – Monako.

Dôkaz: email Holiviero mojej matke so zaslaním Svedectva overeného notárom

Ďalšiu dovolenku v Monaku vo februári 2010, rovnako súkromným lietadlom z dôvodu ochrany imunity exmanžela. Koncom februára sme mali predĺžený víkend v Prahe na spoločnom byte v prenájme na Vodičkovej ulici. V apríli 2010 v Karlových Varoch v hoteli Savoy Westend. V auguste 2010 po vzájomnej dohode s exmanželom pozval syna na letné prázdniny na Slapy.

     O návrhu na rozvod, ktorý JUDr. Chovanec spísal v júni 2010 som sa dozvedela až koncom mesiaca august 2010 po telefonickom rozhovore s mojou matkou, ktorá mi túto skutočnosť oznámila. Bolo to potom, čo jej Peter Sýkora telefonicky oznámil, že vzhľadom k exekúcii na náš rodinný dom a prenasledovaniu mafiou je nevyhnutný náš rozvod. V tej veci som mala kontaktovať Borisa Chovanca, čo som aj urobila spolu s mojou matkou. Nie je pravda, že som sa ho pýtala, čo v prípade exekúcie, keďže Boris Chovanec mi oznámil, že bol poverený preberať poštu od exekútorov, a prepis rodinného domu je možný len do konca decembra 2010, dokedy mu sudca podrží vydanie exekučného príkazu. Exekúciu som považovala ako fakt, o ktorom ma Boris Chovanec a Peter Sýkora presvedčili. Peter Sýkora navrhol aby sme niektoré veci pre prípad, že by sa exekúciu nepodarilo odvrátiť z domu odviezli. Preto môj otec Ján Bobek odmontoval niektoré lustre potrebné pre začiatok v inom byte a odviezol do Senice. Dodnes nie sú namontované, nakoľko dom je pred dražbou. Televízor, lampy a obrazy moja matka odviezla aj s mojim synom nášmu rodinnému známemu Vladimírovi Kupcovi do Okoča, a dodnes som ich nepriviezla. Navrhujem zároveň vypočuť Vladimíra Kupca, bytom Okoč, Nový rad 11 ako svedka. Počas vykladania predmetných vecí, dátum si presne nepamätám, v Okoči ma kontaktoval Boris Chovanec, aby matka spísala so mnou antidatovanú zmluvu o výpožičke nábytku, a tak by nepodliehal exekúcii. Pripomenul, že čas súri, aby sme to urobili urýchlene a dali Petrovi Sýkorovi takto vypracovanú Zmluvu o užívaní veci k podpisu. Moja matka to najskôr odmietla, kontaktovala Borisa Chovanca s tým, že takú zmluvu vyhotoviť nemôže, nakoľko jednak nepreukáže takú vysokú sumu a považuje to za nekorektné. Boris Chovanec jej povedal, aby spísala len časť nábytku a nerobila si starosti, že to nikto nebude kontrolovať. Matka takú Zmluvu vypracovala aby zachránila aspoň časť majetku pre začiatok bývania v inom byte a ja som ju dala na podpis Petrovi Sýkorovi v septembri 2010 v Bratislave pri hoteli Kyjev, kde mal rokovanie
.
Dôkaz: Zmluva o užívaní veci

Že bol rozvod pripravený a dôsledne premyslený svedčí aj tá skutočnosť, že Boris Chovanec mi sprostredkoval právne zastúpenie JUDr. Helenou Dobošovou. Orgány činné v trestnom konaní majú možnosť preveriť, kto za tieto služby platil. Ja som ich neplatila. 

