"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Po položení otázky do rubriky „Pýtajte sa“ https://alexejbeljajev.sk/ na mňa kandidát na primátora Popradu - „demokrat“ Alexej Beljajev podal trestné oznámenie.

Potvrdzuje sa, že  organizovaný zamatový podvod a rozkradnutie štátneho majetku v Novembri 1989 bol najlepší obchod aký bývalá nomenklatúra z čias komunizmu urobila od februára 1948.   Tí ktorí nás posielali za mreže pred rokom 1989 to  chcú zas.

Budú bývalí politickí väzni opäť musieť žiadať o politický azyl a ktorý štát im ho dnes poskytne?


Otvorený list kandidátovi na primátora Popradu Alexejovi Beljajevovi

 SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH   POLITICKÝCH VÄZŇOV
                                                                                             
Nám. Sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad
email: szcpv@szcpv.org   
http://www.szcpv.org                     

Otvorený list kandidátovi na primátora Popradu Alexejovi Beljajevovi

                                                                       V Poprade dňa 6. 9. 2018

Vážený pán Beljajev, 10. júna 2018 som Vám ako predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov odoslal na tri adresy žiadosť o podporu činnosti nášho združenia, v ktorej som Vás informoval aj o mojej kandidatúre na primátora a mojom volebnom programe, ktorého jedným z bodov bolo, že v prípade zvolenia budem funkciu vykonávať za priemernú mzdu a väčšiu časť  platu venujem rodinám v núdzi.  Uvedenú žiadosť pripájam v prílohe.  Tak ako v prípade žiadosti o podporu odhalenia pamätnej tabule účastníkovi protifašistického odboja na budove Zimného štadióna Antonovi Babonymu, ani na túto žiadosť som nedostal odpoveď.

Priznám sa, že ma prekvapilo keď som sa  zhruba o mesiac  dozvedel, že vyhlasujete kandidatúru na primátora Popradu a že ste sa „inšpirovali“ mojim programom a funkciu budete vykonávať zadarmo a bez nároku na plat. Býva zvykom zo slušnosti na listy odpovedať, preto ma trocha mrzí, že ste mi za podnet  kandidovať a   veľkoryso darovať plat ani nepoďakovali.

Vážený pán Beljajev,  Váš volebný slogan „Poprad je poklad“  vyvoláva na druhej strane tiež asociáciu, že poklady často priťahujú zlatokopov a dobrodruhov. Nemajte mi to za zlé, ale od Vás to neznie  príliš úprimne. Vaším štýlom je totiž  „poklady“  si kupovať a nemôžem sa ubrániť pocitu, že po Tatravagónke si chcete kúpiť aj Poprad s Popradčanmi, keďže na Slovensku sa dajú kúpiť  nielen  bývalé štátne a strategické podniky ale aj ľudia.  Na kúpu „pokladu“ ste už oficiálne vyčlenili 70 000 eur.
V súvislosti s  vyhadzovaním peňazí na volebnú kampaň Vami  a  kandidátmi na primátora Wzoša, Kavku a Dujavu  poukazujem na to, že za tieto peniaze by sa dal založiť minimálne jeden sociálny podnik, ktorý v Poprade tak žalostne chýba. 

Vážený pán Beljajev,  nikde som nenašiel Váš životopis a nikto z Popradčanov nevie čo ste robili pred rokom 1989 v čase bývalého režimu a v čase tzv. divokej privatizácie kedy sa štátny   majetok tvorený generáciami presúval na súkromné účty politicky vyvolenej tzv. kapitálotvornej vrstvy.  V demokratických  krajinách  patrí uverejnenie životopisu k zásadným krokom pre vstup do politiky, hoci ide len o komunálnu politiku. (Môj životopis je verejne prístupný na stránke združenia).

Na všetky medializované skutočnosti ohľadom Vašej osoby odpovedáte len, že sú to všetko legendy a konšpirácie. 

