"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

PO PREDRAŽENÝCH TOALETÁCH AJ PREDRAŽENÁ „REVITALIZÁCIA“ CINTORÍNA V POPRADE S NÁSLEDNÝM NEKRESŤANSKÝM ZVÝŠENÍM ČASTI POPLATKOV OD 1. APRÍLA 2017?

Netradične začínam  citátom z biblie, ktorý výstižne odhaľuje pravú tvár konateľa mestských Pohrebno-cintorínskych služieb, s.r.o. Poprad, Františka Švirlocha a primátora Jozefa Švagerka, ktorí obaja ako speváci  cirkevného zboru,  podobne ako za čias Krista Farizeji,  ostentatívne dávajú najavo akými sú dobrými veriacimi, pričom ich skutky majú ku kresťanstvu ďaleko, zabúdajúc na to, že nie za vieru, ale za skutky budeme súdení.  

Poznáte ich po ovocí       
"Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ovocí ich poznáte." (Matúš, 7, 15-20). Tak kázal Ježiš svojim učeníkom "na vrchu".


Na ich konkrétne skutky som upozornil vo výzve z januára tohto roku. Hoci návrh na niekoľkonásobné a pre mnohých občanov, najmä dôchodcov, likvidačné zvýšenie poplatkov za cintorínske a pohrebné služby 8. decembra stiahli, účelovo rozdeliac cenník do kategórií cintorínskych a pohrebných poplatkov, konateľ PCS  od 1. apríla 2017   časť poplatkov zvýšil sám, keďže poslanci MsZ mu údajne dali kompetencie k tomu, aby si poplatky za pohrebné služby určoval sám. V sobotu, v nedeľu alebo po pracovnej dobe sa vám už neoplatí byť pochovaný, buď kremačne alebo do zeme, lebo zvýšenie konateľa PCS Františka Švirlocha je o 500 až 700 %  ako potvrdzuje  tento nový cenník.
http://www.pcspp.sk/images/pdf-zmluvy/cennk%20pohrebnch%20sluieb%202017.pdf


            Odpoveďou pre každého kto si kladie otázku, prečo mesto pristupuje až k takému drastickému predražovaniu cintorínskych  a pohrebných služieb je medializovaný škandál s predraženou rekonštrukciou toaliet na mestskom úrade za 88 000 eur. Potvrdzuje sa totiž, že nekompetentné spravovanie verejných peňazí primátorom a konateľom PCS  sa netýka len  predražených záchodov ale aj  tzv. revitalizácie cintorína. Je poľutovaniahodné, že  sa tohto  trestuhodne diletantského konania  dopúšťajú ľudia od ktorých by sa dalo očakávať, že majú aspoň základné ekonomické znalosti, keďže obaja pracovali v minulosti na daňovom úrade v Poprade.

Takže po predražených záchodoch, z ktorých si robí posmech celé Slovensko, má Poprad  už aj predražené chodníky na cintoríne v hodnote aká nie je známa ani hlavnej kontrolórke mesta, na ktorú sa už obracajú s podnetmi pobúrení občania Popradu.  V propagačnom šote TV Poprad sa hovorilo o preinvestovanej sume 41 000 eur za chodníky, osvetlenie  a vodovod.
http://www.tvpoprad.sk/revitalizacia-cintorina/


 Je na zamyslenie ako je možné, že nie je známa  výška preinvestovanej sumy za revitalizáciu  cintorína, pričom to malo byť nacenené už pri vypracovaní projektu. Súčasťou dobre vypracovanej zmluvy o dielo má byť aj konečná cena, vrátane dohodnutých podmienok,  že konečná cena sa nebude navyšovať.  Podľa zverejnených faktúr ide zatiaľ približne o sumu vo výške 175 849,59 eur. Toto číslo však nemusí byť konečné a ku konečnej cene by sa mala  dopracovať  hlavná kontrolórka mesta.
http://www.pcspp.sk/index.php/legislativa/zverejovanie-zmluvy/124-zmluvy-2016
http://www.pcspp.sk/index.php/legislativa/zverejovanie-objednavky/126-objednavky-2016
http://www.pcspp.sk/index.php/legislativa/zverejovanie-faktury/122-faktury-2016
http://www.pcspp.sk/index.php/legislativa/zverejovanie-faktury/129-faktury-2017

http://poprad.dnes24.sk/v-poprade-strazach-novinka-na-cintorine-lepsi-pristup-a-poriadok-254057

Má sa to týkať piatich chodníkov, plus osvetlenie, voda a ďalšie položky súvisiace s revitalizáciou cintorína vo Veľkej. Je známe, že konateľ PCS František Švirloch  dostal dotáciu z mesta 165 000 eur  a keďže nevie racionálne hospodáriť  s verejnými zdrojmi,  tohto roku mu jeho rodinný príslušník primátor Švagerko priklepol dotáciu 180 000 eur, aby bolo z čoho zase predražovať a rabovať.

Medzi ľuďmi sa povráva, že údajne Rómovia z Matejoviec, ktorí pracovali na obnove cintorína nedostali zaplatené a pri vykopávaní starých hrobov sa s telesnými pozostatkami nenakladá s náležitou úctou k zosnulým. Ak sa potvrdí, že za opravu - rekonštrukciu a revitalizáciu chodníkov údajne nemá zatiaľ zaplatené firma, ktorá tieto stavebné práce pre PCS vykonávala a budú mi poskytnuté dôkazy, určite budem o nich informovať v ďalšej časti týkajúcej sa problematiky večne problémových Pohrebno-cintorínskych služieb mesta Poprad.

František Bednár

   PRINT RSS

Hlavná stránka