"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

VÝZVA POPRADČANOM K PETIČNEJ AKCII ZA ODSTÚPENIE PRIMÁTORA POPRADU JOZEFA ŠVAGERKA A USKUTOČNENIE DOPLŇUJÚCICH VOLIEB!


Milí Popradčania,  8. septembra  sme úspešne spustili petičnú akciu za odstúpenie primátora a uskutočnenie doplňujúcich volieb.  Za prvé tri hodiny sme vďaka Vám vyzbierali prvých 100 podpisov čo potvrdzuje, že  občanom nášho mesta nie je ľahostajné, že mesto vedie nehodnoverný a labilný človek závislý na alkohole, ktorý aj keby chcel odstúpiť ako vyhlásil potom čo viedol motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu, nemôže, pretože sa stal bábkou ekonomicky vplyvných ľudí stojacích v pozadí.
Neočakávali sme až taký veľký záujem verejnosti o podpisovanie petície. Možnosti novovzniknutej strany Nezávislosť a jednota-NAJ, ktorá chce ukončiť vplyv oligarchov na Slovensku a obnoviť právny štát a pod ktorej zastrešením sa spustila táto petičná akcia, sú žiaľ obmedzené, pretože za touto stranou nestojí žiadna finančná skupina, Soros, ani miestni oligarchovia.  Petičný výbor v rámci svojich možností, na úkor osobného voľna a svojich  rodín, zbiera podpisy na námestí sv. Egídia, v pracovných dňoch v čase od 10.00 do 18. 00 hod. Obraciame sa preto na Vás, aby sme mohli vyvinúť tlak verejnosti, aby ste nám pomohli so zberom podpisov aj na iných miestach nášho mesta, na sídliskách Juh a Západ, vo Veľkej, Matejovciach, Spišskej Sobote, v časti Stráže a na Kvetnici. Dobrovoľníci, ktorí nám chcú pomôcť nás môžu kontaktovať na námestí sv. Egídia alebo na nižšie uvedenom tel. číslo alebo e-mailovej adrese.

Zároveň pripravujeme tlač petície v počte 20 000 kusov a jej distribúciu do poštových schránok občanov, čím by sme urýchlili zber podpisov do novembra 2017. Pokiaľ je vo Vašich možnostiach nám finančne pomôcť, hoci aj jedným eurom, uvádzame číslo účtu v banke.
IBAN   SK97 8360 5207 0042 0073 4357
Za každú pomoc Vám srdečne a vrelo ďakujeme

                                                                                             Petičný výbor
Kontakt:
mobil 0903 142 771
e-mail: frantisek.bednar@strana-naj.sk


https://www.aktuality.sk/clanok/519526/popradcania-spustaju-peticiu-za-odstupenie-primatora/
http://www.teraz.sk/regiony/v-poprade-spustaju-peticiu-za-odstupenie/279399-clanok.html
http://poprad.dnes24.sk/spustaju-peticiu-za-odstupenie-primatora-a-uskutocnenie-doplnujucich-volieb-279078
https://spis.korzar.sme.sk/c/20644354/v-poprade-spustaju-peticiu-za-odstupenie-primatora.html#ixzz4s4h6Hdae


OZNÁMENIE O SPUSTENÍ PETIČNEJ AKCIE ZA ODSTÚPENIE PRIMÁTORA POPRADU JOZEFA ŠVAGERKA A USKUTOČNENIE DOPLŇUJÚCICH VOLIEB PRIMÁTORA.


Primátor Popradu neodpovedal na výzvu zo dňa 1. septembra 2017, ktorá bola podaná 4. septembra potom, čo nedodržal svoj verejný prísľub o jeho pripravenosti odstúpiť z dôvodu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, petičný výbor strany Nezávislosť a jednota- NAJ, počnúc dňom 8. septembra 2017, o 13.00 hod. na námestí Sv. Egídia, v priestore pri predajných stánkoch, spúšťa petičnú akciu za odstúpenie primátora Popradu Jozefa Švagerka a uskutočnenie doplňujúcich volieb primátora.

Petičný výbor NAJ

PETÍCIA za odstúpenie primátora Popradu Jozefa Švagerka a uskutočnenie doplňujúcich volieb primátora


PETÍCIA
za odstúpenie primátora Popradu Jozefa Švagerka a uskutočnenie doplňujúcich volieb primátora

     My, podpísaní občania, v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve,  vyzývame primátora Popradu Ing. Jozefa Švagerka, aby dodržal svoje slovo a odstúpil z funkcie ako verejne vyhlásil potom čo sa preukázala jeho závislosť na alkohole. Petíciu zdôvodňujeme závažnými skutočnosťami, ktoré potvrdzujú, že primátor poškodzuje záujmy občanov Popradu svojou nespôsobilosťou zastávať verejnú funkciu, zatajením závislosti na alkohole pred voličmi a nepriznaním   údajnej liečby na protialkoholickom liečení.  V súvislosti s uvedeným existuje dôvodné podozrenie z vydierateľnosti primátora ekonomicky vplyvnými ľuďmi z pozadia, keďže primátor sa mal pri jednej z ciest do zahraničia vyjadriť, že volebnú kampaň mu financoval oligarcha žijúci v zahraničí.