Nedivte sa preto, že Vaše strohé odpovede vyvolávajú pochybnosti.  Mňa a mnohé  obete a odporcov bývalého režimu ste žiaľ nepresvedčili.  Ako chcete presvedčiť  Popradčanov, že Vám ide skutočne len o prospech občanov Popradu a  považujete za férové, ak ste si krátko pred komunálnymi voľbami  formálne nahlásili, že máte trvalé bydlisko v Spišskej Sobote, Sopotské námestie  1769/41 v dome, ktorý je podľa LV 1811 KÚ Poprad - Spišská Sobota  vo vlastníctve Rakúskej spoločnosti Lindner Immo Slovakia, https://www.lindner-group.com/en/company/chronicle/ keďže podľa vyhľadávania v katastri na meno Beljajev nie je v Spišskej sobote evidovaná žiadna nehnuteľnosť?   V skutočnosti predsa každý vie, že bývate na svojej Dači vo Važci a nie v Spišskej Sobote kde by zrejme nemal kde pristávať Váš vrtuľník.  Podľa Obchodného registra http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Beljajev&MENO=&SID=0&T=f0&R=on máte uvedené viaceré adresy trvalého pobytu. Ktorá je tá skutočná a kto ste pán Beljajev?


To by určite zaujímalo Popradčanov, ktorých vo svojom ľúbivom programe presviedčate o svojich zámeroch s Popradom.
Pán Beljajev, jedno slovenské príslovie hovorí: „Povedz mi akých máš priateľov a ja ti poviem kto si.“ Preto pokiaľ hodnoverne nevyvrátite všetky pochybnosti o Vašom prepojení s Andrejom Babišom, JUDr. Lazarom, zbrojárskym magnátom Strnadom,  nemožno Vás nepovažovať za symbol  nomenklatúrno–eštebáckeho kapitalizmu, aký vznikol na Slovensku po prevrate v novembri 1989.

V záujme objektivity vychádzam výlučne  z verejne dostupných faktov.  Po prečítaní vyjadrenia zamestnancov HMS a.s. odoslaného Krajskému súdu v Českých Budějoviciach, prostredníctvom Základnej organizácie Odborového združenia železničiarov Legios a.s. zo dňa 31.5.2017, ktoré je prílohou tohto otvoreného listu, sa nemožno ubrániť presvedčeniu, že pri presadzovaní svojich podnikateľských aktivít a likvidácii konkurencie sa uchyľujete k praktikám, ktoré sú spájané s bezohľadnosťou vlastnou podnikateľským  skupinám s mimoriadne zlou povesťou spájaných s tzv. závadovými osobami.  To netvrdím ja ale vyplýva to s obsahu vyjadrenia a jeho príloh.  Viacerí bývali zamestnanci Tatravagónky zastávajú názor, že ste si  ju  kúpili po tom  čo sa jej bývalí vlastníci navzájom vyvraždili a pokiaľ by po novembri 1989 nebol zrušený trestný čin  rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve, čo umožnilo beztrestné zmocnenie sa štátnych podnikov bývalou nomenklatúrou, neraz prepojenou s organizovaným zločinom, sotva by ste sa stali vlastníkom Tatravagónky, ktorá nebola založená Vašou zásluhou. (Paradoxne rozkradnutie štátneho majetku umožnili po novembri 1989 samotní bývalí komunisti z ponovembrových vlád a parlamentov, v spolupráci tzv. disidentmi,  tým že zrušili zákon na ochranu štátneho majetku – rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve, čím si zabezpečili beztrestnosť a vytvorili tzv. kapitálotvornú triedu).

