"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Ďalšia ukážka morálneho profilu, intríg, manipulácií a nekompetentnosti popradského primátora Švagerka

  

Zverejňujem príspevok obyvateľa Kvetnice, ktorý potvrdzuje, že súčasný popradský primátor si najnovšie začal svoju neschopnosť ustrážiť bačovanie svojich rodinných príslušníkov  na čele s jeho bratrancom a konateľom Pohrebno-cintorínskych služieb, ktorý pokračuje vo zvyšovaní straty, či dohadzovanie kšeftov svojim súkmeňovcom a podporovateľom, najnovšie vo svojej bohorovnosti začal nahovárať, že si z titulu svojej funkcie môže robiť z obyvateľov Kvetnice nesvojprávnych hlupákov, ktorým chce manipulovaním cez zamestnankyňu  Mestského úradu Ing. Petríkovu nahovoriť, že v Kvetnici sa vlastne nič nestalo. Ako potvrdzuje príspevok z facebooku, zhodou okolností pani Ing. Petríková je dcérou člena mestskej fary Júliusa Kováča, a presakujú informácie, že údajne istá pani vlastnila objekt Vila Štúr, ktorú údajne v dražbe nadobudla firma AIRPARK, aj preto asi zastava názor, že oni problém nemajú s firmou Danmir ani so SENIORPARK - Dovalovská a Tudaj !
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1491205104237404&id=1096633563694562
Používateľ Spoločne a po novom - Pre lepší život našich ľudí v Poprade 
27 marec · 
Vážení Popradčania, v Poprade vyplávalo na povrch ďalší prípad zamestnávania osôb napojených na cirkev a politickú stranu KDH na mestskom úrade od nástupu primátora Švagerka(KDH) k moci !!!
Dcéra člena mestskej fary Júliusa Kováča pani Ing. Jana Petríková rod. Kováčová bola zamestnaná na Odbore servisných činností ako vedúca oddelenia na Správe registratúry a Verejného obstarávania !
Toto je ďalší prípad, ktorý jasne ukazuje, aké špinavé hry sa tu v Poprade s ľuďmi hrajú a ako sa rozdávajú miesta pre ľudí napojených na cirkev a politickú stranu KDH na mestskom úrade !
Takto má vyzerať tá zmena, že „Spoločne a po novom“ ktorou Švagerko, Wzoš, Gašper a ich ľudia oklamali ľudí vo voľbách ???
Táto "Nová zmena" však priniesla do Popradu. ale len aroganciu, agresivitu, ignorantstvo, bezcharakternosť, rodinkárstvo, bratríčkovanie, klientelizmus, oligarchiu, korupciu ,dosadzovanie svojich kamarátov a rodinných príslušníkov bez výberových alebo zmanipulovaných výberových konaní do zamestnaní a dohadzovanie zákaziek a kšeftov pre volebných sponzorov, oligarchov, kamarátov a pre ich vplyvné a mocenské postoje politických strán podporujúcich primátora Švagerka a viceprimátora Wzoša v komunálnych voľbách(KDH. SDKÚ, SaS,OĽaNO ,SNS) - ĎAKUJEME VÁM ZA ZMENU !!!
Dôkazy :
http://poprad.dnes24.sk/obyvatelia-mestskej-casti-kvetnica-…
https://www.poprad.sk/odbor-servisnych-cinnosti.phtml…
https://www.poprad.sk/zamestnanci-mestskeho-uradu.phtml…
https://www.katasterportal.sk/…/vyhladavanieVlastnikFormIni…