Zaoblený obdĺžnik:  Primátor Ing. Jozef Švagerko zdiskreditoval funkciu primátora a zároveň poškodil dobré meno Popradu  tým, že ako verejný činiteľ: -	viedol motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu a napriek tomu, že vyhlásil, že je pripravený odstúpiť tak neurobil -	oklamal voličov vo voľbách v roku 2014, keď sľúbil zriadenie mestskej spoločnosti na výstavbu cenovo dostupných bytov,  dnes mesto predáva lukratívny objekt Duklianskych kasárni, kde budú byty len za developerské ceny -	presadzuje záujmy ľudí, ktorými je manipulovaný a ovládaný, čoho výsledkom je predraženie rekonštrukcie záchodov a ďalšie kauzy  -	ako verejný činiteľ zneužil svoju právomoc zastrašovaním hlavnej kontrolórky mesta podaním žaloby za správu o kontrole predražených záchodov -	nesie zodpovednosť za netransparentné výberové konania, rodinkárstvo, stranícky klientelizmus a odmeny vyvoleným  (Podrobnosti sú uverejnené na webovej stránke http://necenzurovane.net/naj/odmeny.html )                    je uvedených na internetovej stránke http://szcpv.org/12/vyzvaprimatorovi.html:     

 Zaoblený obdĺžnik:   Poprad, ktorého počet obyvateľov sa neustále znižuje, nepotrebuje megalomanské projekty a kšefty pre vyvolených  ale investície do výrobnej sféry a zabezpečenie práce pre občanov, aby neboli nútení odchádzať do zahraničia!      

     Pripájam sa svojím podpisom k petícii a v súlade s jej obsahom požadujem, aby primátor Ing. Jozef Švagerko odstúpil z funkcie a umožnil v súlade so zákonom doplňujúce voľby primátora.

č.

Meno a priezvisko

Adresa  trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)

Dátum narod.

Podpis

    1

 

  Poprad,

 

 

    2

 

  Poprad,

 

 

    3

 

  Poprad,

 

 

    4

 

  Poprad,

 

 

    5

 

  Poprad,

 

 

    6

 

  Poprad,

 

 

    7

 

  Poprad,

 

 

    8

 

  Poprad,

 

 

    9

 

  Poprad,

 

 

    10

 

  Poprad,

 

 

Petičný výbor strany Nezávislosť a jednota-NAJ: Predseda
František Bednár , Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad- osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy.
Členovia petičného výboru: Marek Duda, Zuzana Gallová , Ing. Ján Kriššák, Ivana Padarasová.

Petíciu môžete podpísať aj v kancelárii SVB na Nám. sv. Egídia 102/10, suterén, samostatný zvonček, každý piatok v čase od 9.30 hod.  do 11.30 hod., alebo po oznámení podľa dohody.   Petície si vyzdvihneme aj  u Vás, ak nás o to požiadate telefonicky, SMS alebo e-mailom.Podanie Otvoreného listu - výzvy na odstúpenie primátorovi Ing. Jozefovi Švagerkovi!

Petičný výbor zložený z členov strany Nezávislosť a jednota -NAJ, dňa 4. septembra 2017 podal na podateľni Mestského úradu v Poprade výzvu primátorovi, aby odstúpil a umožnil doplňujúce voľby primátora.

 

Vážený pán  
Ing. Jozef Švagerko, primátor
Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad

Poprad 1. 9. 2017

Otvorený list -výzva na odstúpenie

Vážený pán primátor,
potom čo sa preukázali ako dôvodné,  ešte v roku 2016,  poslancami mestského zastupiteľstva  prezentované  závažné podozrenia  o Vašej závislosti na alkohole, tým, že ste nezodpovedne a ľahkomyseľne jazdili  pod vplyvom alkoholu, ste verejne vyhlásili, že ste pripravený odstúpiť.  V podobných prípadoch  v demokratických štátoch verejní činitelia odstupujú z funkcie bez   odkladu a okamžite, uvedomujúc si morálnu zodpovednosť voči svojim voličom.  Keďže s dôverou občanov sa nehazarduje, rovnaký krok sa očakával aj od Vás.  Po návrate z Vašej dovolenky  sa však opäť potvrdilo, že Vaše slovo nemá žiadnu cenu, pretože kvôli alkoholu už z funkcie neodstupujete ako uviedli médiá po zasadaní Mestského zastupiteľstva  30.8 2017.  Tak ako ste v júni 2016 verejne vyhlásili, že všetci zamestnanci  Veolie, ktorí chcú pracovať v prospech Popradskej energetickej spoločnosti budú zamestnaní, čo o pár mesiacov už nebolo pravdou a skončilo žalobou na popradskom súde, rovnako aj teraz sa potvrdilo, že  Vaše slovo nemá cenu ani toaletného  papiera.