V mene členov  združenia bývalých politických väzňov, z ktorých mnohí ani nevedia kde sú pochovaní ich blízki sa Vás pýtam, pán Beljajev, aby sa vyjadrili k tvrdeniam uvádzaným médiách o Vašom pôsobení v Petrimexe s Andrejom Babišom, a k skutočnosti, či je pravdou, že tak ako chce ovládnuť Českú republiku  Andrej Babiš,  podobne údajne chcete Vy ovládnuť  Slovensko.  O Vašom spájaní s Andrejom Babišom sa píše aj v knihe Počestný Andrej Babiš, Dušana Válka z roku 2002, ktorú na Slovenku súdne zakázali. http://necenzurovane.net/14/obr/babis.pdf  Kvôli podaniu sťažnosti Ústavnému súdu SR  podanej bývalým Predsedom správnej rady ÚPN Ondrejom Krajňákom, ktorý zrušil rozhodnutie  Najvyššieho súdu SR, vo veci spolupráce Andreja Babiša s ŠtB, bol zmenený zákon ÚPN a Ondrej Krajňák  bol z funkcie zlikvidovaný, čo len potvrdzuje kto po novembri 1989 ovláda Slovenskú republiku. 

Mali by ste sa taktiež vyvrátiť pochybnosti uvádzané v zahraničných médiách o bezpečnostnom riziku, aké pre Slovensko, ktoré je členským štátom EÚ, predstavujú informácie o Vašom pôsobení a spolupráci s Babišom  z čias  studenej vojny, kde ste spoločne pracovali pre Petrimex,  Československú zahraničnú spoločnosť, údajne obchodujúcu s látkami pre výrobu chemických zbraní pre KGB v oblasti Blízkeho východu a Afriky. Pôsobenie na podobnej funkcii v takomto podniku  mohol v čase po normalizácii zastávať len režimom  preverený a  spoľahlivý človek.  http://thehill.com/blogs/pundits-blog/international/333652-combatting-russian-influence-means-following-the-money-to V uvedenom článku české a slovenské média upozorňujú aj na Vaše údajné prepojenie na podsvetie, na čo upozorňujú aj zahraničné tajné služby.
Pán Beljajev,  netvrdím, že všetko čo sa publikuje  musí byť pravda,  preto by ste sa mali v záujme vyvrátenia pochybnosti vyjadriť k uvedeným skutočnostiam.
Ústav Pamäti národa neeviduje  osobu Boris Beljajev,  nar. 4. 8. 1891 ako spolupracovníka ŠtB   a Máriu Beljajevovu,  nar. 6. 11. 1932 eviduje  ako dôverníčku, teda kategórii, ktorá nie je vedomou spoluprácou.
http://www.upn.gov.sk/regpro/vysledky-vyhladavania.php?kraj=&priezvisko=beljajev&meno=&datum_narodenia=&kategoria=
V médiách sa uvádza, že ste potomkom cárskeho dôstojníka. Vzhľadom na vek by sa malo najskôr jednať o Vášho starého otca. Keďže  Váš životopis nie je verejne dostupný, našich členov by zaujímalo, či osoby uvedené ÚPN sú menovci alebo rodinní príslušníci. Z dostupných informácii nie je známe, či Váš údajný príbuzný – cársky dôstojník,  bol bývalým režimom prenasledovaný a či sa toto prenasledovanie dotklo aj Vašej osoby.

Vážený pán Beljajev, v rámci Vašej volebnej kampane ste vyzvali Popradčanov, aby Vám kládli otázky, preto považujte tento otvorený list za formu viacerých otázok. Vo Vašich volebných novinách s názvom „Poprad je poklad“ som sa na strane č. 4 v bode Mesto a jeho organizácia,  dočítal, citujem: „Rýchlo sa však rozlúčim s ľuďmi, ktorí úradnícku prácu nevykonávajú v prospech občana, ale v prospech svoj. Takí nebudú mať v mojom tíme miesto.“

Pýtam sa Vás preto, či  si nemyslíte, že Vaše vyhlásenie vyvolá medzi zamestnancami mesta atmosféru neistoty a strachu z možných čistiek a  dosadzovania Vašimi ľuďmi?  Pokiaľ mi je známe, tak radoví zamestnanci na mestskom úrade neboli nikdy predmetom väčšej kritiky zo strany občanov a vykonávali si vždy len svoju prácu. Mám tomu rozumieť aj tak, že je to prísľub  pre Okresnú organizáciu Smeru SD, ktorá Vám údajne vyslovila tichú podporu, že na nich po voľbách nezabudnete?