O čo vlastne ide primátorovi Švagerkovi? Pre objasnenie uvádzam, že v Kvetnici sú v podstate dve samostatné ale navzájom súvisiace kauzy. Vo veci prístupovej cesty k bytovému domu Stará obytná je vydané Okresným súdom v Poprade neodkladné opatrenie, ktoré napadol odvolaním s primátorom prepojený advokát JUDr. Jozef Beňo. Tzv. pozemková mafia alebo inak povedané špekulanti s pozemkami chcú za každú cenu zabrániť, aby sa obyvatelia  bytových domov Malina, Jánošík, Nová obytná a dvoch ďalších spojili a rovnako podali na súde návrh na vydanie neodkladného opatrenia aj v prípade cesty, ktorú vlastní nastrčená firma Danmir.  Preto Švagerko  na jednej strane na stretnutiach s obyvateľmi Kvetnice im farizejsky  odporúča, aby podpísali plnú moc advokátovi A. Bobkovi, ktorý zastupuje obyvateľov Starej obytnej a na druhej strane prostredníctvom Ing. Petríkovej, ktorá bola v minulosti dokonca v likvidačnej komisii majetku v Kvetnini, intriguje a chce dosiahnuť presný opak.
V prípade rozhodnutia Ing. Petríkovej sa jedná navyše o flagrantné zneužívanie funkcie predsedníčky SVB, pretože rozhodla bez zvolania zhromaždenia vlastníkov bez  hlasovania vlastníkov a v rozpore so stanovami na čo by mali vlastníci bytov upozorniť príslušné inštitúcie vrátane Okresného úradu v Prešove.
Ing. Petríkova manipulovaná z pozadia primátorom Švagerkom, zjavne poškodzuje vlastníkov bytov, ktorých záujmy by mala presadzovať. Stavom právnej neistoty a medializáciou prípadu s prístupovou cestou sa totiž vlastníci stali rukojemníkmi špekulantov čo sa následne prenieslo do znehodnotenia trhovej ceny bytov a prehodnotenia postupu bánk, ktoré v prípade poskytnutých úverov pri ručení nehnuteľnosťou začali meniť podmienky ručenia v neprospech  vlastníkov bytov. Kto si kúpi byt v lokalite kde nemá záruku, či sa dostane autom k vlastnému bytu?

Zdá sa, že sa primátor už vo svojej  funkcii dokonale zaškolil a začal používať lož a intrigy ako pracovnú metódu, veď ako dobrý katolík sa vyspovedá a potom môže pokojne hrešiť ďalej.

Sám som sa presvedčil, akú váhu má slovo primátora Švagerka, keď verejne sľúbil, že Popradská energetická spoločnosť zamestná každého zamestnanca Veolie, ktorý chce pracovať v prospech Popradčanov. Keď bol jeho sľub porušený konateľom Kubíčkom, rovnako ako dnes v Kvetnici začal intrigovať a pokúšal sa ma kúpiť prísľubom zamestnania na mestskom úrade, samozrejme za predpokladu, že ma tým oddelí od mojich kolegov a nepodáme žalobu na súd o určenie platnosti pracovných zmlúv.

Dávam pritom do pozornosti, že primátor by sa mal namiesto týchto manipulácii a intríg už konečne vysporiadať aj s výsledkom kontroly predražených toaliet.
https://www.poprad.sk/download_file_f.php?id=840127
https://poprad.digitalnemesto.sk/zastupitelstvo/#mesto-poprad/mestske-zastupitelstvo/2014-2018

Rovnako by sa mal začať zaoberať s bačovaním svojho bratranca, ktorý si urobil z mestskej spoločnosti súkromný podnik.
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017

Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2016
https://www.poprad.sk/download_file_f.php?id=837516

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Mesta Poprad za rok 2016

Z údajov uvedených na strane 26 Záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2016 z tabuľky k účtu 061 a 062 - Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach – v ovládanej osobe a v osobe s podstatným vplyvom vyplýva, že k 31. 12. 2016 vlastné imanie obchodných spoločností, ktorých 100 %-ným vlastníkom a zakladateľom je Mesto Poprad, vykazuje záporné hodnoty, a to konkrétne: Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad (PCS, s.r.o.) - 179. 144,00 € eur, TV Poprad, s.r.o. Poprad - 23 228 eur. Konštatujem, že oproti roku 2015 došlo k zvýšeniu uvedeného nepriaznivého stavu, keď v PCS, s.r.o. záporné vlastné imanie stúplo o 20,40 %, v TV Poprad, s.r.o. o 48,13 %.
Poznámka: Uvedené hodnotu sú hodnoty vlastného kapitálu. Kladiem si otázku ako môže človek s ekonomickým vzdelaním nechápať základné súvislosti, ktoré by mal ovládať aj ekonomický diletant, teda zrátať si položky príjem a výdaj! V prípade, že sú záporné, musí konateľ spoločnosti dať návrh buď na konkurz alebo reštrukturalizáciu. Inak koná protizákonne. A v prípade PCS je záporné vlastné imanie tak vysoké, že už dávno mala firma skončiť v konkurze. Robí neskutočné dlhy. Detto platí pre TV Poprad.