O žiadnej Dohode o BSM sme s Borisom Chovancom nikdy počas príprav rozvodu nehovorili, o tej som sa dozvedela až v deň po právoplatnosti rozvodu, keď som ju mala v sprievode Martina Labanca podpísať. S Petrom Sýkorom sme sa o žiadnej dohode nebavili, všetko zariadil so svojim právnikmi osobne.
Ja som Dohodu o BSM podpisovala v Bratislave, Peter Sýkora v Prahe. Boris Chovanec klame v tvrdení, že som chcela od manžela ďalšie peniaze potom,  čo som sa dozvedela že nezomiera a že sa oženil. Ja som sa dozvedela o tom, že sa Peter Sýkora oženil až po doručení sobášneho listu do spisu o výživnom. Z neho vyplynulo, že sobáš s Petrou rod. Šídlovou uzavrel dňa  18.12.2010 v Karlových Varoch. Že som ja a ani môj syn o tomto sobáši nevedeli svedčí aj tá skutočnosť, že Peter Sýkora so mnou a s mojim synom komunikoval 2-3 krát do týždňa až do Vianoc 2010.
Dôkazom toho, že tvrdenia o tom, že sme spolu s Petrom Sýkorom nežili dva roky pred rozvodom je aj ten fakt, že týždeň pred rozvodom mne a synovi zaplatil dovolenku v zahraničí, nakoľko uznal, že príprava rozvodu bola psychicky náročná. Vrátili sme sa z tejto dovolenky deň pred rozvodom, teda 1.12.2012.

Dôkaz: Zaplatená dovolenka Petrom Sýkorom

Rovnako je ďalším dôkazom aj komunikácia medzi mnou a Petrom Sýkorom, ako aj synom a jeho otcom bez prerušenia až do Vianoc 2010. Časť sms dokladám.

Dôkaz: sms

Sms z telefónu Petra Sýkoru na telefón môjho syna 11.10.2010:
„ Drž sa v škole, zajtra napíš, či si O.K. tata

Sms z telefónu Petra Sýkoru na môj telefón dňa 17.12.2010, keď som manželovi oznámila, že syn je hospitalizovaný.:
„ Dobre. Ešte to preber s Mišom, nech ho zbytočne nestresujú operáciou, plynár príde o druhej zajtra, nech povie koľko a ja mu v pondelok pošlem peniaze“

Sms z telefónu Petra Sýkoru na môj telefón dňa 18.12.2010 o 11.47, teda v deň sobáša Petra Sýkoru:
„  Hovoril som s Mišom , poobede pôjde na Kramáre a pozrie na malého, malému je dobre, tak som Mišovi hovoril, nech mu vybaví, aby ho zajtra pustili, potom vybavím operáciu v ...“
V ten deň aj Mišo -  MUDr. Michal Lesay syna Petra na Kramároch navštívil a povedal mu, že otec za ním prísť nemôže, lebo je po vážnej operácii a má veľa lekárskych vyšetrení.
Aj v týmto prípadom preukazujem, pod akým tlakom bol môj syn a ja bezohľadným správaním priateľov Petra Sýkoru vystavený aj počas hospitalizácie.
Prečo musel byť tento sobáš so záchrankyňou života tak utajený? Tú odpoveď očakávam od vyšetrovateľov. Lebo mám dôvodné podozrenie, že celý tento príbeh súvisí s transplantáciou.
Zároveň verím, že som preukázala, že nie je pravda to, čo tvrdí Boris Chovanec, že som mu povedala o tom, že niekoľko rokov spolu nežijeme ako manželia. Boris Chovanec praktiky vo svojej dlhodobej činnosti v konšpirácii nezaprie. Peter Sýkora bol dlhodobo chorý, s vážnym zdravotným stavom už od roku 2006. Ja so synom sme mu venovali náležitú starostlivosť. Zároveň som preukázala, že celý rozvod bol v réžii JUDr. Borisa Chovanca.          
Keďže rozvod sa ako formálny nepotvrdil, nakoľko Peter Sýkora sľub, že všetko bude pokračovať ako do rozvodu, že bude splácať hypotéku na dom a synovu školu nedodržal, napísala matka Borisovi Chovancovi list dňa 9.1.2012, v ktorom ho žiadala o informáciu o exekútorovi, avšak na tento list nereagoval. List napísala aj v dôsledku toho, že doklady o podnikateľskej činnosti Petra Sýkoru, ktorý sme našli v rodinnom dome boli veľmi závažného charakteru. Boris Chovanec na list neodpovedal a vyšetrovateľovi sa vyjadril k nemu len okrajovo.