Nedávno ste sa v televíznom spravodajstve  vedľa ministra Jána Richtera privítali  prijatie legislatívy na  zrýchlenie prijímania zahraničných pracovníkov. Dá sa tomu rozumieť aj tak, že  úbytok obyvateľov Popradu nahradí ich výmena za ukrajinských a srbských robotníkov, ktorí budú pracovať v Tatravagónke za plat blízky minimálnej mzde?

Priznám sa, že do týchto komunálnych volieb som už nemal úmysel ísť, pretože výsledkom frustrácie väčšiny Popradčanov je, že 65% z nich už nikomu neverí a k voľbám nechodí, najmä preto lebo  Poprad už dávno nepatrí Popradčanom. Len kvôli skupine ľudí, ktorí ešte veria v zmenu  a nechcú sa stať len tovarom , ktorí si kupujú predvolebnými sľubmi  tzv. štandardní kandidáti, som sa rozhodol posledný krát kandidovať,  pretože v opačnom prípade by nemali  alternatívu pokúsiť sa vrátiť Poprad späť Popradčanom.

Prílohy:

  1. Žiadosť z 10. 6. 2018
  2. Vyjadrenie zamestnancov HMS a.s. Krajskému súdu v Českých Budějoviciach zo dňa 31.5.2017
  3. http://forum24.cz/lounskou-vagonku-heavy-machinery-chce-ovladnout-slovenska-mafie/

                                                                       František Bednár
                                                                       predseda SZBPV


Otázka do rubriky "Spýtajte sa" kandidáta na primátora pána Alexeja Beljajeva

Jeden z kandidátov na primátora Popradu František Bednár od Alexeja Beljajeva nedostal odpoved na nižšie uvedenú otázku. Rovnako nedostal odpověď na Otvorený list zo dňa 6. 9. 2018 uverejnený na http://necenzurovane.net/naj/poprad/pp35.html, ktorý z blogov na Pravde a Sme zakrátko odstránili.

http://fb102.blog.pravda.sk/2018/09/11/otazka-do-rubriky-spytajte-sa-kandidata-na-primatora-pana-alexeja-beljajeva/
https://frantisekbednar1.blog.sme.sk/c/491808/otazka-do-rubriky-spytajte-sa-kandidata-na-primatora-pana-alexeja-beljajeva.html

Pán Alexej Beljajev si ako kandidát na primátora otvoril rubriku pre občanov s názvom: Spýtajte sa. Preto sa pýtam, či je pravdou, že Ján Kán pána Beljajeva údajne pravidelne navštevuje v Tatravagónke v jeho kancelárii. Pýtam sa aj v mene viacerých občanov o čom rokujú, keď Ján Kán oficiálne nepodníká a pri SBS to má doslova zákonom zakázané, lebo nespĺňa sprísnené kritériá legislatívy. Pýtam sa tiež, či je pravdou, že Tatravagónku údajne stráži SBS z Banskej Bystrice, ktorá je Jánovi Kánovi blízka?
http://www.sgsecurity.sk/nase-referencie/ http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=156474&SID=3&P=1
Okrem vagónky údajne stráži aj ďalšie jeho firmy ako Optifin Invest a PL Profily. Zaujímavé je to najmä z tohto kontextu.
http://www.tvnoviny.sk/domace/1933924_nepredstavitelne-sa-stava-skutocnostou-prava-ruka-bossa-cernaka-sa-postavi-pred-sud


   PRINT RSS

Hlavná stránka