František Švirloch dostal 180 000 eur a teraz ide pýtať ďalšie peniaze na bager a rozptylovú lúku 74 000 eur ???

1.) Pohrebno – cintorínske služby, s.r.o. Poprad žiadajú dotáciu na kapitálové výdavky v programe 4 – Služby občanom, v podprograme 5 – Mestské cintoríny, v prvku 2 – Cintorínske služby vo výške 46 000 € na nákup mini rýpadla KUBOTA KX71-3. Tento stroj PCS využijú na práce pri výkope hrobových miest, nakladanie prebytočnej zeminy, ktorá sa vyváža na skládku zeminy, kde následne tento stroj vykoná aj terénne úpravy. V zimnom období sa hydraulické kladivo (príslušenstvo rýpadla) sa použije na narušenie zamrznutej vrstvy zeme cca do hĺbky jedného metra

1.) Pohrebno – cintorínske služby, s.r.o. Poprad žiadajú dotáciu na kapitálové výdavky v programe 4 – Služby občanom, v podprograme 5 – Mestské cintoríny, v prvku 2 – Cintorínske služby vo výške 28 000 € na stavebné úpravy skládky prebytočnej zeminy na pohrebisku Poprad – Veľká. Na skládku prebytočnej zeminy na pohrebisku vo Veľkej sa vyváža (dováža) zemina zo všetkých pohrebísk v meste Poprad. Osadením gabiónov (kamenných košov) v „esíčku“ z južnej časti skládky sa vytvorí múr na spevnenie svahu predmetnej skládky. Na časti tejto skládky sa po terénnej úprave vybuduje rozptylová lúka, ktorá bude slúžiť na možnosť rozptýlenia alebo vsypania popola po kremácii. Na popradských pohrebiskách sa rozptylová lúka doteraz nenachádza a najbližšia je až v Košiciach. Vzhľadom na veľkú vzdialenosť od mesta Poprad, ju pozostalí z Popradu a okolia nevyužívajú. V dome smútku vo Veľkej je uložených cca päťdesiat urien, ktorých obsah je možné v zmysle zákona o pohrebníctve na takejto lúke rozptýliť alebo vsypať. Úprava tejto skládky je nevyhnutná z technických, estetických, praktických a tiež z bezpečnostných dôvodov (zosuv zeminy). Uvedenú požiadavku na zvýšenie kapitálového rozpočtu navrhujeme riešiť zvýšením prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta. 

 

KVETNIČANIA S CESTOU PROBLÉM NEMAJÚ. VYMÝŠĽA SI HO IBA PRIMÁTOR POPRADU?

Pre koho to vlastne chcel popradský primátor Jozef Švagerko vykupovať súkromné pozemky pod cestou na Kvetnici, keď pre mesto zjavne nezmyselný výkup obhajoval verejnou objednávkou od nespokojných obyvateľov tejto mestskej časti?

Vo svetle nových skutočností sa totiž zdá, že okolo celej údajnej kauzy len nafukoval mediálnu bublinu. Vytiahnutie peňazí z mestského rozpočtu totiž obhajoval neexistujúcimi hrozbami od majiteľa cesty, ktoré mali podľa neho údajne znepríjemňovať život ľuďom žijúcim v mestskej časti Kvetnica.