Dôkaz: List Borisovi Chovancovi od Ing. Danky Bobekovej

     V marci 2011 som obdržala na mojej adrese pohľadnicu-blahoprianie k uzatvoreniu sobáša Petra Sýkoru s českou občiankou podpísanú – pracovníci DR Slovenska. Kontaktovala som telefonicky manžela, avšak telefón už nebral. Vedela som, že v jeho živote sa objavila žena – ktorú mojej matke nazval záchrankyňou života, ale iné informácie o jeho svadbe som nemala a ani môj syn. Peter Sýkora takú skutočnosť pred rodinou utajoval.

Dôkaz: pohľadnica

Vzhľadom k tomu, že môj a synov zdravotný stav sa dlhodobo pod neustálym tlakom a stresom zhoršoval, aj naše existenčné možnosti, keďže Peter Sýkora nás o všetko okradol, podala som v júnu 2011 Návrh na zvýšenie výživného pre syna Petra. V júli 2011 som podala aj Návrh na príspevok rozvedenej manželky.  Peter Sýkora sa odmietol so mnou a so synom o majetok podeliť. Pritom všetok majetok nadobudol počas manželstva. Pred uzavretím nášho sobáša mal Peter Sýkora značné dlhy, ktoré splatil až počas manželstva, kedy svoj majetok nadobudol, kedy som mu poskytovala absolútny servis a domáce zázemie.
Vzhľadom k závažnej situácii, kedy už Peter Sýkora nekontaktoval ani syna ani mňa a odmietal akúkoľvek komunikáciu, nechcela som súdnou cestou riešiť moje práva vo veci BSM, nakoľko som už nemala finančné prostriedky na bežný život a nemohla som si dovoliť právne zastupovanie. Naviac podnikateľská činnosť Petra Sýkoru nebola pravdepodobne v príslušnom výkazníctve zachytená v zmysle zákonov a za takých okolností riešiť hodnotu obchodných podielov jeho spoločností je problematické. Preto som sa rozhodla riešiť záležitosti písomne, slušne a ústretovo listom Petrovi Sýkorovi. Na list nereagoval.

Dôkaz: Návrh na doplnenie dohody BSM po zistených skutočnostiach

Z toho dôvodu som kontaktovala Borisa Chovanca listom aj ja dňa 23.11.2011. Ani on na môj list nereagoval. Nadobúdala som presvedčenie, že exekúcia a hrozba mafiou bol výmysel.

