"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Popradská prokuratúra kryje primátora Švagerka aj za cenu marenia spravodlivosti!

František Bednár, ................. 058 01 Poprad


Vážený pán
Generálny prokurátor Slovenskej republiky
JUDr. Jaromír ČIŽNÁR
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Štúrova 2
812 85 Bratislava


Poprad 2. 10. 2017

Vec:    OZNÁMENIE O PODOZRENÍ ZO ZASAHOVANIA DO NEZÁVISLOSTI OKRESNEJ PROKURATÚRY POPRAD

            Vážený pán Generálny prokurátor, dňa 5. 6. 2017 som podal Generálnej prokuratúre SR podnet  k preskúmaniu zákonnosti prevodu vlastníctva bytu a zákonnosti mandátu poslanca mestského zastupiteľstva v Poprade Arne Krotáka.  V tomto podnete som navrhoval, aby vec nebola z dôvodu zasahovania do nezávislosti postúpená Okresnej prokuratúre Poprad ale  prokuratúre v inom okrese, pretože z doterajších skúseností je preukázateľné, že v súčasnosti opäť dochádza k zasahovaniu do nezávislosti Okresnej prokuratúry v Poprade.

V súvislosti s medializovaným prípadom primátora Popradu, ktorý šoféroval pod vplyvom alkoholu  týždenník Plus 7 dní  č. 39 zo dňa 28. 9. 2017 uviedol v článku s názvom „CHARAKTERNÝ, prípad primátora Popradu, ktorý šoféroval opitý, sa zamotáva. Vyvolal vojnu medzi tamojšou políciou a prokuratúrou“, že službukonajúci prokurátor Okresnej prokuratúry v Poprade, ktorého manželka  JUDr. Natália Hudáková je podriadenou primátora, konkrétne šéfkou  právneho oddelenia na Mestskom úrade v Poprade, napriek tomu, že  primátor viackrát nafúkal viac ako jedno primilé, zariadil, že nebol umiestnený do CPZ. Z tohto dôvodu je v súčasnosti vec dozorovaná Okresnou prokuratúrou v Kežmarku.

            Vážený pán Generálny prokurátor SR, dovolím si Vás informovať, že napriek upozorneniu, že sa v danom prípade bude zasahovať do nezávislosti prokuratúry v Poprade, a všetci prokurátori Okresnej prokuratúru v Poprade sa vyslovili, že sa necítia vo veci predpojatí,  môj podnet  prejednával práve Okresný prokurátor JUDr. Marcel Hudák, údajne manžel vedúcej právneho oddelenia Mestského úradu v Poprade, o ktorého nestrannosti a hodnovernosti možno mať na základe uvedených medializovaných skutočností  oprávnené pochybnosti.

            Z tohto dôvodu sa detailne nevyjadrujem k odôvodneniu  prešetrenia môjho podnetu  JUDr. Marcelom Hudákom, ktorý podnet odmietol predčasne bez náležitého prešetrenia uvedených dôkazov, jednostranne citujúc  len z vyjadrenia Mesta Poprad a odvolávajúc sa len na  čestné vyhlásenie poslanca Arne Krotáka.  Odpoveď Okresného prokurátora JUDr. Marcela Hudáka č. Pd: 117/17/7706 zo dňa 26. 9. 2017 pripájam v prílohe.

            Okresný prokurátor JUDr. Marcel Hudák, ktorý evidentne nadržiaval  primátorovi Jozefovi Švagerkovi  pri marení zákonného postupu  dopravenej polície, čoho dôkazom je skutočnosť, že prípad dozoruje Okresná prokuratúra Kežmarok, je z tohto dôvodu  nehodnovernou osobou a jeho postup napĺňa skutkové znaky marenia spravodlivosti a zjavne porušuje princíp  rovnosti každého pred zákonom. Z tohto dôvodu žiadam o opätovné prešetrenie môjho podnetu  nestranným a nezávislým prokurátorom, pretože v danom prípade existuje dôvodné podozrenie z prepojenia rodinného príslušníka okresného prokurátora JUDr. Marcela Hudáka s primátorom a mestom Poprad, čomu nasvedčuje aj skutočnosť, že v zmysle infozákona mi mesto Svit a mesto Poprad,  z dôvodu daňového tajomstva, odmietlo sprístupniť informácie o platbách za komunálny odpad a počte osôb  v rodinnom dome poslanca Arne Ktoráka a ním odkúpenom a vzápätí na inú osobu prevedenom sociálnom byte,  v ktorom preukázateľne nebýval od roku 2012. 

Prílohy:

  1. Článok z týždenníka Plus 7 dní  č. 39 zo dňa 28. 9. 2017 „CHARAKTERNÝ, prípad primátora Popradu, ktorý šoféroval opitý, sa zamotáva. Vyvolal vojnu medzi tamojšou políciou a prokuratúrou“.
  2. Odpoveď Okresného prokurátora JUDr. Marcela Hudáka č. Pd: 117/17/7706 zo dňa 26. 9. 2017
  3. Podnet k preskúmaniu zákonnosti prevodu vlastníctva bytu a zákonnosti mandátu poslanca mestského zastupiteľstva v Poprade Arne Krotáka zo dňa 5. 6. 2017
                                                                                  František Bednár

 https://plus7dni.pluska.sk/Domov/Pripad-primatora-Popradu-ktory-soferoval-opity-sa-zamotava?utm_source=fbINTERN&utm_medium=p7d&utm_campaign=fanpageP7D

Prípad primátora Popradu, ktorý šoféroval opitý, sa zamotáva


Dychová skúška: Minulý rok v apríli poslanci vyzvali primátora, aby sa podrobil dychovej skúške.

František Bednár

S príspevkom súvisiace:

ČO JE DOVOLENÉ POPRADSKÉMU PRIMÁTOROVI ŠVAGERKOVI NIE JE DOVOLENÉ SOMÁROVI ! Alebo THE SHOW MUST GO ON - čiže kšefty musia pokračovať !

 
   PRINT RSS

Hlavná stránka