"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Poprad – Mesto hazardu

alebo prečo som sa rozhodol ako kandidát na primátora postaviť proti hazardu

Každé mesto má niečo čím sa líši od iných a čo ho robí výnimočným. Polohu Popradu pod majestátom Tatier nám môžu mnohé mestá len závidieť. Napriek tomu sa však Poprad na rozdiel od Trnavy, ktorá sa stala Európskym mestom stromov,  o čom som písal v príspevku  s názvom „Prečo Poprad nebude Európskym mestom stromov“, stáva mestom  s neustálym znižovaním počtu  obyvateľov, ktorých počet klesne onedlho pod 50 000  a zvyšovaním počtu herní, ktorých počet sa údajne zvýšil za posledné obdobie o 12 a dosiahol číslo 50.  To znamená, že na tisíc obyvateľov pripadá jedna herňa.

Toto smutné špecifikum urobilo z mesta pod Tatrami mesto hazardu a stým súvisiacim  množstvom rodinných  tragédií a exekúcií  neraz končiacich  samovraždami a bezdomovectvom, čo je daň za príjmy  mesta z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, evidovaných pod položkou d) s názvom iné nedaňové príjmy.
Z výročných správ mesta dostupných na internete sa dá zistiť, že ešte v roku 2011 bol z dôvodu nižšieho počtu licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov znížený rozpočet príjmov správnych poplatkov o 46 860 €.

Vo výročných správach mesta  od roku 2013 je tento príjem už uvádzaný  ako iný nedaňový príjem a z údajov za roky 2013-2016  je vidieť, že  príjem z hazardných hier sa za posledné štyri roky zvýšil takmer dvojnásobne z plánovaných 270 000 eur v roku 2013  na 488 878 eur  za rok 2016.  Z týchto údajov je zrejme ako rapídne sa šíri hazard v Poprade čo vedeniu mesta  vyhovuje, pretože  prichádza  k pohodlnému príjmu do mestskej kasy. Otázka ale znie za akú cenu?!
Za cenu ničenia rodín a ľudských životov, pretože  hazard rozbíja rodiny, ničí ľuďom životy, nielen samotným hráčom ich rodinám a blízkym ale aj  celému ich okoliu a preto sa dotýka každého z nás.


Symbolické hroby obetí samovrážd, ktoré ukončili život skokom pod vlak v Poprade pod viaduktom


Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier

Rok

Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31. 12

% plnenia

2013

270 000

270 294,55

100,11

2014

270 000

355 587,52

131,7

2015

350 000

470 426,12

134,41

2016

400 000

488 878,78

122,22

Mesto  sa žiaľ po roku 1989 veľmi ľahko vzdalo svojej podstaty. Tepelné hospodárstvo sme na 20 rokov dali Francúzom, vodu na 30 rokov tiež Francúzom, Technické služby Rakúšanom, verejné osvetlenie Nemcom a geotermálny vrt aj s areálom kúpaliska českému emigrantovi žujúcemu vo Veľkej Británii. Poprad preto už nepatrí Popradčanom ale zahraničným spoločnostiam a oligarchom, ktorí ťahajú šnúrky z pozadia  tak, aby sa primátorom, stal pre nich vhodný kandidát.

Pretože sa nenašiel ani jeden kandidát na primátora, ktorý by mal odvahu  prijať výzvu občanov, aby sme spoločne odstavili bábky oligarchov a vrátili Poprad Popradčanom,  rozhodol som sa začať zbierať ako nezávislý kandidát na primátora a poslanca potrebných 500 podpisov.

Zároveň som sa rozhodol podporiť petíciu Zastavme hazard  a súčasne zbierať podpisy občanov Popradu pod túto petíciu, keďže pre hlasovanie v mestskom zastupiteľstve je potrebných 30% podpisov oprávnených voličov čo predstavuje vyše 12 000 podpisov.  http://poprad.zastavmehazard.sk/
Osobne som však presvedčený, že  nikto zo súčasných kandidátov na primátora, keďže všetci sú podnikatelia na niekom závislí, nebude mať záujem nahradiť výpadok príjmu mesta vo výške takmer pol milióna eur., čo potvrdzuje  aj schválený rozpočet mesta na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 až 2020, v ktorom sa uvádzajú príjmy z hazardných hier v nezmenenej výške.
https://mobil.poprad.sk/download_file_f.php?id=913925

 Na nahradenie výpadku príjmu z hazardných hier je totiž potrebné ako sa vraví „mať gule“, pretože to znamená  postaviť sa proti zahraničným spoločnostiam a oligarchom a presadiť spravodlivé prerozdelenie zisku zo spoločností v ktorých má mesto účasť. Zároveň to znamená rozumne hospodáriť v mestských spoločnostiach namiesto  skrytého tunelovania  napríklad v Popradskej energetickej spoločnosti a zisk, ktorý pochádza z platieb občanov za teplo nerozdávať na pochybné právne služby, reklamu a spriazneným kámošom. 

Som presvedčený, že nikto z kandidátov, ktorí už sú resp. budú  na bilbordoch po celom meste,  nebude zárukou, že Poprad prestane byť mestom hazardu.  Ak chcete podporiť petíciu Zastavme hazard, v prípade priaznivého počasia  budem zbierať podpisy pri Obchodnom centre Forum  v pracovných dňoch dopoludnia od 10. 00 alebo ma môžete kontaktovať na  emailovej adrese twins@aminet.sk alebo tel. čísle 0903 142 771.

                                                                       František BednárZdroj:

[PDFMESTO POPRAD VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016
https://www.poprad.sk/download_file_f.php?id=903173
[PDF]MESTO POPRAD VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015
https://www.poprad.sk/download_file_f.php?id=769597
 [PDF]MESTO POPRAD VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014
https://mobil.poprad.sk/download_file_f.php?id=659633
 [PDF]MESTO POPRAD VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2013
https://mobil.poprad.sk/download_file_f.php?id=528303
 [PDF]MESTO POPRAD VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2012
https://mobil.poprad.sk/download_file_f.php?id=435640
 [PDF]MESTO POPRAD VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2011
https://mobil.poprad.sk/download_file_f.php?id=335421

Leták


   PRINT RSS

Hlavná stránka