Dôkaz: List Borisovi Chovancovi od Hedvigy Sýkorovej

Nie je pravda, že Boris Chovanec sa nám snažil vysvetľovať nejaký omyl v súvislosti s pripravovaným trestným oznámením iniciovaným Petrom Sýkorom a nie je pravda, že nás niečo prekvapilo. My sme sa až v deň stretnutia v AK Borisa Chovanca dozvedeli, že takéto trestné oznámenie mal Boris Chovanec podať. Moja matka mu na tú informáciu odpovedala, že tak mal urobiť, ak je presvedčený, že je k tomu dôvod. My sme neprišli do AK riešiť nič iné, len to, aby som sa ja nepridala k matkinmu trestnému oznámeniu, nakoľko končila jednomesačná lehota vyšetrovateľovi v ČR a Boris Chovanec nám oznámil, že v tomto štádiu vedia „ tú vec „ešte zhodiť zo stola. Pýtal sa mojej matky, či chce v tej veci ešte niečo robiť. Moja matka mu odpovedala, že ak to on zhodí zo stola, ona to položí na stôl, lebo hroziť nevinnému synovi likvidáciou je najhrubší morálny zločin. Boris Chovanec jej na to odpovedal doslovne: A kto bude platiť Vášmu vnukovi výživné, ak Vášho ex zaťa zatvoria? Moja matka mu povedala, že ak vyhráme súdne pojednávanie, nech to zaplatí v mene Petra Sýkoru jeho manželka, ktorá zasadla na zlaté vajce. Na to Boris Chovanec odpovedal: Aspoň budem mať prácu. Z sms správ, ktoré som Vám predložila je jednoznačné, že naša návšteva bola za účelom storna trestného oznámenia na Petra Sýkoru. Splátky vo výške 8000 Eur boli v ten deň aj uhradené. My sme s matkou po stretnutí odcestovali za mojim synom do Okoča, kde sme sa zdržiavali často najmä z dôvodu sústavného zastrašovania a sledovania aj začiatkom roka 2012. Boris Chovanec bol právnym zástupcom Petra Sýkora v závažných trestných veciach niekoľko rokov a verím, že orgánom činným v trestnom konaní sú ľudia okolo Petra Sýkoru nepochybne známi. Boris Chovanec a Peter Sýkora sú spriaznené osoby s mafiánskymi praktikami, a samozrejme sa budú brániť klamstvom a bez dôkazov, nakoľko vždy mali zaručenú bezpečnosť vzhľadom na svoje osobné kontakty až do politických špičiek.  Ja poznám závažné skutočnosti o Petrovi Sýkorovi až odvtedy, čo som našla doklady o jeho podnikateľskej činnosti a telefón s sms, ktorý zanechal synovi. A aj potom, čo ma kontaktovali rôzne osoby a poskytli mi informácie, ktoré moja rodina nemôže a nebude akceptovať.
K vyjadreniam Petra Sýkoru nemusím už nič vzhľadom na vyššie uvedené dodávať. Ten fakt, že mňa označil za navrhovateľku rozvodu je postačujúci k tomu, ako zavádza a klame orgány činné v trestnom konaní. Z uvedeného v tomto uznesení z jeho vyjadrenia jednoznačne vyplynulo, že jeho výpoveď nemá ani náznak súdnosti a morálky. Dôkazy som priložila vyššie. Faktom je, že rodinu okradol o všetok majetok, že svojim konaním a konaním Borisa Chovanca spôsobil rodine, mne a aj synovi značnú majetkovú a nemajetkovú ujmu. Pokiaľ ide o obavy Petra Sýkoru o jeho život a jeho manželky, určite nie sú z obáv od mojej matky, a kvôli nej určite nemá okolo seba ochranku v Prahe. Peter Sýkora a jeho manželka sú postrachom bývalých pracovníkov Restaurace u Mlynáře, ktorých po stretnutí s mojou matkou prepustili z práce. Rovnako sú postrachom obyvateľov obce Moŕkov. Pre orgány činné v trestnom konaní by nemal byť problém tieto informácie overiť. Peter Sýkora ak sa obáva, tak zodpovednosti za svoju nekalú činnosť. A ak sa Peter Sýkora so svojou manželkou obáva o svoj život, to bude podľa mojich informácií z dôvodu toho, že bol vydieraný balkánskou skupinou. A kto je v nej mu odpovie najlepšie jeho manželka. Takže môže byť jednou z podozrivých, kto mal záujem na zastrašovaní a sledovaní mojej rodiny. Moja matka ako zákonný zástupca mňa a môjho syna robí len svoju povinnosť a snaží sa získať čo najviac dôkazov pre súdne konania. Svoje práva uplatňujeme výlučne zákonnou cestou.

V závere si dovolím poznamenať a zdôrazniť, že od mojej výpovede v tejto veci uplynulo takmer osem mesiacov. Nečinnosťou orgánov činných v trestnom konaní sa kritická situácia moja, môjho syna a celej rodiny prehĺbila. Som presvedčená, že Boris Chovanec a Peter Sýkora sa skutkov, pre ktoré som podala svoje trestné oznámenie v plnom rozsahu dopustili.

Zároveň týmto podávam trestné oznámenie na Borisa Chovanca a Petra Sýkoru za ohováranie a krivú výpoveď. Dôkazy sú obsiahnuté v prílohách k tejto sťažnosti.                                                        


    Facebook
Hlavná stránka