Ako som  ešte 19. 8. 2017 avizoval, že z funkcie neodstúpite, v článku s názvom „ČO JE DOVOLENÉ POPRADSKÉMU PRIMÁTOROVI ŠVAGERKOVI NIE JE DOVOLENÉ SOMÁROVI! Alebo THE SHOW MUST GO ON - čiže kšefty musia pokračovať“ uverejnenom na blog.pravda.sk a stránke http://necenzurovane.net/naj/poprad/pp14.html za závislosťou na alkohole a nespôsobilosti vykonávať funkciu primátora, je oveľa závažnejší dôvod pre okamžite odstúpenie z funkcie a vyhlásenie doplňujúcich volieb v súlade so zákonom.  Vaše zotrvanie vo funkcii za každú cenu a nepripustenie doplňujúcich volieb totiž potvrdzuje dôvodné podozrenie  z Vášho korupčného správania a vydierateľnosti  ekonomicky vplyvnými ľuďmi z pozadia, ktorí Vám financovali volebnú kampaň, čo ste  sám verejne pred svedkami priznal aj s uvedením mena tejto osoby.  Stal ste sa bábkou týchto ľudí a kvôli ohrozeniu ich ekonomických záujmov Vás preto musia udržať vo funkcii čo najdlhšie.

            Často hovoríte o morálke, ale na rozdiel od exposlanca NR SR Daniela Lipšica alebo exposlanca MsZ v Košiciach Igora Sidora, ktorí sa vzdali svojich mandátov,  v súlade s morálkou však nekonáte. Vyzývam Vás  preto, v deň 25. výročia prijatia Ústavy SR, ak Vám skutočne záleží na záujmoch občanov Popradu, aby ste odstúpili z funkcie tak ako ste to vyhlásili, potom čo dopravná kontrola preukázala použitie  alkoholu počas jazdy motorovým vozidlom. Je pri tom úplne nepodstatné, aký rozdiel bol medzi  výškou promile alkoholu pri prvej  dychovej skúške  a opakovaných vrátane výsledku vyšetrenia krvi.
Ak tak neurobíte  do  7. 9. 2017 od podania tejto výzvy a pred záujmami občanov uprednostníte záujmy vplyvných skupín oligarchov, ktoré z pozadia ovplyvňujú radnicu pod Vašim vedením, petičný výbor zložený z členov strany Nezávislosť a jednota - NAJ,  zaháji petičnú akciu  v zmysle petičného zákona a ja v súlade so zákonom poskytnem príslušným zložkám Policajného prezídia všetky indície a skutočnosti potvrdzujúce dôvodné podozrenie z Vášho korupčného správania a vydierateľnosti.

                                                                       Za petičný výbor
                                                                           František Bednárhttps://www.cas.sk/clanok/588762/popradsky-primator-sa-drzi-funkcie-ako-kliest-po-opileckej-jazde-ide-spasit-mesto/

http://www.ta3.com/clanok/1111812/popradsky-primator-sa-po-opileckej-afere-nevzda-funkcie.html

https://domov.sme.sk/c/20282279/daniel-lipsic-sa-po-nehode-vzdal-poslaneckeho-mandatu.html

http://kosicednes.sk/udalosti/igor-sidor-sa-vzdal-poslaneckeho-mandatu/

I. Sidor: Nechcem byť ako iní politici
„Rozhodol som sa, že končím ako poslanec mestského zastupiteľstva. Nechcem byť ako niektorí iní politici, ktorí v podobnej situácii zatĺkajú a hľadajú rôzne výhovorky. Nebudem sa hrať na číslice a právne kľučky a naťahovať vyšetrovanie môjho prípadu. Keďže som vždy bojoval v duchu fair-play, rovnako čestne som sa rozhodol vyvodiť zodpovednosť za svoje neuvážené konanie. Staviam sa k veci chlapsky a poctivo, lebo skutok sa stal, a tak sa vzdávam nielen postu šéfa komisie, ale aj svojho poslaneckého mandátu. Toto rozhodnutie je v súlade s politickou kultúrou, ktorú presadzuje aj naša strana Šport do Košíc a na Východ a oboznámil som s ním jej vedenie ako aj všetkých členov nášho poslaneckého klubu v mestskom zastupiteľstve,“ uviedol pre Korzár.

Čítajte viac: https://kosice.korzar.sme.sk/c/20573153/poslanec-igor-sidor-sa-vzdava-svojho-poslaneckeho-mandatu.html#ixzz4rK79VXEj

 
   PRINT RSS

Hlavná stránka