Po tom, čo mestským zastupiteľstvom napokon neprešla zámena pozemkov od kežmarskej spoločnosti Danmir na Kvetnici za stavebné parcely mesta Poprad v podtatranskej obci Mlynčeky s doplatkom takmer 62 000 eur z peňazí Popradčanov v prospech Danmiru, sa uskutočnili dve stretnutia primátora Popradu Jozefa Švagerka a obyvateľov Kvetnice.

Na prvom z nich Švagerko od Kvetničanov žiadal verejný mandát a masívnu podporu, aby mohol s Danmirom ďalej vyjednávať o odkupe zhruba 5 600 m2 pozemkov v mestskej časti Kvetnica. Pritom iba 1200 m2 leží pod asfaltovou cestou, ktorá vedie k trom obytným bytovkám, majetkuspoločnosti Karki, súkromnému domu a niekoľkým chatám v lese. Jedna z nich patrí priamo Mestskému úradu Poprad. Aj keby mesto parcely pod cestou od Danmiru kúpilo, stále by nevlastnilo celú cestu. Zase by tam existoval priestor pre špekulantov a vydieračov s pozemkami!

Keď Švagerko videl, že od ľudí verejnú objednávku a potrebný nátlak na mestských poslancov nezíska, na následnom druhom stretnutí svoj názor otočil a odporučil sa Kvetničanom s Danmirom o práva na cestu súdiť.

Toto ale od predsedníčky najväčšieho spoločenstva vlastníkov bytov na Kvetnici a zároveň svojej zamestnankyne na mestskom úrade, ktorá na pozíciu šéfky verejného obstarávania nastúpila práve po Švagerkovom zvolení do čela magistrátu, asi nečakal.

Podľa Jany Petríkovej žiadne hrozby, spory ani komplikácie ohľadom cesty od Danmiru nikdy nehrozili ani nehrozia. "Nemáme žiadny právny dôvod zapojiť sa do kauzy súvisiacej s firmou Danmir... Prístup na jedinú miestnu komunikáciu k nášmu bytovému domu Malina od hlavnej cesty máme zo zákona a nikto nám ju nebráni užívať," tvrdí predsedkyňa spoločenstva SVB Malina Jana Petríková v liste, ktorý rozposlala vlastníkom 32 bytov v dome Malina.

Toto rozhodnutie, ktoré sa ale neprebralo na domovej schôdzi bytovky Malina a je výlučne iba osobným rozhodnutím štatutárky SVB Malina, muselo okolité obytné domy zaskočiť. Najmä bytový dom Nová obytná. Tá je doslova obkľúčená pozemkami Danmiru ako ostrov v oceáne.

Takže na Kvetnici je vlastne všetko v najlepšom poriadku. O žiadnom probléme sa nevie a teda ani neexistuje. Prečo toľko rečí o tom, ako mesto musí vysporiadať komplikované majetkovo-právne pomery v mestskej časti v prospech jej trpiacich obyvateľov.

Áno, v tej mestskej časti, v ktorej popradská samospráva nevlastní takmer ani 1 m2 pozemkov a pritom v celom jej okolí kreslí a sľubuje rozsiahle oddychové zóny pre Popradčanov. Ako sa tam teda daňoví poplatníci a obyvatelia Popradu dostanú? Preletia do okolitých lesov na vrtuľníku alebo svoje autá zaparkujú na stromoch? Veď v súčasnosti všade po svojom príchode na Kvetnicu porušujú dopravné predpisy, keď parkujú v zákazoch vjazdu a na súkromných pozemkoch!

Stanovisko Jany Petríkovej je ale v priamom rozpore s listami a tvrdeniami spoločnosti Danmir adresovanými mestu Poprad. Danmir v nich
hovorí, že ľuďom nemieni umožniť užívanie (jazdiť a parkovať) svojej cesty bezodplatne a zvažuje viacero možností, ako im prístup na cestu
obmedziť.

Tak ako to je s cestou na Kvetnici?

tu je odkaz na list Danmiru aj celý materiál k pozemkom na Kvetnici -
http://docplayer.cz/32661767-Mestske-zastupitelstvo-mesta-poprad.html

Obyvateľ Kvetnice

František Bednár


   PRINT RSS

Hlavná stránka